Szállítási útmutató

SZÁLLÍTÁS KÖZBEN A KEREKEK NE ÉRINTSÉK A TALAJT

A(z) elülső motor a Model S járművön energiát termel, amikor forognak a kerekek. A Model S járművet mindig úgy szállítsa, hogy egyik kereke se érintse a talajt. Gondoskodjon arról, hogy a gumiabroncsok a szállítás során végig rögzítve legyenek, és ne foroghassanak el.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
SOHA NE SZÁLLÍTSA a gépjármŰVET OLYAN HELYZETBEN, AMELYBEN A GUMIABRONCSOK ELFOROGHATNAK. EZ JELENTŐS KÁROSODÁSHOZ ÉS TÚLMELEGEDÉSHEZ VEZETHET. RITKA ESETEKBEN A SZÉLSŐSÉGES TÚLMELEGEDÉS KÖVETKEZTÉBEN A KÖRNYEZŐ ALKATRÉSZEK MEGGYULLADHATNAK.
Talajon lévő első kerekekkel és a vontató járművel megemelt hátsó kerekekkel vontatott Model S, valamint egy piros „X”, amely azt jelzi, hogy ezt a műveletet tilos elvégezni.
Mind a négy kerekével a talajon vontatott Model S egy lakóautó mögött, valamint egy piros „X”, amely azt jelzi, hogy ezt a műveletet tilos elvégezni.

Ne szállítsa a Model S járművet a Tesla előírásaitól eltérő semmilyen más módszerrel. Kövesse az alábbi szakaszokban bemutatott útmutatásokat, és tartsa szem előtt az összes figyelmeztetést. A garancia nem vonatkozik a gépjármű nem megfelelő szállításából adódó sérülésekre.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Tesla nem vállal felelősséget a Tesla Roadside Assistance szolgáltatáson kívül igénybe vett autómentő szolgáltatás költségeinek megtérítéséért.

Jóváhagyott szállítási módszerek

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A gumiabroncsok csak lassan (5 km/h sebességnél lassabban) és csak nagyon rövid (10 méternél rövidebb) távon foroghatnak a Transport üzemmód bekapcsolásakor (lásd: A Transport üzemmód aktiválása), amíg a járművet felcsörlőzik egy platós teherautóra, vagy az áthelyezéshez kihúzzák a parkolóhelyéről. Ezeknek a korlátoknak a figyelmen kívül hagyása jelentős károsodáshoz és a jármű túlmelegedéséhez vezethet, amelyek nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A Model S szállításához platós teherautó vagy annak megfelelő szállító jármű használata ajánlott. Platós teherautó használatakor a gépjármű bármelyik irányba nézhet.

Jármű egy platós tehergépkocsin.

Ha a Model S szállítását platós teherautó nélkül kell megoldani, emelőkerekek és krokodilemelők alkalmazásával kell biztosítani, hogy a négy kerék közül egyik se érintse a talajt. Ezzel a módszerrel legfeljebb 55 km-re szállítható a gépjármű, és ügyelni kell rá, hogy a krokodilemelők gyártói sebességspecifikációját ne haladják meg. A Tesla azt ajánlja, hogy ennek a módszernek az alkalmazásakor a jármű előrefelé nézzen, tehát az első kerekek legyenek felemelve, és a hátsó kerekek nehezedjenek a krokodilemelőkre.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Nem ajánlott úgy szállítani a Model S járművet, hogy az első kerekeket helyezik krokodilemelőkre, de lehetséges, ha külső kormányzárat alkalmaznak, és gondoskodnak arról, hogy az első kerekek ne foroghassanak. NE SZÁLLÍTSA A JÁRMŰVET, HA BÁRMEKKORA ESÉLYE VAN AZ ELSŐ KEREKEK FORGÁSÁNAK.
Vontató járművel megemelt első kerekkel és krokodilemelőkre helyezett hátsó kerekekkel vontatott jármű.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Engedélyezze a Transport üzemmódot (lásd: A Transport üzemmód aktiválása), mielőtt felcsörlőzné a Model S járművet a platós teherautóra (lásd: Felhelyezés platós teherautóra – vonószemmel). Ha nem áll rendelkezésre a Transport üzemmód vagy az érintőképernyő nem használható, krokodilemelő vagy emelőkerék segítségével kell a járművet a jóváhagyott szállítási pozícióba igazítani. A Tesla nem vállal felelősséget a Model S szállítása által vagy a szállítás során okozott semmilyen kárért, ideértve a magántulajdonban keletkezett, illetve a krokodilemelők vagy emelőkerekek használatából eredő károkat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Model S járműve nagyfeszültségű komponenseket is tartalmaz, amelyek ütközés esetén megsérülhetnek (lásd: Nagyfeszültségű alkatrészek). A Model S szállítása előtt fontos feltételezni, hogy ezek a komponensek feszültség alatt vannak. Mindig tartsa be a nagyfeszültségű komponensekre vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket (egyéni védőeszköz viselése stb.), amíg a sürgősségi szolgálatok munkatársai nem ellenőrizték a gépjárművet, és nem bizonyosodtak meg arról, hogy a nagyfeszültségű rendszerek már nincsenek áram alatt. Ennek az elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet.

