Okos vezénylés

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a gépkocsi-konfigurációtól, a megvásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy gépjárműve nem rendelkezik Okos vezénylés funkcióval vagy a funkció nem a pontosan az itt leírt módon működik.

Az Okos vezénylés lehetővé teszi, hogy a(z) Model S típust (telefonjának GPS-adatai alapján célként meghatározott) tartózkodási helyére vagy egyéb kiválasztott helyre vezényelje, miközben a jármű a mozgás során szükség esetén kikerüli az akadályokat, vagy megáll azoknál. A Smart Summon a Tesla mobilalkalmazással használható, ha a telefon kb. 6 méter távolságon belül található a Model S típustól.

Az okos vezénylés segít a Model S vezénylésében parkolóhelyekből való kiállás és sarkon való befordulás esetén. Ez olyankor hasznos, ha a Model S típussal szűk parkolóból vagy pocsolyából kell kiállni, illetve segítséget nyújt akkor, ha csomagokkal a kézben kell a gépkocsihoz eljutni. Szemét végig a Model S típuson kell tartania, és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a járművet és annak környezetét.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze az összes kamera és érzékelő (ha van) tisztaságát. A koszos kamerák és érzékelők, valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik az Autopilot teljesítményét.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Okos vezénylés tervezéséből és kialakításából fakadóan csak parkolóhelyeken és magántulajdonú felhajtókon használható, ahol a környezet ismerős és kiszámítható. Az Okos vezénylés közutakon való használata tilos.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Okos vezénylés csak szilárd burkolatú utakon használható.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Okos vezénylés BÉTA fázisban lévő funkció. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a járművet, illetve annak környezetét, és bármikor készen kell állnia az azonnali beavatkozásra. Az Okos vezénylés biztonságos, felelősségteljes, szándékolt módon történő használatáért a járművezetőt terheli a felelősség.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Lehetséges, hogy az Okos vezénylés nem állítja meg a járművet minden akadálynál (különösen a nagyon alacsony akadályoknál, pl. egyes útszegélyeknél, illetve nagyon magas akadályoknál, pl. polcoknál), és nem reagál minden forgalmi helyzetre. Az Okos vezénylés nem ismeri fel a forgalom haladási irányát, nem képes üres parkolóhelyeken navigálni, és nem feltétlenül veszi figyelembe a keresztirányú forgalmat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Okos vezénylés teljesítménye függ az érzékelőktől (ha vannak), a kamerák látástávolságától, és a megfelelő mobil térerősségtől, illetve GPS-adatoktól.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Okos vezénylés használatakor szemét végig a Model S típuson kell tartania, és készen kell állnia, hogy a mobilalkalmazás gombjának elengedésével bármikor megállítsa a járművet.

A Smart Summon használata előtt

 • Töltse le a telefonra a Tesla mobilalkalmazás legfrissebb verzióját, és győződjön meg róla, hogy a telefonon van mobil térerő, a GPS pedig engedélyezve van rajta.
 • A telefonnak kapcsolódnia kell a Model S típushoz Bluetooth kapcsolaton át (lásd: Bluetooth-eszköz párosítása) , és kb. 6 méter távolságon belül kell lennie attól.
 • A jármű kameráit teljes mértékben kalibrálni kell (lásd: Vezetés a kamera kalibrálásához).
 • Szabad szemmel látnia kell a Model S típust.
 • Model S típusnak parkolás (P) fokozatban, és a töltőről leválasztott állapotban, az ajtóknak és csomagtereknek pedig zárt helyzetben kell lenniük.

A Smart Summon használata

 1. Nyissa meg a Tesla mobilalkalmazást, és nyomja meg a Summon gombot.
 2. Nyomja meg a Model S képének közepén látható Smart Summon ikont. Az Okos vezénylés indulása eltarthat néhány másodpercig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Az Okos vezénylés indításakor jelentkező késlekedés kiküszöbölésére használhatja a készenléti módot (lásd: Készenléti üzemmód).

  A mobilalkalmazás megjelenít egy térképet, rajta kék körrel, ami a maximális 6 méter távolságot jelzi, amit fenn kell tartania a telefonja és a Model S között. A térképen látható kék pont jelzi az Ön helyszínét, a piros nyíl pedig a jármű helyét.

