Forgalomfigyelő tempomat

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Forgalomfigyelő tempomat funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik. Ha a járműve nincs felszerelve, tekintse meg a kezelési kézikönyvet a jármű érintőképernyőjén a sebességtartó automatika használatával kapcsolatban.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Forgalomfigyelő tempomat egy BETA funkció.

A Forgalomfigyelő tempomat megállapítja, hogy van-e Ön előtt másik jármű a sávjában. Ha a Model S előtti terület szabad, a Forgalomfigyelő tempomat fenntartja a beállított menetsebességet. Amikor jármű észlelhető, a Forgalomfigyelő tempomat szükség szerint lelassítja a Model S járművet úgy, hogy az elöl haladó járművel fenntartsa a kiválasztott időalapú távolságot, legfeljebb a beállított sebességig. A Forgalomfigyelő tempomat nem jelenti azt, hogy nem kell figyelemmel tartania az utat Ön előtt és nem kellene szükség szerint manuálisan alkalmaznia a fékeket.

A Forgalomfigyelő tempomat módot elsődlegesen száraz, egyenes utakon való használatra terveztük, mint amilyenek a főutak.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Elindulás előtt mindig ellenőrizze az összes kamera és érzékelő (ha vannak) tisztaságát. A koszos kamerák és érzékelők, valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik az Autopilot teljesítményét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat módot a kényelmes és magabiztos vezetés segítéséhez tervezték, és nem ütközésre figyelmeztető vagy azt elkerülő rendszer. Az Ön felelőssége ébernek maradni, biztonságosan vezetni és uralni a járművet minden időben. Soha ne hagyatkozzon csak a Forgalomfigyelő tempomat módra a Model S kellő lelassításánál. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen a szükséges korrigáló lépések megtételére. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz is vezethet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Habár a Forgalomfigyelő tempomat képes észlelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat, soha ne hagyatkozzon csak a Forgalomfigyelő tempomat módra a Model S kellő lelassításánál. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen a szükséges korrigáló lépések megtételére. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz is vezethet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja a Forgalomfigyelő tempomat módot szerpentineken, éles kanyaroknál, jeges vagy csúszós felületeken, vagy amikor az időjárás (így a viharos, havas, ködös stb. idő) nem teszi lehetővé, hogy egyenletes sebességgel vezessen. A Forgalomfigyelő tempomat nem igazítja a sebességet az útviszonyokhoz vagy az időjáráshoz.

