Kollisionsadvarselsassistance

Hvis din Model S er udstyret med autopilotkomponenter (se Kameraer), er følgende kollisionsadvarselsfunktioner beregnet til at øge sikkerheden for dig og dine passagerer:

Følgende kollisionsadvarselsfunktioner er beregnet til at øge sikkerheden for dig og dine passagerer:

 • Advarsel om kollision forude giver visuelle og hørbare (og i visse regioner haptisk feedback) advarsler i situationer, hvor Model S registrerer, at der er høj risiko for en frontal kollision (se Advarsel om kollision forude).
 • Automatisk nødbremsning – aktiverer automatisk bremsen for at reducere kollisionskraften ved en kollision (se Automatisk nødbremsning).
 • Obstacle-Aware Acceleration - reducerer acceleration, hvis Model S registrerer en genstand i køretøjets umiddelbare køreretning (se Forhindringsopmærksom acceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer er rene og ikke blokerede før hver kørsel og før brug af autopilotfunktioner (se Rengøring af et kamera). Beskidte kameraer og sensorer (ekstraudstyr) såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen. Hvis et kamera er blokeret eller blændet, viser Model S en meddelelse på instrumentpanel, og autopilotfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige. For yderligere oplysninger vedrørende specifikke alarmer, se Fejlfindingsadvarsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Advarsel om kollision forude er kun beregnet som vejledning – det er ikke nogen erstatning for opmærksomhed og dømmekraft under kørslen. Hold øjnene på vejen, mens du kører, og forlad dig aldrig på, at Advarsel om kollision forude advarer dig om potentielle kollisioner. Adskillige faktorer kan reducere eller påvirke effektiviteten og medføre enten falske alarmer eller mangel på advarsler. Hvis du stoler blindt på, at Advarsel om kollision forude advarer dig om potentielle kollisioner, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk nødbremsning er ikke beregnet til at forhindre alle kollisioner. I visse situationer kan den minimere kollisionskraften i tilfælde af en kollision ved at forsøge at nedsætte din kørehastighed. Hvis du stoler blindt på, at Automatisk nødbremsning kan afværge en kollision, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forhindringsopmærksom acceleration er ikke beregnet til at forhindre kollisioner. I visse situationer kan den minimere kollisionskraften. Hvis du stoler blindt på, at Forhindringsopmærksom acceleration kan afværge kollisioner, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Advarsel om kollision forude

Model S overvåger området foran køretøjet og registrerer eventuelle genstande, f.eks. køretøjer, motorcykler, cykler og fodgængere. Når der er en overhængende fare for en kollision, medmindre du gør noget for at undgå den, er Advarsel om kollision forude designet til at udløse en klokkelyd og fremhæve det forankørende køretøj med rødt på instrumentpanelet. Hvis dette sker, skal du ØJEBLIKKELIGT FORETAGE EN UNDVIGEMANØVRE!

Screenshot af det registrerede køretøj foran Teslaen fremhævet med rød

Visuelle og hørbare (og i visse regioner haptisk feedback) advarsler afbrydes automatisk, når risikoen for en kollision er blevet reduceret (f.eks. så snart du har bremset eller standset Model S, eller hvis genstanden foran dit køretøj er væk igen).

Hvis der ikke umiddelbart foretages en handling, når Model S udsender en Advarsel om kollision forude, kan Automatisk nødbremsning (hvis aktiveret) automatisk aktivere bremserne, hvis en kollision er nært forestående (se Automatisk nødbremsning).

Som standard er Advarsel om kollision forude slået til. Du kan slå funktionen fra eller justere følsomheden ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Advarsel om kollision forude. Du kan ændre standardniveauet for advarsler fra Mellem til Fra for at slå advarsler fra, eller du kan vælge at blive advaret Sent eller Tidligt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Frontkollisionsadvarsel nulstilles automatisk til Medium ved starten på hver køretur, hvis du manuelt indstiller denne funktion til Fra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kameraet/kameraerne og sensorerne (ekstraudstyr) knyttet til Advarsel om kollision forude er beregnet til at overvåge et område på op til 160 meter foran bilen. Området, der overvåges af Advarsel om kollision forude kan være begrænset af vej- og vejrforholdene. Udvis forsigtighed under kørslen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Advarsel om kollision forude er kun designet til at give visuelle og hørbare advarsler. Systemet forsøger ikke at bremse eller sænke farten på Model S automatisk. Når føreren ser og/eller hører en advarsel, er det vedkommendes ansvar at skride til handling øjeblikkeligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Advarsel om kollision forude kan muligvis udløse en advarsel i situationer, hvor der ikke er nogen fare for en kollision. Vær altid opmærksom på området foran Model S, så du kan bedømme på forhånd, om der er behov for at skride til handling.

Frontkollisionsadvarsel aktiveres kun, når der køres mellem ca. 5 km/t og 200 km/t.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Advarsel om kollision forude udsender ikke en advarsel, hvis føreren allerede er ved at bremse.

Automatisk nødbremsning

Model S er beregnet til at fastlægge afstanden til registrerede genstande. Når en kollision anses for at være uundgåelig, er Automatisk nødbremsning designet til at aktivere bremserne for at reducere køretøjets hastighed og dermed kollisionskraften. Den reducerede hastighed afhænger af mange faktorer, herunder kørehastighed og miljø.

