Υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες

Υαλοκαθαριστήρες

Για να καθαρίσετε το παρμπρίζ, περιστρέψτε το άκρο του μοχλού φλας στην αντίθετη κατεύθυνση από εσάς. Μπορείτε να τον περιστρέψετε σε πέντε θέσεις:

  • 1η: Σβηστό.
  • 2η: Αυτόματη λειτουργία με χαμηλή ευαισθησία στη βροχή.*
  • 3η: Αυτόματη λειτουργία με υψηλή ευαισθησία στη βροχή.*
  • 4η: Συνεχής, αργή λειτουργία.
  • 5η: Συνεχής, γρήγορη λειτουργία.
Μοχλός φλας με βέλος που δείχνει αριστερόστροφα

Για ένα μόνο πέρασμα, πατήστε και αφήστε το άκρο του μοχλού.

Εάν οι υαλοκαθαριστήρες έχουν ρυθμιστεί στη θέση Auto και το Model S δεν ανιχνεύσει υγρό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δεν λειτουργούν.

*Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Auto, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Autowipers (Beta). Όταν οι υαλοκαθαριστήρες έχουν ρυθμιστεί στη θέση Auto, το Model S ανιχνεύει εάν βρέχει ή όχι. Η συχνότητα με την οποία σαρώνουν εξαρτάται από την ποσότητα βροχής που ανιχνεύεται στο παρμπρίζ. Όταν οι υαλοκαθαριστήρες έχουν ρυθμιστεί στην υψηλή ευαισθησία στη βροχή, ενεργοποιούνται όταν το Model S ανιχνεύσει ελαφρά υγρασία.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Autosteer απαιτεί τη ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων στη λειτουργία Auto. Αυτή η ρύθμιση είναι αυτόματη και δεν μπορείτε να την αλλάξετε.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η ρύθμιση Auto βρίσκεται σε έκδοση BETA αυτήν τη στιγμή. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη χρήση της ρύθμισης Auto ενώ βρίσκεται σε έκδοση BETA, η Tesla συνιστά τη χειροκίνητη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν θέτετε σε λειτουργία τους υαλοκαθαριστήρες, ανάβουν αυτόματα οι προβολείς για περίπου ένα λεπτό (εάν δεν είναι ήδη αναμμένοι).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ταχύτητα και τη συχνότητα σάρωσης του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές (βλ. Φωνητικές εντολές).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαριστήρες βρίσκονται στη θέση απενεργοποίησης πριν από το πλύσιμο του Model S, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στους υαλοκαθαριστήρες.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων, αφαιρείτε τον πάγο από το παρμπρίζ προτού ενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες. Ο πάγος έχει αιχμηρές άκρες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων.

Ελέγχετε και καθαρίζετε περιοδικά το άκρο του μάκτρου του υαλοκαθαριστήρα. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε αμέσως το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο και την αντικατάσταση των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων, βλ. Μάκτρα, ψεκαστήρες και υγρό υαλοκαθαριστήρων.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, βεβαιωθείτε ότι τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων δεν έχουν παγώσει ή κολλήσει στο παρμπρίζ.

Αποπάγωση υαλοκαθαριστήρων

Για να διευκολύνετε την πρόσβαση στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων ώστε να μπορείτε να απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι, επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο Model S, απενεργοποιήστε τους υαλοκαθαριστήρες και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να τους μετακινήσετε στη θέση σέρβις. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Wiper Service Mode. Κατά τη στάθμευση σε εξωτερικούς χώρους με κρύο καιρό, είναι χρήσιμο να αφήνετε τους υαλοκαθαριστήρες του Model S στη θέση σέρβις. Σε αυτήν τη θέση, βρίσκονται πιο κοντά στον αεραγωγό ξεπαγώματος, επιτρέποντάς σας να τους ξεπαγώσετε κατευθύνοντας τον αέρα από το σύστημα κλιματισμού προς το παρμπρίζ.

Εάν το Model S διαθέτει το προαιρετικό πακέτο για ψυχρές καιρικές συνθήκες, μπορείτε να αποπαγώσετε τους υαλοκαθαριστήρες αγγίζοντας το σύστημα ελέγχου κλιματισμού στην οθόνη αφής (βλ. Χρήση χειριστηρίων του συστήματος κλιματισμού). Τα συστήματα αποπάγωσης των υαλοκαθαριστήρων απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι υαλοκαθαριστήρες επιστρέφουν αυτόματα στην κανονική τους θέση όταν επιλέξετε άλλη σχέση στο Model S εκτός από τη θέση στάθμευσης.

Ψεκαστήρες

Πατήστε το κουμπί στο άκρο του μοχλού των φλας για να ψεκάσετε υγρό συστήματος πλύσης στο παρμπρίζ. Μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί σε δύο στάδια. Πατήστε το μερικώς για ένα μόνο πέρασμα, χωρίς υγρό συστήματος πλύσης. Πατήστε το μέχρι το τέρμα για πέρασμα και πλύση. Κατά το πλύσιμο του παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες ενεργοποιούνται. Αφού αφήσετε το κουμπί, οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν δύο επιπλέον περάσματα και, στη συνέχεια, ένα τρίτο πέρασμα μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

Φλας με βέλος που δείχνει σε συμβουλή

Συμπληρώνετε περιοδικά υγρό συστήματος πλύσης (βλ. Μάκτρα, ψεκαστήρες και υγρό υαλοκαθαριστήρων).

Αποπάγωση ακροφυσίων των ψεκαστήρων

Εάν το Model S διαθέτει το προαιρετικό πακέτο για ψυχρές καιρικές συνθήκες, τα ακροφύσια των ψεκαστήρων διαθέτουν αποπαγωτικά, τα οποία ενεργοποιούνται κάθε φορά που η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει το μηδέν, ή όταν ενεργοποιείτε τα συστήματα αποπάγωσης υαλοκαθαριστήρων (βλ. Χρήση χειριστηρίων του συστήματος κλιματισμού). Τα αποπαγωτικά των ψεκαστήρων απενεργοποιούνται μόλις απενεργοποιηθούν τα συστήματα αποπάγωσης υαλοκαθαριστήρων (μετά από 15 λεπτά), υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή για να αποτραπεί το πάγωμα.