Világítás

A világítás vezérlése

A világítás vezérléséhez érintse meg a Kezelőelemek > Világítás lehetőséget.

Az érintőképernyőről vezérelhető világítás mellett a Model S rendelkezik kényelmi világítással is, amely automatikusan ki- és bekapcsol a jármű használatától függően. Például bekapcsol a belső világítás, a helyzetjelző világítás, a hátsó világítás,az ajtókilincs-világítás, valamint a talajvilágítás a Model S ajtózárjainak kinyitásakor, valamelyik ajtó kinyitásakor, illetve a Parkolás fokozatba kapcsoláskor. Ezek egy-két perc elteltével automatikusan kialszanak, ha bezárja Model S gépkocsiját.

Külső lámpák

A külső világítás (fényszórók, hátsó világítás, oldalsó helyzetjelző lámpák, helyzetjelző világítás és rendszámtábla-világítás) beállítása Auto értékre változik a Model S minden indításakor. A beállítás módosítása esetén a következő út kezdetén a világítás újra Auto üzemmódra vált.

A külső világítás beállításának módosításához és beállítás újabb módosításig vagy a következő elindulásig való megtartásához érintse meg az alábbi lehetőségek egyikét:

KI
A külső világítás kikapcsol. Vezetés közben a nappali menetfény bekapcsolva maradhat a különböző régiók előírásainak megfelelően.
Két fényszóró ikon
A helyzetjelző világítás, az oldalsó helyzetjelző lámpák, a hátsó világítás és a rendszámtábla-világítás bekapcsolnak.
Fekete fényszóró ikon, lefelé mutató fénysugarakkal
Az tompított fényszóró, az oldalsó helyzetjelző lámpák, a helyzetjelző világítás, a hátsó világítás és a rendszámtábla-világítás bekapcsolnak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A fényszórók és a hátsó világítás legyenek bekapcsolva rossz látási viszonyok mellett (például, ha sötét van, köd van, esik a hó vagy nedves az út stb.). Bekapcsolt nappali menetfény mellett a hátsó lámpa nem világít. Ennek elmulasztása anyagi kárt vagy súlyos sérülést okozhat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A bal oldali közlekedésű térségről jobb oldali közlekedésű térségre való áttéréskor (és fordítva) a helyi közlekedési szabályok betartása érdekében a fényszórókat be kell állítani. Ha olyan térségbe tervez utazni, ami előírja a fényszórók beállítását, a mobilalkalmazással ütemezzen be egy szervizlátogatást.

Ködfényszóró

A gomb megérintésével kapcsolható be- és ki a ködfényszóró (ha rendelkezésre áll). A ködfényszóró csak akkor működik, ha a tompított fényszóró be van kapcsolva. Ha a fényszórót kikapcsolják, a ködfényszóró is kikapcsol.

Narancssárga félkör, három abból kijövő vízszintes vonallal és egy hullámos függőleges vonallal
A hátsó ködlámpa műszerfalon található visszajelző fénye mindig világít, amikor be van kapcsolva a hátsó ködlámpa (ha része a felszereltségnek).
Zöld félkör, három abból kijövő ferde vonallal, és hullámos függőleges vonallal
Az első ködlámpa műszerfalon található visszajelző fénye mindig világít, amikor be van kapcsolva az első ködlámpa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az adott piaci régiótól és a jármű felszereltségétől függően előfordulhat, hogy az Ön járműve nem rendelkezik első és/vagy hátsó ködlámpával.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Néhány régióban nem lehet külön működtetni az első ködlámpát. A működése a fényszóróhoz kapcsolódik, és csak olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a tompított fényszóró is be van kapcsolva.

Belső világítás

A belső tetővilágítás (térképolvasó lámpa) be- és kikapcsolására szolgál. Auto beállítás esetén az összes belső tetővilágítás bekapcsol, amikor kinyitja a Model Sajtózárjait, kinyit egy ajtót a kiszálláshoz, vagy parkolás fokozatba vált.

