Autostole

Retningslinjer for fastspænding af børn

Spædbørn og mindre børn skal fastspændes i en autostol, som passer til barnets alder, vægt og størrelse. I markedsregioner, hvor det er lovligt at anbringe et barn på det forreste passagersæde, må du aldrig anbringe barnet på det forreste passagersæde, når den relevante airbag er aktiveret (se Airbags), heller ikke selvom barnet sidder i en autostol eller på en selepude. Det kan medføre DØDSFALD eller ALVORLIG PERSONSKADE for barnet.

Se følgende mærkat, der sidder på solskærmene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nedenstående billede er kun vejledende og kan afvige fra mærkaten i din bil.
Mærkat med airbagadvarsel placeret på solskærmen, som viser 1) en autostol på et forsæde med et rødt forbudssymbol 2) en udløst airbag med en bagudvendt autostol og et barn 3) en hånd, der peger på en åben bog med et "I"

Status for frontairbaggen i passagersiden vises i det øverste hjørne på touchskærmen:

Ikon med passager med airbag og tekst: Airbag i passagersiden deaktiveret
Når du kører med en autostol på det forreste passagersæde (hvis det er tilladt i din markedsregion), skal du altid kontrollere status for frontairbaggen i passagersiden for at sikre dig, at den er deaktiveret.
Ikon med barn i autostol med et rødt forbudssymbol og tekst: Passagersidens airbag er aktiveret
For at beskytte en voksen, der efterfølgende sidder på det forreste passagersæde, skal du kontrollere, at frontairbaggen i passagersiden er aktiveret.

Se Airbags for at få flere oplysninger om, hvordan frontairbaggen i passagersiden styres.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Let indstigning(som beskrevet i Førerprofiler) til automatisk at flytte førersædet til den bageste position, hvis en autostol er monteret på bagsædet bag førersædet. I tilfælde af reduceret afstand kan det påvirke et barns ben, forårsage skader eller skubbe sædet løs, hvis sædet flyttes.

Valg af autostol

Se de følgende tabeller for at få mere at vide om den monterede sikkerhedsseletype og hvilke ISOFIX/i-Size-autostole, du skal bruge baseret på barnets vægt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er førerens ansvar at overholde alle gældende love i de lande, hvor Model S køres. Nogle lande forbyder, at spædbørn eller mindre børn placeres på det forreste passagersæde.

Autostole, der monteres med en sikkerhedssele

Vægtgruppe Forsædepassager Bagsæde, ydersæde Bagsæde, midtersædeC
Gruppe 0 op til 10 kg X U U
Gruppe 0+ op til 13 kg LA U U
Gruppe I 9-18 kg UFB U, UF U, UF
Gruppe II 15-25 kg UFB U, UF U, UF
Gruppe III 22-36 kg UFB U, UF U, UF

U: Universal bagudvendt autostol.

UF: Universal fremadvendt autostol.

L: Velegnet til følgende specifikke autostole: Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 eller Takata Mini E4 04443717.

X: Sædeindstilling er ikke egnet til børn i denne vægtgruppe.

ASædet skal placeres i den bageste og laveste position.

BSædet skal placeres i den bageste og højeste position.

CHvis Model S er udstyret med luksusbagsæder (ekstraudstyr), er der ikke noget midtersæde.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selepuder må kun fastgøres med sikkerhedsseler (brug ikke ISOFIX/i-Size).

ISOFIX-monteret autostol

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
ISOFIX/i-Size er de internationale standarder for fastgøringspunkter til autostole i passagerkøretøjer.
Vægtgruppe Størrelsesklasse Fastspænding ISOFIX-position i yderste bagsæde
Gruppe 0 op til 10 kg E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selepuder må kun fastgøres med sikkerhedsseler (brug ikke ISOFIX).
IL
Gruppe 0+ op til 13 kg E R1 ILA, C
D R2 ILA, C
C R3 ILA, C
Gruppe I 9-18 kg D R2 ILB
C R3 ILB
B F2 IUF, ILB, D
B1 F2X IUF, ILB, D
A F3 IUF, ILB, D

IL: Egnet til alle delvist universale autostole (enhver bagudvendt eller fremadvendt autostol med støtteben).