A Forgalomfigyelő tempomat használata

Ha olyan esetben kívánja aktiválni a Forgalomfigyelő tempomat funkció, amikor nem észlelhető Ön előtt jármű, legalább 30 km/hsebességgel kell haladnia, kivéve bizonyos járművel és környezettel kapcsolatos feltétel teljesülése esetén, mely esetben alacsonyabb sebesség mellett is lehetőség van az aktiválásra. Ha jármű észlelhető Ön előtt, bármilyen sebességgel elindíthatja a Forgalomfigyelő tempomat módot, még álló helyzetben is, feltéve, hogy a Model S legalább 1,5 m távolságra van az észlelt jármű mögött, és bizonyos környezeti feltételek teljesülnek.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A maximális utazósebesség 150 km/h. A vezető felelőssége az útviszonyoknak és a sebességkorlátozásoknak megfelelően kiválasztott biztonságos sebesség melletti sebességtartás használata.
A beállított sebességet mutató ikon.
Ha az adaptív sebességtartás elérhető, de nincs bekapcsolva, a műszerfalon egy szürke sebességtartási sebesség ikon jelenik meg. A szürkében látható szám jelenti azt az utazósebességet, amely a Forgalomfigyelő tempomat bekapcsolásakor be lesz állítva.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Olyan utakon, ahol a térképadatok határozzák meg, hogy van-e feltételes sebességkorlátozás (például a napszakon vagy az időjárási körülményeken alapuló sebességkorlátozás), második sebességkorlát ikon is megjelenik az első alatt. A vezető felelőssége eldönteni, hogy a feltételes sebességkorlátozás érvényes-e, és ha igen, ennek megfelelően módosítani a haladási sebességet (lásd: Az utazósebesség megváltoztatása).
A beállított sebességet mutató ikon.
Amikor a Forgalomfigyelő tempomat aktívan tartja a beállított utazósebességet, az ikon kékre vált, és megjeleníti a beállított utazósebességet.
 1. Ha elérhető, akkor bekapcsolhatja az Adaptív sebességtartó automatikát, a sebességkorlátozással vagy az aktuális utazósebességgel történő egyezés érdekében. Válassza a következőt:
  • A Forgalomfigyelő tempomat aktuális haladási sebesség szerinti beállításához mozdítsa az Autopilot kart egyszer felfelé vagy lefelé, lépjen le a gázpedálról, hogy a Forgalomfigyelő tempomat tarthassa az utazósebességet.
   Az Autopilot kart ábrázoló kép egy felfele és lefele mutató nyíllal.
  • A Forgalomfigyelő tempomat aktuálisan érzékelt sebességkorlátozás szerinti beállításához egyszer húzza maga felé az Autopilot kart, és lépjen le a gázpedálról, hogy a Forgalomfigyelő tempomat tarthassa az utazósebességet.
   Az Autopilot kart ábrázoló kép egy, a vezető irányába mutató nyíllal.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Megjegyzés
   Ha az Autopilot aktiválása bekapcsolása Szimpla meghúzás értékre van beállítva, az Autopilot kar egyszeri meghúzásával maga felé bekapcsolja az (lásd Autosteer). Érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Autopilot aktiválása lehetőséget, majd válassza a Dupla meghúzás elemet, hogy az Automata kormányzás kar maga felé húzásával az Automata kormányzástól függetlenül használhassa a Forgalomfigyelő tempomatot.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Megjegyzés
   Ha a Forgalomfigyelő tempomat bekapcsolásához az aktuálisan észlelt sebességkorlátozás lehetőséget választja, akkor megadhat egy eltérést. Érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Beállított sebességofszetmenüelemet. Választhatja a Fix eltérést, amely esetben a rendszer az utazósebességet minden útvonalon adott km/h értékre állítja be, illetve választhatja a Százalékos eltérést, amikor a rendszer az utazósebességet az útvonalon észlelt sebességkorlátozás százalékos értékében határozza meg. Ha maga felé meghúzza az Autopilot karját, amikor már gyorsabban halad a sebességkorlátozásnál, a beállított sebességet a sebességkorlát helyett az aktuális haladási sebességre állítja be a rendszer. Ha elmozdítja az Autopilot karját a sebességkorlátozás sebessége közelében történő haladáskor felfelé vagy lefelé, a beállított sebesség az aktuális utazósebességre módosul.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  Amikor a sebességtartás alapja a sebességhatár, a beállított utazósebesség nem változhat a sebességhatár változásával.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  Ne hagyatkozzon a Forgalomfigyelő tempomat módra vagy a Sebességsegéd funkcióra a pontos vagy megfelelő sebességtartási érték meghatározásánál. A vezető felelőssége az útviszonyoknak és az alkalmazandó sebességkorlátozásoknak megfelelően kiválasztott biztonságos sebesség melletti sebességtartás használata.
 2. A Forgalomfigyelő tempomat sebességtartó automatika használata közben történő sebességmódosításhoz használhatja a jobb oldali görgetőkereket vagy az Autopilot karját. A részleteket lásd: Az utazósebesség megváltoztatása.
 3. A Forgalomfigyelő tempomat sebességtartó automatika kikapcsolásához egyszer tolja el maga felől a kart, vagy nyomja meg a fékpedált. További információért lásd: Kikapcsolás és folytatás .

Forgalomfigyelő sebességtartó automatika hangjelzésének beállítása

Ha a Forgalomfigyelő sebességtartó automatika csengő be- és kikapcsolásakor hangjelzést szeretne adni, érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Forgalomfigyelő sebességtartó automatika hangjelzéselehetőséget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Model S Park helyzetben kell lennie.

Az utazósebesség megváltoztatása

A beállított utazósebesség Forgalomfigyelő tempomat használata esetén történő módosításához mozgassa az Autopilot karját felfelé (növelés) vagy lefelé (csökkentés), amíg a műszerfalon található ikon meg nem jeleníti a kívánt utazósebességet.

Nyilak, amelyek az Autopilot kar felfele és lefele, az első és második állásba mozgatását jelzik.

