Automata kormányzás

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Automata kormányzás funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Automata kormányzás egy BÉTA funkció.

Az Automata kormányzás az Adaptív sebességtartó automatika funkcióra épül (lásd: Forgalomfigyelő tempomat), és intelligens módon az adott forgalmi sávban tartja a Model S járművet a beállított sebességgel történő haladás közben. Az Automata kormányzás azt is lehetővé teszi, hogy a vezető használja az irányjelzőt, és átvezesse a Model S járművet a szomszédos sávba (lásd: Automatikus sávváltás). Az Automata kormányzás észleli a sávjelzéseket, valamint a járművek és tárgyak jelenlétét a kormányzás megkönnyítéséhezModel S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze az összes kamera és érzékelő (ha van) tisztaságát. A szennyezett kamerák és érzékelők, valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik a teljesítményét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás a kéz használatát igénylő funkció. Folyamatosan a kormánykerék -en kell tartania a kezét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás korlátozott hozzáférésű autópályákon használható, a vezető teljes figyelme mellett. Az Automata kormányzás használata közben tartsa a kezét a kormánykerék -en, és figyelje az útviszonyokat, valamint a környező forgalmat. Ne használja az Automata kormányzás funkciót építési területeken vagy olyan egyéb helyeken, ahol kerékpárosok vagy gyalogosok közlekedhetnek. Soha ne támaszkodjon az Automata kormányzás funkcióra a megfelelő haladási útvonal meghatározásában. Mindig álljon készen az azonnali beavatkozásra. A fenti utasítások be nem tartása a jármű károsodását, valamint súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Az Automata kormányzás használata

Az automata kormányzás használatához először engedélyeznie kell azt a Kezelőelemek > Autopilot > Autopilot funkciók > Automata kormányzás (béta) lehetőséggel.

Egy szürke kormánykerék ikonja.
Az Automata kormányzás elérhetőségének (de nem a Model S aktív kormányzásának) jelzésére a műszerfalon megjelenik egy szürke Automata kormányzás ikon.

Az Automata kormányzás bekapcsolásához, húzza meg az Autopilot kart kétszer egymás után.

Az Autopilot kart ábrázoló kép egy, a vezető irányába mutató nyíllal.
kék kormány ikon
A műszerfalon megjelenik a kék színű Automata kormányzás ikon, amely jelzi, hogy az Automata kormányzás mostantól aktívan segíti a Model Skormányzását. Ha az Automata kormányzás képes észlelni a sávjelzéseket, a forgalmi sávot is kék színnel jelzi ki.

Az Automata kormányzás rövid ideig megjelenít egy üzenetet a műszerfalon, amelyben figyelmezteti Önt, hogy figyelje az utat, és tartsa a kezét a kormánykerék-en.

A sebesség, amelyen bekapcsolja az Automata kormányzást változhat a különböző körülményektől, valamint attól függően, hogy a rendszer észlel-e járművet Ön előtt. Amikor nem észlelhető Ön előtt jármű, legalább 30 km/hsebességgel kell haladnia, kivéve bizonyos járművel és környezettel kapcsolatos feltétel teljesülése esetén, mely esetben alacsonyabb sebesség mellett is lehetőség van az aktiválásra. Amikor jármű észlelhető Ön előtt, bármilyen sebességgel használhatja az Automata kormányzást, még álló helyzetben is, feltéve, hogy a Model S legalább 150 cm távolságra van az észlelt jármű mögött.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha az automatikus kormányzás be van kapcsolva, az Automata távolsági fényszóró automatikusan bekapcsol, és a maximális utazósebesség 140 km/h lesz.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne hagyatkozzon az Autopilot funkcióira vészhelyzeti járművek jelenlétének megállapításában. Model S előfordulhat, hogy nem észleli a vészhelyzeti járművek fényeit. Tartsa a szemét az úton, és mindig álljon készen az azonnali műveletekre.

