Korlátozások és figyelmeztetések

Ez a témakör tartalmazza az Autopilot funkciókra vonatkozó figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és korlátozásokat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a gépjármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy gépjárműve nem rendelkezik minden, fentebb felsorolt funkcióval, vagy egy funkció nem a leírtaknak megfelelően működik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Autopilot használata előtt figyelmesen olvassa el a következő figyelmeztetéseket és korlátozásokat. A figyelmeztetések és utasítások maradéktalan betartásának elmulasztása kárt, illetve súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy minden kamera tiszta és kitakarásmentes legyen indulás és az Autopilot használata előtt (lásd: A kamera tisztítása). A szennyezett kamerák és érzékelők (ha vannak), valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik az Autopilot teljesítményét. Ha a kamera előtt akadály van vagy valami eltakarja, a Model S üzenetet jelenít meg az műszerfaln és előfordulhat, hogy az Autopilot funkciói nem állnak rendelkezésre. A speciális riasztásokkal kapcsolatos további információkért lásd: Hibajelzések.

Forgalomfigyelő tempomat

A Forgalomfigyelő tempomat használatakor a vezető felelőssége, hogy éber maradjon, biztonságosan vezessen, és folyamatosan az irányítása alatt tartsa a járművet. Mindig tartsa szemmel az utat vezetéskor, és álljon készen, hogy megtehesse a szükséges korrekciós lépéseket.

Ezenfelül a járművezető felelőssége, hogy biztonságos sebességgel haladjon, és hogy biztonságos követési távolságot tartson az útviszonyoknak és a betartandó sebességkorlátozásoknak megfelelően. Bekapcsolt Forgalomfigyelő tempomatnál tartsa szem előtt a következő korlátozásokat.

 • Lehetnek olyan helyzetek, amikor a beállított sebesség nem változhat a sebességhatár változásával.
 • A Forgalomfigyelő tempomat nem igazítja a sebességet az útviszonyokhoz vagy az időjáráshoz. Ne használja a Forgalomfigyelő tempomat módot szerpentineken, éles kanyaroknál, jeges vagy csúszós felületeken, vagy amikor az időjárás (így a viharos, havas, ködös stb. idő) nem teszi lehetővé, hogy egyenletes sebességgel vezessen.
 • Ne hagyatkozzon a Forgalomfigyelő tempomat módra a pontos vagy megfelelő követési távolság meghatározásánál.
 • A korlátozott fékkapacitás és a dombos tájak miatt előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem nyújt megfelelő sebességtartást. Az is előfordulhat, hogy nem pontosan méri fel az Ön előtt haladó jármű távolságát. Lejtőn való haladáskor a menetsebesség megnőhet, ami miatt a Model S átlépheti a beállított sebességet (és valószínűleg a megengedett sebességhatárt is).
 • A Forgalomfigyelő tempomat időnként a Model S fékezését okozhatja akkor is, amikor nem szükséges, vagy amikor Ön nem számít rá. Ennek oka lehet az előző jármű szoros követése, járművek vagy tárgyak észlelése a szomszédos sávokban (főleg kanyaroknál) stb.
 • A beépített GPS (globális helymeghatározó rendszer) sajátosságaiból adódó korlátok miatt előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a Model S jármű lelassul, különösen olyan kijáratoknál, amelyeknél kanyar észlelhető, illetve amikor aktívan navigál az úti cél felé, és nem az útitervet követi.
 • Egyes esetekben (például elégtelen adatok esetén) előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem csökkenti automatikusan a beállított sebességet az autópálya-csomóponton vagy lehajtón.
 • Előfordulhat, hogy a Forgalomfigyelő tempomat nem észlel tárgyakat, különösen akkor, amikor (80 km/h) feletti sebességgel vezet, előfordulhat, hogy nem fékez vagy gyorsít, amikor egy jármű vagy tárgy csak részben lóg be az Ön sávjába, vagy amikor a követett jármű kihajt az Ön sávjából, és Ön előtt egy álló vagy lassan mozgó jármű vagy tárgy található.
 • A Forgalomfigyelő tempomat olyan járművekre vagy tárgyakra is reagálhat, amelyek nem léteznek vagy nem az Ön sávjában vannak, ami miatt a Model S szükségtelenül vagy nem megfelelően lelassulhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat az alábbi helyzetekben nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni:
 • Az úton éles kanyarok és jelentős szintkülönbségek vannak.
 • Az útjelzések nem jól láthatók, nem egyértelműek vagy rossz állapotban vannak.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, jégeső stb. vagy gyengén kivilágított éjszakai útszakaszok miatt).
 • Alagútban vagy autópályán halad, ahol az elválasztók zavarják a kamerák látóterét
 • Erős fény (például a szembejövők reflektora vagy közvetlen napfény) zavarja a kamerákat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti lista nem meríti ki a Forgalomfigyelő tempomat megfelelő működését zavaró helyzeteket. A Forgalomfigyelő tempomat bármikor váratlanul leállhat előre nem látható okokból. Mindig figyelje az utat maga előtt, és álljon készen a megfelelő művelet elvégzésére. Mindenkor a vezető felelőssége a Model S fölötti uralom megtartása.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Forgalomfigyelő tempomat módot a kényelmes és magabiztos vezetés segítéséhez tervezték, és nem ütközésre figyelmeztető vagy azt elkerülő rendszer. Soha ne hagyatkozzon csak a Forgalomfigyelő tempomat módra a Model S kellő lelassításánál. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen a szükséges korrigáló lépések megtételére. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz is vezethet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Habár a Forgalomfigyelő tempomat képes észlelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat, soha ne hagyatkozzon csak a Forgalomfigyelő tempomat módra a Model S kellő lelassításánál. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz is vezethet.

