Comanda la distanță

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
În funcție de regiunea de piață, configurația vehiculului, opțiunile achiziționate și versiunea software, este posibil ca vehiculul dvs. să nu fie echipat cu Summon sau funcția poate să nu funcționeze exact conform descrierii.

Summon vă permite să parcați și să recuperați automat Model S în timp ce vă aflați în afara vehiculului. Summon deplasează Model S înainte și în marșarier până la 12 metri în interiorul sau în afara unui loc de parcare.

Pentru a deplasa Model S pe o distanță mai mare, virând pe lângă obiecte, puteți utiliza Smart Summon (dacă există în dotare) și telefonul mobil. Funcția Smart Summon permite vehiculului să vă găsească (sau poate să trimită vehiculul către un loc selectat). Consultați Funcție Smart Summon.

Pentru a deplasa Model S, telefonul dvs. trebuie să fie asociat prin Bluetooth (consultați Asocierea unui telefon sau a unui dispozitiv Bluetooth).

Pentru funcția Summon, este necesar ca vehiculul Model S să poată detecta o cheie validă în apropiere.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Asigurați-vă că toate camerele și senzorii (dacă există în dotare) sunt curate/curați. Camerele murdare și senzorii murdari, precum și condițiile de mediu, cum ar fi ploaia și marcajele de bandă șterse, pot afecta funcționarea Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Comanda la distanță este concepută și destinată utilizării numai în parcările și aleile de pe proprietățile private în care zona înconjurătoare este familiară și previzibilă.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Comanda la distanță este o funcționalitate BETA. Trebuie să monitorizați continuu vehiculul și împrejurimile acestuia și să fiți pregătiți să acționați imediat în orice moment. Șoferului îi revine responsabilitatea de a utiliza Comanda la distanță în condiții de siguranță, în mod responsabil și conform destinației de utilizare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Performanța funcției Summon depinde de capacitatea camerelor și a senzorilor (dacă există în dotare) de a determina apropierea vehiculului de obiecte, persoane, animale și alte vehicule.

Înainte de utilizarea Comenzii la distanță

Înainte de a utiliza Comanda la distanță, utilizați ecranul tactil pentru a o activa și pentru a personaliza modul în care vă doriți să funcționeze. Atingeți Comenzi > Autopilot > Solicitare personalizare și reglați următoarele setări pentru a coincide cu preferințele dvs.:

 • Distanță liberă la bară: Setați distanța la care doriți ca funcția de Comandă la distanță să oprească față de un obiect detectat (de exemplu, dacă vă doriți ca funcția Comandă la distanță să oprească vehiculul la doar câțiva inchi de peretele unui garaj). Rețineți că această distanță se aplică numai obiectelor pe care Comanda la distanță le detectează direct în fața vehiculului Model S când în cazul deplasării înainte sau direct în spatele vehiculului Model S în cazul deplasării în marșarier.
 • Distanță Summon: Setați o distanță maximă la care vehiculul Model S se poate deplasa când intră în sau iese dintr-un loc de parcare.
 • Distanță liberă laterală: Alegeți o opțiune pentru a specifica distanța laterală pe care doriți să o permiteți. FuncțiaStrâns permite vehiculului Model S să intre în și să iasă din locuri de parcare foarte înguste.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Avertisment
  Parcarea într-un spațiu îngust limitează capacitatea camerelor și a senzorilor (dacă există în dotare) de a detecta cu precizie amplasarea obstacolelor, sporind riscul de deteriorare a Model S și/sau al obiectelor din jur.
 • Utilizare Auto Homelink (dacă există în dotare): Setați-o la PORNIT dacă doriți să activați HomeLink pentru a deschide/închide un dispozitiv HomeLink programat (precum o poartă sau o ușă de garaj) în timpul procesului de parcare, când utilizați funcția Summon. Dacă este activat, dispozitivul se deschide și se închide automat când vehiculul Model S intră sau iese în timpul unei sesiuni Summon. Într-o sesiune Smart Summon (dacă există în dotare), dispozitivul se deschide automat atunci când, la începutul unei sesiuni, Smart Summon detectează că vehiculul Model S este parcat într-un garaj.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Avertisment
  Asigurați-vă întotdeauna că vehiculul Model S a intrat sau a ieșit complet dintr-un garaj înainte ca HomeLink să coboare ușa garajului. Summon și Smart Summon (dacă există în dotare) nu pot detecta locul în care va coborî o ușă suspendată.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Când este activat, dispozitivul HomeLink se deschide și se închide automat în timpul utilizării funcției Summon și se deschide automat după cum este necesar, în timpul utilizării Smart Summon (dacă este inclusă în dotare). Pentru a automatiza HomeLink în alte situații (cum ar fi în timpul regimului normal de condus), puteți să ajustați setările principale ale dispozitivului HomeLink atingând pictograma HomeLink din partea de sus a ecranului tactil (consultați Garaj inteligent).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Setările de mai sus, cu excepția HomeLink, se aplică numai în cazul funcției Summon, nu și în cazul funcției Smart Summon (dacă este inclusă în dotare) (consultați Înainte de a utiliza funcția Smart Summon). Nu puteți să personalizați garda la sol a barei de protecție, distanța și distanța laterală pentru funcția Smart Summon. Și, când utilizați funcția Smart Summon, trebuie să mențineți întotdeauna apăsat butonul din aplicația mobilă pentru ca vehiculul Model S să se miște în continuare. De asemenea, funcția Smart Summon funcționează numai cu aplicația mobilă – nu cu cheia cu telecomandă.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Toate setările sunt reținute până când le modificați manual.

Utilizarea funcției Summon pentru a parca și pentru a vă recupera vehiculul

Urmați acești pași pentru a utiliza funcția Summon pentru a parca vehiculul Model S:

 • Aliniați vehiculul Model S la 12 metri de locul de parcare, astfel încât vehiculul Model S să poată urma o traiectorie dreaptă în și din spațiul de parcare, în treapta Drive sau Reverse.
 • Asigurați-vă că în raza imediată de acoperire se află cheia cu telecomandă a vehiculului Model S.
 • Asociați telefonul cu vehiculul Model S prin intermediul Bluetooth-ului (consultați Asocierea unui telefon sau a unui dispozitiv Bluetooth). După ce îl asociați o dată, telefonul se conectează automat la vehiculul Model S de fiecare dată. Telefonul trebuie să se afle la aproximativ șase metri de vehicul pentru ca Summon să funcționeze.
 • Din exteriorul vehiculului, inițiați manevra de parcare atingând Summon în aplicația mobilă, apoi menținând apăsat butonul Înainte sau Înapoi.

Funcția Summon trece vehiculul Model S în treapta Drive sau Reverse (pe baza direcției specificate de dvs.) și se deplasează în interiorul sau în afara locului de parcare. Când parcarea este finalizată sau dacă este un obstacol detectat, funcția Summon trece vehiculul Model S în treapta Park (parcare). Funcția Summon trece vehiculul Model S în treapta Park (parcare) atunci când:

 • Model S detectează un obstacol pe traseul de deplasare (între limitele setării Distanță liberă la bară pe care le-ați specificat).
 • Funcția Summon a deplasat vehiculul Model S pe distanța maximă de 12 metri.
 • Eliberați butonul Înainte sau Înapoi.
 • Apăsați orice buton pentru a opri manual funcția Summon.