A sebesség 1 km/hfokozatonként való növeléséhez/csökkentéséhez mozgassa a kart fel vagy le az első helyzetbe, majd engedje el. A sebességnek a legközelebbi 5 km/h -s fokozatba való növeléséhez/csökkentéséhez mozgassa a kart fel vagy le a második helyzetbe, majd engedje el. Ha például 83 km/h sebességgel halad, és felfelé mozgatja a kart a második helyzetbe, majd elengedi, a sebesség 85 km/hértékre nő. A sebesség a kar teljesen fenti vagy lenti helyzetben történő tartásával, majd a kívánt utazósebességet megjelenítő ikonnak a műszerfalon történő megjelenésekor való elengedésével is növelhető/csökkenthető.

Az Autopilot kapcsolóját maga felé húzva és körülbelül fél másodpercig megtartva a sebességkorlátozás sebességét tartja a rendszer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Beletelhet néhány másodpercbe, amíg a(z) Model S eléri az új sebességtartási értéket, feltéve, hogy a(z) Model S nem olyan jármű mögött halad, amely az Ön által beállított sebességnél lassabban közlekedik.

Sebességtartás a beállított értéken

A Forgalomfigyelő tempomat megtartja a sebességtartás beállított értékét, amikor nem észlelhető jármű a Model Selőtt. Amikor egy észlelt jármű mögött halad, a Forgalomfigyelő tempomat szükség szerint a beállított sebességig gyorsítja és lassítja a Model S járművet, hogy fenntartsa a kiválasztott követési távolságot (lásd: A követési távolság beállítása).

A Forgalomfigyelő tempomat emellett a kanyarokba való belépéskor és kilépéskor is módosítja a sebességtartás értékét.

Manuálisan bármikor gyorsíthat a beállított értékű sebességtartással való közlekedés során, ám amikor felengedi a gázpedált, a Forgalomfigyelő tempomat visszatér a beállított értéken való sebességtartásra.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Amikor a Forgalomfigyelő tempomat aktívan lassítja a Model S járművet az az előtt haladó járművel a kiválasztott távolság fenntartása érdekében, a féklámpák világítanak, hogy figyelmeztessék a forgalom többi résztvevőjét arra, hogy Ön lassít. A fékpedál kismértékű mozgását érezheti. Amikor azonban a Forgalomfigyelő tempomat gyorsítja a Model Sjárművet, a fékpedál nem mozog.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat időnként a Model S fékezését okozhatja akkor is, amikor nem szükséges, vagy amikor Ön nem számít rá. Ennek oka lehet az előző jármű szoros követése, járművek vagy tárgyak észlelése a szomszédos sávokban (főleg kanyaroknál) stb.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A beépített GPS (globális helymeghatározó rendszer) sajátosságaiból adódó korlátok miatt előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a Model S jármű lelassul, különösen olyan kijáratoknál, amelyeknél kanyar észlelhető, illetve amikor aktívan navigál az úti cél felé, és nem az útitervet követi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem észlel tárgyakat, különösen akkor, amikor 80 km/hfölötti sebességgel vezet, előfordulhat, hogy nem fékez vagy gyorsít, amikor egy jármű vagy tárgy csak részben lóg be az Ön sávjába, vagy amikor a követett jármű kihajt az Ön sávjából, és Ön előtt egy álló vagy lassan mozgó jármű vagy tárgy található. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen a hirtelen korrekciós műveletekre. Ha a Forgalomfigyelő tempomat módra hagyatkozik az ütközések elkerülésére, az súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Emellett a Forgalomfigyelő tempomat olyan járművekre vagy tárgyakra is reagálhat, amelyek nem léteznek vagy nem az Ön sávjában vannak, ami miatt a Model S szükségtelenül vagy nem megfelelően lelassulhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A korlátozott fékkapacitás és a dombos tájak miatt előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem nyújt megfelelő sebességtartást. Az is előfordulhat, hogy nem pontosan méri fel az Ön előtt haladó jármű távolságát. Lejtőn való haladáskor a menetsebesség megnőhet, ami miatt a Model S átlépheti a beállított sebességet (és valószínűleg a megengedett sebességhatárt is). Soha ne hagyatkozzon arra, hogy a Forgalomfigyelő tempomat kellőképpen lelassítja a Model S járművet az ütközés elkerülésére. Mindig tartsa szemmel az utat vezetéskor, és álljon készen, hogy megtehesse a szükséges korrekciós lépéseket. Ha az adaptív sebességtartó automatikára hagyatkozik a jármű kellő lelassítására az ütközések elkerülésére, az súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

