Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist

Πώς λειτουργεί το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist

Model S έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση της παρουσίας αντικειμένων. Κατά την αργή οδήγηση στη θέση πορείας ή όπισθεν (για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία στάθμευσης), το όχημα σάς ειδοποιεί εάν εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο σε κοντινή απόσταση από το Model S. Τα αντικείμενα ανιχνεύονται μόνο στην κατεύθυνση που επιλέξατε: αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά με τη σχέση οδήγησης, αντικείμενα που βρίσκονται πίσω με τη σχέση όπισθεν.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μπορεί να μην ειδοποιηθείτε, εάν το Model S ρολάρει ελεύθερα προς την αντίθετη κατεύθυνση (για παράδειγμα, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist δεν εμφανίζει ειδοποίηση εάν το Model S κυλήσει προς τα πίσω σε κατηφόρα ενώ είναι επιλεγμένη η σχέση οδήγησης).
Μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος με επισήμανση στους αισθητήρες.

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist ενεργοποιείται κατά την οδήγηση με ταχύτητα μικρότερη από 8 km/h.

Κάτοψη του οχήματος με αισθητήρες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist για να σας ενημερώσει εάν μια περιοχή που πλησιάζετε είναι ελεύθερη από αντικείμενα ή/και άτομα. Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν την απόδοση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενδείξεις ή να υπάρχουν εσφαλμένες ενδείξεις (βλ. Περιορισμοί και ψευδείς προειδοποιήσεις). Συνεπώς, εάν βασίζεστε στο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist για να προσδιορίσετε εάν το Model S πλησιάζει σε ένα εμπόδιο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο όχημα ή/και σε αντικείμενα και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Ελέγχετε πάντα την περιοχή με τα μάτια σας. Κατά την οπισθοπορεία, ελέγξτε κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο σας και χρησιμοποιήστε όλους τους καθρέφτες. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist δεν ανιχνεύει παιδιά, πεζούς, ποδηλάτες, ζώα ή αντικείμενα που κινούνται, προεξέχουν, βρίσκονται πολύ πιο πάνω ή κάτω από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) ή τις κάμερες ή βρίσκονται πολύ κοντά ή πολύ μακριά από τους αισθητήρες ή τις κάμερες. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist προορίζεται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους δικούς σας άμεσους οπτικούς ελέγχους. Δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση.

Οπτικές και ηχητικές πληροφορίες

Όταν επιλέγετε τη θέση όπισθεν, στην αριστερή πλευρά του πίνακα οργάνων εμφανίζεται η προβολή του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist, στην οποία εμφανίζονται αντικείμενα που βρίσκονται πολύ κοντά στο μπροστινό και το πίσω μέρος του Model S. Αυτή η προβολή κλείνει όταν επιλέγετε τη θέση πορείας, εκτός εάν εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο κοντά στο μπροστινό μέρος του Model S. Σε αυτήν την περίπτωση, η προβολή του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist κλείνει αυτόματα, όταν η ταχύτητα πορείας σας υπερβεί τα 8 km/h. Κατά την οπισθοπορεία, επίσης εμφανίζεται ανατροφοδότηση στην οθόνη αφής (βλ. Πίσω κάμερες) Μπορείτε να κλείσετε χειροκίνητα την προβολή του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης στην οθόνη αφής αγγίζοντας το X.

Όταν οδηγείτε με την εφαρμογή Camera να εμφανίζεται στην οθόνη αφής, μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist όταν οδηγείτε με ταχύτητα κάτω από 8 km/h. Αγγίξτε το κουμπί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης της εφαρμογής Camera. Αυτό είναι χρήσιμο εάν χρειάζεστε βοήθεια με την παράλληλη στάθμευση.

