Biztonsági gyermekülések

A gyermekek elhelyezésére vonatkozó utasítások

A csecsemőket és kisebb gyermekeket a gyermek korának, súlyának és méretének megfelelő biztonsági gyermekülésbe ültesse. Olyan piaci régiókban, ahol ez hivatalosan megengedett, ott sem utazhat gyermek az első utasülésen, ha a hozzá tartozó légzsák nincs kikapcsolva (lásd: Légzsákok), még akkor is, ha a gyermek biztonsági gyerekülésben vagy ülésmagasítón ül. A GYERMEK HALÁLOS vagy SÚLYOS SÉRÜLÉST szenvedhet!

Olvassa el a napellenzőkre rögzített alábbi címkét.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az alábbi ábra csak tájékoztatásul szolgál, és előfordulhat, hogy nem egyezik meg a gépkocsijában található címkével.
A napellenzőn található, légzsákra figyelmeztető címke, amelyen 1) egy első ülésben elhelyezett gyermekülés és egy pirossal áthúzott, körben lévő fordított törtvonal 2) egy felfúvódott légzsák mögött elhelyezkedő, hátranéző gyermekülés és gyermek 3) egy „I” betűt tartalmazó nyitott könyvre mutató kéz látható

Az utasoldali első légzsák állapota az érintőképernyő felső sarkában jelenik meg:

Egy utas és egy légzsák ikonja szöveggel: Utasoldali légzsák ki
Ha az első utasülésen elhelyezett gyereküléssel vezet (ha ez engedélyezett az Ön országában), mindig ellenőrizze, hogy az utasoldali első légzsák ki legyen kapcsolva.
Egy áthúzott körben egy gyermekülésben ülő gyermek ikonja és szöveg: Utasoldali légzsák bekapcsolva
Ha ezt követően egy felnőtt foglalja el az első utasülést, a védelme érdekében győződjön meg arról, hogy az utasoldali első légzsák be van kapcsolva.

Az utasoldali első légzsák szabályozásáról a következő témakörben olvashat bővebben: Légzsákok.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja az Easy Entry funkciót (az itt leírtak szerint: Vezetői profilok) a vezetőülés teljesen hátrahúzott helyzetbe történő automatikus mozgatásához, ha biztonsági gyermekülés van beszerelve a vezetőülés mögötti hátsó ülésen. Mivel kevesebb a hely, az ülés megnyomhatja a gyermek lábát, sérülést okozhat vagy kimozdíthatja az ülést.

A biztonsági gyermekülés kiválasztása

A következő táblázatok útmutatást nyújtanak arról, hogy milyen típusú biztonsági övvel és ISOFIX/i-Size rögzítőelemmel rögzíthető biztonsági gyermekülést használjon a gyermek súlya alapján.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A vezető felelőssége, hogy betartsa az abban az országban érvényes előírásokat, ahol a Model S gépkocsit vezeti. Egyes országok tilthatják a csecsemők vagy gyermekek elhelyezését az első utasülésen.

Biztonsági övvel beszerelhető biztonsági gyermekülések

Súlycsoport Első utasülés Hátsó külső ülés Hátsó középső ülésC
0. csoport 10 kg-ig X U U
0+ csoport 13 kg-ig LA U U
I. csoport 9–18 kg UFB U, UF U, UF
II. csoport 15–25 kg UFB U, UF U, UF
III. csoport 22–36 kg UFB U, UF U, UF

U: Univerzális, hátrafelé néző gyermekülés.

UF: Univerzális, előrefelé néző biztonsági gyermekülés.

L: A következő biztonsági gyermekülésekhez használható: Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 vagy Takata Mini E4 04443717.

X: Az ülőhely nem alkalmas az ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.

AAz ülést a leghátsó és legalacsonyabb helyzetbe kell állítani.

BAz ülést a leghátsó és legmagasabb helyzetbe kell állítani.

CHa a Model S külön vásárolható „Executive” hátsó ülésekkel van felszerelve, nincs hátsó középső ülés a gépkocsiban.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az ülésmagasítók kizárólag biztonsági övek használatával rögzíthetők (ne használjon ISOFIX/i-Size rögzítőket).