 3. Helyezkedjen el a kék körön belül egy olyan helyre, ahonnan szabad szemmel látja a Model S típust.
 4. Ekkor lehetősége van az Okos vezénylés működtetésére az alábbi üzemmódokban:
  • Ide hozzám! üzemmód: Tartsa nyomva az Ide hozzám! gombot. Model S gépkocsija az Ön GPS szerinti helyzetéhez megy. Ha elmozdul, a Model S követi Önt. Ha a Model S odaér Önhöz, megáll, és parkolás (P) fokozatba vált.
  • Rendeltetési hely üzemmód: Érintse meg a célkereszt ikont, majd a térkép elhúzásával pozicionálja a gombostűt a kívánt rendeltetési helyre. Tartsa nyomva a Rendeltetési hely gombot. Model S gépkocsija a kívánt rendeltetési helyre megy. A helyszín elérésekor a Model S megáll, és parkolás (P) fokozatba vált, a mobilalkalmazás pedig üzenetben jelzi, hogy a vezénylési művelet befejeződött.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Megjegyzés
   A hely utólagos módosításához emelje fel az ujját, pozicionálja újra a térképet, majd tartsa nyomva ismét a Rendeltetési hely gombot.
  A Model S bármikor leállítható az Ide hozzám! vagy Rendeltetési hely gomb elengedésével.
Célkereszt ikon
A térképen lévő célkereszt ikon átvált a Rendeltetési hely és Ide hozzám! üzemmód között. Az Ide hozzám! üzemmód kiválasztása esetén az ikon kék színű.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A térképen a műholdkép megjelenítésére/elrejtésére szolgáló ikon is látható.

Közvetlenül az Okos vezénylés bármely üzemmódban történő elindítását követően, a vészvillogó röviden felvillan, a tükrök behajlanak, s Model S pedig a vezetés vagy hátramenet módba kapcsol. Model S gépkocsija ekkor 1 méter távolságon belülre lassan megközelíti Önt (Come to me), vagy a rendeltetési helyet (Go to target), szükség esetén kikerülve az akadályokat. A Model S mozgása közben a térképen lévő piros nyíl is elmozdul, jelezve a jármű helyzetét. Az Ön elmozdulásával együtt a kék pont is elmozdul, jelezve az Ön helyzetét.

A Model S bármely üzemmód esetén megáll, és parkolás (P) fokozatba kapcsol, ha:

 • Elengedi a mobilalkalmazásban lévő gombot.
 • A telefon és a(z) Model S közötti távolság meghaladja a maximális értéket (ha gépjárművét egy Öntől távolabbi rendeltetési helyre irányítja, e távolság fenntartása érdekében lehet, hogy követnie kell a gépkocsit).
 • Elzárja valami a haladási útvonalat.
 • Model S gépkocsija a Smart Summon munkamenet elindítása óta megtette a maximális 20 méter távolságot.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ha a Smart Summon Model S gépkocsiját három méterrel előre-, majd két méterrel hátramozgatta, ez öt méter útnak felel meg.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Nem szükséges a mobilalkalmazást figyelni – csak tartsa nyomva a gombot, miközben szemét mindvégig a Model S típuson és annak haladási útvonalán tartja, készen állva arra, hogy szükség esetén a gomb felengedésével megállítja a járművet.

Ha az Auto HomeLink része a felszereltségnek, és a Hívófunkció számára be van kapcsolva (érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Testreszabás > Az Auto Homelink használata) menüpontot, az Intelligens vezénylés pedig megnyit egy HomeLink eszközt, ha az Intelligens vezénylést olyankor hajtja végre, amikor a Model S garázsban áll. A mobilalkalmazás tájékoztatást ad arról, hogy az ajtó ki lett nyitva.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Amikor a Model S megállításához elengedi a gombot, a jármű kis késéssel áll meg. Ezért döntő fontosságú, hogy folyamatosan figyelje a jármű haladási útvonalát, és cselekvő jelleggel figyelembe vegye azokat az akadályokat, amelyeket a jármű esetleg nem képes érzékelni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A kiszámíthatatlan mozgású akadályokat tartalmazó környezetben fordítson kiemelt figyelmet az Okos vezénylés használata során. Például, ha személyek, gyermekek vagy állatok megjelenésére lehet számítani.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Lehetséges, hogy az Okos vezénylés nem állítja meg a járművet minden akadálynál (különösen a nagyon alacsony akadályoknál, pl. egyes útszegélyeknél, illetve nagyon magas akadályoknál, pl. polcoknál), és nem reagál minden egyirányú vagy keresztező forgalmi helyzetre. Figyeljen, és mindig álljon készen a Model S megállítására a mobilalkalmazás gombjának elengedésével.

