Közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés (béta):

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés BÉTA funkció, amely a legjobban olyan utakon működik, ahol gyakran járnak Tesla járművek. A Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció megpróbálja megállítani a járművet az összes közlekedési lámpánál, és megállhat a zöld lámpáknál is.

A Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozást arra tervezték, hogy felismerje a közlekedési lámpákat és stoptáblákat, illetve reagáljon azokra, megállásig lassítva a(z) Model S járművet az Adaptív sebességtartó automatika vagy az Automata kormányzás használata esetén. Ez a funkció a GPS adatain kívül a jármű előrefelé néző kameráját használja, és minden észlelt kameránál lelassítja a járművet, a zölden világító, sárgán villogó és kikapcsolt közlekedési lámpákat, illetve a stoptáblákat és útjelzéseket is beleértve. Ahogy a(z) Model S kereszteződéshez közelít, a műszerfal a lassítási szándékot jelző figyelmeztetés jelenít meg. Meg kell erősítenie, hogy tovább kíván haladni, vagy a(z) Model S megáll a műszerfalon megjelenő vezetési ábrán látható piros vonalnál.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
SOHA ne bocsátkozzon feltételezésekbe és ne próbálja előre kiszámítani, hogy a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás mikor és hol állítja meg a járművet, vagy halad át egy kereszteződésen, illetve útjelzésen. A járművezető szempontjából a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció működése következetlennek tűnhet. Mindig figyelje az útvonalat, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. A vezető feladata eldönteni, hogy megálljon vagy továbbhaladjon-e egy útkereszteződésben. Soha ne hagyatkozzon a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés funkcióra annak megállapításához, hogy mikor biztonságos és/vagy helyes egy útkereszteződésben megállni vagy továbbhaladni.

Használat előtt

A közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés használata előtt el kell végeznie a következőket:

 • Ellenőrizze, hogy az előre néző kamerákat nem takarja-e el valami (lásd: A kamera tisztítása), és hogy azok be vannak-e állítva (lásd: Vezetés a kamera kalibrálásához). A közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés a kamerák azon képességére támaszkodik, hogy felismerik a közlekedési lámpákat, stoptáblákat és útjelzéseket.
 • Ellenőrizze, hogy a térképek legfrissebb változata van-e letöltve ide: Model S. Bár a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés elsősorban a jármű kameráitól érkező vizuális adatokat használja, nagyobb pontosság érhető el a legfrissebb térképadatok használatával. Annak ellenőrzéséhez, hogy a térképek melyik verziója van letöltve, érintse meg a Kezelőelemek > Szoftver lehetőséget. A térképek frissítéséhez csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz (lásd: Térképfrissítések).
 • Engedélyezze a funkciót. A jármű Parkolás fokozatában érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Jelzőlámpa és a stoptábla ellenőrzése elemet. Ha be van kapcsolva, a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás akkor üzemel, amikor az Adaptív sebességtartó automatika és az Automata kormányzás aktív.

Így működik

Amikor a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés funkció engedélyezve van és Ön használja az automata kormányzás. a forgalomfigyelő tempomat vagy a Teljes önvezetés (béta) funkciót, a műszerfalon felugró üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a rendszer közeledő közlekedési lámpát, stoptáblát vagy útjelzést észlelt. A megállási helyhez közeledve, még zölden világító jelzőlámpás kereszteződésnél is Model S a lelassít, és megjelenít egy piros vonalat, ami a Model S megállásának helyét jelzi. Az útkereszteződésen való továbbhaladáshoz – még akkor is, ha a közlekedési lámpa zölden világít – maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált ahhoz, hogy engedélyezze a járműnek a továbbhaladást. Ha megerősítette, hogy folytatni kívánja, a piros megállási vonal szürkére vált, és a Model S továbbhalad a kereszteződésben, majd visszatér a beállított utazósebességre.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha azt követően, hogy maga felé húzta a robotpilóta kart, vagy röviden lenyomta a gázpedált annak megerősítésére, hogy szeretne továbbhaladni a kereszteződésben, a forgalmi jelzés megváltozik, még mielőtt behajtana az útkereszteződésbe (például a lámpa zöldről sárgára vagy sárgáról pirosra vált), előfordulhat, hogy a Model S azt állapítja meg, hogy nem helyénvaló továbbhaladni. Ezért a Model S megáll, és Önnek manuálisan meg kell nyomnia a gázpedált a továbbhaladáshoz. Minden esetben az Ön feladata gondoskodni róla, hogy a jármű a megfelelő és biztonságos módon megálljon vagy gyorsítson.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés NEM kanyarodik be Model S az útkereszteződésekben, kivéve, ha a Teljes önvezetés (béta) be van kapcsolva. Kanyarodó sávban történő haladás esetén a(z) Model S megáll a piros stopvonalnál. A folytatáshoz húzza maga felé a robotpilóta kart vagy röviden nyomja meg a gázpedált – a Model Segyenesen továbbhalad a kereszteződésen (még kanyarodó sávban tartózkodás esetén is), ezért a Model S járművet kézzel KELL kormányozni a kereszteződésben (kikapcsolva ezzel az automata kormányzást).

A közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlést úgy tervezték, hogy csak akkor működjön a leírásnak megfelelően, amikor a következő feltételek teljesülnek:

 • Az automata kormányzás, a Teljes önvezetés (béta) vagy a forgalomfigyelő tempomat be van kapcsolva.
 • A kamerák képesek közeledő közlekedési lámpa, stoptábla vagy útjelzés észlelésére (például a kamerákat nem akadályozza semmi, és tiszta rálátással rendelkeznek a forgalmi lámpára, stoptáblára vagy útjelzésre).
 • A műszerfal a Model S járműben „kiemelve” jelzi a közeledő közlekedési lámpát. Model S nem veszi figyelembe azokat a közlekedési lámpákat, amelyeket a műszerfal elhalványultan jelez. Ha egy közlekedési lámpa nem közvetlenül a kamera előtt van (például a kamera látómezejéhez képest bizonyos szöget zár be, vagy a szomszédos sávban található), a műszerfal elhalványultan jelzi, és a Model S nem lassít le és áll meg annak megfelelően.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha a műszerfal nem jelenít meg megállást jelző piros vonalat egy közeledő útkereszteződésnél, a Model S nem lassít le és nem áll meg. A vezető feladata figyelni a közeledő útkereszteződéseket és figyelemmel kísérni a forgalmi helyzetet annak megállapításához, hogy a járműnek meg kell-e állnia, és ha igen, mikor, továbbá szintén az ő feladata, hogy szükség szerint végrehajtsa a megfelelő műveleteket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne támaszkodjon a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlésre annak eldöntéséhez, hogy megálljon vagy továbbhaladjon-e egy útkereszteződésnél. Vezessen figyelmesen, mindig az utat nézze, és figyelje az úttestet, a közeledő útkereszteződéseket, a forgalmi helyzetet, gyalogátkelőhelyeket és a többi úthasználót. Mindig a vezető feladata eldönteni, hogy megálljon vagy továbbhaladjon-e. Álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása sérüléseket vagy akár halált is okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Egyes esetekben a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció pontatlanul észlelhet egy közlekedési lámpát vagy piros, ami a(z) Model S váratlan lassulását eredményezheti. Mindig álljon készen az azonnali beavatkozásra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A közlekedési lámpa színétől függetlenül maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált annak megerősítéséhez, hogy tovább kíván haladni az útkereszteződésben. Amennyiben nem erősíti meg ezt a szándékát, a Model S megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál, még akkor is, ha a megállás esetleg nem helyénvaló. Ha zöld lámpánál megáll, ezzel összezavarhatja a többi vezetőt és ütközést, sérülést vagy akár halált is okozhat. Ezért mindig figyeljen oda a közeledő útkereszteződésekre, és álljon készen arra, hogy a környezetére reagálva manuálisan fékezést és a gyorsítást hajthasson végre.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne tételezze fel, hogy ha Ön meglát egy közlekedési lámpát, stoptáblát vagy útjelzést (különösen egy bonyolult útkereszteződésben vagy egy olyan útkereszteződésben, ahol a közlekedési lámpát vagy táblát részben eltakarja valami stb.), ez azt jelenti, hogy a Model S is azonosítani tudja azt, és ennek megfelelően fog rá reagálni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Még a legújabb térképadatok sem tartalmazzák az összes közlekedési lámpát és stoptáblát. Ezért a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció erősen függ a kamera azon képességétől, hogy az észleli-e a közlekedési lámpákat, stoptáblákat, útjelzéseket stb. Ennek eredményeként a(z) Model S esetleg figyelmen kívül hagyhat egy, a kamera nézetéből (például egy fával, nagy járművel vagy tárggyal blokkolt, vagy meredek domb, illetve éles kanyar közelében fekvő) kitakart kereszteződést.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés nem helyettesíti a figyelmes vezetést és a józan ítélőképességet.

