Ecranul tactil

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Acordați întotdeauna atenție condițiilor rutiere și de trafic atunci când conduceți. Pentru a minimiza distragerea șoferului și pentru a asigura securitatea pasagerilor din vehicul, precum și a celorlalți participanți la trafic, evitați să utilizați ecranul tactil pentru a regla setările când vehiculul este în mișcare.

Utilizați ecranul tactil pentru a controla numeroase funcționalități care, la mașinile tradiționale, sunt controlate utilizând butoanele fizice (de exemplu, reglarea încălzirii și a aerului condiționat în habitaclu, farurile etc.). De asemenea, utilizați ecranul tactil pentru a controla suporturile media, pentru a naviga, a utiliza funcțiile de divertisment și pentru a personaliza vehiculul Model S în funcție de preferințele dvs. Pentru acces fără mâini la comenzile comune ale ecranului tactil, utilizați comenzile vocale (consultați Comenzi vocale).

Dacă ecranul tactil nu răspunde sau manifestă un comportament neobișnuit, îl puteți reporni (consultați Repornirea ecranului tactil sau Computerul de bord).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Nu aplicați o protecție de ecran pe ecranul tactil. Acest lucru poate duce la acționări nedorite ale ecranului tactil (acționări fantomă), răspuns întârziat sau lipsă de răspuns la atingeri, descărcare electrostatică ce poate deteriora ecranul tactil, etc. Orice daune cauzate de instalarea unei protecții de ecran nu sunt acoperite de garanție.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Ilustrațiile sunt furnizate doar pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptuală. În funcție de opțiunile vehiculului, de versiunea software, de regiunea de piață și de setările regionale și de limbă, detaliile afișate pe ecran vor diferi.
 1. Bara de stare: Găsiți comenzile mașinii și starea în bara de sus (consultați Pictogramele de pe bara de stare de sus).
 2. Navigația: Schimbați orientarea hărții, găsiți sau navigați către o destinație și modificați setările de navigare (consultați Hărțile și navigarea).
 3. Comenzile: Controlați și personalizați diferite funcții Model S în funcție de preferințele dvs. Pe hartă apare ecranul Comenzi. Atingeți o opțiune din ecranul Comenzi pentru a afișa diferitele setări și preferințe asociate opțiunii selectate.

  Pentru a căuta o setare specifică, atingeți Căutare în partea superioară a ecranului Comenzi. Efectuați modificări direct din rezultat sau atingeți linkul pentru a sări la setarea respectivă în Comenzi.

  Pictogramă de informații
  Când în dreptul unei anumite setări este afișată o pictogramă de informații, atingeți-o pentru a afișa o fereastră pop-up care oferă detalii utile despre setarea asociată.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Multe comenzi, setări și preferințe ale vehiculului (cum ar fi clima, media și navigarea) pot fi reglate fără mâini folosind comenzi vocale (consultați Comenzi vocale).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Puteți trimite feedback despre ecranul tactil către Tesla ținând apăsat pe această pictogramă.
 4. Comenzile pentru climatizare (de la șofer): Utilizați săgețile stânga și dreapta pentru a reduce/crește temperatura din habitaclu. Atingeți Separare din fereastra pop-up pentru a afișa comenzi separate pentru șofer și pasager. Atingeți pictograma de temperatură pentru a personaliza setările de control al climatizării (consultați Folosirea comenzilor pentru climatizare).
 5. Aplicațiile mele: Pentru a accesa cu o singură atingere aplicațiile și comenzile utilizate frecvent, puteți să alegeți conținutul afișat aici. Consultați Personalizarea meniului Aplicațiile mele.
 6. Programul de lansare a aplicațiilor: Atingeți programul de lansare a aplicațiilor pentru a deschide sertarul cu aplicații. Apoi atingeți orice aplicație pentru a o deschide. Aplicația pe care o alegeți este afișată în partea de sus a hărții. Pentru a închide o aplicație, trageți-o în jos.
 7. Aplicație(i) recentă(e): Afișează aplicația utilizată/aplicațiile utilizate cel mai recent. Numărul de aplicații recente afișate aici depinde de numărul de aplicații care au fost adăugate în Aplicațiile mele. Dacă adăugați numărul maxim de aplicații în Aplicațiile mele, se afișează doar aplicația cea mai recentă.
 8. Comenzile pentru climatizare (pasager): Se afișează atunci când a fost activată funcția Separare pentru comenzile de temperatură, pentru a furniza comenzi separate pentru șofer și pasager.
 9. Control volum: Controlează volumul playerului media și al apelurilor telefonice (consultați Controalele volumului). Volumul instrucțiunilor de navigație este controlat separat (consultați Hărțile și navigarea).

