Instrumentpanel

Oversigt over instrumentpanel

Instrumentpanelet ændrer sig, alt efter om Model S:

Når Model S er slukket, vises den estimerede rækkevidde på instrumentpanelet sammen med status for dørene og den udvendige temperatur. Når du træder på bremsen, blinker indikatorerne kortvarigt langs toppen. De slukker igen, medmindre en indikator angiver en aktuel tilstand på bilen. Kontakt Tesla, hvis en indikator ikke tændes eller slukkes igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende illustration er udelukkende vejledende. De oplysninger, der vises på bilens touchskærm, varierer muligvis afhængigt af køretøjets ekstraudstyr, softwareversion og markedsregion.
En oversigt over instrumentpanelet

Følgende indikatorer lyser op på instrumentpanelet for at fortælle eller advare dig om en bestemt tilstand.

Rødt udråbstegn i en rød cirkel med ordet BREMSE nedenunder
Hvis denne røde bremseindikator på touchskærmen ikke kun lyser kortvarigt, når du starter Model S, så er der en fejl i bremsesystemet, eller bremsevæskestanden er lav. Kontakt Tesla med det samme. Udøv konstant tryk, og hold bremsepedalen fast nedtrykket for at stoppe køretøjet, når det er sikkert at gøre det.
Ravgult udråbstegn i en ravgul cirkel med ordet BREMSE nedenunder
Touchskærmen viser denne ravgule bremseindikator, hvis der er registreret en bremseforstærkerfejl. Udøv konstant tryk, og hold bremsepedalen fast nedtrykket for at stoppe køretøjet, når det er sikkert at gøre det. Kompenseringen af hydraulikforstærkningen vil være aktiv (se #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
Ordet ABS i en ravgul cirkel
ABS-indikatoren blinker kortvarigt ravgult på touchskærmen, når du starter Model S. Hvis indikatoren lyser på et andet tidspunkt, er der fejl i ABS-systemet, og ABS-bremsen virker ikke. Kontakt Tesla. Bremsesystemet funger fortsat og påvirkes ikke af en eventuel ABS-fejl. Bremselængden øges dog muligvis. Kør forsigtigt, og undgå hårde opbremsninger.
Rødt P i en rød cirkel med ordet PARKERING nedenunder
Når du aktiverer parkeringsbremsen manuelt ved hjælp af touchskærmen, så lyser den røde indikator for parkeringsbremsen på touchskærmen.
Et ravgult P i en ravgul cirkel
Hvis der er et elektrisk problem med parkeringsbremsen, så vil den ravgule parkeringsbremseindikator lyse, og en fejlmeddelelse vil blive vist på touchskærmen.
En grøn rund form med fem vandrette skrålinjer der kommer ud af den
Nærlysforlygterne er slået til.
En blå rund form med fem vandrette skrålinjer der kommer ud af den
Fjernlysforlygterne er slået til. Lyser, når fjernlyset er tændt, men Automatisk fjernlys ekstraudstyr er deaktiveret, eller Automatisk fjernlys er aktiveret men er midlertidigt utilgængeligt. Se Fjernlysforlygter.
En blå rund form med et A og fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Fjernlysforlygterne er slået til, og Automatisk fjernlys ekstraudstyr er klar til at slukke for fjernlyset, hvis der registreres lys foran Model S. Se Fjernlysforlygter.
En grå rund form med et A og fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Fjernlysforlygterne er midlertidigt slået fra, fordi Automatisk fjernlys ekstraudstyr er aktiveret, og systemet registrerer lys foran Model S. Når der ikke længere registreres lys, slås fjernlyset automatisk til igen. Se Fjernlysforlygter.
To grønne ovaler ved siden af hinanden med tre vandrette linjer der kommer ud af dem
Parkeringslygterne (sidemarkeringslygterne, baglygterne og nummerpladelyset) er slået til. Se Lygter og lys.
En grøn halvcirkel med tre skrålinjer der kommer ud af den og en lodret bølgelinje
Tågeforlygter (ekstraudstyr). Se Lygter og lys.
