Sikkerhedsseler

Brug af bilens sikkerhedsseler

Brug af sikkerhedsseler og autostole er den mest effektive måde at beskytte bilens passagerer i tilfælde af en kollision. Brug af sikkerhedsseler er derfor påkrævet ved lov i de fleste lande.

Alle sæder er udstyret med trepunktsrulleseler. Rulleseler strammes automatisk, så passagerne frit kan bevæge sig i sædet under normale køreforhold.

Rulleselen strammes eller låser automatisk, så passagererne ikke kan bevæge sig, hvis Model S registrerer kraftig acceleration, opbremsning eller skarpe sving eller i tilfælde af en kollision.

Sikkerhedsseleindikatorer

en rød person med sikkerhedsselen spændt
Sikkerhedsseleindikatoren på instrumentpanelet advarer dig, hvis sikkerhedsselen for et førersæde eller et passagersæde med en passager ikke er spændt. Spænd sikkerhedsselerne op, og spænd dem igen for at kontrollere, at de er korrekt fastspændt, hvis sikkerhedsseleindikatoren bliver ved med at lyse, selv om alle passagerer er fastspændte. Fjern også tunge genstande fra et tomt sæde (f.eks. en dokumentmappe). Kontakt Tesla, hvis sikkerhedsseleindikatoren bliver ved med at lyse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Passagerer skal bruge sikkerhedssele ved alle sædeindstillinger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I regioner hvor lovgivningen kræver sikkerhedsseleindikatorer ved bagsæderne, er det ikke muligt at deaktivere disse indikatorer. For at annullere en indikator ved et tomt sæde, når en genstand registreres, skal du enten spænde sikkerhedsselen eller fjerne genstanden.

Sådan spændes sikkerhedsselen

 1. Kontroller, at sædet er i den korrekte position. Se (se Korrekt kørestilling) for oplysninger om den korrekte position for førersædet.
 2. Træk forsigtigt i sikkerhedsselen, og anbring den fladt hen over bækkenet, brystet og det midterste af kravebenet mellem nakken og skulderen. Kontroller, at selen sidder korrekt og ikke er snoet. Undgå at sidde på sikkerhedsselen eller nogen af sikkerhedsselens komponenter.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  En snoet eller forkert ført sikkerhedssele kan forårsage skader og forstyrre selesystemets funktionalitet.
 3. Anbring sikkerhedsselens låsetunge i selelåsen, og tryk, indtil du hører et "klik", som angiver, at sikkerhedsselen er låst.
  Person, der tager sikkerhedssele på med et zoomfelt, der viser en pil fra låsepladen til spændet
 4. Træk i selen for at kontrollere, at den er korrekt fastgjort.
 5. Træk den diagonale del af selen op mod rulleenheden for at stramme selen.

Sådan spændes sikkerhedsselen op

Hold ned i selen i nærheden af selelåsen for at forhindre, at selen rulles hurtigt op, og tryk derefter på knappen på selelåsen. Selen rulles automatisk op. Sørg for, at der ikke er genstande, som blokerer selen, så den ikke kan rulles helt op. Selen må ikke være løs. Kontakt Tesla, hvis en sikkerhedssele ikke kan rulles helt op.

Gravides brug af sikkerhedsseler

Undlad at anbringe sikkerhedsselens hofte- og skuldersektion hen over maveområdet. Anbring hoftesektionen på selen så lavt som muligt hen over hofterne i stedet for livet. Anbring skuldersektionen mellem brysterne og på siden af maven. Kontakt lægen for at få flere råd.

Gravid kvinde med sikkerhedssele placeret mellem brysterne og på siden af maven
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis sikkerhedsselen føles ubehagelig, skal du justere siddestillingen i stedet for at bruge sikkerhedsselen forkert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anbring aldrig genstande mellem kroppen og sikkerhedsselen for at afbøde påvirkningen i tilfælde af en kollision.

Sikkerhedsseler med seleforstrammere

Sikkerhedsselerne på forsædet har seleforstrammere, som fungerer sammen med airbaggene i tilfælde af en kollision. Seleforstrammerne ruller automatisk sikkerhedsselens nederste monteringspunkt og den øverste skuldersele op, så hoftedelen og den diagonale del holdes stramt og sikrer, at passageren ikke rykkes fremad i sædet.

