Instrucțiuni pentru transportatori

NU EFECTUAȚI TRANSPORTUL CU ROȚILE PE SOL

Motorul față din vehiculul Model S generează curent când se rotesc roțile. Transportați întotdeauna vehiculul Model S cu toate cele patru pneuri ridicate de pe sol. Asigurați-vă că pneurile nu se pot roti în orice moment în timpul transportului.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
NU TRANSPORTAȚI NICIODATĂ VEHICULUL CU PNEURILE ÎNTR-O POZIȚIE ÎN CARE SE POT ROTI. DACĂ PROCEDAȚI ASTFEL, POT APĂREA PAGUBE SEMNIFICATIVE ȘI SUPRAÎNCĂLZIREA. ÎN CAZURI RARE, SUPRAÎNCĂLZIREA EXTREMĂ POATE SĂ PROVOACE APRINDEREA COMPONENTELOR DIN JUR.
Modelul S în timp ce este tractat cu roțile din față pe sol și roțile din spate ridicate de un camion de tractare și un „X” roșu pentru a arăta că această procedură nu este permisă.
Modelul S în timp ce este transportat cu toate cele patru roți pe sol în spatele unei rulote și un „X” roșu pentru a arăta că această procedură nu este permisă.

Nu transportați vehiculul Model S utilizând orice metodă care nu este specificată de Tesla. Respectați instrucțiunile prevăzute în următoarele secțiuni pentru a respecta toate avertizările și atenționările furnizate. Daunele provocate de transportul necorespunzător al vehiculului nu sunt acoperite de garanție.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Tesla nu este răspunzătoare sau responsabile pentru rambursarea serviciilor care nu sunt expediate prin intermediul asistenței rutiere de la Tesla.

Metodele aprobate pentru transport

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pneurile se pot roti lent (la sub 5 km/h) și pe o distanță foarte scurtă (mai puțin de 10 metri) numai când este activat Modul Transport (consultațiActivați Modul Transport) în timp ce vehiculul este tractat cu un troliu pe un camion cu platformă sau este scos dintr-un loc de parcare pentru a fi repoziționat. Depășirea acestor limite poate duce la deteriorări semnificative și la supraîncălzire, care nu sunt acoperite de garanție.

Un camion cu platformă sau un vehicul comparabil de transport este metoda recomandată pentru a transporta vehiculul Model S. Vehiculul poate fi orientat în orice direcție când se utilizează o platformă.

Vehicul pe un camion cu platformă.

Dacă vehiculul Model S trebuie transportat fără un camion cu platformă, atunci roata se ridică și trebuie utilizate platforme mobile pentru a vă asigura că niciuna din cele patru roți nu atinge solul. Această metodă poate fi utilizată numai pentru o viteză maximă de 55 km și nu trebuie să depășească viteza nominală specificată de producătorul platformelor mobile. Cu această metodă, Tesla recomandă ca vehiculul să fie orientat spre înainte, astfel încât roțile din față să fie ridicate și roțile din spate să stea pe platformele mobile.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Transportul vehiculului Model S cu roțile din față pe platforme mobile nu este recomandat, dar poate fi realizat dacă se aplică o încuietoare externă pentru volan și se acționează cu grijă pentru a preveni rotirea roților. NU TRANSPORTAȚI VEHICULUL DACĂ EXISTĂ RISCUL DE ROTIRE A ROȚILOR DIN FAȚĂ.
Vehicul în timp ce este tractat cu roțile din față ridicate de un camion de tractare și roțile din spate pe cărucioare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Activați Modul Transport (consultați Activați Modul Transport) înainte de a tracta cu un troliu vehiculul Model S pe un camion cu platformă (consultați Tractarea pe camionul cu platformă - Cu cârligul de tractare). Dacă Modul Transport nu este disponibil sau ecranul tactil nu este accesibil, platformele mobile cu autoîncărcare sau rotile pentru pneuri pot fi utilizate pentru a încărca vehiculul în poziția de transport aprobată. Tesla nu este responsabilă pentru niciun fel de daune provocate de transportul vehiculului Model S sau în timpul acestuia, inclusiv daune materiale personale sau daune provocate de utilizarea platformelor cu autoîncărcare sau a rotilelor pentru pneuri.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Model S are componente cu înaltă tensiune care pot fi compromise ca urmare a unei coliziuni (consultați Componentele de înaltă tensiune). Înainte de a transporta Model S, este important să se presupună că aceste componente sunt sub tensiune. Respectați întotdeauna precauțiile de siguranță la tensiune înaltă (purtarea echipamentului de protecție etc.) până când profesioniștii în intervenții în caz de urgență evaluează vehiculul și pot confirma cu exactitate că toate sistemele la tensiune înaltă nu mai sunt sub tensiune. Nerespectarea acestei recomandări poate avea drept rezultat vătămări corporale grave.