ISOFIX rögzítőkkel beszerelhető biztonsági gyermekülések

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az ISOFIX/i-Size a személyautókban a biztonsági gyermekülésekhez használandó rögzítőelemekre vonatkozó nemzetközi szabvány.
Súlycsoport Méretosztály Rögzítőelem Hátsó külső ISOFIX rögzítők helyzete
0. csoport 10 kg-ig E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az ülésmagasítók kizárólag biztonsági övek használatával rögzíthetők (ne használjon ISOFIX rögzítőket).
IL
0+ csoport 13 kg-ig E R1 ILA, C
D R2 ILA, C
C R3 ILA, C
I. csoport 9–18 kg D R2 ILB
C R3 ILB
B F2 IUF, ILB, D
B1 F2X IUF, ILB, D
A F3 IUF, ILB, D

IL: Bármilyen féluniverzális biztonsági gyermeküléshez (bármilyen hátrafelé vagy előrefelé néző, támasztólábbal felszerelt biztonsági gyermeküléshez) használható.

IUF: Bármilyen univerzális (előrefelé néző, hevederrel ellátott) biztonsági gyermeküléshez használható.

AAjánlott típus: Takata Mini E4 04443717.

BAjánlott típus: Takata Midi E4 04444204.

CAjánlott típus: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

DAjánlott típus: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A biztonsági gyerekülések beszerelésekor be kell csatolnia a biztonsági övet is a biztonsági övre figyelmeztető hangjelzés elnémításához.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja a ISOFIX/i-Size rendszert olyan gyermeküléssel vagy ülésmagasítóval, amelyben beépített biztonsági öv található, ha a gyermek és a biztonsági gyermekülés összsúlya meghaladja a 33 kg-ot.

A nagyobb gyermekek elhelyezése

Ha a gyermek túl nagy a biztonsági gyermeküléshez, azonban túl kicsi ahhoz, hogy biztonságosan rögzíteni lehessen a gépjármű biztonsági öveivel, használjon a gyermek korának és méretének megfelelő ülésmagasítót. Az ülésmagasító beszerelése és használata során figyelmesen kövesse a gyártó utasításait.

A beszerelés két módja

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A biztonsági gyermekülést mindig a biztonsági gyermekülés gyártója által megadott utasításoknak megfelelően szerelje be.

A különféle változatban kapható biztonsági gyermeküléseknek két általános típusa van az ülésen való rögzítés szempontjából:

Néhány biztonsági gyermekülést mindkét módszerrel be lehet szerelni. A biztonsági gyermekülés gyártója által biztosított útmutatóban segítséget kaphat a szerelési mód meghatározásához, valamint elolvashatja a részletes beszerelési utasításokat.

A Model S gépjárműben az övvel rögzíthető gyermekülések bármelyik utasülésbe, az ISOFIX/i-Size rendszerek pedig bármelyik hátsó külső ülésbe beszerelhetők. Az egyes üléseken használható biztonsági gyermekülések típusáról a következőkben nyújtunk részletes tájékoztatást.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az ISOFIX és az i-Size a személyautókban a biztonsági gyermekülések rögzítésére szolgáló beépített rögzítőelemekre vonatkozó nemzetközi szabvány.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja a ISOFIX/i-Size rendszert olyan gyermeküléssel vagy ülésmagasítóval, amelyben beépített biztonsági öv található, ha a gyermek és a biztonsági gyermekülés összsúlya meghaladja a 33 kg-ot.

A biztonsági övvel rögzített gyermekülések beszerelése

Először győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés megfelel a gyermek súlyának, magasságának és korának.

Lehetőleg ne öltöztesse a gyermeket vastag ruhába, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a gyermek és a biztonsági gyermekülés közé.

Minden gyermekhez állítsa be a hevedert, és az eljárást minden út előtt ismételje meg.

Mindig kövesse a biztonsági gyermekülés gyártója által megadott részletes utasításokat. Az általános útmutatót alább találja.

  1. Helyezze a biztonsági gyermekülést a Model S gépjárműbe, és húzza ki teljesen a biztonsági övet. Vezesse át és csatolja be a biztonsági övet a biztonsági gyermekülés gyártójának utasításai szerint.
    Egy utasülésbe a gépjármű biztonsági övével rögzített biztonsági gyermekülés.
  2. Hagyja, hogy a biztonsági öv visszahúzódjon, és feszítse meg a biztonsági öv laza részeit, miközben határozottan belenyomja a biztonsági gyermekülést Model S gépjárműve ülésébe.
  3. Rögzítse a felső szíjheveder(eke)t a biztonsági gyermekülés gyártójának utasításai szerint (lásd: A felső szíjhevederek rögzítése).