Dacă ați utilizat funcția Summon pentru a parca Model S, puteți apoi să utilizați funcția Summon pentru a readuce Model S înapoi în poziția sa inițială (cu condiția ca Model S să rămână în treapta Park) sau la distanța maximă din setarea Distanță Summon pe care ați specificat-o (în funcție de prima valoare atinsă). Pur și simplu specificați direcția opusă în aplicația mobilă, iar funcția Summon deplasează Model S pe traiectoria inițială, cu condiția să nu fi fost introdus niciun obstacol. Dacă se detectează un obstacol, Model S încearcă să-l evite urmând îndeaproape traiectoria inițială (funcția Summon nu virează în jurul obstacolelor).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru a utiliza Summon pentru a deplasa Model S de mai multe ori în aceeași direcție (fără să depășiți distanța maximă de 12 metri, anulați Summon și apoi reîncepeți procesul de parcare utilizând aceeași direcție.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Deși Summon poate să deplaseze Model S pe o distanță scurtă în lateral pentru a evita un obstacol, aceasta nu încearcă să vireze în jurul unui obstacol pentru a readuce Model S pe traiectoria inițială de deplasare. Numai funcția Smart Summon (dacă există în dotare) poate să navigheze Model S printre obiecte.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru funcția Summon, este necesar ca vehiculul Model S să poată detecta o cheie validă în apropiere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Model S nu poate să detecteze obstacolele care sunt situate la o înălțime mai mică decât bara de protecție, sunt foarte înguste sau sunt suspendate de un tavan (de exemplu, bicicletele). În plus, numeroase situații neprevăzute pot afecta capacitatea funcției Summon de a deplasa vehiculul într-un și dintr-un loc de parcare și, drept urmare, este posibil ca funcția Summon să nu poată deplasa vehiculul Model S în mod corespunzător. Prin urmare, trebuie să monitorizați continuu mișcarea vehiculului și împrejurimile acestuia și să rămâneți pregătiți să opriți vehiculul Model S în orice moment.

Oprirea sau anularea funcției Summon

Opriți Model S în orice moment când funcția Summon este activă, utilizând aplicația mobilă sau apăsând pe orice buton de pe cheia cu telecomandă. Funcția Summon este de asemenea anulată atunci când:

 • Este activat mânerul unei portiere sau este deschisă o ușă.
 • Interacționați cu Volan, pedala de frână, pedala de accelerație sau schimbați treapta de viteză.
 • Model S detectează un obstacol.
 • Funcția Summon a deplasat vehiculul Model S pe distanța maximă de aproximativ 12 metri.
 • Telefonul intră în modul de repaus sau pierde conectivitatea la vehiculul Model S.

Limitări

Este puțin probabil să funcționeze funcția Summon, conform destinației de utilizare, în următoarele tipuri de situații:

 • Traseul pe care conduceți este în pantă. Funcția Summon este proiectată să funcționeze numai pe drumurile plane (cu înclinare de până la 10%).
 • A fost detectată o bordură de beton înălțată. Funcția Summon nu deplasează vehiculul Model S peste o margine cu o înălțime mai mare de aproximativ 2,5 cm.
 • Unul sau mai mulți senzori (dacă există în dotare) sau camere sunt deteriorați/deteriorate, murdari(e) sau obstrucționați/obstrucționate (de exemplu cu noroi, gheață sau zăpadă ori de masca unui vehicul, vopseaua în exces sau produsele adezive precum folii, autocolante, straturi de acoperire din cauciuc etc.).
 • Condițiile meteo (precipitații abundente, zăpadă, ceață sau temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute) interferează cu funcționarea senzorului.
 • Senzorii (dacă există în dotare) sunt afectați de alte echipamente sau dispozitive electrice care generează unde ultrasonice.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Funcția Summon este dezactivată dacă vehiculul Model S este în modul Valet (consultați Modul Valet).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Lista de mai sus nu reprezintă o listă cuprinzătoare de situații care pot să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a componentelor Comenzii la distanță. Șoferului îi revine responsabilitatea de a menține controlul vehiculului Model S în orice moment. Fiți foarte atenți de fiecare dată când funcția Summon deplasează vehiculul Model S în mod activ și fiți pregătiți pentru a lua măsuri imediate. Nerespectarea acestei recomandări poate avea drept rezultat pagube materiale, vătămări corporale grave sau decesul.