IUF: Egnet til alle universalautostole (fremadvendt med monteringsstrop).

AAnbefaling: Takata Mini E4 04443717.

BAnbefaling: Takata Midi E4 04444204.

CAnbefaling: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

DAnbefaling: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du monterer autostole, skal du spænde sikkerhedsselen for at deaktivere advarsler vedrørende sikkerhedsseler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Fastspænding af større børn

Hvis barnet er for stort til at kunne sidde i en autostol, men for lille til at kunne bruge bilens sikkerhedsseler forsvarligt, skal du bruge en selepude, som passer til barnets alder og størrelse. Følg omhyggeligt producentens anvisninger ved brug og montering af en selepude.

To monteringsmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid autostole ved at følge anvisningerne fra producenten af autostolen.

Blandt mange forskellige varianter er der to generelle typer autostole baseret på, hvordan de fastgøres på sædet:

Nogle autostole kan monteres med begge metoder. Se anvisningerne fra producenten af autostolen for at fastlægge, hvilken monteringsmetode der skal anvendes, og for udførlige monteringsanvisninger.

I Model S kan selebaserede autostole monteres på alle passagersæder og ISOFIX/i-Size-autostole kan monteres på alle de yderste siddepladser på bagsædet. Specifikke oplysninger omkring, hvilken type autostol der kan anvendes på hver enkelt siddeplads, er angivet i det følgende.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
ISOFIX og i-Size er internationale standarder for monteringspunkter til autostole i personbiler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Montering af en autostol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele

Først skal du sørge for, at autostolen passe til barnets vægt, højde og alder.

Undgå at iklæde barnet stort, løst tøj, og undlad at anbringe genstande mellem barnet og selesystemet.

Tilpas selen til det enkelte barn på alle ture.

Følg altid producentens detaljerede anvisninger. Nedenfor er angivet generelle retningslinjer.

  1. Anbring autostolen i Model S, og træk sikkerhedsselen helt ud. Sørg for at føre selen og fastgøre den i selelåsen i henhold til producentens anvisninger.
    En autostol, der er spændt fast på et passagersæde ved hjælp af bilens sikkerhedssele.
  2. Vent, mens sikkerhedsselen rulles op, og stram den til, mens du presser autostolen ind mod sædet i Model S.
  3. Fastgør de øvre monteringsstropper som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).

Montering af ISOFIX-autostole

Der er nedre ISOFIX/i-Size-monteringspunkter på de yderste siddepladser på bageste række. Monteringspunkterne er placeret mellem sædets ryglæn og siddepude. Monteringspunkternes nøjagtige placering er angivet med en identifikationsknap som vist på tegningen nedenfor. Knappen sidder på ryglænet, direkte over dets tilhørende monteringspunkt.

ISOFIX-ikonet og pilene, der viser placeringen af ISOFIX-låse.

På bageste række må du kun montere ISOFIX/i-Size-autostole på de yderste siddepladser. På det midterste sæde må du kun bruge en autostol, som fastholdes af en sikkerhedssele.

To grønne flueben på yderste sæder på anden række og et rødt X på midtersædet

Ved montering af en ISOFIX/i-Size-autostol skal anvisningerne fra producenten af autostolen læses og følges nøje. Disse anvisninger beskriver, hvordan autostolen sættes på sædets monteringsstænger, indtil den klikker på plads. Det kan være nødvendigt at presse autostolen ind mod ryglænet for at sikre, at den er monteret korrekt.

Korrekt placering af autostol på ISOFIX-monteringsstænger
En autostol, der glider på plads, med en taleboble med et udråbstegn, der peger på monteringsstangen

Juster, indtil autostolen er monteret korrekt op mod ryglænet. Sørg for, at autostolen er monteret korrekt.

Autostol med hånd, der trækker i sikkerhedsselen

Kontroller inden brug, at autostolen er monteret korrekt. Tag fat forrest på autostolen med en hånd på hver side, og forsøg at:

  • Dreje autostolen fra side til side.
  • Trække autostolen væk fra sædet.

