Biztonsági és védelmi beállítások

A biztonsági rendszer bemutatása

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól függően előfordulhat, hogy járművében nincs hangriasztó a biztonsági funkciókhoz, vagy a funkciók nem működnek pontosan a leírtak szerint.

Ha a Model S nem észlel kulcsot a közelben, és a bezárt ajtót vagy csomagteret kinyitják, akkor a rendszer riasztási hangjelzést ad, és villogtatja a fényszórókat és az irányjelzőket is. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a távirányító bármely gombját.

A riasztórendszer kézi engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Biztonsági riasztáslehetőséget. Ha be van kapcsolva, a Model S egy perccel a kiszállás, az ajtó bezárása és a felismerhető kulcs észlelésének megszűnése után aktiválja a riasztót.

Egy akkumulátoros sziréna (ha van) olyan helyzetekben szólal meg, amikor egy bezárt ajtót vagy csomagtartót kinyitnak, és a Model S nem érzékel kulcsot a közelben. Ha szeretné, hogy ez a sziréna olyankor is megszólaljon, amikor a jármű mozgást észlel az utastérben, engedélyezze a Billentés/behatolás funkciót (lásd: Billentés/behatolás (ha van)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Model S Őrszem üzemmódban van (lásd: Az Őrszem üzemmód használata (USB-meghajtóval)), a Biztonsági riasztás beállítás nem érhető el.

Billentés/behatolás (ha van)

A konfigurációtól, piaci régiótól és a gyártás dátumától függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

Be kell kapcsolni a Biztonsági riasztás funkciót a Billentés/behatolásengedélyezéséhez.

Abillentés/behatolás riasztást szólaltat meg a gépjárműben, ha a Model S mozgást észlel az utastérben, vagy ha a gépjárművet megmozdítják, illetve megbillentik (például vontató járművel vagy emelővel). Az engedélyezéshez érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Billentés/behatoláselemet.

A behatolás-érzékelő automatikusan kikapcsol olyan esetekben, amikor a gépjármű elhagyásakor működik a légkondicionáló rendszer. Ennek felülbírálásához kézzel újra bekapcsolható a Billentés-/behatolásérzékelő, a Klíma bekapcsolva tartása, a Dog vagy a Gépjárműben tartózkodás üzemmód kiválasztása után.

A Billentés-/behatolásérzékelő automatikusan újra bekapcsol minden egyes vezetési ciklus elején.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Billentés/behatolás riasztást ki kell kapcsolni az Utastér túlmelegedés elleni védelme funkció használatához (lásd: Utastér túlmelegedés elleni védelme).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha valami mozgó dolgot kíván hagyni a lezárt gépjármű utasterében, ne felejtse el kikapcsolni a Billentés/behatolásfunkciót. A beállítást bekapcsolva a Model S bekapcsolja a behatolás-riasztást, ha belül bármilyen mozgást észlel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Model S Őrszem üzemmódban van (lásd: Az Őrszem üzemmód használata (USB-meghajtóval)), a Billentés/behatolás beállítás nem érhető el.

Speciális lopásgátló frissítőcsomag (ha van ilyen)

Ha a gépjármű speciális lopásgátló frissítő csomaggal van felszerelve, a zárt ajtó vagy csomagtér kinyitásakor és a Model S által a közeli kulcs észlelésének megszűnésekor megszólal a kürt. Bekapcsolt Billentés/behatolás beállításnál akkor is megszólal a kürt, ha a Model S mozgást észlel az utastérben, vagy ha a gépjárművet megmozdítják, illetve megbillentik (pl. vontató járművel vagy emelővel). A Billentés-/behatolásészlelő rendszer kikapcsolásához érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Billentés/behatoláslehetőséget.

Vezetéshez szükséges PIN

Ha tovább fokozná a biztonságot, egy 4-számjegyű PIN (személyi azonosítószám) megadásáig letiltható a Model S vezetése. E beállítás engedélyezéséhez érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Vezetéshez szükséges PIN lehetőséget, és a vezetéshez szükséges PIN létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Ha engedélyezve van, a vezetéshez szükséges 4-jegyű PIN megadásán kívül ezt kell használnia a Valet módba első alkalommal történő belépéshez és a Valet módba történő belépéséhez és onnan való kilépéshez használandó 4-jegyű PIN létrehozásához is. Valet módban a Model S vezetése anélkül is lehetséges, hogy az inasnak meg kelljen adnia a vezetéshez szükséges PIN-t. A Vezetéshez szükséges PIN beállítást aktív Valet mód esetén letiltja a rendszer.

