Pornire de la altă sursă de alimentare

În următoarele instrucțiuni se presupune că utilizați o sursă de alimentare externă de Joasă tensiune (cum ar fi un dispozitiv de pornire de la un alt acumulator). Dacă porniți vehiculul Model S utilizând un alt vehicul ca sursă de alimentare, consultați instrucțiunile de la producătorul vehiculului.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Model S nu poate fi utilizat ca sursă de alimentare pentru pornirea unui alt vehicul. Dacă se procedează astfel, pot apărea deteriorări.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Evitați scurtcircuitele atunci când porniți vehiculul Model S de la altă sursă de alimentare. Conectarea cablurilor la borna cu punte greșită, atingerea cablurilor unul de celălalt etc. poate duce la deteriorarea vehiculului Model S.

Urmați acești pași:

Asigurați-vă că aveți o sursă de alimentare externă. După ce deschideți capota:

 1. Îndepărtați panoul de întreținere.
 2. Identificați bornele pentru punte pozitive (+) și negative (-).
 3. Eliberați capacul de la borna cu punte roșie pozitiv (+) și apoi conectați cablul bornei roșii pozitive de alimentare (+) Joasă tensiune de la borna roșie pozitivă (+) cu punte.
 4. Conectați cablul negativ (-) al sursei de alimentare Joasă tensiune la vehicul.
 5. Porniți sursa externă de alimentare (consultați instrucțiunile producătorului). Atingeți ecranul tactil pentru a-l activa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Ar putea să dureze câteva minute pentru a primi suficientă putere pentru a activa ecranul.
 6. Când alimentarea externă de Joasă tensiune nu mai este necesară, deconectați ambele cabluri, începând cu cablul negativ (-) negru.
 7. În partea superioară a bateriei de Joasă tensiune, împingeți carcasa conectorului spre conectorul electric, astfel încât conectorul electric să cupleze bateria de Joasă tensiune.
 8. În partea superioară a bateriei de Joasă tensiune, apăsați în jos clama de blocare care atașează conectorul electric la carcasa conectorului.
 9. Remontați panoul de întreținere, așezându-l din nou în poziția inițială și apăsându-l în jos până când este fixat.
 10. Închideți capota.