Hvis autostolen bevæger sig væk fra sædet, er de to låse ikke korrekt i indgreb i monteringsstængerne. Genmonter autostolen, og prøv igen. Det er meget vigtigt, at begge autostolens låse er korrekt i indgreb.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Fastgørelse af de øverste monteringsstropper

Hvis sædet har en monteringsstrop foroven, skal du fastgøre stroppens krog til monteringspunktet på bagsædets bagside.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monteringspunkterne er ikke umiddelbart synlige, men kan findes ved at identificere en slids i sædets materiale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stram de øverste monteringsstropper i henhold til producentens anvisninger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
PÅ DET MIDTERSTE SÆDE MÅ DER KUN ANVENDES AUTOSTOLE, SOM FASTHOLDES AF EN SIKKERHEDSSELE.

Anbring dobbelte monteringsstropper sådan, at de løber på begge sider af nakkestøtten.

Tre nakkestøtter med stropper på hver side af nakkestøtten med en pil, der peger på krogen på bagsiden af sæderne
Anbring altid enkelte monteringsstropper sådan, at de føres over toppen af nakkestøtten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det øverste af nakkestøtten bøjes, så den forhindrer, at monteringsstroppen kan flytte sig fra side til side.

Test af autostole

Kontroller altid, at autostolen ikke er løs, før du anbringer et barn i stolen:

  1. Tag fat i autostolen der, hvor sikkerhedsselen løber, og prøv at skubbe autostolen fra side til side og frem og tilbage.
  2. Hvis sædet flyttes mere end 2,5 cm, er det for løst. Stram sikkerhedsselen, eller fastspænd ISOFIX/i-Size-autostolen igen.
  3. Hvis det ikke er muligt at stramme til, så stolen står fast, skal du prøve at anbringe den på et andet sæde eller prøve med en anden autostol.

Autostole - advarsel

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må aldrig anbringe et barn i en autostol eller på en selepude på forsædet, når airbaggen er aktiveret. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend aldrig en fastspændt og bagudvendt autostol på et sæde, der er beskyttet af en aktiv airbag. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Se advarselsmærkatet på solskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostole er beregnet til at blive fastspændt på bilens sæder ved hjælp af hofteseler eller hoftedelen af en trepunktssele. Børn kan blive bragt i fare ved en kollision, hvis autostolen ikke er forsvarligt fastgjort til bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I henhold til kollisionsstatistikker er børn bedre sikret, når de er fastspændt korrekt på de bageste siddepladser end på de forreste siddepladser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke en autostol, der vender fremad, før barnet vejer over 9 kg og kan sidde selv. Op til toårs alderen er et barns rygrad og nakke ikke nok udviklet til at undgå at tage skade ved et frontalt sammenstød.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anbring aldrig en baby eller et spædbarn på skødet af en voksen passager. Alle børn skal til enhver tid være forsvarligt fastspændt i velegnede autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsseleindikatoren på touchskærmen er ikke en erstatning for at kontrollere, om en lille passager eller en autostol er fastgjort på forsvarlig vis. Passagersensorerne kan muligvis ikke registrere små passagerer eller autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Følg vejledningen i dette dokument og producentens anvisninger for at sikre, at alle børn er forsvarligt fastspændt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Børn skal bruge bagudvendte autostole med fempunktsseler så længe som muligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke seleforlængere til en sikkerhedssele, der skal bruges til en autostol eller en selepude.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er vigtigt, at et større barn anbringes, så barnets hoved støttes, og barnets sikkerhedssele er korrekt justeret og fastspændt. Skulderdelen af selen skal være væk fra ansigtet og halsen, og hoftedelen må ikke være hen over maven.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fastgør aldrig to autostole til det samme monteringspunkt. Monteringspunktet er muligvis ikke stærkt nok til at fastholde begge sæder i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Monteringspunkter til fastspænding af børn er kun beregnet til at klare de belastninger, der opstår fra korrekt monteret fastspændingsudstyr. De må under ingen omstændigheder anvendes til voksnes sikkerhedsseler, stropper eller til fastgørelse af andet udstyr til køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undersøg altid seler og stropper for skader og slid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig et barn uden opsyn, heller ikke selv om barnet er forsvarligt fastspændt i en autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug aldrig en autostol, som har været involveret i en kollision. Indlever stolen til nærmere undersøgelse, eller udskift den i overensstemmelse med producentens anvisninger.