Készenléti üzemmód

Ahhoz, hogy a Model S folyamatosan készen álljon a vezénylésre, és a bemelegedéshez szükséges idő csökkentésére kapcsolja be a készenléti üzemmódot. Érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Készenléti üzemmód elemet Bekapcsolt készenléti üzemmód esetén meghosszabbítható az akkumulátor töltött állapota, ha a következő helyeken letiltásra kerül a készenléti üzemmód:

 • Otthont kivéve– A kedvencek listáján otthonként megadott helyen a rendszer letiltja a készenléti üzemmódot.
 • Munkahelyet kivéve– A kedvencek listáján munkahelyként megadott helyen a rendszer letiltja a készenléti üzemmódot.
 • Kedvenceket kivéve– A kedvencek listáján szereplő összes helyen letiltja a készenléti üzemmódot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az energiatakarékosság érdekében az Okos vezénylés éjféltől 06:00 óráig automatikusan kilép a készenléti üzemmódból. Ezekben az órákban késés tapasztalható a Smart Summon elindulásakor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Aktív készenléti üzemmód esetén további akkumulátorfogyasztás léphet fel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A helyszínek otthonként, munkahelyként vagy kedvencként történő megjelölésével kapcsolatban lásd: Otthoni, munkahelyi és kedvenc úti célok.

Okos vezénylés leállítása vagy visszavonása

Az Okos vezénylés leállítja a Model S típust, ha a mobilalkalmazásban lévő gombot felengedik. Az Okos vezénylés működésének folytatásához ismét nyomja meg az Ide hozzám! vagy Rendeltetési hely gombot.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Mindig ismerje fel előre, ha meg kell állítania a Model S típust. A telefon és a Model S közötti kapcsolat minőségének függvényében a gomb felengedése és a jármű megállása között előfordulhat kis késés.

Az Okos vezénylés működése leáll, és újraindítást igényel a következő esetekben:

 • Megnyomja a távirányító bármelyik gombját.
 • Bezárul vagy kinyílik egy ajtókilincs.
 • Megmozdítja a kormánykerék gépjárművet, a fékpedált, a gázpedált, vagy a fokozatkapcsoló kart.
 • Model S típust akadály gátolja.
 • A Smart Summon funkcióval a(z) Model S elérte a maximális távolságot. Ennél nagyobb távolságú mozgatás esetén kapcsolja Model S gépkocsiját Vezetés vagy Hátramenet módba, majd kezdeményezzen újból Okos vezénylés műveletet.
 • A telefon alvó üzemmódba lép, vagy megszakad a Model S típussal fennálló kapcsolata.

Korlátozások

Az Okos vezénylés a következő helyzetekben valószínűleg nem a szándékolt módon működik:

 • Gyenge mobil térerő miatt nincsenek GPS-adatok.
 • A haladási útvonal lejtős. Az Okos vezénylés csak vízszintes (legfeljebb 10%-os lejtésű) útfelületen működik.
 • Kimagasló betonszegély érzékelhető. A betonszegély magasságának függvényében elképzelhető, hogy az Okos vezénylés a Model S típust nem mozgatja át azon.
 • Az érzékelők (ha vannak) vagy kamerák némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő (ha van) vagy a kamera működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Okos vezénylést letiltja a rendszer, ha a Model S Inas üzemmódban van (lásd: Valet mód).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti felsorolás nem tartalmaz minden olyan esetet, amely az Okos vezénylés működését befolyásolhatja. A Model S feletti uralom megtartásáért minden esetben a járművezetőt terheli a felelősség. Mindig fokozott körültekintéssel járjon el, ha az Okos vezénylés aktívan mozgatja a Model S típust, és álljon készen az azonnali beavatkozásra. Ennek elmulasztása súlyos anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált okozhat.