Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan benytte forskellige Bluetooth-enheder i Model S, så længe de er parret med køretøjet og er inden for rækkevidde. F.eks. kan du parre din telefon med Bluetooth-funktion, så du kan benytte den håndfrit. Udover telefoner kan du parre andre Bluetooth-enheder med Model S. Du kan f.eks. parre en iPod Touch, en iPad, en Android-tablet osv., hvorfra du kan afspille musik.

Du skal parre din telefon eller anden Bluetooth-enhed, før du kan bruge den med Model S. Parring konfigurerer Model S, så den kan kommunikerer med understøttede enheder med Bluetooth-funktionalitet. Du kan parre op til ti Bluetooth-telefoner. Med mindre du har angivet en specifik telefon som en Prioritetsenhed, eller hvis den telefon, der er angivet som Prioritetsenhed ikke er inden for rækkevidde, opretter Model S altid forbindelse til den sidste telefon, der er blevet brugt (hvis den er inden for rækkevidde). Se Oprettelse af forbindelse til en parret enhed, hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På mange telefoner slås Bluetooth automatisk fra, når batteriniveauet er lavt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Bluetooth understøtter typisk trådløs kommunikation over afstande op til ca. ni meter, men ydelsen kan variere afhængigt af telefontypen eller den type enhed, du benytter.

Sådan parrer du en Bluetooth-enhed

Parring giver dig mulighed for at bruge din Bluetooth-telefon håndfrit til at foretage og modtage telefonopkald, få adgang til din liste over kontaktpersoner, seneste opkald osv. Det betyder også, at du kan afspille mediefiler fra telefonen. Når du har parret telefonen, kan Model S oprette forbindelse til den, når den er inden for rækkevidde.

Følg nedenstående instruktioner for at parre telefonen, mens du sidder i Model S:

 1. Kontroller, at både bilens touchskærm og telefonen er tændt.
 2. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sørg for, at den er synlig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  På nogle telefoner kan det her kræves, at du går til Bluetooth-indstillinger under resten af processen.
 3. Tryk på Bluetooth-ikonet øverst på touchskærmen.
 4. Tryk på Tilføj ny enhed > Start søgning på touchskærmen. Skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger viser en liste over alle tilgængelige Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde.
 5. Vælg den telefon (eller enhed), der skal parres med. Når du parrer en telefon, viser skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger et tilfældigt genereret nummer. Din telefon viser også et nummer.
 6. Kontroller, at nummeret på telefonen stemmer overens med det nummer, der vises skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger. Bekræft derefter på telefonen, at du ønsker at parre enhederne.
 7. Hvis du bliver bedt om det på din telefon, skal du angive, om du vil tillade Model S at få adgang til dine personlige oplysninger, som f.eks. kontaktpersoner og mediefiler (se Import af kontaktpersoner og seneste opkald).

Når enhederne er parret, opretter Model S automatisk forbindelse, og skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger viser Bluetooth-symbolet ud for enhedens navn for at angive, at forbindelsen er aktiv.

Du kan når som helst få vist skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger og ændre de indstillinger, der er knyttet til en tilsluttet enhed. Du kan eksempelvis give en tilsluttet telefon status som Prioritetsenhed. Dette er nyttigt i situationer, hvor du har tilsluttet mere end én telefon, og hvor begge telefoner ofte bruges i Model S samtidig. Model S forsøger automatisk at oprette forbindelse til prioritetsenheden først. Hvis der ikke er angivet en prioritetsenhed, eller den ikke er inden for rækkevidde, opretter Model S forbindelse til den senest anvendte telefon (hvis relevant).

For køretøjer, der er produceret før ca. april 2018: Hvis det tager exceptionelt lang tid at udføre parring via Bluetooth, skal du nulstille Bluetooth-funktionen ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Nulstil Bluetooth. Du skal muligvis vente et par minutter. Når nulstillingen er gennemført, skal du forsøge at parre med Model S igen. Når du har nulstillet Bluetooth, så glemmer Model S muligvis tidligere parrede enheder.

Import af kontaktpersoner og seneste opkald

Når en telefon er parret, kan du bruge skærmen med Bluetooth-indstillinger til at angive, om du vil tillade adgang til kontaktpersoner, seneste opkald og sms-beskeder på telefonen. Hvis du giver adgang, kan du bruge telefonappen til at foretage opkald og sende beskeder til personer på din kontaktliste og på din liste over seneste opkald (se Telefon, kalender og online-møder). Før kontaktpersonerne kan importeres, skal du muligvis indstille telefonen til at tillade synkronisering eller besvare en pop op-meddelelse på telefonen for at bekræfte, at du ønsker synkronisering af kontaktpersoner. Dette varierer afhængigt af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til telefonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan slå adgang til dine kontaktpersoner og seneste opkald til og fra på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på Bluetooth-ikonet på touchskærmen, vælge din telefon og derefter ændre de tilknyttede adgangsindstillinger.

Fjernelse af en parret Bluetooth-enhed

Hvis du vil afbryde telefonen eller Bluetooth-enheden og bruge den igen senere, skal du blot trykke på Afbryd på skærmen med Bluetooth-indstillinger. Hvis du ikke længere vil bruge enheden sammen med Model S, skal du trykke på Glem denne enhed. Når du har afbrudt en enhed permanent, skal den parres igen, hvis den skal bruges sammen med Model S (se Sådan parrer du en Bluetooth-enhed).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Telefonen afbrydes automatisk, når du forlader Model S.

Oprettelse af forbindelse til en parret enhed

Model S opretter automatisk forbindelse til den telefon, du gav status som Prioritetsenhed på skærmen med Bluetooth-indstillinger. Hvis du ikke har givet nogen telefon status som prioritetsenhed, opretter Model S forbindelse til den telefon, den sidst var tilsluttet til, såfremt den er inden for rækkevidde og har Bluetooth aktiveret. Hvis den sidst anvendte telefon ikke er inden for rækkevidde, forsøger den at oprette forbindelse med den næste telefon, som den er parret med.

Hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon, skal du trykke på Bluetooth-ikonet øverst på touchskærmen. Skærmen med Bluetooth-indstillinger viser en liste med parrede telefoner. Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og tryk på Opret forbindelse. Hvis den telefon, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du parre telefonen. Se Sådan parrer du en Bluetooth-enhed.

Når der er oprettet forbindelse, viser skærmen med Bluetooth-indstillinger Bluetooth-symbolet ud for telefonens navn for at angive, at Model S er tilsluttet til telefonen.