Automata kormányzás

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás a kéz használatát igénylő funkció. Tartsa a kezét mindig a kormánykeréken, figyelje az utat és a forgalmat, és mindig álljon készen az azonnali beavatkozásra. A fenti utasítások be nem tartása a jármű károsodását, valamint súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás korlátozott hozzáférésű autópályákon használható, a vezető teljes figyelme mellett. Ne használja az Automata kormányzás funkciót építési területeken vagy olyan egyéb helyeken, ahol kerékpárosok vagy gyalogosok közlekedhetnek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne támaszkodjon az Automata kormányzás funkcióra a megfelelő haladási útvonal meghatározásában.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Különösen az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy az Automata kormányzás és a hozzá kapcsolódó funkciók nem működnek megfelelően:
 • Az Automata kormányzás nem tudja pontosan meghatározni a sávjelzéseket. Például a sávjelzések nagyon kopottak, jól láthatók az előző jelzések, az útépítési munkálatok miatt átfestették őket, gyorsan változnak (a sávok elágaznak, keresztezik egymást vagy egyesülnek), az objektumok vagy tereptárgyak erősen beárnyékolják a sávjelzéseket, vagy az útfelületen útszegély vagy egyéb, élesen kiemelkedő vonalak találhatók.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb.), vagy az időjárási körülmények zavarják az érzékelők működését.
 • A kamera (kamerák) vagy az érzékelő (érzékelők) el vannak el vannak takarva, vagy megsérültek.
 • Emelkedőkön vezet.
 • Díjfizető kapuhoz közelít.
 • Élesen kanyargó vagy túlságosan egyenetlen úton halad.
 • Éles fény (például közvetlen napfény) akadályozza a kamera (kamerák) működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
 • A funkció egy járművet észlel a holttérben, amikor Ön bekapcsolja az irányjelzőt.
 • Model S járművet nagyon közel kormányozza az előtte haladó járműhöz, ami korlátozza a kamera (kamerák) látómezejét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Számos előre nem látható körülmény gátolhatja az Automata kormányzás működését. Ezt mindig tartsa szem előtt, és ne feledje, hogy emiatt előfordulhat, hogy az Automata kormányzás nem kormányozza megfelelően a Model S járművet. Mindig vezessen figyelmesen, és álljon készen az azonnali beavatkozásra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás nem úgy van kialakítva, hogy az Model S kikerülje a részben a haladási sávban lévő tárgyakat, és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem áll meg a haladási sávot teljesen elzáró tárgyak előtt. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen azonnali beavatkozásra. Mindenkor a vezető felelőssége a Model S fölötti uralom megtartása.