Person i et bilsæde med sikkerhedssele med pile på hofteselen, der peger på spændet og pile på skulderdelen, der peger på sikkerhedsselens monteringspunkt

Hvis seleforstrammerne og airbaggene ikke udløses i forbindelse med et sammenstød, er det ikke udtryk for, at de ikke fungerer. Det betyder som regel blot, at der ikke har været tilstrækkelig kraftpåvirkning eller kraft til at aktivere dem.

Ydersæderne er udstyret med skulderseleforstrammere for at trække sikkerhedsselen tilbage og reducere passagerens fremadgående bevægelse.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at bøje, sidde på eller på anden måde forstyrre seleforstrammerenhedens funktion. Det kan forårsage skader, der forstyrrer den korrekte funktion af sikkerhedsselesystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udskift seleforstrammerne, så snart de har været aktiveret. Sørg altid for at få bilens airbags, seleforstrammere og eventuelle tilhørende komponenter efterset og eventuelt udskiftet efter en kollision.

Test af bilens sikkerhedsseler

Kontroller, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt ved at udføre disse test på hver sele.

 1. Spænd sikkerhedsselen, og træk hurtigt og fast i den selerem, der er tættest på selelåsen. Selelåsen skal blive ved med at være låst.
 2. Spænd sikkerhedsselen, og træk hurtigt og fast i den selerem, der er tættest på døren. Den permanente sikkerhedsselefastgørelse skal forblive sikkert låst. Forsøg aldrig at fjerne fastgørelsen.
 3. Spænd selen op, og rul seleremmen så langt ud, den kan komme. Undersøg seleremmen for revner og slitage, når du ruller den ud. Lad seleremmen rulle op, og kontroller, at den rulles helt op i en glidende bevægelse.
 4. Rul seleremmen halvvejs ud, hold fast i selespændet, og træk hurtigt fremad. Mekanismen bør låse automatisk og forhindre, at selen kan rulle længere ud.

Hvis en sikkerhedssele ikke består en eller flere af disse test, så skal den repareres med det samme. Lad ikke passagerer sidde i et sæde med en defekt sikkerhedssele.

Se Sikkerhedsseler for at få at vide, hvordan du rengør sikkerhedsselerne.

Advarsler vedrørende sikkerhedsseler

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Alle personer i bilen skal altid spænde sikkerhedsselen, også hvis der kun køres en kort distance. I modsat fald øges risikoen for personskade eller dødsfald i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fastspænd mindre børn i en egnet autostol som beskrevet i instruktionsbogen. Følg altid producentens anvisninger, når du skal montere en autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at alle sikkerhedsseler sidder korrekt. Forkert brug af bilens sikkerhedsseler øger risikoen for personskade eller død i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undgå at sidde på sikkerhedsselen eller nogen af sikkerhedsselens komponenter. Ellers er der risiko for skader eller fejlagtig aktivering af sikkerhedsudstyr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke sikkerhedsselerne over hårde, skrøbelige eller skarpe genstande i eller uden på tøjet, f.eks. kuglepenne, nøgler og briller. Trykket fra sikkerhedsselen på disse genstande medfører risiko for personskade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at sikkerhedsselen ikke er snoet, før du spænder den.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
En sikkerhedssele må kun bruges af en enkelt passager. Det er farligt at anbringe en sikkerhedssele rundt om et barn, der sidder på skødet af en anden passager.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsseler, som har været brugt under en kollision, skal efterses eller udskiftes af Tesla, også selv om de ikke har synlige skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsseler, som udviser tegn på slitage, er flossede eller på anden måde er beskadigede, skal udskiftes med det samme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undgå, at sikkerhedsselernes komponenter kommer i kontakt med kemikalier, væsker, sand, snavs eller rengøringsmidler. Hvis en sikkerhedssele ikke kan rulles op eller fastholdes i selelåsen, skal den straks udskiftes. Benyt mobilappen til at planlægge en serviceaftale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at foretage ændringer eller tilføjelser, som kan blokere en stramningsmekanisme eller hindre stramningen af en sikkerhedssele. En løs sikkerhedssele vil i høj grad reducere beskyttelsen af passageren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at foretage ændringer, som kan påvirke betjeningen af en sikkerhedssele eller bevirke, at en sikkerhedssele ikke kan bruges.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at bruge ikke-originale komfortprodukter, der skal fastgøres på sikkerhedsselerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsselerne skal være trukket helt op og må ikke hænge løst, når de ikke er i brug. Planlæg en serviceaftale, hvis en sikkerhedssele ikke kan rulles helt op.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsselesystemet har ingen dele, som brugeren selv kan udføre service på og kan indeholde pyroteknik. Undlad at adskille, fjerne og udskifte komponenter.