Indítás és kikapcsolás

Indítás

Amikor kinyit egy ajtót, hogy beszálljon a Model S járműbe, a műszerfal és az érintőképernyő bekapcsolódik, így az összes vezérlőelemet működtetheti. A Model S vezetése:
  1. Nyomja meg a fékpedált – a Model S bekapcsol, és készen áll a vezetésre.
  2. Válasszon vezetési módot – mozgassa a sebességváltókart lefelé a vezetés fokozatba, valamint felfelé a hátrameneti fokozatba történő váltáshoz (lásd: Váltás).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Vezetéshez szükséges PIN funkció engedélyezve van (lásd: Vezetéshez szükséges PIN), a Model S vezetéséhez az érvényes PIN-kódot is meg kell adnia az érintőképernyőn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a Passive Entry funkció ki van kapcsolva, és megközelítőleg öt percen belül nem nyomja le a fékpedált Model S gépjárműve elindításához, megjelenik egy üzenet a műszerfalon, és a kulccsal újból le kell zárnia, majd ki kell nyitnia a Model S gépjárművet, hogy vezethesse a járművet.

A Model S gépjármű vezetéséhez szükséges minden információ megjelenik a műszerfalon.

A gépjárműben nincs távirányító

Ha Model S gépjárműve nem észlel távirányítót, amikor megnyomja a fékpedált, a műszerfalon megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy nincs bent a távirányító.

Ha megjelenik ez az üzenet, nyomja le a fékpedált és helyezze a távirányítót a középső konzol pohártartójába, ahol Model S gépjárműve leginkább észlelni tudja.

Távirányító a középső konzolon, a pohártartóra mutató nyíllal

Ha Model S gépjárműve még mindig nem észleli a távirányítót, próbálja a középkonzolhoz tartani, közvetlenül a alacsony feszültség-os szivargyújtó aljzat alatt (lásd: Alacsony feszültség Szivargyújtó aljzat). Vagy próbáljon másik távirányítót használni. Amennyiben a másik távirányító sem működik, forduljon a Tesla vállalathoz.

Számos tényező befolyásolhatja, hogy Model S gépjárműve észleli-e a távirányítót. Ilyen például, ha alacsony a távirányító elemének töltöttsége, egy másik, rádiójelt használó eszköz által okozott interferencia, valamint a távirányító és a vevőegység közé helyezett tárgyak.

A távirányítót mindig tartsa magánál. Vezetés után a távirányítóra van szükség Model S gépjárműve újraindításához, miután az kikapcsol. Amikor pedig kiszáll Model S gépjárművéből, magával kell vinnie a távirányítót , hogy lezárja Model S gépjárművét, akár manuálisan, akár automatikusan.

Kikapcsolás

Amikor már nem vezet tovább, váltson Parkolás fokozatba; ehhez nyomja meg a fokozatváltó kar végén lévő gombot. Ha Model S gépjárművét a távirányítóval együtt hagyja el, az automatikusan leáll, és kikapcsolja a műszerfalat és az érintőképernyő.

Model S gépjárműve automatikusan kikapcsol, miután 30 percig Parkolás fokozatban volt, akkor is, ha Ön a vezetőülésben ül.

Habár erre általában nincs szükség, akkor is kikapcsolhatja a Model S gépjárművet, amikor a vezetőülésben ül, feltéve, hogy a gépjármű nincs mozgásban. Ehhez érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Lekapcsolás elemet. Model S gépjárműve automatikusan visszakapcsol, ha megnyomja a fékpedált, vagy megérinti az érintőképernyőt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Model S automatikusan Parkolás fokozatba vált, ha azt érzékeli, hogy Ön kiszáll a járműből (például a vezetőülés biztonsági öve ki van kapcsolva, és a gépjármű álló helyzetben van). Üres fokozatba történő váltáskor, ha kiszálláshoz kinyitja az ajtót, a Model S Parkolás fokozatba vált. Model S gépjárműve üres fokozatban tartásával kapcsolatban lásd: Szállítási útmutató.

A gépjármű ki-/bekapcsolása

Ha a Model S szokatlanul működik, vagy leírással nem rendelkező riasztást jelenít meg, elvégezheti a ki-/bekapcsolását.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha az érintőképernyő nem reagál vagy szokatlan viselkedést mutat, indítsa újra, mielőtt bekapcsolja a járművet (lásd: Az érintőképernyő vagy műszerfal újraindítása).
  1. Váltson parkolás fokozatba.
  2. Az érintőképernyőn érintse meg a Kezelőelemek > Biztonság > Lekapcsolás elemet.
  3. Várjon legalább két percig, mielőtt bármilyen interakcióba kezd a gépjárművel. Ne nyissa ki az ajtókat, ne érjen a fékpedálhoz vagy az érintőképernyőhöz stb.
  4. A két perc elteltével nyomja le a fékpedált vagy nyissa ki az ajtót a gépjármű felébresztéséhez.