Automatikus sávváltás

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ha a járművezető az Automatikus sávváltás használatával vált sávot, akkor ő felel annak eldöntéséért, hogy a sávváltás biztonságos és indokolt-e. Ezért sávváltás előtt mindig ellenőrizze a holttereket, a sávjelzéseket és a környező úttestet annak megállapítására, hogy biztonságos és megfelelő módon át tud-e váltani a célsávba.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Az Automatikus sávváltás használatakor legyen tudatában a következő korlátozásoknak.
 • Soha ne támaszkodjon az Automatikus sávváltás funkcióra a megfelelő haladási útvonal meghatározásában. Vezessen óvatosan, kövesse figyelemmel az utat és az Ön előtt haladó forgalmat, ellenőrizze a környező területet, és ügyeljen az érintőképernyőn megjelenő figyelmeztetésekre. Mindig álljon készen az azonnali beavatkozásra.
 • Ne használja az Automatikus sávváltás funkciót olyan utakon, ahol a forgalmi viszonyok állandóan változnak, illetve ahol kerékpárosok és gyalogosok közlekednek.
 • Az Automatikus sávváltás teljesítménye attól függ, hogy a kamerák mennyire képesek felismerni a sávjelzéseket.
 • Ne használja az Automatikus sávváltás funkciót élesen kanyargós utakon, jeges vagy csúszós útszakaszokon, vagy olyankor, amikor az időjárási körülmények (például zuhogó eső, hó vagy köd) akadályozhatják a kamera (kamerák) vagy az érzékelők (ha vannak) működését.
 • Az Overtake Acceleration a fent felsoroltakon kívül számos előre nem látható okból kifolyólag leállhat (például hiányzó GPS-adatok miatt). Maradjon éber és soha ne hagyatkozzon kizárólag az Overtake Acceleration funkcióra a menetsebesség növelésében.
 • Az Overtake Acceleration növeli a menetsebességet, amikor a megfelelő irányjelzőt bekapcsolja, és a Model S járművet az előtte haladó járműhöz közelebb gyorsítja. Habár a Forgalomfigyelő tempomat továbbra is fenntartja az Ön előtt haladó járművel a követési távolságot, fontos tisztában lenni azzal, hogy a kiválasztott követési távolság csökken, amikor az Overtake Acceleration aktív, különösen azokban az esetekben, amikor nem kívánja megelőzni a követett járművet.

Piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés működéséhez a fedélzeti térképen szerepelniük kell az adott helyen lévő piros lámpáknak és stoptábláknak. Előfordulhat, hogy a térképadatok pontatlanok vagy régiek, és nem tartalmazzák az összes piros lámpát és stoptáblát. Ennélfogva a piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés nem biztos, hogy minden piros lámpát és stoptáblát fel fog ismerni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés nem működteti a Model S fékjeit és nem lassít, emellett nem feltétlenül észleli az összes piros lámpát és stoptáblát. A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés kizárólag iránymutatásként szolgál, és nem helyettesíti a figyelmes vezetést és a jó ítélőképességet. Vezetés közben folyamatosan figyelje az utat, és ne hagyatkozzon arra, hogy a Piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés figyelmezteti Önt a piros lámpákra vagy stoptáblákra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Piros lámpára és Stoptáblára való figyelmeztetés célja, hogy csak akkor figyelmeztesse Önt, ha egy látható piros stoptáblához, egyszínű piros vagy egy hamarosan pirosra váltó sárga közlekedési lámpához közelít. Előfordulhat, hogy nem figyelmezteti Önt a villogó lámpákkal ellátott kereszteződésekre, és nem figyelmeztet az elsőbbségadás táblákra vagy az ideiglenes stop- és elsőbbségadás táblákra (például az építési területeken használtakra). Továbbá a piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés abban az esetben sem figyelmezteti arra, hogy piros lámpához vagy stoptáblához közeledik, ha lenyomja a gázpedált vagy a fékpedált (ami letiltja az Automata kormányzás funkciót).