Az önszintszabályozó légrugós rendszer kikapcsolása

Ha a Model S jármű légrugós felfüggesztéssel rendelkezik, automatikusan szabályozza a jármű magasságát akkor is, ha a jármű ki van kapcsolva. Az esetleges károsodás megelőzése érdekében az önszintszabályozás kikapcsolásához aktiválnia kell a Jack üzemmódot:

 1. Az érintőképernyőn nyomja meg a Kezelőelemek > Felfüggesztés lehetőséget.
 2. Nyomja le a fékpedált, majd a jármű magasságának maximalizálásához érintse meg a Nagyon magas lehetőséget.
 3. Érintse meg a Kezelőelemek > Szerviz > Emelő üzemmód menüelemet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az emelő üzemmód kikapcsol, amikor a jármű meghaladja a 7 km/h sebességet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha a légrugós felfüggesztéssel rendelkező járművön nem aktiválják a Jack üzemmódot, a jármű a szállítás közben elszabadulhat, ami jelentős károsodáshoz vezethet.

A Transport üzemmód aktiválása

A Transport üzemmód biztosítja, hogy a rögzítőfék ki legyen engedve, miközben a Model S járművet felcsörlőzik a platós teherautóra. Ha be van kapcsolva, a Transport üzemmód megjelenít egy a jármű kerekeinek szabad elforgására vonatkozó üzenetet. A Transport üzemmód aktiválásához a következőknek kell teljesülnie:

 • Alacsony feszültség áramellátás szükséges. Ha a Model S áramellátása nem biztosított, nem használható az érintőképernyő a Transport üzemmód aktiválásához.
 • Model S járműnek észlelnie kell a távirányítót. A Transport üzemmód csak akkor áll rendelkezésre, ha a jármű észleli a távirányítót.
 • Győződjön meg róla, hogy a jármű nincs csatlakoztatva töltőhöz. A Szállítás üzemmód nem érhető el, ha a Model S még be van dugva.

A Transport üzemmód aktiválása:

 1. Győződjön meg arról, hogy a jármű Parkolás fokozatban van.
 2. Ékelje ki a gumiabroncsokat, vagy más módon biztosítsa a Model S rögzítését.
 3. Nyomja le és tartsa lenyomva a fékpedált, majd az érintőképernyőn válassza ki a Kezelőelemek > Szerviz > Vontatás lehetőséget. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet emlékezteti a felhasználót a Model Smegfelelő szállításának módjára.
 4. Nyomja meg a Transport üzemmód gombot. A kék gomb jelzi, hogy a Transport üzemmód be van kapcsolva. Model S kerekei ekkortól szabadon futnak, és lassan (gyaloglási sebességnél nem gyorsabban) forgathatók, illetve felcsörlőzhetők.

A Transport üzemmód megszüntetéséhez váltsa a Model S járművet Park fokozatba.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Szállítás üzemmód bekapcsolását követően a Model S jármű alacsony feszültség áramellátása megszűnik, a Szállítás üzemmód kikapcsol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ha az elektromos rendszer nem működik, ezért az érintőképernyő nem használható a Transport üzemmód aktiválásához, használjon krokodilemelőt vagy emelőkereket. Mielőtt ezt tenné, mindig ellenőrizze a gyártó által megadott műszaki és teherbírási adatokat.