Közlekedési lámpák

Bekapcsolt Automata kormányzás vagy Adaptív sebességtartó automatika, és bekapcsolt Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció esetén a(z) Model S úgy van kialakítva, hogy a következőképpen reagáljon egy közlekedési lámpa által vezérelt kereszteződéshez közelítve:

Közlekedési lámpa típusa A jármű tervezett reakciója

Zöld jelzőlámpa

Jelzőlámpa bekapcsolt fények nélkül

Folyamatos zöld közlekedési lámpa esetén, illetve éppen kikapcsolt (nem világító) közlekedési lámpánál a(z) Model S lelassít.

A robotpilóta karját maga felé húzva, vagy a gázpedált röviden lenyomva meg kell erősítenie, hogy át kíván haladni a kereszteződésen. Amennyiben nem erősíti meg ezt a szándékát, a Model S megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Model S visszaállítja a beállított utazósebességet, amikor áthalad a kereszteződésen, számításba véve az Ön előtt haladó jármű sebességét.

Sárga jelzőlámpa

Piros jelzőlámpa

Model S lelassul és teljesen megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál. Amikor át kíván haladni az útkereszteződésen, például miután a lámpa ismét zöldre vált, vagy a Model S megállása utáni újrainduláskor, maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált.

Zöldről sárgára váltó jelzőlámpa

Sárgáról pirosra váltó jelzőlámpa

Pirosról zöldre váltó jelzőlámpa

Model S lelassul és teljesen megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál. Amikor át kíván haladni az útkereszteződésen (például miután a lámpa ismét zöldre vált), maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a közlekedési lámpa színe azután változik meg, hogy Ön megerősítette továbbhaladási szándékát (például egy zöld közlekedési lámpa sárgára vált), előfordulhat, hogy a Model S megáll a továbbhaladás helyett, különösen ha a Model S azt állapítja meg, hogy biztonságosan megállhat, mielőtt behajtana az útkereszteződésbe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Model S nem képes arra, hogy átvezessen egy útkereszteződésen, ha a közlekedési lámpa piros vagy sárgára vált, amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre az útkereszteződés előtti biztonságos megálláshoz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ön bármikor visszaveheti a vezetést azzal, hogy manuálisan fékez, vagy kikapcsolja az automata kormányzást vagy az adaptív sebességtartást.

Villogó zöld jelzőlámpa

Villogó sárga jelzőlámpa

Model S lelassít. A továbbhaladáshoz maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált. Amennyiben nem erősíti meg ezt a szándékát, a Model S megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Annak megakadályozásához, hogy a Model S megálljon, valamint azért, hogy minél kisebb mértékben lassítson a közelítéskor, megerősítheti továbbhaladási szándékát azzal, hogy maga felé húzza a robotpilóta kart, vagy röviden lenyomja a gázpedált azt követően bármikor, hogy a műszerfalon megjelenik a megállást jelző piros vonal. Model S visszaáll a beállított sebességre közvetlenül a megerősítés után (figyelembe véve, hogy van-e Ön előtt másik jármű).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Közeledjen figyelmesen és álljon készen arra, hogy lassításhoz vagy megálláshoz lenyomja a fékpedált.
Villogó piros jelzőlámpa Model S lelassul és teljesen megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál. Amikor át kíván haladni az útkereszteződésen (például a közlekedési jog és a körülmények figyelembevételével biztonságos és jogszerű az áthaladás), maga felé kell húznia a robotpilóta kart, vagy röviden le kell nyomnia a gázpedált.

Stoptáblák és útjelzések

Bekapcsolt Automata kormányzás vagy Adaptív sebességtartó automatika, és bekapcsolt Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció esetén a(z) Model S úgy van kialakítva, hogy a következőképpen reagáljon a stoptáblák, stopvonalak vagy útjelzések által szabályozott kereszteződéshez közelítve:

Útkereszteződés típusa A jármű tervezett reakciója
Négyirányú kereszteződéshez jármű érkezik és elsőbbséggel továbbhalad

Nincs forgalomirányítás

T-kereszteződés egyenes áthaladó szakaszához jármű érkezik és elsőbbséggel egyenesen továbbhalad

A T-elágazás ága

Model S feltételezi, hogy elsőbbsége van, és lassítás vagy megállás nélkül egyenesen továbbhalad.
T-kereszteződés végéhez jármű érkezik és lelassítva megáll