Dezactivarea sistemului de suspensii pneumatice cu stabilizare automată

Dacă vehiculul Model S este echipat cu sistemul de suspensii pneumatice, acesta își reglează automat nivelul, chiar și atunci când alimentarea este oprită. Pentru a preveni daunele, trebuie să activați Modul cric pentru dezactivarea nivelării automate:

 1. Atingeți Comenzi > Suspensie de pe ecranul tactil.
 2. Apăsați pedala de frână, apoi atingeți Foarte înalt pentru a maximiza înălțimea.
 3. Atingeți Comenzi > Service > Mod cric.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Modul Cric este anulat când viteza de deplasare depășește 7 kph.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nerespectarea recomandării de a activa Modul Cric pe un vehicul echipat cu sistemul de suspensii pneumatice poate avea drept rezultat desprinderea vehiculului în timpul transportului, ceea ce poate provoca daune semnificative.

Activați Modul Transport

Modul Transport menține frâna de parcare decuplată, în timpul tractării vehiculului Model S cu un troliu pe un camion cu platformă. Când este activ, Modul Transport afișează un mesaj care arată că vehiculul va rămâne în mișcare liberă. Următoarele elemente sunt necesare pentru a activa Modul Transport:

 • Joasă tensiune este necesară alimentarea cu curent. Nu puteți să utilizați ecranul tactil pentru a activa Modul Transport dacă vehiculul Model S nu este alimentat cu energie.
 • Model S trebuie să detecteze o telecomandă. Modul Transport este disponibil numai atunci când este detectată o telecomandă.
 • Asigurați-vă că vehiculul nu este conectat la un încărcător. Modul transport este indisponibil dacă Model S încă este conectat.

Pentru a activa Modul Transport:

 1. Asigurați-vă că vehiculul este în poziția Parcare.
 2. Asigurați pneurile cu cale de roată sau verificați altfel că vehiculul Model S este securizat.
 3. Apăsați și mențineți apăsată pedala de frână, apoi, pe ecranul tactil, atingeți Comenzi > Service > Remorcare. Pe ecranul tactil este afișat un mesaj care vă reamintește de modul de a transporta vehiculul Model Sîn mod corespunzător.
 4. Apăsați pe butonul Mod transport. Când acest buton este albastru veți ști că Mod transport este activat. Model S se rotește acum liber și poate fi deplasat încet pe roți (nu mai rapid decât viteza mersului pe jos) sau tractat cu troliul.

Pentru a anula Modul Transport, treceți vehiculul Model S în treapta Parcare.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă Model S rămâne fără alimentare după activarea Modului transport, Joasă tensiuneModul transport este anulat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Dacă sistemul electric nu funcționează și, prin urmare, nu puteți utiliza ecranul tactil pentru a activa Modul Transport, utilizați platformele mobile cu autoîncărcare sau rotilele pentru pneuri. Înainte de a proceda astfel, verificați întotdeauna specificațiile producătorului și capacitatea de încărcare recomandată.