Εάν είναι ενεργοποιημένα τα ηχητικά σήματα (βλ. Έλεγχος ηχητικών πληροφοριών), ακούγεται ένα ηχητικό σήμα καθώς πλησιάζετε σε ένα αντικείμενο. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το ηχητικό σήμα αγγίζοντας το κουμπί ηχείου στην κάτω γωνία της προβολής του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist δεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Διατηρείτε τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) και τις κάμερες καθαρά από βρωμιά, υπολείμματα, χιόνι και πάγο. Αποφύγετε τη χρήση συστήματος πλύσης υψηλής πίεσης στους αισθητήρες και τις κάμερες και μην καθαρίζετε έναν αισθητήρα ή μία κάμερα με αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα που μπορεί να χαράξουν ή να καταστρέψουν την επιφάνειά του.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή αυτοκόλλητα επάνω ή κοντά στους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) ή τις κάμερες.

Έλεγχος ηχητικών πληροφοριών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Audible Feedback με ή χωρίς ηχητικές πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ηχητικά σήματα, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Park Assist Chimes.

Για να διακόψετε προσωρινά τα ηχητικά σήματα, αγγίξτε το εικονίδιο ηχείου στην κάτω γωνία της προβολής του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist. Τα ηχητικά σήματα παύουν προσωρινά, μέχρι να αλλάξετε σχέση ή να οδηγήσετε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8 km/h.

Περιορισμοί και ψευδείς προειδοποιήσεις

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist μπορεί να μην λειτουργεί σωστά στις εξής περιπτώσεις:

 • Ένας ή περισσότεροι από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) ή τις κάμερες έχουν υποστεί ζημιά, είναι βρόμικα ή καλυμμένοι από εμπόδια (όπως λάσπη, πάγο ή χιόνι ή από κάλυμμα του καπό, υπερβολική βαφή ή αυτοκόλλητα προϊόντα όπως περιτυλίγματα, αυτοκόλλητα, επικάλυψη από καουτσούκ κ.λπ.).
 • Το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση κάτω από 20 cm (π.χ. κράσπεδο ή χαμηλό εμπόδιο).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα μικρότερα αντικείμενα που εντοπίζονται (όπως κράσπεδα ή χαμηλά εμπόδια) μπορούν να μετακινηθούν σε ένα τυφλό σημείο. Model S δεν μπορεί να σας ειδοποιήσει σχετικά με ένα αντικείμενο ενώ βρίσκεται σε τυφλό σημείο.
 • Καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, χιόνι ή ομίχλη).
 • Το αντικείμενο είναι λεπτό (όπως μια πινακίδα).
 • Έχει γίνει υπέρβαση της εμβέλειας λειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist.
 • Το αντικείμενο απορροφά τον ήχο ή είναι μαλακό (π.χ. χιόνι).
 • Το αντικείμενο είναι επικλινές (π.χ. επικλινές ανάχωμα).
 • Model S έχει σταθμεύσει ή οδηγείται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) επηρεάζονται από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευές που παράγουν υπερηχητικά κύματα.
 • Οδηγείτε σε μια τοποθεσία όπου τα κύματα των αισθητήρων (εάν υπάρχουν) εκτρέπονται από το όχημα (όπως η οδήγηση δίπλα σε τοίχο ή κολόνα).
 • Το αντικείμενο βρίσκεται πολύ κοντά στον προφυλακτήρα.
 • Ο προφυλακτήρας δεν είναι ευθυγραμμισμένος ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Ένα αντικείμενο που έχει τοποθετηθεί στο Model S παρεμβάλλεται ή/και εμποδίζει το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist (όπως σχάρα ποδηλάτων ή αυτοκόλλητο προφυλακτήρα).
 • Model S ρολάρει ελεύθερα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επιλέξατε (για παράδειγμα, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist δεν εμφανίζει ειδοποίηση εάν το Model S κυλήσει προς τα πίσω σε κατηφόρα ενώ είναι επιλεγμένη η σχέση οδήγησης).

Άλλα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης

Εκτός από το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist, όταν επιλέγετε τη θέση όπισθεν, στην κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζεται μια προβολή της περιοχής πίσω από το Model S (βλ. Πίσω κάμερες).