En orange halvcirkel med tre vandrette linjer der kommer ud af den og en lodret bølgelinje
Tågebaglygter (ekstraudstyr). Se Lygter og lys.
En orange rund form med fem vandrette skrålinjer der kommer ud af den
Adaptive forlygter (ekstraudstyr). Se Adaptivt forlygtesystem (AFS).
Gult ikon med køretøj set bagfra med snoede dækmærker
Elektroniske stabilitetskontrolsystemer minimerer aktivt hjulspind ved at regulere bremsetrykket og motoreffekten (indikatoren blinker gult). Se Traction Control. Hvis denne indikator forbliver tændt, så er der registreret en fejl i systemet, og du bør kontakte Tesla med det samme.
Et orange omrids af en bil med en opadvendt pil inden i og en nedadvendt pil nedenunder
Denne gule indikator lyser, hvis der registreres fejl, som reducerer luftaffjedringssystemets ydeevne (se Luftaffjedring). Kontakt Tesla, hvis problemet fortsætter.
Et rødt omrids af en bil med en opadvendt pil inden i og en nedadvendt pil nedenunder
En rød indikator lyser på instrumentpanelet, hvis der registreres en fejl i luftaffjedringssystemet (se Luftaffjedring). Kontakt Tesla.
En rød, siddende person med en stor rød cirkel foran
Airbagsikkerhed. Kontakt Tesla med det samme, hvis denne røde indikator ikke blinker kortvarigt, når Model S gør klar til at køre, eller hvis den forbliver tændt. Se Airbags.
En grå cirkel med bogstavet H inden i
Den automatiske bremse aktiverer bremserne i øjeblikket. Se Automatisk bremse.
En orange U-form med et udråbstegn inden i
Dæktryksadvarsel. Trykket i et af dækkene er uden for det tilladte interval. Indikatoren blinker, hvis der registreres en fejl i dæktrykovervågningssystemet (TPMS). Kontakt Tesla, hvis der er fejl i TPMS. Se Pleje og vedligeholdelse af dæk.
En rød bil med åbne døre
En af bilens døre eller bagagerummet er åbent. Se Nøgler og døre, Bagagerum bag eller Forreste bagagerum.
En rød person med sikkerhedsselen spændt
Sikkerhedsselen ved et passagersæde (hvor der sidder en) er ikke spændt. Se Sikkerhedsseler.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af produktionsdatoen er bagsæderne muligvis ikke udstyret med en sikkerhedsseleadvarsel.
En orange person med en udstreget cirkel og tallet to med ordet FRA til højre for dem
Frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret. Se Airbags.
Ravgult ikon med køretøj set bagfra med snoede dækmærker og ordet OFF
Elektroniske stabilitetskontrolsystemer minimerer ikke længere hjulspind. På et køretøj med baghjulstræk er traction control-systemet blevet slået fra, eller på et køretøj med firehjulstræk er Slipstart blevet slået til. Se Traction Control.
Et orange N i skarpe parenteser
Model S er i transporttilstand og kan rulle frit. Bilen skifter ikke automatisk til parkeringsgear (P), når du stiger ud. Se Anvisninger til vejhjælp.
Et blåt snefnug
Vises, når noget af den lagrede energi i batteriet muligvis ikke er til rådighed pga. kolde vejrforhold. Ved kolde vejrforhold kan opladningshastigheder være begrænset. Hvis Model S er under opladning, kan du varme batteriet op ved at tænde for klimastyringen med mobilappen. Snefnugikonet forsvinder, når batteriet er tilstrækkeligt varmt.
Ravgult skildpaddeikon i en cirkel
Køretøjets effekt er i øjeblikket begrænset, fordi den tilbageværende strøm i batteriet er lav, eller køretøjets systemer er ved at blive varmet op eller kølet af .
En grøn cirkel med en pil der peger mod venstre
Blinker grønt, når blinklyset i venstre side er aktiveret. Blinklysindikatorerne i begge sider blinker grønt, når advarselsblinket er aktiveret.
En grøn cirkel med en pil, der peger mod højre
Blinker grønt, når blinklyset i højre side er aktiveret. Blinklysindikatorerne i begge sider blinker grønt, når advarselsblinket er aktiveret.