Tractarea pe camionul cu platformă - Cu cârligul de tractare

 1. Localizați cârligul de tractare.
 2. Îndepărtați capacul cârligului de tractare introducând o șurubelniță mică și plată în fanta situată de-a lungul părții superioare a capacului, apoi desfaceți ușor pentru a elibera capacul din clema superioară.
  Săgeată orientată spre capacul pentru cârligul de tractare al vehiculului.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Păstrați capacul cârligului de tractare într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți remonta când tractarea este încheiată.
 3. Introduceți complet cârligul de tractare în deschizătură, apoi rotiți-l în sens antiorar până când este fixat în siguranță.
  Cârlig de remorcare instalat și o săgeată care arată că este rotit în sens antiorar.
 4. Atașați cablul vinciului de cârligul de tractare.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ATENŢIE
  Înainte de tractare, asigurați fixarea în siguranță a cârligului de tractare.
 5. Activați Mod transport atingând Comenzi > Service > Remorcare.
 6. Trageți încet vehiculul Model S pe un camion cu platformă.

Tractarea pe camionul cu platformă - Fără cârligul de tractare

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Pentru a evita daunele, trageți vehiculul pe un camion cu platformă doar cu ajutorul cârligului de tractare instalat corespunzător. Utilizarea componentelor șasiului, ale cadrului sau ale suspensiilor pentru a tracta vehiculul poate avea drept rezultat deteriorarea acestora.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
În cazul în care vehiculul este tras pe camionul cu platformă fără un cârlig de tractare, trebuie verificat dacă toate elementele de fixare a suspensiei au cuplul corespunzător și trebuie inspectate vizual toate componentele pentru daune înainte de a conduce din nou vehiculul. Dacă un element de fixare este slăbit sau dacă se constată orice deteriorări, componenta/componentele afectată(e) trebuie înlocuită(e).

Se recomandă ferm să conectați troliul la cârligul de tractare al vehiculului, conform descrierii anterioare. Cu toate acestea, dacă apare o situație în care cârligul de tractare nu este disponibil (pierdut, rătăcit etc.), în următoarele instrucțiuni este descris modul de atașare a chingilor de tractare.

 1. Atașați chingile de tractare de fiecare dintre brațele inferioare ale suspensiei, sub partea din față a vehiculului.
  Vedere a părții inferioare frontale a vehiculului cu brațele de suspensie inferioare evidențiate cu albastru.
 2. Pentru a proteja șasiul pentru transport împotriva deteriorării, amplasați o barieră de protecție (precum o bucată de lemn) între chinga de tractare și șasiul pentru transport.
 3. Activați Mod transport atingând Comenzi > Service > Remorcare.
 4. Trageți încet vehiculul Model S pe un camion cu platformă.

Asigurați pneurile

Pneurile vehiculului trebuie asigurate de camion cu ajutorul metodei de legare în opt puncte.

 • Asigurați-vă că nicio componentă metalică de pe chingile pentru legare nu intră în contact cu suprafețele vopsite sau cu partea frontală a roților.
 • Nu așezați chingile pentru legare deasupra panourilor caroseriei sau prin roți.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Atașarea chingilor pentru legare de șasiu, suspensie sau alte părți ale caroseriei vehiculului poate provoca deteriorări.
Vedere a roții din spate cu chingile de legare instalate.

Dacă vehiculul nu este alimentat cu energie

Dacă vehiculul Model S nu este alimentat cu energie de Joasă tensiune, parcurgeți următorii pași pentru a deschide capota sau pentru a porni bateria de Joasă tensiune de la altă sursă de alimentare.

 1. Deschideți capota. Consultați Deschiderea capotei fără alimentarea electrică pentru mai multe informații despre deschiderea capotei în cazul în care vehiculul nu are curent.
 2. Porniți bateria Joasă tensiune de la altă sursă de alimentare (consultați Pornire de la altă sursă de alimentare).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Doi furnizori: Consultați Epuizarea autonomiei pentru mai multe informații despre transportul vehiculului la o stație de încărcare și pregătirea vehiculului pentru încărcare.