Ütközéselkerülő asszisztens

Ha Model S járműve rendelkezik autopilot felszereltséggel (lásd: Kamerák), a következő ütközéselkerülő funkciók növelik az Ön és utasai biztonságát:

A következő ütközéselkerülő funkciók növelik az Ön és utasai biztonságát:

 • Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés – vizuálisan és hanggal jelzi (bizonyos régiókban tapintható jelzéssel), ha a Model S szerint nagy mértékben megnő a frontális ütközés veszélye (lásd: Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés).
 • Automatic Emergency Braking – a gépjármű automatikusan fékezésbe kezd, hogy csökkentse az ütközés mértékét (lásd: Automatikus vészfékezés).
 • Obstacle-Aware Acceleration – a Model S csökkenti a gyorsítás mértékét, ha akadályt érzékel a jármű haladási irányában (lásd: Akadályfigyelő gyorsítás).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy minden kamera tiszta és kitakarásmentes legyen indulás és az Autopilot használata előtt (lásd: A kamera tisztítása). A szennyezett kamerák és érzékelők (ha vannak), valamint az olyan környezeti feltételek, mint például az eső és a kopott terelővonalak csökkenthetik az Autopilot teljesítményét. Ha a kamera előtt akadály van vagy valami eltakarja, a Model S üzenetet jelenít meg az műszerfaln és előfordulhat, hogy az Autopilot funkciói nem állnak rendelkezésre. A speciális riasztásokkal kapcsolatos további információkért lásd: Hibajelzések.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés funkció csak figyelmeztető célokat szolgál és nem helyettesíti a figyelmes vezetést és a körültekintő döntéshozatalt. Vezetés közben az utat figyelje, soha ne hagyatkozzon a Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés funkcióra, hogy az figyelmeztesse a lehetséges ütközésekre. Számos tényező csökkentheti és befolyásolhatja a funkció teljesítményét, amely így felesleges, valótlan, pontatlan vagy egyáltalán semmilyen jelzést adhat. Súlyos sérülésekhez és akár halálhoz is vezethet, ha az ütközések elkerüléséhez csak a Ráfutásos ütközésre figyelmeztetésre hagyatkozik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az automatikus vészfékezés nem tud minden ütközést elkerülni. Bizonyos helyzetekben a menetsebesség csökkentésével minimalizálhatja az ütközés mértékét. Ha az ütközés elkerüléséhez az Automatikus vészfékezés funkcióra hagyatkozik, az súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Akadályfigyelő gyorsítás funkciót nem az ütközések megakadályozására tervezték. Bizonyos helyzetekben minimalizálhatja az ütközés mértékét. Súlyos sérülésekhez és akár halálhoz is vezethet, ha az ütközések elkerüléséhez csak az Akadályfigyelő gyorsításra hagyatkozik.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés

Model S figyeli az előtte lévő területen esetlegesen felbukkanó tárgyakat, például más járműveket, motorkerékpárosokat, kerékpárosokat vagy gyalogosokat. Ha a Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer úgy ítéli meg, hogy nagy az ütközés valószínűsége, akkor hangjelzéssel, illetve a műszerfalon a gépjármű piros színnel történő kiemelésével figyelmezteti, hacsak nem tesz azonnal elkerülő intézkedéseket. Ilyen esetben AZONNAL VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST

Képernyőkép a Tesla előtt észlelt járműről, pirossal kiemelve

A vizuális és hangjelzéses (és bizonyos régiókban tapintható) figyelmeztetés automatikusan megszűnik, amint elmúlt az ütközésveszély (például, ha lassított vagy megállt, vagy ha a Model S előtti tárgy eltávozott haladási irányából).

Ha a Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés megjelenésekor nem tesz azonnal elkerülő intézkedéseket, a Model S automatikusan működésbe léptetheti az automatikus vészfékezést (ha engedélyezve van), ha úgy ítéli meg, hogy az ütközés elkerülhetetlen (lásd: Automatikus vészfékezés).

