Vezénylés

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a gépkocsi-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy gépjárműve nem rendelkezik Vezénylés funkcióval vagy nem támogat az ebben a részben leírt minden funkciót.

A Vezénylés lehetővé teszi a Model S automatikus parkolását és megközelítését, a járművön kívül tartózkodva. A Summon előre és hátra mozgatja a Model S típust, legfeljebb 12 méter távolságból, a parkolóhelyről való kiállás vagy az oda beállás közben.

A Model S hosszabb távra, akadályok kikerülésével történő mozgatásához használja az Okos vezénylés (ha van) funkciót és a mobiltelefonját. Az okos vezénylés lehetővé teszi, hogy a jármű odataláljon Önhöz (illetve a jármű egy kiválasztott helyre küldhető). Lásd: Okos vezénylés.

A Model S mozgatásához a telefonjának Bluetooth-on keresztül párosítva kell lennie (lásd: Telefon vagy Bluetooth-eszköz párosítása).

A Vezénylésnek szüksége van arra, hogy a Model S érvényes kulcsot érzékeljen a közelben.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze az összes kamera és érzékelő (ha van) tisztaságát. A koszos kamerák és érzékelők, valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik az Autopilot teljesítményét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Vezénylés tervezéséből és kialakításából fakadóan csak parkolóhelyeken és magántulajdonú felhajtókon használható, ahol a környezet ismerős és kiszámítható.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Vezénylés BÉTA fázisban lévő funkció. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a járművet, illetve annak környezetét, és bármikor készen kell állnia az azonnali beavatkozásra. A Vezénylés biztonságos, felelősségteljes, szándékolt módon történő használatáért a járművezetőt terheli a felelősség.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Vezénylés teljesítménye a jármű más tárgyakhoz, személyekhez, állatokhoz és egyéb járművekhez való közelségét meghatározó kameráktól és érzékelőktől (ha vannak) függ.

A Vezénylés használata előtt

A Vezénylés használata előtt az érintőképernyő használatával engedélyezze azt, és szabja testre a működését. Érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Testreszabás lehetőséget, és egyéni ízlése alapján adja meg a következő beállításokat:

 • Lökhárító magassága: Adja meg azt a távolságot, amilyen közel a Vezénylés megálljon egy tárgyhoz képest, (megadható például, hogy a Vezénylés a garázs falától néhány centiméterre álljon meg). Vegye figyelembe, hogy ez a távolság csak az olyan tárgyakra vonatkozik, amelyeket a Vezénylés előrefelé történő haladáskor közvetlenül a Model S előtt, tolatáskor pedig közvetlenül a Model S mögött észlel.
 • Hívófunkció távolsága: Állítsa be azt a maximális távolságot, amelyet a Model S parkolóba beálláskor vagy onnan kiálláskor megtehet.
 • Oldaltávolság: Válassza ki, hogy mekkora oldaltávolságot kíván engedélyezni. A Szűk lehetővé teszi, hogy a Model S nagyon szűk parkolóhelyekre is beálljon, vagy onnan kiálljon.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  A szűk parkolóhelyen történő parkolás korlátozza a kamerákat és az érzékelőket (ha vannak) az akadályok pontos helyzetének megállapításában, növelve ezzel a Model S és/vagy a környező tárgyak sérülésének kockázatát.
 • Az Auto Homelink használata (ha a felszereltség része): Állítsa BE értékre, ha aktiválni kívánja a HomeLink funkciót egy programozott HomeLink-eszköz (pl. kapu vagy garázsajtó) nyitására/zárására a Hívófunkció használatával történő parkolási művelet során. Ha engedélyezve van, az eszköz automatikusan kinyílik és bezárul amikor a Model S egy Vezénylési művelet során belép vagy kilép. Okos vezénylés (ha van) művelet során az eszköz automatikusan kinyílik, amikor a művelet elején az Okos vezénylés azt észleli, hogy a Model S garázsban parkol.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  Mielőtt a HomeLink leengedi a garázsajtót, mindig győződjön meg róla, hogy a Model S teljesen kint vagy bent áll. A Vezénylés és Okos vezénylés (ha van) nem képes érzékelni, ha felülről egy ajtó leereszkedik.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ha engedélyezve van, a HomeLink-eszköz automatikusan nyílik és csukódik a Vezénylés használatakor, és szükség esetén automatikusan kinyílik az Okos vezénylés (ha van) használatakor. A HomeLink egyéb helyzetekben (pl. normál vezetés során) történő automatizálásához be kell állítani a HomeLink eszköz fő beállításait az érintőképernyő tetején lévő HomeLink ikon megérintésével (lásd: Intelligens garázs).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A HomeLink kivételével a fenti beállítások csak a Vezénylés funkcióra érvényesek, az Okos vezénylésre (ha van) nem (lásd: A Smart Summon használata előtt). Az Okos vezénylés lökhárító-távolsága, távolsága és oldaltávolsága nem szabható testre. Az Okos vezénylés használatakor pedig mindig nyomva kell tartania a mobilalkalmazás gombját a Model S mozgásban tartásához. Az intelligens vezénylés csak a mobilalkalmazással működik, a távirányító kulcs használatával nem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A rendszer minden beállítást megőriz addig, amíg kézzel nem módosítják azokat.