A T-elágazás vége

Ha a Model S a térképadatok alapján T-elágazást észlel, a Model S lelassít és teljesen megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál. Ha tovább szeretne haladni, át kell vennie a kormányzást és a gyorsítást.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Model S lehet, hogy nem áll meg egy olyan T-elágazásnál, ahol nincs stoptábla vagy megállást jelző vonal, vagy ha a térképadatok nem jeleznek T-elágazást. Vezessen figyelmesen, és mindig álljon készen a jármű megállítására (amikor szükséges).
Négyirányú kereszteződéshez jármű érkezik és megáll a stoptáblánál

Stoptábla

Négyirányú kereszteződéshez jármű érkezik és megáll a stoptáblánál és útjelzésnél

Stoptábla és útjelzés

Négyirányú kereszteződéshez jármű érkezik és megáll az útjelzésnél

Útjelzés

Model S lelassul és teljesen megáll a műszerfalon látható, megállást jelző piros vonalnál. Amikor át kíván haladni az útkereszteződésen, húzza maga felé a robotpilóta karját, vagy nyomja le röviden a gázpedált.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Stoptáblával rendelkező útkereszteződés esetén, ha a robotpilóta kar maga felé húzásával, vagy a gázpedált röviden lenyomva még a Model S megállása előtt megerősíti áthaladási szándékát, a rendszer figyelmen kívül hagyja a megerősítést. Model S nem halad át megállás nélkül stoptáblával felszerelt útszakaszon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Útkereszteződésnél kanyarodás esetén Önnek saját kezűleg kell elfordítania a kormánykerék-et (ami kikapcsolja az Automata kormányzást) még akkor is, ha az Automata kormányzást használja és bekapcsolta az irányjelzőt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A gyalogátkelőhelyeknél a(z) Model S lelassíthat és megállhat, attól függően, hogy a gyalogátkelőhely forgalmát közlekedési lámpa szabályozza-e, és a kamera a gyalogátkelőhelyen észlel-e gyalogost, kerékpárost stb. Fordítson kiemelt figyelmet a gyalogátkelőhelyekre, és álljon készen a bármikori beavatkozásra. Ennek elmulasztása sérüléseket vagy akár halált is okozhat.

Korlátozások

Számos különböző körülménytől és környezeti feltételtől függően elképzelhető, hogy a Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkció megáll vagy nem áll meg a következő helyeken:

 • Vasúti kereszteződésekben.
 • Behajtani tilos zónák előtt.
 • Díjfizető kapuknál.
 • Körforgalmak.
 • Gyalogosátkelők előtt.
 • Elsőbbségadás kötelező tábláknál, vagy ideiglenes közlekedési lámpáknál és stoptábláknál (például építési területeken).
 • Különböző megfordulást jelző lámpáknál, kerékpáros és gyalogosátkelők jelzőlámpáinál, szabad és foglalt sávokat jelző lámpáknál stb.

A fentieken kívül különösen kicsi a valószínűsége annak, hogy a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés megfelelően működik, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem működik akkor, ha a következő körülmények közül egy vagy több fennáll:

 • Egymáshoz nagyon közel található, közlekedési lámpával irányított, egymást követő kereszteződéseken történő áthajtás.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb.), vagy az időjárási körülmények zavarják a kamerák vagy az érzékelők működését.
 • Éles fény (például közvetlen napfény) akadályozza a kamera (kamerák) működését.
 • Valamelyik kamerát akadályozza vagy eltakarja valami, sérült vagy nincs megfelelően beállítva.
 • Vezetés emelkedőn vagy éles kanyarokkal tarkított úton, ahol a kamerák nem tudják észlelni a közeledő közlekedési lámpákat vagy stoptáblákat.
 • A közlekedési lámpát, stoptáblát vagy útjelzést eltakarja valami (például egy fa, egy nagy méretű jármű stb.).
 • Model S nagyon közel van egy előtte haladó járműhöz, amely akadályt képez a kamera látóterében.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fent felsorolt korlátozások nem tartalmazzák azoknak az okoknak a kimerítő felsorolását, amelyek miatt esetleg a Model S nem az elvárt módon működik. Számos olyan, előre nem látható körülmény merülhet fel, amely hátrányosan érinti a közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés működését. Ennek a funkciónak a használata nem csökkenti vagy szünteti meg azt a követelményt, hogy mindig figyelmesen és felelősségteljesen kell vezetnie. Készen kell állnia arra, hogy mindig képes legyen azonnal végrehajtani a megfelelő műveleteket.