Olyan helyzetekben, amikor az Automata kormányzás ideiglenesen nem érhető el, megjelenik az Automata kormányzás ikonja. Ha például az Ön haladási sebessége kívül van az Automata kormányzás működéséhez szükséges határon. Az Automata kormányzás akkor is elérhetetlen lehet, ha nem kap megfelelő adatokat a kamerá(k)tól.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Amennyiben a fényszórók gyenge fényviszonyok között (szürkületben vagy sötétben) a Ki üzemmódra vannak állítva, az automata kormányzás megszakítja működését, vagy nem lesz elérhető. A legjobb eredmény érdekében állítsa a fényszórókat az Auto üzemmódba.

Ha a sávjelzéseket nem képes észlelni, az Automata kormányzás a forgalmi sávot az Ön előtt haladó jármű alapján határozza meg.

Az esetek többségében az Automata kormányzás megpróbálja a forgalmi sáv közepén kormányozni a Model S járművet. Azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az Automata kormányzás a Model S -t a sáv közepétől eltolt haladási irányba kormányozza (például szalagkorlátok észlelése esetén).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automata kormányzás nem úgy van kialakítva, hogy a Model S részben a haladási sávban lévő tárgyakat kikerülje, és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem áll meg a haladási sávot teljesen elzáró tárgyak előtt. Mindig figyelje az utat Ön előtt, és álljon készen azonnali beavatkozásra. Mindenkor a vezető felelőssége a Model S fölötti uralom megtartása.

Korlátozott sebesség

Korlátozott hozzáférésű autópályán az utazósebesség a sebességkorlátot tükrözi, figyelembe véve a Sebességsegéd használatával Ön által megadott ofszet értékét. Ha azonban úgy dönt, hogy olyan közúton, középső elválasztósáv nélküli úton vagy olyan úton használja az Automata kormányzás funkciót, amelyre a ráhajtás nem korlátozott, az Automata kormányzás korlátozhatja a maximálisan megengedett utazósebességet, és a műszerfalon a sebesség korlátozását jelző üzenet jelenik meg. A korlátozott sebesség az útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozás és az ahhoz hozzáadott 10 km/hértékű sebesség lesz.

Olyan esetekben, amikor az Automata kormányzás be van kapcsolva, és a sebességkorlát nem észlelhető, az Automata kormányzás csökkenti a haladási sebességet, és 70 km/hértékre korlátozza a beállított utazósebességet. Habár Ön manuálisan gyorsítani tud, hogy túllépje a korlátozott sebességet, lehet, hogy a Model S nem fékez az észlelt tárgyaknál. Az Automata kormányzás lelassít a korlátozott sebességre, amikor Ön felengedi a gázpedált. Ha letér az útról, vagy ha a kormánykerékmegmozdításával kikapcsolja az Automata kormányzás funkciót, ismét növelheti a sebességet, ha szeretné.

Tartás Kormánykerék

Az Automata kormányzás határozza meg, hogyan lehet optimális módon a Model Sjármű kormányzását megkönnyíteni . Ha az Automata kormányzás be van kapcsolva, kezét a kormánykerék-en kell tartania. Ha a rendszer egy bizonyos ideig nem észleli kezét a kormánykeréken, a műszerfal tetején villogó lámpa jelenik meg, és a következő üzenet látható:

Kezek a kormánykeréken
Alkalmazzon kis erőfeszítést a kormánykeréken

Az Automata kormányzás abból észleli a kezeit a kormányon, hogy enyhe ellenállást észlel a kormánykerék elfordításakor, vagy nagyon enyhén Ön mozdítja meg kézzel a kormánykerék -t (de nem annyira, hogy visszavegye az irányítást a rendszertől).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha a rendszer észleli a kezét, egy üzenet jelenik meg, és az Automata kormányzás folytatja a normál működést.

Az Automata kormányzás használatához szükség van arra, hogy Ön figyelje a környezetet, és készen álljon arra, hogy bármikor átvegye az irányítást. Ha az Automata kormányzás továbbra sem érzékeli a kezét a kormánykeréken, a műszerfalon a lámpa villogásának gyakorisága nő, és megszólal egy hangjelzés.

