Hátsó csomagtér

Nyitás

A hátsó csomagtér kinyitásához gondoskodjon róla, hogy a Model S Parkolás (P) fokozatban legyen, és tegye a következők egyikét:

 • Érintse meg az érintőképernyő Kezelőelemek > Csomagtartó menüpontját.
 • Kattintson duplán a hátsó csomagtér távirányító kulcson lévő gombjára.
 • Érintse meg a mobilalkalmazásban lévő hátsó csomagtérgombot.
 • Nyomja meg a csomagtérajtó külső kilincse alatt található kapcsolót (a rendszernek érvényes kulcsot kell érzékelnie).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Passzív beszállás ki van kapcsolva, egy távirányítóval ki kell nyitnia a Model S gépjárművet, mielőtt a kapcsolóval kinyithatná a felfelé nyíló hátsó csomagtérajtót. Lásd: A távirányító használata.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A csomagtérajtó zárt térben (pl. garázsban) történő kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a csomagtérajtó nyitási magassága megfelelően van-e beállítva az alacsony mennyezetek vagy tárgyak elkerülése érdekében (lásd: A felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó nyitási magasságának beállítása).

Model S a járműnek nyitva kell lennie vagy kulcsot kell érzékelnie ahhoz, hogy a kapcsolóval ki lehessen nyitni a csomagtérajtót.

A gépjármű hátulja, amelyen kinagyított rész ábrázolja a hátsó csomagtartó külső kilincsén található kapcsoló részleteit
A jármű piros ikonja, nyitott ajtókkal

Ha egy ajtó, a csomagtér vagy a csomagtérajtó nyitva van, a műszerfalon megjelenik az Ajtó nyitva visszajelzőfény. Az érintőképernyőn megjelenő Model S képén szintén látható a nyitott csomagtér.

Az csomagtérajtó mozgás közben történő megállításához kattintson egyszer a távirányító kulcs hátsó csomagtér gombjára. Ezt követően a hátsó csomagtér gombra történő dupla kattintással a csomagtérajtó ismét mozogni kezd, de az ellenkező irányban (feltéve, ha a megállításkor nem volt teljesen nyitva vagy zárva). Ha például nyitás alatt állítja meg egy kattintással a csomagtérajtó elemet, akkor a dupla kattintáskor becsukódik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Vészhelyzetben a nyitási és zárási parancs a csomagtérajtó elemet megfogva felülbírálható.

A csomagtérajtónek a jármű utasteréből abban a valószínűtlen esetben történő nyitásához, amikor a Model S áramellátása szünetel, lásd: A csomagtér belső nyitása vészhelyzet esetén.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A csomagtérajtókinyitása vagy becsukása előtt ellenőrizze a környező területet (nincsenek-e ott személyek vagy tárgyak). A felfelé nyíló hátsó csomagtérajtót cselekvő módon figyelni kell, hogy ne érintsen személyeket vagy tárgyakat. Ennek elmulasztás kárt vagy sérülést okozhat.

A felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó nyitási magasságának beállítása

Ha a Model S fel van szerelve csomagtérajtó elemmel, annak nyitási magassága a könnyebb elérhetőség, illetve az alacsony mennyezetnek vagy tárgyaknak (pl. garázsajtónak vagy lámpatestnek) ütközés elkerülése érdekében állítható:

 1. Nyissa ki a csomagteret, majd kézzel húzza le vagy emelje meg a csomagtérajtót a kívánt nyitási magasságba.
 2. Három másodpercig tartsa nyomva a csomagtérajtó alsó részén lévő gombot, amíg megerősítő hangjelzést nem hall.
  A felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó alsó oldalán található gomb, egy nyitott csomagtartójú gépkocsi képével
 3. A csomagtérajtó zárásával és újbóli nyitásával győződjön meg a kívánt magasság beállításáról.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A konfigurációtól (például a felfüggesztés magasságától vagy a kiválasztott kerekektől) függően a jármű csomagtérajtaja körülbelül 2,3 méter magasra nyitható ki. Az alacsony mennyezettel vagy egyéb tárgyakkal való érintkezés megakadályozása érdekében állítsa be a hátsó csomagtérajtó magasságát.

Zárás

Ha a Model S nincs csomagtérajtóval felszerelve, a hátsó csomagtér az ajtó lehúzásával és teljes zárásig történő határozott lenyomásával csukható le.