Pop op-meddelelser og køretøjsalarmer

Pop op-meddelelser vises på instrumentpanelet. Der vises f.eks. en sikkerhedsselepåmindelse, hvis en sikkerhedssele i et optaget sæde ikke er i brug, og der vises en advarsel for at orientere dig om et indkommende telefonopkald, SMS'er vises (hvis relevant), og stemmekommandoer vises, når de er i brug.

Du kan få vist en liste med køretøjsalarmer og meddelelser ved at trykke på meddelelsesikonet på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er ikke alle alarmer, der har fået tilføjet yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Instrumentpanel – kørsel

Når Model S kører (eller er klar til at køre), angives din aktuelle kørestatus på instrumentpanelet sammen med en visualisering i realtid af vejen, sådan som den registreres af autopilotkomponenterne (se Om Autopilot). Visualiseringen zoomer automatisk ind og ud efter behov for at informere dig om, at et køretøj er blevet registreret i din blinde vinkel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende illustration er udelukkende vejledende. De oplysninger, der vises på bilens touchskærm, varierer muligvis afhængigt af køretøjets ekstraudstyr, softwareversion og markedsregion.
En oversigt over instrumentpanelet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Visualiseringsvisning af fuldt selvkørende tilstand (ekstraudstyr) for at få vist yderligere oplysninger om vejbanen og dens omgivelser, f.eks. kørebaneafmærkninger, stoplys, objekter (som f.eks. skraldespande og pæle) osv.
 1. Bilens status vises med indikatorlamper langs toppen (se Oversigt over instrumentpanel).
 2. Når du aktivt navigerer til en destination, vises instruktionerne her. Brug knapperne på venstre side af rattet til at ændre, hvad der vises på venstre side af instrumentpanelet, når der ikke vises navigationsinstruktioner (se Brug af knapperne i venstre side af rattet).
 3. Autostyring styrer aktivt Model S. Når Autostyring kan bruges, men du ikke har aktiveret funktionen, er ikonet gråt (se Autosteer).
 4. Adaptiv fartpilot fastholder en bestemt hastighed. Når Trafikbevidst Fartpilot kan bruges, men du ikke har indstillet en kørehastighed, er ikonet gråt, og hastigheden vises ikke (se Adaptiv fartpilot).
 5. Kørehastighed.
 6. Hastighedsgrænsen (hvis der er en) der registreres af Intelligent Farttilpasning i øjeblikket (se Intelligent Farttilpasning).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ikonet, der er tilknyttet den registrerede hastighedsgrænse, afspejler den type hastighedstavle, der anvendes i din markedsregion.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Et blåt omrids vil muligvis blive vist rundt om hastighedsgrænseikonet for at gøre dig opmærksom på, at du kører hurtigere end hastighedsgrænsen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  På veje hvor kortdataene afgør, at en betinget hastighedsbegrænsning bliver håndhævet (f.eks. en hastighedsbegrænsning baseret på tidspunkt eller vejrforhold), vil der blive vist en anden hastighedsbegrænsning. Det er førerens ansvar at afgøre, om den betingede hastighedsbegrænsning aktuelt bliver håndhævet og justere hastigheden i overensstemmelse dermed.
 7. På energigrafen vises stiplede linjer på effektmåleren, hvis Model S begrænser strømmen. De stiplede linjer vises i øverste del (energi, der forbruges), hvis den tilgængelige strøm til acceleration er begrænset, og i nederste del (energi, der genvindes), når strømmen, der kan indvindes ved regenerativ bremsning, er begrænset. Model S kan begrænse strømmen af mange årsager. Her er blot et par eksempler:
  • Acceleration kan blive begrænset, når batteriet når en status med lav opladning, eller hvis motor og transmission er varm.
  • Både acceleration og regenerativ bremsning kan være begrænset, når batteriet er meget varmt eller meget koldt.
  • Regenerativ bremsning kan også blive begrænset, hvis batteriet er fuldt opladet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Brug knapperne på højre side af rattet til at ændre, hvad der vises på højre side af instrumentpanelet (se Brug af knapperne i højre side af rattet).
 8. Vær opmærksom på vigtige advarselsmeddelelser, der vises her. Du kan få vist eventuelle aktive advarsler ved at trykke på advarselsikonet (udråbstegnet) på statuslinjen på bilens touchskærm (området allerøverst på touchskærmen).
 9. Brug knapperne på højre side af rattet til at ændre, hvad der vises på højre side af instrumentpanelet, når der ikke er nogen igangværende telefonsamtale (se Brug af knapperne i højre side af rattet).
 10. Den anslåede tilgængelige køreafstand (eller energimængde). I stedet for køreafstanden kan du få vist en procentangivelse af den resterende energimængde i batteriet. Det gør du ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Rækkevidde.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Brug kun de anslåede rækkevidder som en generel retningslinje, når du skal vurdere, hvornår det er nødvendigt at oplade bilen.
 11. Aktuelt valgte køretilstand: Park, Reverse, Neutral eller Drive.
 12. Bilen foran dig (hvis relevant).
 13. Vær opmærksom på vigtige kørselsmeddelelser, der vises nederst midt på instrumentpanelet.
 14. Din Model S.
 15. Når Autostyring er aktiveret og registrerer kørebanen, fremhæves vognbanen med blåt (se Autosteer). Afhængigt af det aktuelle kørselsmønster vil du muligvis kunne se tilstødende vognbaner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Naviger på Autopilot er aktiveret, vises kørebanen som en enkelt blå streg foran Model S (se Naviger med Autopilot).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Selv om instrumentpanelet viser omkringværende trafik, kan det ske, at ikke alle køretøjer vises. Stol aldrig på instrumentpanelet, når du skal fastlægge, om der er køretøjer i nærheden (f.eks. i din blinde vinkel). Se altid efter i spejlene, og kig dig over skulderen.