Ha elfelejti a vezetéshez szükséges PIN-kódját, érintse meg a hivatkozást, és adja meg Tesla bejelentkezési adatait a vezetéshez szükséges PIN felugró ablakában, majd kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Abban a valószínűtlen esetben, ha az érintőképernyő nem reagál, lehetséges, hogy a PIN nem adható meg. Ebben az esetben először próbálkozzon az érintőképernyő újraindításával (lásd: Az érintőképernyő vagy műszerfal újraindítása). Ha az érintőképernyő továbbra sem reagál, a vezetéshez szükséges PIN a kulcs nélküli vezetés funkciót a Tesla mobilalkalmazásban bekapcsolva is megkerülhető.

Kesztyűtartó PIN-kód:

Védje a kesztyűtartó tartalmát egy 4-számjegyű PIN-kóddal (nem kapcsolódik a a vezetéshez szükséges PIN-hez). Az engedélyezéshez érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Kesztyűtartó PIN-kódja elemet, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat. Ha be van kapcsolva, a rendszer felkéri a kesztyűtartó kinyitásához szükséges PIN-kód megadására. Válassza ki a kapcsológombot a letiltáshoz, majd adja meg a PIN-kódot ennek a további biztonsági védelemnek az eltávolításához.

Ha elfelejti a kesztyűtartó PIN-kódját, állítsa vissza azt a Tesla bejelentkezési adatainak megadásával, majd kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha Kesztyűtartó PIN-kódot használ, a kesztyűtartót még a(z) Model S Valet üzemmódjában is kinyithatja.

Speed Limit Mode

A Sebességkorlátozás üzemmód lehetővé teszi, hogy korlátozza a gyorsulást és a maximális haladási sebességet 80 és 193 km/h közötti értékre. A szolgáltatás első használatakor létre kell hoznia egy négyjegyű PIN-kódot, amelyet a sebességkorlátozási mód engedélyezéséhez és letiltásához kell használni. Ha engedélyezve van, és a menetsebesség megközelíti a maximális sebességhez képest körülbelül 5 km/h-t, hangjelzés hallható, a műszerfal üzenetet jelenít meg, és a Model S értesítést küld a mobilalkalmazásnak. A Tesla mobilalkalmazásból való engedélyezéshez megérintheti a Biztonság > Sebességkorlátozás üzemmód elemet. A Speed Limit Mode engedélyezése:

 1. Győződjön meg arról, hogy a Model S Parkolás fokozatban van.
 2. Érintse meg az érintőképenyőn a Kezelőelemek > Biztonság > Sebességkorlátozás üzemmód elemet.
 3. Válassza ki a maximális vezetési sebességet.
 4. Húzza el a csúszkát Be helyzetbe.
 5. Adja meg a 4 jegyű PIN-kódot, amelyet a Speed Limit Mode be- és kikapcsolásához szeretne használni.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ha elfelejti a PIN-kódot, Tesla-fiókja bejelentkezési adatainak megadásával is letilthatja a Sebességkorlátozás üzemmódot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Amikor a Sebességkorlátozás üzemmód engedélyezve van, a gyorsulás beállítása automatikusan Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha lejtmenetben halad, megnőhet a haladási sebesség, és a Model S túllépheti a kiválasztott maximális sebességet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Speed Limit Mode nem helyettesíti a józan ítélőképességet és az autóvezetői tanfolyamot, valamint annak szükségességét, hogy Ön figyelmesen kövesse a sebességkorlátozásokat, valamint a vezetési körülményeket. Bármilyen sebességnél előfordulhatnak balesetek, és az Ön felelőssége, hogy biztonságosan vezessen.

Böngészőadatok törlése

A jármű böngészőadatainak törléséhez (a számítógépen vagy okostelefonon megszokott módon) navigáljon a Kezelőelemek > Szerviz > Böngészőadatok törlése menüpontba. Ez számos esetben jól jöhet, például egy másik vezető beállításainak vagy kereséseinek törlése esetén.

Az érintőképernyőn megjelenő felugró ablakon lévő jelölőnégyzeteket kipipálva igényei szerint kizárhatja a könyvjelzőket és/vagy előzményeket.