Personalizarea meniului Aplicațiile mele

Pentru acces cu o singură atingere la aplicațiile și comenzile utilizate frecvent, puteți personaliza conținutul afișat în zona Aplicațiile mele de pe bara de jos a ecranului tactil:

 1. Accesați modul de personalizare atingând și menținând apăsată orice aplicație sau comandă din zona Aplicațiile mele. Dacă această zonă este goală, atingeți Programul de lansare a aplicațiilor.
 2. Trageți și fixați orice aplicație sau comandă din sertarul cu aplicații în zona Aplicațiile mele din bara de jos.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Încălzitoarele de scaune selectate din sertarul cu aplicații apar lângă temperatură, nu în zona Aplicațiile mele.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
După ce ați adăugat numărul maxim de aplicații sau comenzi în Aplicațiile mele, adăugarea unei aplicații suplimentare elimină aplicația aflată în extremitatea din dreapta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Eliminați o aplicație sau o comandă din zona Aplicațiile mele, atingând și menținând apăsat, apoi atingând „X”-ul asociat acesteia.

Pictogramele de pe bara de stare de sus

o încuietoare deblocată
Atingeți pentru a bloca/debloca toate portierele și portbagajele.
4:20 pm
Vehiculul dvs. actualizează automat ora. Dacă ora nu este corectă, confirmați că vehiculul dvs. are internet și conectivitatea GPS cu cel mai recent software.
un ceas galben
Este afișat atunci când o actualizare software este complet descărcată și gata de instalare. (Consultați Actualizările software).
semicerc cu un cerc mai mic deasupra
Adăugați, configurați sau comutați rapid între profilurile șoferilor (inclusiv Modul Valet și Intrare ușoară). Consultați Profilurile pentru șoferi.
casă cu o săgeată în interior
Controlați sau programați dispozitivele HomeLink (dacă există în dotare) (consultați Garaj inteligent).
un cerc roșu cu semnul exclamării în interior
Se afișează când este în vigoare o notificare. Atingeți pentru a afișa informații despre notificare. Pentru afișarea unei liste a celor mai recente notificări, cu cea mai recentă afișată prima, puteți, de asemenea, să atingeți Service > Notificări.
cerc cu raze răspândite în sus
Conectat la o rețea Wi-Fi.
linii care cresc în înălțime de la stânga la dreapta
Conectat la rețeaua celulară. Atingeți pentru a vă conecta la Wi-Fi (consultați Wi-Fi).
linii care cresc în înălțime de la stânga la dreapta, traversate de o linie
Se afișează când conectivitatea celulară a vehiculului Model S este indisponibilă. Atingeți această pictogramă pentru a accesa rapid setările Wi-Fi.
Simbolul Bluetooth
Conectați-vă la un dispozitiv Bluetooth (consultați Bluetooth).
o persoană galbenă și airbag cu textul „PASSENGER AIRBAG OFF” (AIRBAG PENTRU PASAGERI OPRIT)
Starea airbagului pentru pasagerul din față (consultați Airbagurile).

Repornirea ecranului tactil sau Computerul de bord

Puteți reporni ecranul tactil dacă nu răspunde la comenzi sau se comportă neobișnuit.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru a proteja siguranța pasagerilor, precum și a celorlalți participanți la trafic, reporniți ecranul tactil numai când vehiculul este în treapta Parcare.
 1. Comutați în treapta Parcare.
 2. Mențineți apăsate ambele butoane de derulare de pe Volan până când ecranul tactil devine negru. Apăsarea pedalei de frână în timp ce țineți apăsate butoanele de derulare nu are niciun efect și nu este necesară.
  Volanul cu casetă de zoom cu săgeți orientate în sus, îndreptate către butoanele de derulare din stânga și dreapta.
 3. După câteva secunde, apare sigla Tesla. Așteptați aproximativ 30 de secunde până la repornirea ecranului tactil. Dacă ecranul tactil tot nu răspunde sau se comportă neobișnuit după câteva minute, încercați să opriți și să reporniți alimentarea vehiculului (dacă este posibil). Consultați Oprirea și repornirea alimentării vehiculului.

Pentru a reseta computerul de bord, comutați în treapta Parcare și apăsați cele două butoane din partea de sus a volanului (Comenzi vocale și Continuare) timp de 15-30 de secunde sau până când ecranul devine negru. După câteva secunde, apare o siglă Tesla. Așteptați aproximativ 30 de secunde până la repornirea computerului de bord.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Apăsarea butoanelor de derulare repornește doar ecranul tactil. Nu repornește nicio altă componentă a vehiculului și nu dezactivează și reactivează alimentarea Model S.