Az egyes lámpákat középen megérintve manuálisan is be- és kikapcsolhatja őket. Ha felkapcsol egy tetőlámpát, az kikapcsol, amikor a Model S leáll. Ha a Model S eleve leállított állapotban volt, amikor manuálisan bekapcsolta valamelyik lámpát, a világítás 60 perc elteltével kikapcsol.

Fényszóró kiszállás után

Amikor gyenge fényviszonyok mellett leállítja és leparkolja a Model S járművet, a külső világítás ideiglenesen felkapcsolva marad. Egy percen belül illetve a Model S lezárása után (amelyik előbb bekövetkezik) automatikusan kikapcsolnak.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha bezárja a(z) Model S elemet a Tesla mobilalkalmazás or kulcsos távvezérlő használatával, a fényszórók automatikusan kikapcsolnak. Azonban, ha a jármű lezár, mert az Automatikus zárás távolodáskor funkció be van kapcsolva, (lásd: Automatikus zárás távolodáskor), a fényszórók automatikusan lekapcsolnak egy perc után.

A funkció kikapcsolásához érintse meg a Kezelőelemek > Világítás > Fényszóró kiszállás utánlehetőséget. Ha a Fényszóró kiszállás után funkció ki van kapcsolva, a fényszóró azonnal kikapcsol, amikor Parkolás módba vált, és kinyitja az ajtót.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Model S rendelkezik a fényszórók mentén elhelyezkedő olyan világítással, amely a „signature” világítás nevet kapta, és a nappali menetfénynek felel meg. Ez a világítás automatikusan bekapcsol, ha bekapcsolják és vezetés módba kapcsolja a Model S járművet.

Távolsági fényszóró

A távolsági fényszóró folyamatos világításához nyomja előrefelé az irányjelző karját. A kikapcsolásához húzza maga felé a kart.

A távolsági fényszóró rövid felvillantásához húzza maga felé a kart.

Távolsági fényszóró karja, rá és attól elfelé mutató nyilakkal

Lehetőség van annak a beállítására, hogy a távolsági fényszóró automatikusan átváltson tompított fényszóróra, amikor a Model S jármű előtt fényt érzékel a rendszer (például egy szembejövő járműtől). A funkció be- és kikapcsolásához érintse meg a Kezelőelemek > Automata távolsági fényszóró vagy a Kezelőelemek > Világítás > Automata távolsági fényszórólehetőséget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A kiválasztott beállítás a következő manuális módosításig érvényben marad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Automata távolsági fényszóró funkció csak Autopilot funkcióval felszerelt járművek esetében érhető el.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Automata távolsági fényszóró az Automata kormányzás engedélyezésekor automatikusan bekapcsol.

Amikor a távolsági fényszóró ki van kapcsolva, mert aktiválták az Automata távolsági fényszóró funkciót, de a rendszer fényt érzékel a Model Selőtt, lehetőség van a távolsági fényszóró ideiglenes bekapcsolására úgy, hogy maga felé húzza a kart.

A műszerfalon a következő visszajelző fények jelzik a fényszórók állapotát:

Zöld kör, öt abból kijövő vízszintes, ferde vonallal
A tompított fényszóró be van kapcsolva.
Kék kör, öt abból kijövő vízszintes, ferde vonallal
A távolsági fényszóró be van kapcsolva. Akkor világít, ha a távolsági fényszórók fel vannak kapcsolva, de az Automata távolsági fényszóró beállítás ki van kapcsolva, vagy az Automata távolsági fényszóró beállítás be van kapcsolva, de átmenetileg nem érhető el.
Kék kör, „A” betűvel és öt abból kijövő vízszintes, ferde vonallal
A távolsági fényszóró be van kapcsolva, és az Automata távolsági fényszóró funkció készen áll arra, hogy kikapcsolja a távolsági fényszórót, ha fényt érzékel a Model Selőtt.
Szürke kör, egy A betűvel és öt abból kijövő vízszintes, ferde vonallal
A távolsági fényszórót ideiglenesen kikapcsolta a rendszer, mert az Automata távolsági fényszóró funkció aktiválva van, és fény észlelhető a Model Selőtt. Amikor a rendszer már nem észlel fényt, a távolsági fényszórók automatikusan visszakapcsolnak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
AzAutomata távolsági fényszóró funkció csak kényelmi funkció, és bizonyos korlátozások vonatkoznak rá. A járművezető felelőssége annak biztosítása, hogy a fényszórók mindig megfelelően igazodjanak az időjárási körülményekhez és az útviszonyokhoz.