Járművek megelőzése nem előzősávból

Ha 80 km/h sebességgel vagy annál gyorsabban halad, a Model S járműnek az előző sávban kell lennie a másik jármű megelőzéséhez. Ha nem előzősávban halad (a járművektől jobbra jobb oldali forgalom esetén, vagy balra bal oldali forgalom esetén), a Forgalomfigyelő tempomat megakadályozza az előzést. Ehelyett a Model S lelassul, hogy igazodjon a másik jármű sebességéhez, mintha az ugyanabban a sávban haladna, mint Ön. Ha megnyomja a gázpedált az előzéshez, a Forgalomfigyelő tempomat lehetővé teszi, hogy előzzön a nem előző sávból addig, amíg sávot nem vált, vagy meg nem szakítja és újra nem indítja a sebességtartást (az ekkor ismét megakadályozza, hogy a nem előző sávból járműveket előzzön meg).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ön a felelős minden helyi törvény betartásáért az előzéssel és a nem előzősávok használatával kapcsolatban.

HOLD állapot

Jármű követésekor a Forgalomfigyelő tempomat aktív marad alacsony sebesség mellett is, még amikor a Model S teljesen meg is áll. Amikor a jármű ismét elindul, a Forgalomfigyelő tempomat ismét működésbe lép a beállított sebességgel. Az alábbi körülmények között azonban a Forgalomfigyelő tempomat HOLD állapotba lép, amely esetben Önnek röviden meg kell nyomnia a gázpedált vagy maga felé húznia az Autopilot karját (lásd: Kikapcsolás és folytatás) a sebességtartás újraindításához. Amikor a HOLD állapot aktív, a műszerfal megjeleníti a HOLD ikont és egy üzenetet, amely azt jelzi, hogy újra kell indítania a sebességtartást. Az alábbi körülmények miatt léphet a Forgalomfigyelő tempomat HOLD állapotba:

 • Model S 5 percig állt.
 • Model S gyalogost észlel (a HOLD állapot feloldódhat, ha a gyalogos már nem észlelhető).
 • Model S hirtelen elveszíti az Ön előtti jármű észlelését.
 • A Model S előtt akadály észlelhető.

Sebességtartás lehajtókon vagy azok közelében

Amikor egy kijárat közelében halad sebességtartás használata közben autópályán és a kijárathoz közelítve bekapcsolja az irányjelzőt, a Forgalomfigyelő tempomat azt feltételezi, hogy Ön lehajt az autópályáról, és megkezdi a lassítást Model S. Ha nem hajt rá a lehajtóra, a Forgalomfigyelő tempomat visszatér a beállított értéken való sebességtartásra. Jobb oldali forgalmú régiókban ez akkor fordul csak elő, amikor a jobb legszélső sávban vezetve bekapcsolja a jobb oldali irányjelzőt egy kijárattól 50 méter távolságra. Hasonlóképpen a bal oldali forgalmú régiókban a bal legszélső sávban vezetve, amikor bekapcsolja a bal oldali irányjelzőt egy kijárattól 50 méter távolságra.

Amikor egy korlátozott hozzáférésű út (például autópálya) felhajtójára ér, a Forgalomfigyelő tempomat a beállított utazósebességet automatikusan az autópálya sebességkorlátozására állítja be, amihez hozzáadja a megadott eltérést (lásd: ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A beépített globális helymeghatározó rendszer (GPS) meghatározza, hogy jobb vagy bal oldali forgalomban vezet. Ha a GPS adatai nem elérhetők (például elégtelen jel esetén), a kijárathoz való közeledéskor az irányjelző bekapcsolása nem készteti a Forgalomfigyelő tempomat módot a Model Slassítására.