Ha ismételten figyelmen kívül hagyja az Automata kormányzás kérését, hogy fejtsen ki enyhe erőt a kormánykerék-ra, a rendszer letiltja az Automata kormányzás funkciót az utazás hátralévő idejére, és a következő kézi vezetésre felszólító üzenetet jeleníti meg. Ha nem folytatja a kézi kormányzást, az Automata kormányzás folyamatos hangjelzést ad, bekapcsolja a vészvillogókat, és a teljes megállásig lassítja a járművet.

Felkiáltójel egy háromszögben
Autom. korm. az út hátral. időtart. nem ér. el. kormánykerék tartása kézi vezetéshez.

Az utazás hátralévő idejében kézzel kell kormányoznia. Az Automata kormányzás a következő utazáskor lesz újból elérhető (miután leállítja, és Parkolás fokozatba váltja a Model S járművet).

Az Automata kormányzás funkció megszakítása

Olyan esetekben, amikor az Automata kormányzás nem képes segíteni a Model S kormányzásában, az Automata kormányzás megszakad, figyelmeztető hangjelzést ad, és a következő üzenetet jeleníti meg a műszerfalon:

Felkiáltójel egy háromszögben
Az Automata kormányzás megszakad

Az Automata kormányzás funkció megszakítása

A következő esetekben megszakad az Automata kormányzás működése:

 • Lenyomja a fékpedált.
 • Forgatóerőt fejt ki a kormánykerék -re (még akár ha csekély mértékűt is).
 • Magától elfelé nyomja az Autopilot vezérlőkarját.
 • Túllépi a maximális sebességet, amelyen az Automata kormányzás működik – 150 km/h.
 • Fokozatot vált.
 • Kinyitják az egyik ajtót.
 • Automatikus vészfékezésre kerül sor (lásd: Ütközéselkerülő asszisztens).

Ha az Automata kormányzás működése megszakad, hangjelzéseket ad, és az Automata kormányzás ikon szürke színre vált, ami azt jelzi, hogy az Automata kormányzás már nem aktív, vagy eltűnik, ami azt jelzi, hogy jelenleg nem érhető el.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha az Automata kormányzás funkció azért szakad meg, mert Ön forgatóerőt fejtett ki a kormánykerékre, az Adaptív sebességtartó automatika funkció aktív marad. A szokásos módon kapcsolja ki az adaptív sebességtartás automatika funkciót a fékpedál lenyomásával vagy úgy, hogy röviden eltolja az Autopilot kart.

Ha le szeretné tiltani az automata kormányzás funkciót, hogy az többé ne legyen elérhető, érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Autopilot funkciók > Automata kormányzás (béta) lehetőséget.

Automatikus sávváltás

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Automatikus sávváltás funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.

Ha az Automata kormányzás be van kapcsolva, az irányjelző bekapcsolásával átkormányozhatja a Model S -et egy szomszédos sávba (a kormánykerék mozgatása megszakítaná az Automata kormányzás működését).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A vezető felelőssége annak megállapítása, hogy a sávváltás biztonságos és megfelelő-e. Ezért sávváltás előtt mindig ellenőrizze a holttereket, a sávjelzéseket és a környező úttestet annak megállapítására, hogy biztonságos és megfelelő módon át tud-e váltani a célsávba.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Soha ne támaszkodjon az Automatikus sávváltás funkcióra a megfelelő haladási útvonal meghatározásában. Vezessen óvatosan, kövesse figyelemmel az utat és az Ön előtt haladó forgalmat, ellenőrizze a környező területet, és ügyeljen a műszerfalon megjelenő figyelmeztetésekre. Mindig álljon készen az azonnali beavatkozásra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja az Automatikus sávváltás funkciót olyan utakon, ahol a forgalmi viszonyok állandóan változnak, illetve ahol kerékpárosok és gyalogosok közlekednek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automatikus sávváltás teljesítménye attól függ, hogy a kamerák mennyire képesek felismerni a sávjelzéseket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne használja az Automatikus sávváltás funkciót élesen kanyargós utakon, jeges vagy csúszós útszakaszokon, vagy olyankor, amikor az időjárási körülmények (például zuhogó eső, hó vagy köd) akadályozhatják a kamera (kamerák) vagy az érzékelők (ha vannak) működését.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A figyelmeztetések és utasítások maradéktalan betartásának elmulasztása kárt, illetve súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Az Automatikus sávváltás használata