Alapértelmezetten a Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés funkció be van kapcsolva. Kikapcsolásához vagy érzékenységének módosításához érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés elemet. Az alapértelmezett Közepes figyelmeztetési szint helyett választhatja a Ki, illetve a Kései és a Korai figyelmeztetési beállítást is.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A ráfutásos ütközésre figyelmeztetés automatikusan visszaáll a Közepes beállításra minden egyes vezetés megkezdésekor, ha manuálisan nem állítja Ki állásra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszerhez kapcsolódó kamerák és érzékelők (ha vannak) a jármű haladási iránya előtti kb. 160 méternyi területet figyelik. A Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer által figyelt terület nagyságát kedvezőtlen módon befolyásolhatják az útviszonyok és időjárási állapotok. Vezetéskor körültekintően járjon el.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer csak vizuális és hangjelzést biztosít. Nem fogja fékezni vagy lassítani Model S járművét. Egy figyelmeztetés megjelenésekor és/vagy elhangzásakor a vezető felelőssége, hogy azonnal elkerülő intézkedéseket tegyen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer olyan esetekben is figyelmeztethet, amikor az ütközés veszélye nem áll fenn. Mindig legyen éber és figyeljen a Model S előtti területre, hogy előre lássa, ha cselekednie kell.

A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer csak 5 km/h és 200 km/h között működik.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer nem figyelmeztet, ha a vezető már fékez.

Automatikus vészfékezés

Model S az észlelt akadályoktól való távolság meghatározására szolgál. Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy az ütközés elkerülhetetlen, az Automatikus vészfékezés funkció fékezni kezd, hogy csökkentse a jármű sebességét, és így az ütközés súlyosságát. A lassulás mértéke számos tényezőtől függ, köztük a menetsebességtől és a környezettől.

Az Automatikus vészfékezés működésbe lépésekor hangjelzés hallható és a műszerfalon megjelenik egy jelzés. A fékpedál váratlan benyomódását is tapasztalhatja. A féklámpák világítani kezdenek, hogy járműve lassulására figyelmeztessék a többi közlekedőt.

Zöld A betű körrel
Vészfékezés folyamatban

Az Automatikus vészfékezés funkció csak 5 km/h és 200 km/h között működik.

Az Automatikus vészfékezés funkció nem kezd el fékezni, illetve nem hagyja abba a fékezést, ha:

 • A kormánykerék éles elfordításával járó kormánymozdulatot hajt végre.
 • Benyomja, majd felengedi a fékpedált, amikor az Automatikus vészfékezés működésben van.
 • Ha erőteljesen gyorsít, amikor az Automatikus vészfékezés működésben van.
 • A jármű, motorkerékpár, kerékpár vagy gyalogos már nem érzékelhető a jármű előtt vagy mögött.

A Model S beindításakor az Automatikus vészfékezés funkció mindig engedélyezve van. Hogy az aktuális út idejére letiltsa, érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Automatikus vészfékezés elemet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az Automatikus vészfékezés feladata a frontális és tolatásos ütközések mértékének csökkentése. A funkció Hátramenet fokozatban korlátozottan működik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Erősen ajánlott, hogy az Automatikus vészfékezés funkciót ne kapcsolja ki. Amennyiben kikapcsolja, a Model S ütközésgyanús helyzetekben nem fog automatikusan fékezni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automatikus vészfékezés funkció célja az ütközés súlyosságának csökkentése. Nem az ütközések elkerülésére tervezték.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automatikus vészfékezés teljesítményét több tényező is befolyásolhatja: előfordulhat, hogy egyáltalán nem, nem kellő mértékben vagy nem időben fékez, például ha egy jármű csak részben tartózkodik az Ön haladási irányában vagy törmelék van az úttesten. A vezető felelőssége, hogy biztonságosan vezessen és mindig uralja járművét. Egy ütközés elkerülését vagy az ütközés mértékének csökkentését soha ne bízza az Automatikus vészfékezés funkcióra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Automatikus vészfékezés nem helyettesíti a biztonságos követési távolság megtartását.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Automatikus vészfékezés esetén a fékpedál váratlanul benyomódik. Mindig ügyeljen arra, hogy a fékpedál szabadon mozoghasson. Ne tegyen semmit a vezető oldali padlószőnyeg alá vagy fölé (beleértve egy másik szőnyeget se), és mindig ügyeljen a vezetőoldali szőnyeg megfelelő rögzítésére. Ellenkező esetben korlátozhatja a fékpedál szabad mozgását.

