Lygter og lys

Betjening af lygter og lys

Tryk på Betjeningsknapper > Lygter og lys for at styre belysningen.

Ud over det lys, du kan betjene via bilens touchskærm, har Model S også kabinebelysning, som aktiveres og deaktiveres automatisk afhængigt af, hvad du foretager dig. Kabinelyset, markeringslygterne, baglygterne, lyset i dørhåndtagene og ud-/indstigningslyset aktiveres, f.eks. når du låser Model S op, når du åbner en dør, og når du skifter til parkeringsgear (P). De slukkes automatisk efter et minut eller to, eller når du skifter eller låser Model S.

Udvendige lygter

Udvendige lygter (forlygter, baglygter, sidemarkeringslygter, parkeringslygter og nummerpladelygter) indstilles til Auto, hver gang du starter Model S. Hvis du skifter til en anden indstilling, skifter lygterne altid til Auto, næste gang du kører.

Tryk på en af disse indstillinger for at ændre og bibeholde indstillingen for de udvendige lygter, indtil den bliver justeret igen, eller næste gang du kører:

OFF
De udvendige lygter slukkes. Under kørslen vil kørelyset muligvis forblive tændt baseret på lovgivningen i de forskellige markedsregioner.
To lygteikoner
Parkeringslygterne, sidemarkeringslygterne, baglygterne og nummerpladelyset tændes.
Et sort forlygteikon med lysstråler i en vinkel nedad
Nærlys, sidemarkeringslygter, parkeringslygter, baglygter og nummerpladelygter tændes.

Forlygterne justeres automatisk for at forbedre dit udsyn baseret på din kørehastighed og styrevinkel (ekstraudstyr). Når du kører ved lav hastighed med nærlyslygterne aktiveret, så forøger forlygterne den sideværts belysning for at gøre fodgængere og kantsten mere synlige og for at forbedre udsynet, når du foretager et sving i et mørkt vejkryds, kører ind i en indkørsel, eller når du foretager en U-vending.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for at for- og baglygterne er tændt, når sigtbarheden er dårlig (for eksempel når det er mørkt, tåget, snevejr eller vejen er våd osv.). Baglygterne er slukket, når kørelyset er tændt. Ellers er der risiko for beskadigelse eller alvorlige personskader.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at overholde lokale trafikregler, når man krydser fra et område med venstrekørsel til et område med højrekørsel, og omvendt, skal forlygterne justeres. Hvis du planlægger at køre til en region, der kræver justering af forlygterne, skal du planlægge en serviceaftale med mobilappen.

Tågelygter

Tryk på knappen for at tænde og slukke tågelygterne, hvis de findes. Det er kun muligt at bruge tågelygterne, når nærlysforlygterne er tændt. Tågelygterne slukkes sammen med forlygterne.

En orange halvcirkel med tre vandrette linjer der kommer ud af den og en lodret bølgelinje
Lysindikatoren for tågebaglygterne på instrumentpanelet vises, når tågebaglygterne (ekstraudstyr) er aktiveret.
En grøn halvcirkel med tre skrålinjer der kommer ud af den og en lodret bølgelinje
Lysindikatoren for tågeforlygterne vises på instrumentpanelet, når tågeforlygterne (ekstraudstyr) er tændt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alt afhængigt af dit salgsområde og køretøjets ekstraudstyr har din bil muligvis ikke tågefor- og baglygter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nogle regioner er der ingen betjeningsanordninger til tågeforlygterne. De fungerer sammen med forlygterne og tændes kun i situationer, hvor nærlysforlygterne er tændt.

Loftslys

Tænd eller sluk for kabinens loftslys (kortlys). Hvis det er indstillet til Auto, tændes alt loftslys, når du låser Model S op, åbner en dør for at stige ud, eller når du skifter til parkeringsgear.

Du kan også tænde og slukke de individuelle lyskilder i loftet manuelt ved at trykke på den tilhørende linse. Hvis du tænder en loftslampe, slukker den automatisk, når du stopper motoren på Model S. Hvis motoren på Model S er slukket, når lyset i loftet tændes manuelt, slukkes det automatisk efter 60 minutter.

Forlygter efter udstigning

Når du er færdig med at køre og parkerer Model S på et sted med utilstrækkeligt lys, forbliver bilens udvendige lygter og lys midlertidigt tændt. De slukkes automatisk igen efter et minut, eller når du låser Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du låser Model S ved hjælp af Tesla-mobilappen eller bilnøglen, så slukker forlygterne med det samme. Men, hvis køretøjet låses, fordi funktionen Låsning af døre, når bilen forlades er aktiveret (se Låsning af døre, når bilen forlades), så slukker forlygterne automatisk efter et minut.

Du slår denne funktion til og fra ved at trykke på Betjeningsknappen > Lygter og lys > Forlygter efter udstigning. Når Forlygter efter udstigning er slået fra, slukker forlygterne med det samme, når du aktiverer Parkering og åbner en dør.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model S har belysning langs forlygternes kant, hvilke også kaldes for "signatur"-lygter. Disse lygter tænder automatisk, når Model S startes, og en køretilstand aktiveres.