Navigate on Autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne hagyatkozzon a Navigate on Autopilot opcióra kihajtáskor a megfelelő sáv meghatározásához. Legyen körültekintő, és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a forgalmi sáv biztonságos és megfelelő-e.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha kikapcsolja a Sávváltás jóváhagyása szükséges beállítást, a Navigálás autopilot funkcióval értesíti a közelgő sávváltásokról és kihajtásokról, azonban továbbra is figyelnie kell a környezetet, és folyamatosan fenn kell tartania az irányítást a Model S gépkocsi felett. A sávváltások gyorsan és hirtelen történhetnek. Mindig tartsa a kezét a kormánykeréken a szemét pedig az Ön előtti haladási útvonalon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Navigálás robotpilóta funkcióval nem teszi automatikussá a vezetést. A vezetőnek figyelnie kell az utat, folyamatosan a kormánykeréken kell tartania a kezét, és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a navigációs útvonalat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A normál vezetéssel megegyező módon különösen ügyelnie kell a holtterekre, a közlekedési csomópontokra, valamint a fel- és lehajtókra, mert gyorsan és bármikor felbukkanhatnak akadályok.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a Navigate on Autopilot nem ismeri fel, vagy nem észleli a közeledő gépkocsikat, az álló tárgyakat, valamint a különleges forgalmi sávokat, például a kizárólag kerékpárosok, telekocsik vagy vészhelyzeti járművek stb. által használható sávokat. Folyamatosan kísérje figyelemmel a forgalmat, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása kárt, illetve személyi sérülést vagy halált okozhat.

Autopark

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Az Autopark teljesítménye attól függ, hogy a kamerák és az érzékelők (ha vannak) képesek-e megállapítani a gépjármű járdaszegélyhez, tárgyakhoz és egyéb gépjárművekhez való közelségét. Az Autopark használata előtt és alatt tartsa szem előtt a következő figyelmeztetéseket:
 • Ne használja az Önparkolás funkciót, ha bármi, például vonóhoroggömb, kerékpártartó vagy utánfutó van csatlakoztatva a vonókengyelhez. Előfordulhat, hogy az Önparkolás funkcióval a jármű nem áll meg a vonókengyelnél, amikor más járművek közé vagy elé parkol.
 • Soha ne támaszkodjon kizárólag az Önparkolás funkcióra a jogszerű, megfelelő és biztonságos parkolóhelyek megkeresésekor. Előfordulhat, hogy az Önparkolás nem minden esetben észleli a parkolóhelyen lévő tárgyakat. Mindig győződjön meg arról személyesen is, hogy a parkolóhely megfelelő és biztonságos.
 • Amikor az Önparkolás aktívan kormányozza a Model S gépkocsit, a kormánykerék az Önparkolás beállításainak megfelelően mozog. Ne akadályozza a kormánykerék mozgását. Ezzel megszakíthatja az Önparkolás működését.
 • A parkolási művelet közben folyamatosan ellenőrizze a környezetet. Álljon készenlétben arra, hogy fékeznie kell a gépkocsik, gyalogosok vagy tárgyak kikerülése érdekében.
 • Az Autopark működése közben figyelje az érintőképernyőt, hogy ellenőrizni tudja, milyen utasításokat ad az Autopark.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS

Különösen az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy az Önparkolás nem működik megfelelően:

 • Az út lejtős. Az Önparkolás funkciót kizárólag sík utakon való működésre tervezték.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb. miatt).
 • A járdaszegély nem kőből készült, vagy a járdaszegély nem észlelhető.
 • A kinézett parkolóhely közvetlenül egy fal vagy oszlop mellett helyezkedik el (például egy földalatti parkolóházban a legutolsó parkolóhely a sorban).
 • A kamerák vagy az érzékelők (ha vannak) némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő (ha van) működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy elektromos interferencia befolyásolja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Számos előre nem látható körülmény akadályozhatja az Önparkolás azon képességét, hogy le tudja parkolni a Model Sgépkocsit. Ezt tartsa szem előtt, és ne feledje, hogy emiatt előfordulhat, hogy az Önparkolás nem kormányozza megfelelően a Model S gépkocsit. Kísérje figyelemmel a Model S beparkolását, és álljon készenlétben arra, hogy azonnal átvegye a kormányzást.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A Vezénylés teljesítménye a jármű más tárgyakhoz, személyekhez, állatokhoz és egyéb járművekhez való közelségét meghatározó kameráktól és érzékelőktől (ha vannak) függ. A Vezénylés a következő helyzetekben valószínűleg nem a szándékolt módon működik:
 • A haladási útvonal lejtős. A Vezénylés csak vízszintes (legfeljebb 10%-os lejtésű) útfelületen működik.
 • Kimagasló betonszegély érzékelhető. A Summon nem mozgatja a Model S gépjárművet olyan szegély fölé, amely magasabb, mint 1 in (2,5 cm).
 • Az érzékelők (ha vannak) vagy kamerák némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
 • Model S utánfutó üzemmódban vagy, illetve tartozék van rá felszerelve.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti felsorolás nem tartalmaz minden olyan esetet, amely a Vezénylés működését befolyásolhatja. A Model S feletti uralom megtartásáért minden esetben a járművezetőt terheli a felelősség. Mindig fokozott körültekintéssel járjon el, ha a Vezénylés aktívan mozgatja a Model S típust, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása súlyos anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Model S nem képes a lökhárítónál alacsonyabb, nagyon keskeny, illetve mennyezetről lelógó akadályok (pl. kerékpárok) észlelésére. Ezen felül számos előre nem látható körülmény befolyásolhatja azt, hogy a Vezénylés a parkolóhelyre bevigye, vagy onnan kihozza a járművet, melynek eredményeként a Vezénylés nem mozgatja a megfelelően a Model S típust. Tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a jármű mozgását és annak környezetét, készen állva arra, hogy bármelyik pillanatban megállítsa a Model S mozgását.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Az Okos vezénylés BÉTA fázisban lévő funkció. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a járművet, illetve annak környezetét, és bármikor készen kell állnia az azonnali beavatkozásra. Az Okos vezénylés biztonságos, felelősségteljes, szándékolt módon történő használatáért a járművezetőt terheli a felelősség.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Az Okos vezénylés tervezéséből és kialakításából fakadóan csak parkolóhelyeken és magántulajdonú felhajtókon használható, ahol a környezet ismerős és kiszámítható. Az Okos vezénylés közutakon való használata tilos.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Smart Summon funkciót letiltja a rendszer, ha a Model S Inas üzemmódban van (lásd: Valet mód).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS

Az Okos vezénylés a következő helyzetekben valószínűleg nem a szándékolt módon működik:

 • Gyenge mobil térerő miatt nincsenek GPS-adatok.
 • A haladási útvonal lejtős. Az Okos vezénylés csak vízszintes (legfeljebb 10%-os lejtésű) útfelületen működik.
 • Kimagasló betonszegély érzékelhető. A betonszegély magasságának függvényében elképzelhető, hogy az Okos vezénylés a Model S típust nem mozgatja át azon.
 • A kamerák vagy az érzékelők (ha vannak) némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő (ha van) vagy a kamera működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
 • Model S utánfutó üzemmódban van, illetve tartozék van rá felszerelve
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti felsorolás nem tartalmaz minden olyan esetet, amely az Okos vezénylés működését befolyásolhatja. A Model S feletti uralom megtartásáért minden esetben a járművezetőt terheli a felelősség. Mindig fokozott körültekintéssel járjon el, ha az Okos vezénylés aktívan mozgatja a Model S típust, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása súlyos anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Smart Summon csak szilárd burkolatú utakon használható.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Lehetséges, hogy az Okos vezénylés nem állítja meg a járművet minden akadálynál (különösen a nagyon alacsony akadályoknál, pl. egyes útszegélyeknél, illetve nagyon magas akadályoknál, pl. polcoknál), és nem reagál minden forgalmi helyzetre. Az Okos vezénylés nem ismeri fel a forgalom haladási irányát, nem képes üres parkolóhelyeken navigálni, és nem feltétlenül veszi figyelembe a keresztirányú forgalmat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Smart Summon használatakor szemét végig a Model S típuson kell tartania, és készen kell állnia, hogy a mobilalkalmazás gombjának elengedésével bármikor megállítsa a járművet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Amikor a Model S megállításához elengedi a gombot, a jármű kis késéssel áll meg. Ezért döntő fontosságú, hogy folyamatosan figyelje a jármű haladási útvonalát, és cselekvő jelleggel figyelembe vegye azokat az akadályokat, amelyeket a jármű esetleg nem képes érzékelni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A kiszámíthatatlan mozgású akadályokat tartalmazó környezetben fordítson kiemelt figyelmet az Okos vezénylés használata során. Például, ha személyek, gyermekek vagy állatok megjelenésére lehet számítani.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Lehetséges, hogy az Okos vezénylés nem állítja meg a járművet minden akadálynál (különösen a nagyon alacsony akadályoknál, pl. egyes útszegélyeknél, illetve nagyon magas akadályoknál, pl. polcoknál), és nem reagál minden egyirányú vagy keresztező forgalmi helyzetre. Figyeljen, és mindig álljon készen a Model S megállítására a mobilalkalmazás gombjának elengedésével.