Jármű parkolása és megközelítése a Vezénylés használatával

A Model S Vezénylés használatával történő parkoltatásához kövesse ezeket a lépéseket:

 • Állítsa a Model S típust a parkolóhelytől mért 12 méter távolságon belülre, hogy a Model S egyenes vonalban beállhasson a parkolóhelyre, vagy kiállhasson onnan akár előremenetben (D), akár hátramenetben (R).
 • Győződjön meg róla, hogy a Model S távirányító kulcsa a közelben található.
 • Párosítsa a telefont a Model S típussal Bluetooth használatán keresztül (lásd: Telefon vagy Bluetooth-eszköz párosítása). Miután egyszer megtörtént a párosítás, a telefon minden alkalommal automatikusan kapcsolódik a Model S típushoz. A Vezénylés működéséhez a telefonnak legfeljebb kb. hat méter távolságban kell lennie a járműtől.
 • A járművön kívülről indítsa el a parkolási manővert a mobilalkalmazás Hívófunkció lehetőségének megérintésével, majd a ELŐREMENET vagy HÁTRAMENET gomb nyomva tartásával.

A Vezénylés a Model S típust előremenet (D) vagy hátramenet (R) fokozatba állítja (a megadott irány alapján), és behajt a parkolóhelyre, vagy kihajt onnan. A parkolás végrehajtását követően, vagy akadály észlelésekor a Vezénylés parkolás (P) fokozatba kapcsolja a Model S típust. A Vezénylés parkolás (P) fokozatba kapcsolja a Model S típust, ha:

 • Model S akadályt észlel a haladási útvonalon (a Lökhárító magassága beállításban megadott távolságon belül).
 • A Vezénylés a Model S típust a maximális 12 méter távolságra mozgatta.
 • Elengedi a ELŐREMENET vagy HÁTRAMENET gombot.
 • A Vezénylés kézi leállítása érdekében bármelyik gombot megnyomja.

Ha a Hívófunkció használatával parkolta le a Model S típust, a Hívófunkció használatával a Model S elküldhető eredeti helyére (ha a Model S gépjármű parkolás (P) fokozatban maradt), vagy a megadott maximális Hívófunkció távolsága távolságra (amelyik előbb bekövetkezik). Egyszerűen adja meg az ellenkező irányt a mobilalkalmazásban, a Vezénylés pedig az eredeti haladási útvonalon visszavezeti a Model S gépjárművet, ha oda közben nem került akadály. Ha akadály észlelhető, a Model S az eredeti haladási útvonalához igen közel maradva, megkísérli kikerülni az akadályt (a Vezénylés kormányzással nem kerüli meg az akadályokat).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha többször ugyanabban az irányban kívánja mozgatni a Model S gépjárművet a Vezénylés használatával (nem túllépve a maximális 12 méter távolságot, állítsa le a Vezénylést, majd indítsa újra a parkolási műveletet ugyanabban az irányban.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Bár a Vezénylés képes a Model S típust rövid távon oldalirányban is mozgatni egy akadály elkerülése érdekében, nem kerüli meg az akadályt, hogy a Model S visszatérjen az eredeti haladási útvonalra. Csak az Okos vezénylés (ha van) a Model S gépjárművet akadályok körül kormányozni.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Summon funkciónak szüksége van arra, hogy a Model S érvényes kulcsot érzékeljen a közelben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Model S nem képes a lökhárítónál alacsonyabb, nagyon keskeny, illetve mennyezetről lelógó akadályok (pl. kerékpárok) észlelésére. Ezen felül számos előre nem látható körülmény befolyásolhatja azt, hogy a Vezénylés a parkolóhelyre bevigye, vagy onnan kihozza a járművet, melynek eredményeként a Vezénylés nem mozgatja a megfelelően a Model S típust. Tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a jármű mozgását és annak környezetét, készen állva arra, hogy bármelyik pillanatban megállítsa a Model S mozgását.

A vezénylés leállítása vagy visszavonása

Állítsa meg bármikor a Model S gépjárművet aktív Summon funkció estén a mobilalkalmazás használatával vagy a távirányító kulcs bármely gombjának megnyomásával. A Vezénylés a következő esetekben szintén kikapcsol:

 • Bezárul vagy kinyílik egy ajtókilincs.
 • Megmozdítja a kormánykerék gépjárművet, a fékpedált, a gázpedált, vagy a fokozatkapcsoló kart.
 • Model S akadályt észlel.
 • A Summon a Model S típust a maximális 12 méter távolságra mozgatta.
 • A telefon alvó üzemmódba lép, vagy megszakad a Model S típussal fennálló kapcsolata.

Korlátozások

A Vezénylés a következő helyzetekben valószínűleg nem a szándékolt módon működik:

 • A haladási útvonal lejtős. A Vezénylés csak vízszintes (legfeljebb 10%-os lejtésű) útfelületen működik.
 • Kimagasló betonszegély érzékelhető. A Vezénylés nem mozgatja a Model S gépjárművet olyan szegély fölé, amely magasabb, mint 2,5 cm.
 • Az érzékelők (ha vannak) vagy kamerák némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Vezénylést letiltja a rendszer, ha a Model S Inas üzemmódban van (lásd: Valet mód).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti felsorolás nem tartalmaz minden olyan esetet, amely a Vezénylés működését befolyásolhatja. A Model S feletti uralom megtartásáért minden esetben a járművezetőt terheli a felelősség. Mindig fokozott körültekintéssel járjon el, ha a Vezénylés aktívan mozgatja a Model S típust, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása súlyos anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált okozhat.