Når Automatisk nødbremsning aktiverer bremsen, vises der en advarsel på instrumentpanelet, og der lyder en klokke. Du vil muligvis også bemærke, at bremsepedalen bevæger sig pludseligt. Bremselygterne aktiveres for at fortælle dine medtrafikanter, at du er i gang med at bremse.

Grønt A i en cirkel
Nødbremsning i gang

Automatisk nødbremsning aktiveres kun, når der køres mellem ca. 5 km/t og 200 km/t.

Automatisk nødbremsning aktiverer ikke bremserne eller stopper med at aktivere bremserne, når:

 • Du drejer skarpt på rat.
 • Du træder på og slipper bremsepedalen, mens Automatisk nødbremsning aktiverer bremserne.
 • Du accelererer kraftigt, mens automatisk nødbremsning bruger bremserne.
 • Køretøjet, motorcyklen, cyklen eller fodgængeren registreres ikke længere foran eller bagved køretøjet.

Automatisk nødbremsning er altid aktiveret, når du starter Model S. Du kan deaktivere det for den aktuelle tur ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Automatisk nødbremsning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk nødbremsning er beregnet til at reducere kollisionskraften i tilfælde af kollisioner forfra og bagfra med begrænset funktionalitet, når køretøjet er i bakgear.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det anbefales kraftigt, at du ikke deaktiverer Automatisk nødbremsning. Hvis du deaktiverer funktionen, vil Model S ikke automatisk aktivere bremserne i situationer, hvor en kollision anses for sandsynlig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk nødbremsning er beregnet til at reducere kollisionskraften. Den er ikke beregnet til at forhindre en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adskillige faktorer kan påvirke funktionaliteten af automatisk nødbremsning, så der enten ikke bremses, bremses forkert eller bremses for sent eller for tidligt, f.eks. hvis et køretøj er delvist inde i køreretningen eller der er vejaffald. Det er førerens ansvar at køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Du må aldrig forlade dig på, at Automatisk nødbremsning kan undgå eller reducere kollisionskraften for dig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk nødbremsning er ikke en erstatning for at holde en sikker afstand mellem din bil og det forankørende køretøj.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bremsepedalen bevæger sig pludseligt nedad, når der bremses automatisk. Sørg altid for, at bremsepedalen kan bevæge sig frit. Læg ikke noget under eller oven på gulvmåtten i førersiden (heller ikke en ekstra måtte), og sørg altid for, at førersidens gulvmåtte sidder ordentligt fast. I modsat fald kan det medføre, at bremsepedalen ikke kan bevæge sig frit.

Forhindringsopmærksom acceleration

Forhindringsopmærksom acceleration er beregnet til at reducere kollisionskraften ved at nedsætte motormomentet, og i nogle situationer ved at aktivere bremserne, hvis Model S registrerer en genstand i køreretningen. Der vil blive vist en advarsel på Instrumentpanelet, og der vil lyde en klokke, når bremserne aktiveres automatisk. F.eks. hvis Model S registrerer, at du har trådt hårdt på speederen, mens bilen er parkeret foran en lukket garagedør i køre-tilstanden. Selv om Model S stadig accelererer og rammer garagedøren, kan det reducerede moment resultere i mindre skade.

Forhindringsopmærksom acceleration er kun beregnet til at fungere, når alle følgende betingelser er opfyldt på samme tid:

 • Kørsels- eller baktilstanden er aktiveret.
 • Model S holder stille eller kører langsommere end 16 km/t.
 • Model S registrerer en genstand i den umiddelbare kørebane.

Funktionen Forhindringsopmærksom acceleration deaktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Forhindringsopmærksom acceleration.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forhindringsopmærksom acceleration er beregnet til at reducere kollisionskraften. Den er ikke beregnet til at forhindre en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forhindringsopmærksom acceleration begrænser muligvis ikke altid momentet, når der udføres et skarpt sving, f.eks. ind på en parkeringsplads. Flere faktorer, herunder miljømæssige forhold, afstand til en forhindring og førerens handlinger, kan begrænse, forsinke, eller forhindre Forhindringsopmærksom acceleration.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke stole blindt på, at Forhindringsopmærksom acceleration styrer accelerationen eller vil forhindre eller begrænse omfanget af en kollision, og du må ikke forsøge at teste funktionen. Det kan medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Flere faktorer kan påvirke måden, som Forhindringsopmærksom acceleration fungerer på, hvilket kan føre til uegnet eller utidig reducering af motorens moment og/eller uønsket bremsning. Det er førerens ansvar at køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over Model S.

Begrænsninger og unøjagtigheder

Kollisionsadvarselsfunktionen kan ikke altid registrere alle genstande, køretøjer, cykler eller fodgængere, og du kan opleve falske alarmer eller mangel på advarsler af flere grunde, især i følgende tilfælde:

 • Når vejen har skarpe sving.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
 • Et kamera- eller en sensor er blokeret (snavset, tildækket, dugget til, dækket af et klistermærke osv.).
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Hvis sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis der opstår en fejl i en af funktionerne til kollisionsadvarselsassistance, viser Model S en fejl. Kontakt Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Førerassistancefunktioner deaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Til. Det er førerens ansvar at køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet også ved kørsel på bane. Førerassistancefunktioner genaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Fra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Førnævnte liste over begrænsninger er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Kollisionsadvarsels Assistance ikke fungerer efter hensigten. Der kan være mange andre årsager til, at funktionerne ikke fungerer efter hensigten. Det er førerens ansvar at undgå kollisioner ved at være opmærksom, så du kan skride til handling, så tidligt som muligt.