Az ISOFIX gyermekülések beszerelése

Alsó ISOFIX/i-Size rögzítők a hátsó külső ülésekben találhatók. A rögzítők az ülés háttámlája és a hátsó üléspárna között helyezkednek el. A rögzítők pontos helyzetét a biztonsági gyermekülés azonosító gombja jelöli, az alábbi ábrának megfelelően. A gomb a háttámlán található, közvetlenül a hozzá tartozó rögzítő felett.

Az ISOFIX ikon és az ISOFIX-rögzítési pontok elhelyezkedését mutató nyilak.

A hátsó sorban kizárólag a külső ülésekbe szerelhetők be az ISOFIX/i-Size biztonsági gyermekülések. A középső ülésen kizárólag biztonsági övvel rögzített ülést használjon.

Két zöld pipa a második sor külső ülésein és egy piros X a középső ülésen

Az ISOFIX/i-Size rendszerű biztonsági gyermekülés beszereléséhez olvassa el figyelmesen és kövesse a biztonsági gyermekülés gyártója által megadott utasításokat. Az utasítások leírják, hogyan csúsztathatja a biztonsági gyermekülést az ülés rögzítőelemeibe, amíg meg nem hallja, hogy a helyére kattan. Lehet, hogy határozottan az üléstámlához kell nyomnia a biztonsági gyermekülést, hogy biztosan a helyére kerüljön.

Az ISOFIX rögzítési pontokhoz rögzített megfelelő biztonsági gyermekülés
A helyére csúszó gyermekülés a rögzítőpontra mutató szövegbuborékban látható felkiáltójellel

Állítsa be úgy a biztonsági gyermekülést, hogy az szorosan illeszkedjen a háttámlához. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés biztosan illeszkedik.

Egy gyermekülés a biztonsági övet húzó kézzel

Mielőtt beülteti a gépjárműbe a gyermeket, győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés megfelelően van beszerelve. Fogja meg a biztonsági gyermekülést elöl, mindkét oldalon, és próbálja meg a következő műveleteket:

  • Mozgassa meg a biztonsági gyermekülést egyik oldalról a másikra.
  • Húzza el a biztonsági gyermekülést az üléstől.

Ha a biztonsági gyermekülés elmozdul az ülésről, egyik retesz sem rögzült teljesen az ülés rögzítőelemeiben. Újból be kell szerelnie az ülést, majd újabb tesztet kell elvégeznie. Rendkívül fontos, hogy a biztonsági gyermekülés mindkét retesze teljesen a helyére kattanjon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja a ISOFIX/i-Size rendszert olyan gyermeküléssel vagy ülésmagasítóval, amelyben beépített biztonsági öv található, ha a gyermek és a biztonsági gyermekülés összsúlya meghaladja a 33 kg-ot.

A felső szíjhevederek rögzítése

Amennyiben rendelkezésre áll felső szíjheveder, rögzítse a kampóját a hátsó ülés háttámláján található rögzítési ponthoz.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A rögzítési pontok helye esetleg nem vehető észre azonnal, azonban az ülés anyagán lévő hasíték alapján meg lehet találni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Feszítse meg a felső szíjhevedereket a biztonsági gyermekülés gyártója által megadott utasításoknak megfelelően.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A KÖZÉPSŐ ÜLÉSEN KIZÁRÓLAG BIZTONSÁGI ÖVVEL RÖGZÍTETT BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉST HASZNÁLJON.

A kettős szíjhevedereknél a fejtámla két oldalán vezesse hátra a hevedereket.

Három fejtámla, a fejtámlák mellett elhelyezett szíjhevederekkel, az üléstámlák rögzítőhorgaira mutató nyíllal
Az egypántos szíjhevedereket mindig a fejtámla tetején vezesse át.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Annak érdekében, hogy az egy pántos szíjheveder ne mozdulhasson el oldalra, a fejtámla teteje eldeformálódik.