Adaptív fényszórórendszer (AFS)

Amennyiben járműve fel van szerelve adaptív fényszórórendszerrel (AFS), automatikusan optimalizálja a fényszóró fénysugarának irányát a jobb látási körülmények megteremtése érdekében. Az elektromos érzékelők figyelik a vezetési sebességet, a kormányzási szöget és a hirtelen irányváltást (a jármű függőleges tengely körüli elfordulását) az aktuális vezetési feltételekhez optimalizált fényszóró-pozíció maghatározásához. Például a látási viszonyok javítása érdekében kanyargós utakon való éjszakai vezetés esetén az AFS a fényszóró fénysugarát úgy irányítja, hogy kövesse az útkanyarulatokat. Amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró, és alacsonyabb sebesség mellett halad, az AFS javítja az oldalsó területek megvilágítását a járókelők és útszegélyek, illetve sötét kereszteződések és kocsibeállók jobb láthatósága érdekében, valamint az ellenkező irányba való visszakanyarodás elősegítéséhez.

Az adaptív fényszórórendszer (AFS) mindig bekapcsolódik, amikor világít a fényszóró. Ha a Model S nem mozog vagy hátramenetben halad, az adaptív fényszóró nem aktiválódik. Ez elősegíti, hogy a fényszóró ne vakíthasson el véletlenül más járművezetőket.

Narancssárga kör, öt abból kijövő vízszintes, ferde vonallal
Ha az AFS nem működik, a műszerfalon riasztás jelenik meg. Forduljon a Tesla szervizhez.

Irányjelzők

Mozdítsa az irányjelző kart felfelé (mielőtt jobbra fordulna) vagy lefelé (mielőtt balra fordulna). Az irányjelzők háromszor villannak fel vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja el a kart lefelé vagy felfelé. A háromvillanásos sorozathoz kis mértékben nyomja felfelé vagy lefelé a kart. A folyamatos irányjelzéshez nyomja a kart ütközésig felfelé vagy lefelé.

Távolsági fényszóró kar felfelé és lefelé mutató nyilakkal

Az irányjelző kikapcsol a kormánykerékellenirányú elfordításakor, illetve ha a kart visszaállítja a középső állásba.

Balra mutató zöld nyíl
Az irányjelzők működése közben a megfelelő irányjelző visszajelző lámpája kigyullad a műszerfalon, közben pedig kattogó hang hallható.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha az Adaptív sebességtartó automatika (ha van)aktív, egy irányjelző bekapcsolása bizonyos esetekben a Model S gyorsulását okozhatja (lásd: Gyorsítás felülvezérlése).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha az Automata kormányzás (ha van)aktív, egy irányjelző bekapcsolása a Model S sávváltását okozhatja (lásd: Automatikus sávváltás).

Elakadásjelző lámpa

Az elakadásjelző lámpa bekapcsolásához nyomja meg az érintőképernyő oldalán a kormánykerék-hez legközelebb található gombot. Az összes irányjelző villogni kezd. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az elakadásjelző lámpa akkor is működik, ha nincs kulcs a közelben.

Páralecsapódás a fényszórókban vagy a hátsó lámpákban

Az időjárás változása, a páratartalom vagy a közelmúltban történt vízbehatás (például autómosás) miatt időnként páralecsapódás jelenhet meg a jármű fényszóróiban vagy hátsó lámpáiban. Ez normális jelenség. Ahogy az időjárás melegszik és csökken a páratartalom, a páralecsapódás gyakran magától eltűnik. Ha nagyobb mennyiségű víz gyűlik össze a fényszórókban, vagy ha a páralecsapódás befolyásolja a fényszórók láthatóságát, forduljon a Tesla szervizhez.