Felhelyezés platós teherautóra – vonószemmel

 1. Keresse meg a vonószem helyét.
 2. A vonószemburkolat eltávolításához illesszen be egy kisméretű lapos csavarhúzót a burkolat teteje mentén található nyílásba, és finoman feszítse ki, amíg a felső kapocs el nem engedi a burkolatot.
  A gépjármú vonószemburkolatára mutató nyíl.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Tegye félre a vonószemburkolatot egy biztonságos helyre, hogy a vontatás befejeztével vissza lehessen helyezni.
 3. Tolja be ütközésig a vonószemet a nyílásba, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg stabilan nem rögzül.
  A vonószem fel van szerelve, és egy nyíl mutatja, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban kell forgatni.
 4. Csatlakoztassa a csörlőkábelt a vonószemhez.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  FIGYELMEZTETÉS
  Mielőtt elkezdené a vonatást, ellenőrizze, hogy a vonószem stabilan van-e rögzítve.
 5. Aktiválja a Transport üzemmódot: nyomja meg a Kezelőelemek > Szerviz > Vontatás menüelemeket.
 6. Lassan húzza fel a Model S járművet a platós teherautóra.

Felhelyezés platós teherautóra – vonószem nélkül

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A károsodás elkerülése érdekében csak megfelelően rögzített vonószem segítségével húzza fel a gépjárművet platós teherautóra. Az alváz, a keret vagy a felfüggesztés elemeinek használata a gépjármű húzásához károsodást okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ha a járművet vonószem használata nélkül húzták fel a platós teherjárműre, a jármű újbóli vezetése előtt a felfüggesztés összes rögzítőelemének megfelelő nyomatékát ellenőrizni kell, és sérülések szempontjából szemrevételezéssel át kell vizsgálni az összes alkatrészt. Ha egy rögzítőelem túlságosan laza, illetve ha sérülés található, az érintett alkatrészeket ki kell cserélni.

Erősen javasolt a csörlőt a jármű vonószeméhez csatlakoztatni, az előző szakaszban bemutatottak szerint. Ha azonban a vonószem valami miatt nem áll rendelkezésre (elveszett stb.), az alábbi módon csatlakoztathatja a vontatóhevedereket.

 1. Erősítse hozzá a vontatóhevedereket a jármű eleje alatt található legtávolabbi alsó felfüggesztőkarokhoz.
  A jármű első alsó részének nézete, kék színnel kiemelt alsó felfüggesztőkarokkal.
 2. Az alváz sérülésének megelőzése érdekében helyezzen valamilyen védőeszközt (például egy fadarabot) a vontatóheveder és az alváz közé.
 3. Aktiválja a Transport üzemmódot: nyomja meg a Kezelőelemek > Szerviz > Vontatás menüelemeket.
 4. Lassan húzza fel a Model S járművet a platós teherautóra.

A kerekek rögzítése

A jármű gumiabroncsait a nyolcpontos rögzítési móddal kell rögzíteni a teherautóhoz.

 • Gondoskodjon arról, hogy a rögzítőhevedereken lévő fémelemek ne érintkezzenek a fényezett felületekkel és a kerekek külső felületével.
 • Ne vezesse keresztül a rögzítőhevedereket a karosszériaelemeken és a kerekeken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A rögzítőhevederek alvázon, felfüggesztésen vagy más karosszériaelemeken való átvezetése károsodást okozhat.
A felszerelt rögzítőhevedereket tartalmazó hátsó kerék nézete.

Ha a gépjármű áramellátása nem működik

Ha a Model S nem kap alacsony feszültség áramot, az alábbi módon nyissa fel az első csomagtértetőt, vagy segédindítással aktiválja a alacsony feszültség akkumulátort.

 1. Nyissa fel a motorháztetőt. A motorháztető kinyitásával kapcsolatos további információkat lásd Az első csomagtértető felnyitása áramellátás nélkül, ha a járműben nincs áramellátás.
 2. Végezzen segédindítást a alacsony feszültség akkumulátoron (lásd: Segédindítás).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Vontatási szolgáltatóknak szóló információ: Itt további információt talál arról, hogyan szállítsa a járművet egy töltőállomásra és készítse fel a járművet a töltésre: Hatótáv túllépése.