Amikor egyes régiókban autópálya-csomóponton vagy lehajtókon bekapcsolt Forgalomfigyelő tempomat móddal vezet, az 5 km/h -s fokozatonként csökkentheti a sebességet – egészen 40 km/h sebességig –, hogy jobban megfeleljen az adott helyen más Tesla járművek által jelentett sebességeknek. Ennek felülírásához és a beállított sebességgel való továbbhaladáshoz érintse meg a gázpedált, vagy mozgassa az Autopilot kapcsolóját. Az új beállított sebesség a csomópont vagy lehajtó használatáig megmarad (hacsak felül nem vezérli azt vagy meg nem szakítja a Forgalomfigyelő tempomat használatát). A csomópont vagy lehajtó elhagyása után a beállított sebesség visszaáll, vagy az új hely alapján szükség esetén módosul. Ha például egy másik autópályára hajtott át, a beállított sebesség visszatér arra az értékre, amelyet a csomópontra való hajtás előtt használt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Egyes esetekben (például elégtelen adatok esetén) előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem csökkenti automatikusan a beállított sebességet az autópálya-csomóponton vagy lehajtón. Ne hagyatkozzon a Forgalomfigyelő tempomat módra a megfelelő menetsebesség meghatározásánál. A Tesla azt javasolja, hogy vezessen az adott útviszonyok között biztonságosnak ítélt és a jelzett sebességhatároknak megfelelő sebességgel.

A követési távolság beállítása

A követési távolság beállításához, amelyet a Model S és az elöl haladó jármű között szeretne fenntartani, forgassa el az Autopilot kart. Minden beállítás egy-egy időalapú távolságnak felel meg, amely azt jelképezi, mennyi időbe telik, amíg a Model Sa jelenlegi helyzetéből az Ön előtt haladó jármű hátsó lökhárítójának helyéig ér. A beállítást a rendszer megőrzi, amíg manuálisan nem módosítja azt.

A legközelebbi követési távolság 2.

Az Autopilot kar elforgatását ábrázoló kép.

Az Autopilot karjának forgatásával a műszerfalon megjelenik az aktuális beállítás. Amikor a kívánt érték jelenik meg, engedje el a kart.

Két járművet ábrázoló képernyőkép, közöttük távolságméréssel és egy „4”-es számjeggyel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A vezető felelőssége a mindenkori biztonságos követési távolság meghatározása és fenntartása. Ne hagyatkozzon a Forgalomfigyelő tempomat módra a pontos vagy megfelelő követési távolság meghatározásánál.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne hagyatkozzon csak a Forgalomfigyelő tempomat módra a Model S kellő lelassításánál ütközés elkerüléséhez. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen azonnal a szükséges korrigáló lépések megtételére.

Gyorsítás felülvezérlése

Amikor bekapcsolt Forgalomfigyelő tempomat móddal követ egy járművet, az irányjelző bekapcsolása (az előzősávba sorolás jelzésére) a Model S járművet az előtte haladó jármű felé gyorsítja. Az irányjelző kart rövid ideig felfelé vagy lefelé tartva gyorsan felgyorsíthat a beállított sebességre a gázpedál megnyomása nélkül. Az irányjelző csak akkor használható gyorsításra, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A Forgalomfigyelő tempomat üzemel és járművet észlel Ön előtt.
 • Nem észlelhető akadály vagy jármű a célsávban.
 • Model S a beállított érték alatti, de 72 km/hfölötti sebességgel halad.

Az Overtake Acceleration az Ön előtt haladó jármű megelőzéséhez nyújt segítséget. Az irányjelző bekapcsolásakor a Forgalomfigyelő tempomat továbbra is fenntartja az Ön előtt haladó járművel a követési távolságot, ám a kiválasztott távolságtól kissé közelebb engedi jutni.

A gyorsítás leáll az alábbi feltételek bármelyikének előfordulásakor:

 • Eléri a beállított sebességtartási értéket.
 • A sávváltás túl sokáig tart.
 • Model S túl közel jut az előtte haladó járműhöz.

  VAGY

 • Kikapcsolja az irányjelzőt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Overtake Acceleration akkor következik be, ha teljesen bekapcsolja az irányjelzőt, vagy: Amikor elengedi az irányjelzőt, a Model S abbahagyja a gyorsítást (ugyanúgy, mint amikor felengedi a gázpedált), és visszatér a beállított sebességre.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Overtake Acceleration a fent felsoroltakon kívül számos előre nem látható okból kifolyólag leállhat (például hiányzó GPS-adatok miatt). Maradjon éber és soha ne hagyatkozzon kizárólag az Overtake Acceleration funkcióra a menetsebesség növelésében.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Overtake Acceleration növeli a menetsebességet, amikor a megfelelő irányjelzőt bekapcsolja, és a Model S járművet az előtte haladó járműhöz közelebb gyorsítja. Habár a Forgalomfigyelő tempomat továbbra is fenntartja az Ön előtt haladó járművel a követési távolságot, fontos tisztában lenni azzal, hogy a kiválasztott követési távolság csökken, amikor az Overtake Acceleration aktív, különösen azokban az esetekben, amikor nem kívánja megelőzni a követett járművet.