A csomagtérajtó zárásához tegye a következők egyikét:

 • Érintse meg a Kezelőelemek > Csomagtartó elemet.
 • Kattintson duplán a hátsó csomagtér távirányító kulcson lévő gombjára.
 • Nyomja meg következő alsó részén lévő kapcsolót: csomagtérajtó

Ha a csomagtérajtó a záráskor akadályt észlel, megáll, és két hangjelzést ad. Távolítsa el az akadályt, és próbálja újból bezárni.

Ha a csomagtérajtó kalibrálása a nyitáskor elveszik, az elektromos csomagtérajtó három hangjelzést ad, és nem mozdul. A kalibrálás visszaállításához kézzel húzza le a csomagtérajtót a bezárásához.

Belső nyitás

A Tesla beépített hátrafelé néző gyermeküléseivel felszerelt Model S hátsó csomagterének belülről történő nyitásához nyomja meg a csomagtérben elhelyezett belső kapcsolót, majd emelje fel az ajtót. Ha a Model S zárva van, és fel van szerelve felfelé nyíló hátsó csomagtérajtóval, az első gombnyomás nyitja a zárat, a második pedig felemeli azt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Model S típusba nincsenek beszerelve a Tesla hátrafelé néző gyermekülései, a kapcsoló akkor is megtalálható lehet, de hatástalan, és a megnyomásakor nem nyílik ki a csomagtérajtó.
A hátsó csomagtartó belseje, a csomagtartó oldalfalára szerelt elektromos csomagtérajtó kinagyított képével

Ha a Model S fel van szerelve elektromos csomagtérajtóval, akkor nem kell felemelnie azt. A nyitó kapcsoló megnyomásakor kinyílik, a kapcsoló meghúzásakor pedig becsukódik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Bekapcsolt gyerekzár esetén (lásd: Gyerekzár), illetve a Model S haladása közben a belső nyitó kapcsoló le van tiltva.

Hozzáférés a raktérhez

A hátsó csomagtér rakteréhez történő hozzáférés érdekében húzza felfelé a raktérfedél hátsó részén lévő pántot. Ezt követően a raktérfedél előre hajtható vagy kiemelhető a Model S típusból.

A Model S elindulása előtt rögzítsen minden csomagot, a nehezebb tárgyakat pedig helyezze a csomagtér alsó rekeszébe.

Hátsó csomagtartó, a raktérfedél hevederjére mutató nyíllal

Hátsó csomagtartó terhelési határértékei

A rakomány súlyát a lehető legegyenletesebben ossza el az első és a hátsó csomagtartó között.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Soha ne tegyen több mint 80 kg tömegű terhet a hátsó csomagtartó felső rekeszébe, vagy több mint 285 lbs (130 kg) tömegű terhet az alsó rekeszbe. Ennek be nem tartása károkat okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A rakomány berakodásakor mindig vegye figyelembe a jármű Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (TPMLM) paraméterét (lásd Termékjellemzők). A TPMLM a jármű megengedett legnagyobb össztömege, beleértve az összes utast, a folyadékokat és a poggyászt.

A csomagtér belső nyitása vészhelyzet esetén

A hátsó csomagtérben lévő világító mechanikus kioldóval belülről nyitható a hátsó csomagtér, ha a Model S áramellátása szünetel. Ez a mechanikus kioldó a bezárt személyek kijutását is lehetővé teszi.

Retesz a nyitott hátsó csomagtartójú gépjármű ikonjával és egy felfelé mutató kék nyíllal; Ugyanaz a retesz nyitva, egy kifelé mutató nyíllal
 1. A fedél eltávolításához nagyon határozottan húzza maga felé annak alsó szélét.
 2. A retesz kioldásához húzza meg a kábelt.
 3. Emelje fel a hátsó csomagtérajtót.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Miután a rövid idejű környezeti fény éri a gombot, az több órán keresztül világít.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne engedjen gyermekeket játszani a csomagtérben, és ügyeljen rá, hogy ne zárhassák be oda magukat. Egy be nem kötött gyermek ütközés során súlyos sérülést szenvedhet, vagy életét veszítheti. A járműbe zárt gyermek hőstresszt szenvedhet vagy az életét veszítheti, különösen akkor, ha nincs bekapcsolva a klímaberendezés.