Az Automatikus sávváltás funkció akkor érhető el, ha az Automata kormányzás aktív. Sávváltás az Automatikus sávváltás használatával:

 1. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy biztonságos és megfelelő módon át lehet-e váltani a célsávba.
 2. Kapcsolja be a megfelelő irányjelzőt és tartsa a kezét a kormánykerék.
 3. Szükség esetén kapcsolja ki az irányjelzőt, miután megérkezett a célsávba.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Automatikus sávváltás megszakítja a műveletet, ha a sávváltás nem végezhető el öt másodpercen belül.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az automatikus sávváltás minimális sebessége a régiótól, a szomszédos sávok sebességétől és egyéb tényezőktől függően változhat. Mindig álljon készen arra, hogy szükség esetén kézzel kormányozzon és váltson sávot.

Az Automatikus sávváltás abban az esetben segít sávot váltani aModel S járművel az irányjelző által jelzett irányban, ha teljesülnek a következő feltételek:

 • Az irányjelző be van kapcsolva.
 • Az Automatikus sávváltás észlelte, hogy a keze a kormánykerék-en van.
 • Model S nem észlel járművet a holttérben, illetve járművet vagy akadályt a célsáv közepéig.
 • A sávjelzések azt jelzik, hogy megengedett a sávváltás.
 • Sávváltás közben az Model S funkciónak észlelnie kell a célsáv külső sávjelzését. Ha ezt a sávjelzést nem észleli a rendszer, a sávváltás megszakad, és a Model S visszatér az eredeti forgalmi sávjába.
 • A kamera (kamerák) működése nincs akadályoztatva.

Az automatikus sávváltás közben az Előzési gyorsítás bekapcsol, lehetővé téve, hogy a Model S felgyorsítson, és megközelítse az előtte haladó járművet (lásd: Gyorsítás felülvezérlése).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az automatikus sávváltás egyszerre csak egy sávba segít átkormányozni a Model S járművet. Ha egy újabb sávba szeretne átváltani, az első sávváltás befejezése után másodszor is be kell kapcsolnia az irányjelzőt.

Az Automatikus sávváltás használatakor fontos, hogy figyelemmel kísérje a működését, és figyelje a haladási útvonalat Ön előtt, valamint a környező területet. Álljon készen arra, hogy bármikor átvegye a kormányzást. Miközben áthalad a szomszédos sávba, a műszerfal kijelzi a sávban azt a helyet, ahova a Model S átmozog.

Olyan esetekben, amikor az Automatikus sávváltás nem tud optimális teljesítménnyel működni, vagy az elégtelen adatok miatt nem használható, a műszerfalon több figyelmeztetés jelenik meg. Ezért az Automatikus sávváltás használatakor mindig figyelje, mit mutat a műszerfal , és álljon készen a Model S kézi kormányzására.

Szomszédos sáv sebessége

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Szomszédos sáv sebessége funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.

Ha a szomszédos sávokban haladó járműveknél jóval gyorsabban halad, a Model S automatikusan csökkenti az Ön haladási sebességét. Ez különösen erős forgalom esetén hasznos, vagy amikor a környező járművek folyamatosan sávot váltanak. Amikor a Model S azt érzékeli, hogy a többi jármű jóval lassabban halad, a műszerfal nyilakkal jelzi a szomszédos sávokat, az érzékelt járművek szürke színnel jelennek meg, a Model S pedig a kívánt mértékben lelassítja a járművet. A funkció ideiglenes felülírásához nyomja le a gázpedált.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Ne hagyatkozzon a robotpilótára a biztonságos menetsebesség meghatározása terén; a biztonságos vezetésért és az adott piaci régióban hatályos közlekedési szabályok betartásáért Ön a felelős.

Piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik Piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.