Kikapcsolás és folytatás

A Forgalomfigyelő tempomat manuális megszakítására nyomja meg a fékpedált vagy röviden tolja el maga felől az Autopilot karját. A Forgalomfigyelő tempomat kikapcsolásakor a műszerfal a kijelzett utazási sebesség ikont szürkére változtatja annak jelzésére, hogy a Forgalomfigyelő tempomat többé nem aktív.

Az Autopilot kart ábrázoló kép egy, a vezetőtől elfelé irányba mutató nyíllal.

Ha a korábban beállított sebességgel szeretné folytatni az utazást, röviden húzza maga felé az Autopilot vezérlőkarját.

Az Autopilot kart ábrázoló kép egy, a vezető irányába mutató nyíllal.

Ha az aktuális haladási sebességgel szeretné folytatni az utazást, mozgassa az Autopilot karját felfelé vagy lefelé, majd engedje el.

Az Autopilot kart ábrázoló kép egy felfele és lefele mutató nyíllal.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Amikor a Forgalomfigyelő tempomat kikapcsol, a Model S nem fog siklani. Ehelyett a regeneratív fékezés lelassítja a Model S járművet, ugyanúgy, mintha felemelné a lábát a gázpedálról Forgalomfigyelő tempomat mód nélkül való vezetéskor (lásd: Regeneratív fékezés).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat az alábbi helyzetekben kikapcsol vagy nem áll rendelkezésre:
 • Lenyomja a fékpedált.
 • A menetsebessége túllépi a sebességtartás maximális 150 km/hértékét.
 • Ön vált Model S.
 • Kinyitják az egyik ajtót.
 • Egy kamera vagy érzékelő (ha van) el van takarva. Ezt okozhatja szennyeződés, sár, jég, hó, köd stb.
 • A kipörgésgátló beállítását manuálisan letiltják, vagy ismételten bekapcsol a kerekek csúszásának megelőzésére.
 • A kerekek álló helyzetben pörögnek.
 • A Forgalomfigyelő tempomat rendszer hibás vagy szervizelésre szorul.

Amikor a Forgalomfigyelő tempomat nem áll rendelkezésre vagy kikapcsol, a Model S nem halad tovább következetesen a beállított sebességgel, és tartja fenn a megadott követési távolságot az Ön előtt haladó járművel.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat bármikor váratlanul leállhat előre nem látható okokból. Mindig figyelje az utat maga előtt, és álljon készen a megfelelő művelet elvégzésére. Mindenkor a vezető felelőssége a Model S fölötti uralom megtartása.

A sebességtartás jelzőfényeinek összefoglalása

A beállított sebességet mutató ikon.
A Forgalomfigyelő tempomat rendelkezésre áll, de nem vezérli aktívan a sebességet, amíg nem aktiválja. A szürke szám jelenti azt az utazósebességet, amely a Forgalomfigyelő tempomat bekapcsolásakor be lesz állítva.
A beállított sebességet mutató ikon.
A Forgalomfigyelő tempomat üzemel, és vagy a beállított sebességet tartja fenn (nincs Ön előtt haladó jármű), vagy a kiválasztott követési távolságot tartja fenn az Ön előtt haladó járműhöz képest (a beállított sebességig).
Egy „H” betű ikonja egy körben, amelynek két oldalán egy-egy félkör található.
Model S teljesen megállt, de HOLD állapotban van. Ha biztonságos, nyomja meg a gázpedált a sebességtartás folytatására a beállított értéken.

Korlátozások

A Forgalomfigyelő tempomat az alábbi helyzetekben nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni:

 • Az úton éles kanyarok vannak.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb. miatt).
 • Erős fény (például a szembejövők reflektora vagy közvetlen napfény) zavarja a kamerákat.
 • A kamera vagy az érzékelő (ha van) el van takarva (bepárásodott, piszkos, matrica takarja stb.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti lista nem meríti ki a Forgalomfigyelő tempomat megfelelő működését zavaró helyzeteket.