A biztonsági gyermekülés tesztelése

Mielőtt beültetné a gépjárműbe a gyermeket, mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés nincs lazán beszerelve:

  1. Fogja meg a biztonsági gyermekülést az öv vonalában, és próbálja meg az ülést oldalra, illetve előre és hátra mozgatni.
  2. Ha az ülés több mint 2,5 cm-rel kimozdul, túl lazán van beszerelve. Húzza szorosabbra az övet, vagy csatlakoztassa újból az ISOFIX/i-Size rendszerrel rögzített biztonsági gyermekülést.
  3. Ha nem tudja csökkenteni az elmozdulás mértékét, próbálja meg egy másik ülésen rögzíteni a biztonsági gyermekülést, vagy próbáljon ki egy másik gyermekülést.

A biztonsági gyermeküléssel kapcsolatos figyelmeztetések

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne ültesse a gyermeket biztonsági gyermekülésben vagy ülésmagasítóba az első utasülésen, ha a légzsák aktív. Ez súlyos vagy halálos sérülést okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ez súlyos vagy halálos sérülést okozhat. Kövesse a napellenzőre rögzített figyelmeztető címke utasításait.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Egyes biztonsági gyermekülések derékövekkel vagy a derék- és vállöv derékon átvezetett részével rögzítendők a gépjármű ülésein. Ütközés esetén a gyermekek testi épsége veszélybe kerülhet, ha a biztonsági gyermekülések nincsenek megfelelően rögzítve a gépjárműben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az autóbalesetekkel kapcsolatos statisztikák alapján elmondható, hogy a gyermekek nagyobb biztonságban vannak, ha a hátsó ülések valamelyikében rögzítik őket megfelelően, semmint az első üléseken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Mindaddig ne használjon előrefelé néző biztonsági gyermekülést, amíg gyermeke súlya meg nem haladja a 9 kg-ot, és nem tud önállóan ülni. Két éves koráig a gyermek gerince és nyaka még nem fejlődik ki megfelelően, és frontális ütközés esetén megsérülhet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne engedje, hogy a felnőtt az ölében tartsa a csecsemőt vagy a kisgyermeket. A gyermekeknek mindig megfelelő biztonsági gyermekülésben rögzítve kell utaznia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az érintőképernyőn lévő, a biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés nem helyettesíti annak ellenőrzését, hogy egy kis termetű utas vagy biztonsági gyermekülés megfelelően rögzítve van-e. Előfordulhat, hogy az ülés foglaltságát észlelő érzékelők nem azonosítják a kis termetű utasokat vagy gyermeküléseket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A gyermekek biztonságos elhelyezkedése érdekében kövesse a jelen dokumentumban leírt utasításokat, valamint a biztonsági gyermekülés gyártója által megadott utasításokat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ameddig csak lehetséges, a gyermekeknek hátrafelé néző gyermekülésben javasolt utazniuk, a beépített 5 pontos hevedert használva.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A biztonsági gyermeküléshez vagy ülésmagasítóhoz használt biztonsági övnél ne használjon biztonságiöv-hosszabbítót.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Amikor nagyobb gyermeket ültet be a gépjárműbe, győződjön meg arról, hogy a gyermek feje meg van támasztva, és a gyermek biztonsági öve megfelelően be van állítva és be van kötve. Az öv vállrésze ne legyen a gyermek arcának vagy nyakának közelében, a medencerész pedig ne a has fölött fusson.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne erősítsen két biztonsági gyermekülést egy rögzítési ponthoz. Ütközés esetén egyetlen rögzítési pont nem biztos, hogy képes lesz mindkét ülés megtartására.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A gyermekülésekhez használandó rögzítőelemek csak a megfelelően felszerelt gyermekülések által kifejtett terhelésnek képesek ellenállni. Semmilyen körülmények között sem használhatók felnőtt biztonsági övként vagy hevederként, illetve tárgyaknak vagy berendezéseknek a gépjárműhöz való rögzítésére.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülésre és kopásra utaló jelek a biztonsági öveken és a szíjhevedereken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket, akkor sem, ha biztonsági gyermekülésben van rögzítve.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne használjon olyan biztonsági gyermekülést, amely balesetben részt vevő gépjárműben volt beszerelve. A biztonsági gyermekülést a gyártója által megadott utasításoknak megfelelően kell átvizsgáltatni vagy kicserélni.