Az Autopilot használata közben a Model S figyelmeztetést jelenít meg a műszerfalon, és hangjelzést bocsát ki, ha azt észleli, hogy Ön valószínűleg továbbhajt egy piros lámpánál vagy stoptáblánál. Ilyen esetben AZONNAL VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST

A látható és hallható figyelmeztetések néhány másodperc múlva, vagy amikor lenyomja a fékpedált (amelyik előbb történik), megszűnnek.

A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés kizárólag figyelmeztet. Nem végzi el a Model S lelassítását vagy megállítását a piros közlekedési lámpáknál, stoptábláknál, útjelzéseknél stb. Ha a jármű fel van szerelve Közlekedési lámpa és stoptábla miatti beavatkozás funkcióval, a funkció bekapcsolásával a(z) Model S automatikusan megállhat a közlekedési lámpáknál és stoptábláknál (lásd: Közlekedési lámpát és stoptáblát észlelő vezérlés (béta):).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés működéséhez a fedélzeti térképen szerepelniük kell az adott helyen lévő piros lámpáknak és stoptábláknak. Előfordulhat, hogy a térképadatok pontatlanok vagy régiek, és nem tartalmazzák az összes piros lámpát és stoptáblát. Ennélfogva a piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés nem biztos, hogy minden piros lámpát és stoptáblát fel fog ismerni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés nem működteti a Model S fékjeit és nem lassít, emellett nem feltétlenül észleli az összes piros lámpát és stoptáblát. A piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés kizárólag iránymutatásként szolgál, és nem helyettesíti a figyelmes vezetést és a jó ítélőképességet. Vezetés közben folyamatosan figyelje az utat, és ne hagyatkozzon arra, hogy a Piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés figyelmezteti Önt a piros lámpákra vagy stoptáblákra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Piros lámpára és Stoptáblára való figyelmeztetés célja, hogy csak akkor figyelmeztesse Önt, ha egy látható piros stoptáblához, egyszínű piros vagy egy hamarosan pirosra váltó sárga közlekedési lámpához közelít. Előfordulhat, hogy nem figyelmezteti Önt a villogó lámpákkal ellátott kereszteződésekre, és nem figyelmeztet az elsőbbségadás táblákra vagy az ideiglenes stop- és elsőbbségadás táblákra (például az építési területeken használtakra). Továbbá a piros lámpára és stoptáblára való figyelmeztetés abban az esetben sem figyelmezteti arra, hogy piros lámpához vagy stoptáblához közeledik, ha lenyomja a gázpedált vagy a fékpedált (ami letiltja az Automata kormányzás funkciót).

Korlátozások

Különösen az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy az Automata kormányzás és a hozzá kapcsolódó funkciók nem működnek megfelelően:

 • Az Automata kormányzás nem tudja pontosan meghatározni a sávjelzéseket. Például a sávjelzések nagyon kopottak, jól láthatók az előző jelzések, az útépítési munkálatok miatt átfestették őket, gyorsan változnak (a sávok elágaznak, keresztezik egymást vagy egyesülnek), az objektumok vagy tereptárgyak erősen beárnyékolják a sávjelzéseket, vagy az útfelületen útszegély vagy egyéb, élesen kiemelkedő vonalak találhatók.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb.), vagy az időjárási körülmények zavarják az érzékelők működését.
 • A kamera (kamerák) vagy az érzékelő (érzékelők) el vannak el vannak takarva, vagy megsérültek.
 • Emelkedőkön vezet.
 • Díjfizető kapuhoz közelít.
 • Élesen kanyargó vagy túlságosan egyenetlen úton halad.
 • Éles fény (például közvetlen napfény) akadályozza a kamera (kamerák) működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
 • A funkció egy járművet észlel a holttérben, amikor Ön bekapcsolja az irányjelzőt.
 • Model S járművet nagyon közel kormányozza az előtte haladó járműhöz, ami korlátozza a kamera (kamerák) látómezejét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Számos előre nem látható körülmény gátolhatja az Automata kormányzás működését. Ezt mindig tartsa szem előtt, és ne feledje, hogy emiatt előfordulhat, hogy az Automata kormányzás nem tudja megfelelően segíteni kormányozni aModel S járművet. Mindig vezessen figyelmesen, és álljon készen az azonnali beavatkozásra.