Fjernlysforlygter

Skub armen væk fra dig selv for at have fjernlysforlygterne tændt konstant. Træk armen ind mod dig selv for at annullere.

For hurtigt at blinke med fjernlysforlygterne skal du trække armen mod dig selv.

Fjernlysforlygtearmen med pile, der peger imod den og væk

Forlygterne kan automatisk skifte til nærlys, når der registreres lys foran Model S (f.eks. fra et modkørende køretøj). For at slå denne funktion til og fra, skal du trykke på Betjeningsknapper > Automatisk fjernlys eller Betjeningsknapper > Lys > Automatisk fjernlys.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den valgte indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den manuelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk fjernlys er kun tilgængelig på køretøjer, der er udstyret med Autopilot-komponenter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk fjernlys aktiveres automatisk, når Autostyring tilkobles.

I situationer, hvor fjernlyset er slået fra, fordi Automatisk fjernlys er slået til, og der registreres lys foran Model S, kan du midlertidigt slå fjernlyset til ved at trække armen helt ind mod dig selv.

Følgende lysindikatorer er synlige på instrumentpanelet for at vise forlygternes status:

En grøn rund form med fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Nærlysforlygterne er tændt.
En blå rund form med fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Fjernlysforlygterne er tændt. Lyser, når fjernlyset er tændt, men Automatisk fjernlys er deaktiveret, eller Automatisk fjernlys er aktiveret, men er midlertidigt utilgængeligt.
En blå rund form med et A og fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Fjernlyset er slået til i øjeblikket, og Automatisk fjernlys er klar til at slukke for fjernlyset, hvis der registreres lys foran Model S.
En grå rund form med et A og fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Fjernlyset er slået fra midlertidigt, fordi Automatisk fjernlys er slået til og registrerer lys foran Model S. Når der ikke længere registreres lys, slås fjernlysforlygterne automatisk til igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk fjernlys er kun et hjælpemiddel, og det har sine begrænsninger. Det er førerens ansvar at sørge for, at forlygterne altid er korrekt justeret efter vejrforholdene og køreforholdene.

Adaptivt forlygtesystem (AFS)

Det adaptive forlygtesystem (AFS) (ekstraudstyr) justerer automatisk forlygternes lyskegle for at forbedre dit udsyn over vejen. Elektriske sensorer måler kørehastighed, styrevinkel og drejningsgrad (bilens rotation omkring den lodrette akse) for at fastlægge den optimale placering af forlygterne ud fra de aktuelle kørselsforhold. AFS flytter for eksempel lyskeglen i svingets retning for at forbedre udsynet ved kørsel på snoede veje om natten. Når nærlysforlygterne er tændt, og når der køres ved lavere hastigheder, forbedrer AFS sideværts belysning for at øge synligheden af fodgængere og kantsten, samt for at forbedre udsynet ved sving i et mørkt vejkryds, ind i en indkørsel, eller når du foretager en U-vending.

Det adaptive forlygtesystem (AFS) er aktiveret, når forlygterne er tændt. Hvis Model S ikke er i bevægelse eller bakker, aktiveres de adaptive forlygter ikke. Dette forhindrer, at forlygterne utilsigtet blænder andre bilister.

En orange rund form med fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Hvis AFS svigter, vises der en advarsel på instrumentpanelet. Kontakt Tesla Service.

Blinklys

Flyt armen op (for at blinke til højre) eller ned (for at blinke til venstre). Blinklysene blinker tre gange eller konstant, afhængigt af hvor langt op eller ned du flytter armen. Skub armen let op eller ned for sekvenser med tre blink ad gangen. Hvis du vil have et konstant signal, skal du skubbe armen helt op eller ned.

Fjernlysforlygtearmen med pile, der peger op og ned

Blinklyset holder op med at blinke, når det annulleres af rat, eller når du anbringer armen i den midterste position igen.

Grøn pil, der peger mod venstre
Når et blinklys er aktivt, lyser den tilhørende blinklysindikator på instrumentpanelet, og der høres en klikkende lyd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Adaptiv fartpilot (ekstraudstyr) er aktiv, kan aktivering af et blinklys få Model S til at accelerere i specifikke situationer (se Overhalingsacceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Autostyring (ekstraudstyr) er aktiv, kan aktivering af et blinklys få Model S til at skifte vognbane (se Auto Lane Change).

Advarselsblink

Tænd for advarselsblinket ved at trykke på knappen på den side af touchskærmen, der er nærmest rat. Alle blinklys blinker. Tryk igen for at deaktivere advarselsblinket.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er muligt at benytte advarselsblinket, uden at nøglen er i nærheden af bilen.

Kondens i for- eller baglygter

Som følge af vejrændringer og højere fugtniveauer eller hvis køretøjet for nyligt har været eksponeret over for vand (f.eks. i forbindelse med vask af køretøjet), kan der somme tider samle sig kondens i dit køretøjs for- eller baglygter. Dette er normalt – når vejret bliver varmere og fugtniveauet falder, så forsvinder kondensen ofte af sig selv. Hvis du bemærker ophobning af vand i de udvendige lygteglas, eller hvis kondensen påvirker udsynet med de udvendige lygter, skal du kontakte Tesla Service.