Actualizările software

Încărcarea software-ului nou

Tesla actualizează prin wireless software-ul vehiculului dvs., oferind constant funcții noi. Tesla vă recomandă să instalați actualizările de software imediat ce aveți această oportunitate pe vehiculul dvs. Pentru a asigura cea mai rapidă și mai fiabilă actualizare a software-ului, lăsați Wi-Fi-ul pornit și conectat oricând este posibil. În cele mai multe cazuri, vehiculul trebuie să fie conectat la Wi-Fi pentru a începe o actualizare (consultați Wi-Fi).

Actualizările software nu sunt efectuate când următoarele caracteristici sunt active:

  • Precondiționare inteligentă
  • Ține clima pornită, Mod Canin sau Mod Tabără
  • Modul Santinelă
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
În funcție de situație, Tesla trimite actualizări de software și prin intermediul unei conexiuni celulare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu încercați să utilizați vehiculul atunci când software-ul este în curs de actualizare. Este posibil ca funcțiile vehiculului, inclusiv anumite sisteme de siguranță și deschiderea sau închiderea portierelor sau a geamurilor, să fie limitate sau dezactivate când o actualizare software este în desfășurare și ați putea deteriora vehiculul.

Când este disponibilă o actualizare software, în partea de sus a meniului Comenzide pe .apare o pictogramă cu ceas galben. Există trei moduri în care puteți instala actualizările software-ului:

  • Atingeți pictograma cu ceas galben pentru a afișa ecranul de programare, care vă solicită să selectați o oră pentru instalarea actualizării (Setare pentru această oră) sau să o instalați acum (Instalare acum). Odată realizată programarea, pictograma cu ceas galben se modifică într-o pictogramă cu ceas alb până când începe actualizarea. Puteți atinge această pictogramă cu ceas în orice moment după începerea actualizării, pentru a reprograma actualizarea.
  • Atingeți Comenzi > Software pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare pentru vehiculul dvs. Dacă este disponibilă, atingeți Actualizare software disponibilă pentru a naviga la ecranul de programare, după cum s-a menționat mai sus.
  • Porniți actualizările utilizând aplicația mobilă Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Este posibil ca finalizarea anumitor actualizări software să dureze până la trei ore. Model S trebuie să fie în treapta Park (parcare) în timpul actualizării software. Pentru a asigura cea mai rapidă și mai fiabilă furnizare de actualizări software, lăsați Wi-Fi-ul activat și conectat de câte ori este posibil (consultați Wi-Fi).

Există două etape de actualizare software:

  • Etapa de descărcare: În timpul aceste etape, noua actualizare este trimisă vehiculului dvs. pe baza conexiunii wireless. Dacă o actualizare software este disponibilă, dar nu poate fi descărcată deoarece vehiculul nu este conectat la Wi-Fi, se va afișa o pictogramă de descărcare galbenă în partea superioară a ecranului tactil. Data viitoare când vehiculul se va conecta la Wi-Fi, etapa de descărcare se va realiza automat. Atunci când etapa de descărcare este în desfășurare, pictograma de descărcare se schimbă în verde. Cu toate că puteți circula în timp ce actualizarea software este în procesul de descărcare, acest lucru ar putea întrerupe procesul, dacă vehiculul pierde conexiunea Wi-Fi. Atunci când actualizarea software este descărcată complet și este gata de instalare, o pictogramă galbenă cu un ceas este afișată în partea superioară a ecranului tactil.
  • Etapa de instalare: Nu puteți conduce în timpul etapei de instalare. Dacă vehiculul este la încărcat, acesta va opriri încărcarea până ce instalarea este finalizată. Pentru a începe etapa de instalare, atingeți pictograma galbenă cu ceas din partea superioară a ecranului tactil. Atingeți Instalați acum pentru a începe instalarea imediat sau atingeți Setare pentru această oră pentru a alege momentul instalării. Dacă programați instalarea actualizării software într-un moment viitor, pictograma galbenă cu ceas se schimbă în alb până la momentul instalării. Puteți atinge această pictogramă cu ceas în orice moment înainte de începerea actualizării, pentru a reprograma actualizarea.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Actualizările software nu se vor instala dacă modul Menține, Canin sau Tabără este activat (consultați Menținere climatizare pornită, modul Canin și modul Tabără).

Preferințe pentru actualizările software

Tesla stabilește modul, momentul și locul în care să trimită actualizări către vehicule în funcție de diverși factori, care sunt unici pentru fiecare lansare. Puteți alege cât de rapid și cât de frecvent să primiți actualizări software. Pentru a modifica preferința dvs., atingeți Comenzi > Software > Preferințe actualizări software și selectați oricare dintre următoarele opțiuni:

  • Standard: Primiți actualizări software utilizând programul normal de lansare pentru regiunea și configurația vehiculului dvs. În general, când este pusă la dispoziție o lansare software, aceasta a rulat o perioadă pe alte vehicule ale clienților.
  • Avansat: Primiți cele mai recente actualizări software pentru regiunea și configurația vehiculului dvs. imediat ce acestea sunt disponibile. Rețineți că, deși primiți actualizările imediat ce acestea sunt disponibile, este posibil să nu vă aflați în primul grup de proprietari Tesla care primesc actualizarea. Faptul că alegeți Avansat nu înseamnă înscrierea vehiculului dvs. în programul de acces anticipat al Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Tesla nu actualizează software-ul la cerere pentru persoanele care își doresc să primească cele mai recente funcționalități și îmbunătățiri. Selectarea Avansat și conectarea în permanență la Wi-Fi (consultați Wi-Fi) reprezintă cel mai bun mod de a primi cele mai recente actualizări software.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Ecranul cu actualizarea software-ului rămâne deschis până când o instalați. Trebuie să instalați o actualizare software imediat ce devine disponibil[. Orice efect negativ care survine ca urmare a neinstalării unei actualizări de software nu este acoperit de garanția vehiculului. Neinstalarea sau refuzul de a instala actualizările pot provoca lipsa de acces la unele funcții ale vehiculului, iar dispozitivele media digitale pot deveni incompatibile.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Tesla poate să actualizeze sau să reinstaleze software-ul vehiculului dvs. ca parte din procesul normal de diagnosticare, reparare și întreținere în Service.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Revenirea la o versiune software anterioară nu este posibilă.

Dacă pe ecranul tactil este afișat un mesaj care indică faptul că o actualizare software nu a fost finalizată cu succes, contactați Tesla.

Încărcare

Dacă vehiculul Model S se încarcă atunci când începe actualizarea software, încărcarea este oprită. Încărcarea este reluată automat când actualizarea software este finalizată. În cazul în care conduceți vehiculul Model S la ora programată pentru actualizare, aceasta este anulată și trebuie reprogramată.

Vizualizarea notelor de versiune

Când o actualizarea de software este finalizată, citiți notele versiunii, afișate pe ecranul tactil, pentru a afla care sunt modificările sau funcțiile noi. Pentru a afișa în orice moment notele de lansare despre versiunea curentă a software-ului vehiculului dvs., atingeți Comenzi > Software > Note de versiune.

Tesla recomandă insistent citirea tuturor notelor de versiune. Acestea pot conține informații importante privind siguranța sau instrucțiuni de utilizare pentru vehiculul dvs. Model S.