Akadályfigyelő gyorsítás

Az Akadályfigyelő gyorsítás feladata az ütközés mértékének csökkentése a motor nyomatékának csökkentésével és bizonyos esetekben fékezéssel, ha a(z) Model S tárgyat érzékel a jármű haladási irányában. A műszerfal az automatikus fékezéskor látható figyelmeztetést jelenít meg és hangjelzést ad. Például, miközben Model S zárt garázsajtó előtt parkol, amikor a Drive be van kapcsolva, észleli, hogy erősen megnyomta a gázpedált. Ebben az esetben a Model S továbbra is gyorsítani fog és nekimegy a garázskapunak, de a csökkentett nyomaték kisebb kárt eredményezhet.

Az Akadályfigyelő gyorsítás csak akkor lép működésbe, ha a következő feltételek mind teljesülnek:

 • A Drive vagy Reverse van bekapcsolva.
 • Model S járműve álló helyzetben van vagy kevesebb mint 16 km/óra sebességgel gurul.
 • Model S járműve egy tárgyat érzékel a jármű haladási irányában.

Az Akadályfigyelő gyorsítás kikapcsolásához érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Akadályfigyelő gyorsítás elemet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Akadályfigyelő gyorsítás funkció célja egy ütközés súlyosságának csökkentése. Nem az ütközések elkerülésére tervezték.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az Akadályfigyelő gyorsítás nem minden esetben korlátozhatja a nyomatékot, például parkoláskori éles kanyarodásnál. Néhány tényező, többek között a környezeti adottságok, a tárgy távolsága és a vezető cselekedetei korlátozhatják, késleltethetik vagy meggátolhatják az Akadályfigyelő gyorsítás működését.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Egy ütközés elkerülése vagy annak súlyosságának csökkentése esetében ne támaszkodjon az Akadályfigyelő gyorsításra, illetve ne tesztelje a funkció működését. Ellenkező esetben súlyos anyagi kárt, sérülést, de akár halált is okozhat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Néhány tényező befolyásolhatja az Akadályfigyelő gyorsítás teljesítményét, ami a motor nyomatékának nem kellő mértékű vagy nem időben történő csökkentését és/vagy nem kellő mértékű fékezést eredményezhet. A vezető felelőssége, hogy biztonságosan vezessen és mindig uralja a Model S járművet.

Korlátozások és pontatlanságok

Az ütközéselkerülő funkciók nem mindig képesek minden tárgyat, járművet, kerékpárost vagy gyalogost érzékelni, ezért felesleges vagy pontatlan jelzéseket, vagy a jelzések hiányát tapasztalhatja, amelynek többféle oka lehet, például:

 • Az úton éles kanyarok vannak.
 • Gyengék a látási viszonyok (zuhogó eső, hó, köd stb. miatt).
 • Erős fény (például a szembejövők reflektora vagy közvetlen napfény) zavarja a kamerákat.
 • Az egyik kamerát vagy érzékelőt eltakarja valami (szennyezett, lefedték, bepárásodott, matrica takarja stb.).
 • Az érzékelők (ha vannak) némelyike sérült, szennyezett vagy eltakarja valami (pl. sár, jég, hó, védőfólia, túl sok festék, illetve tapadó termékek, matricák, gumibevonatok stb.).
 • Az időjárási viszonyok (heves eső, hó, köd, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletek) befolyásolják az érzékelő működését.
 • Az érzékelők (ha vannak) működését elektromos berendezések vagy ultrahangot kibocsátó készülékek befolyásolják.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Ha valamelyik ütközéselkerülő asszisztens funkció meghibásodik, a Model S egy figyelmeztetést jelenít meg. Forduljon a Tesla szervizhez.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
Amikor a Track mód be van kapcsolva, a vezetéstámogató funkciók automatikusan le vannak tiltva. A vezető felelőssége, hogy biztonságosan vezessen és mindig uralja járművét, a pályán is. A vezetéstámogató funkciók automatikusan újra elérhetővé válnak, ha a Track üzemmódot kikapcsolják.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Az előbb említett korlátozások nem sorolnak fel minden eshetőséget, amelyek befolyásolhatják az ütközéselkerülő asszisztens funkciók megfelelő működését. Ezen funkciók működését számos ok befolyásolhatja. A vezető felelőssége, hogy éber legyen, koncentráljon és a lehető leghamarabb megtegye az elkerülő intézkedéseket, hogy elkerülje az ütközéseket.