Personalizarea setărilor afișajului și sunetului

Atingeți Comenzi > Afișaj pentru a ajusta setările afișajului în funcție de preferințele dvs.:

 • Aspect: Personalizați afișajul astfel încât să fie Întunecat sau Deschis. Când este setată pe Auto, luminozitatea se schimbă automat în funcție de condițiile ambientale de luminozitate.
 • Luminozitate: Trageți glisorul pentru a controla manual nivelul de luminozitate. Dacă Mod afișaj este setat pe Auto, ecranul tactil se reglează suplimentar atât pe baza condițiilor ambientale de luminozitate, cât și în funcție de preferințele dvs. Model S reține preferințele selectate privind luminozitatea și reglează ecranul tactil în consecință.
 • Economisire energie: Când este activată funcția, vehiculul Model S reduce cantitatea de energie consumată când nu este în uz (pentru vehiculele mai noi, procesul este automatizat). Consultați Obținerea autonomiei maxime.
 • Mod curățare ecran: Atunci când este activat, ecranul dvs. tactil se întunecă și este dezactivat temporar, pentru a facilita curățarea. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a părăsi Mod curățare ecran.
 • Limbă ecran tactil: Selectați limba afișată de ecranul tactil.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Model S trebuie să fie în poziția Parcare pentru a modifica limba. Când schimbați limba, observați o scurtă întârziere, deoarece Model S oprește și repornește ecranul tactil.
 • Limbă recunoaștere vocală: Alegeți limba folosită pentru comenzi vocale.
 • Limbă navigație vocală: Alegeți limba utilizată de sistemul de navigare pentru instrucțiuni rostite.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Pentru limbi care necesită descărcare, alegeți limba din lista derulantă pentru a începe descărcarea (este nevoie de conexiune WiFi).
 • Oră: Alegeți afișarea orei în formatul de 12 sau 24 de ore.
 • Format regiune (dacă este disponibil): Alegeți o regiune pentru a defini convenția de formatare utilizată pentru afișarea datei (ll zz aa / zz-ll-aa etc.) și separatorii zecimali (5.123, 5,123 etc.).
 • Afișaj energie: Alegeți să afișați nivelul de energie rămas și unitățile de încărcare fie ca procent din nivelul de energie rămas al bateriei, fie ca estimare a distanței pe care o puteți acoperi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Când anticipați momentul în care trebuie să încărcați, utilizați estimările de energie doar cu titlu orientativ. Există mulți factori care influențează consumul de energie. Consultați Factori care afectează consumul de energie.
 • Distanță: Alegeți să afișați măsurătorile în unități metrice (kilometri, centimetri etc.) sau imperiale (mile, inci etc.).
 • Temperatură: Alegeți dacă afișați temperatura în grade Fahrenheit sau Celsius.
 • Presiune pneuri: Alegeți dacă presiunea în pneuri este afișată în BAR sau PSI.

În plus față de personalizarea afișajului, puteți activa modul Joe pentru a reduce volumul tuturor semnalelor sonore care nu sunt legate de probleme critice de siguranță. Atingeți Comenzi > Siguranță > Modul Joe pentru a activa.

Denumirea vehiculului dvs.

Pentru a personaliza și mai mult vehiculul, îi puteți atribui un nume. Atingeți Comenzi > Software > Denumiți-vă vehiculul în partea dreaptă a ecranului tactil, sub imaginea vehiculului dvs. Model S. Dacă vehiculul are deja un nume, atingeți numele existent pentru a-l modifica. Introduceți noul nume în fereastra pop-up și atingeți Salvare. Numele vehiculului dvs. Model S apare și în aplicația mobilă Tesla.

Ștergerea datelor cu caracter personal prin revenire la presetări

Când transferați dreptul de proprietate asupra vehiculului Model S, efectuați o revenire la presetări, din motive de securitate, înainte de a elimina vehiculul din contul dvs., atingând Comenzi > Service > Revenire la presetări. Înainte de ștergerea datelor, vehiculul Model S vă verifică datele de conectare cerându-vă să introduceți numele de utilizator și parola asociate cu contul Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Efectuarea unei reveniri la presetări este posibilă numai când vehiculul se află în contul dvs. După ce vehiculul a fost eliminat din contul dvs., nu mai aveți acces pentru a efectua o resetare a setărilor personalizate la setările implicite din fabrică și pentru a șterge toate datele cu caracter personal.