Πληροφορίες για την μπαταρία υψηλής τάσης

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία υψηλής τάσης

Model S διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα μπαταριών στον κόσμο. Ο πιο σημαντικός τρόπος διατήρησης της μπαταρίας υψηλής τάσης σε άριστη κατάσταση είναι ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν δεν σκοπεύετε να οδηγήσετε το Model S για αρκετές εβδομάδες.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν αφήνετε το όχημα ακίνητο και αποσυνδεδεμένο, το όχημά σας χρησιμοποιεί περιοδικά ενέργεια από την μπαταρία για δοκιμές συστήματος και επαναφόρτιση της χαμηλή τάση μπαταρίας, όταν είναι απαραίτητο.

Δεν υπάρχει κάποιο όφελος από το να περιμένετε μέχρι να μειωθεί το επίπεδο της μπαταρίας πριν από τη φόρτιση. Στην πραγματικότητα, η μπαταρία αποδίδει καλύτερα όταν φορτίζεται τακτικά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν αφήσετε την μπαταρία να αποφορτιστεί στο 0%, μπορεί να υποστούν ζημιά ή να χρειαστούν αντικατάσταση άλλα εξαρτήματα (για παράδειγμα, η μπαταρία χαμηλή τάση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα επισκευής ή/και μεταφοράς. Τα έξοδα που σχετίζονται με την αποφόρτιση δεν καλύπτονται από την εγγύηση ή από την πολιτική της οδικής βοήθειας.

Ο μέγιστος ρυθμός φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί ελαφρώς μετά από μεγάλο αριθμό περιόδων γρήγορης φόρτισης DC, όπως σε Supercharger. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη αυτονομία οδήγησης και η ασφάλεια της μπαταρίας, ο ρυθμός φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται όταν η μπαταρία είναι πολύ κρύα, όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι σχεδόν πλήρης και όταν οι συνθήκες της μπαταρίας αλλάζουν ανάλογα με τη χρήση και την ηλικία της. Αυτές οι αλλαγές στην κατάσταση της μπαταρίας καθοδηγούνται από τη φυσική της μπαταρίας και ενδέχεται να αυξήσουν τη συνολική διάρκεια του Supercharging κατά μερικά λεπτά με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο φόρτισης, χρησιμοποιώντας τον Προγραμματιστή ταξιδιού (εάν είναι διαθέσιμος στην περιοχή αγοράς σας) για να θερμάνετε την μπαταρία ενώ οδηγείτε προς μια μονάδα Supercharger. Βλ. Προγραμματιστής ταξιδιού για περισσότερες πληροφορίες.

Φροντίδα της μπαταρίας

Μην αφήνετε ποτέ την μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως. Ακόμα και όταν το Model S δεν κινείται, η μπαταρία του αποφορτίζεται πολύ αργά για να τροφοδοτήσει τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Η μπαταρία μπορεί να αποφορτίζεται με ρυθμό περίπου 1% την ημέρα, αν και ο ρυθμός αποφόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ο ψυχρός καιρός), τη διαμόρφωση του οχήματος και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις στην οθόνη αφής. Μπορεί να προκύψουν καταστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να αφήσετε το Model S αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, σε ένα αεροδρόμιο όταν ταξιδεύετε). Σε αυτές τις περιπτώσεις, να έχετε υπόψη σας το 1%, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα αφήσετε την μπαταρία με επαρκές επίπεδο φόρτισης. Για παράδειγμα, σε μια περίοδο δύο εβδομάδων (14 ημέρες), η μπαταρία ενδέχεται να αποφορτιστεί κατά περίπου 14%.

Η αποφόρτιση της μπαταρίας στο 0% μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του οχήματος. Για προστασία από πλήρη αποφόρτιση, το Model S μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος όταν το εμφανιζόμενο επίπεδο φόρτισης μειωθεί περίπου στο 0%. Σε αυτήν τη λειτουργία, η μπαταρία σταματά να υποστηρίζει τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τη βοηθητική μπαταρία χαμηλή τάση. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, συνδέστε αμέσως το Model S στην πρίζα για να αποφύγετε την εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία και την αντικατάσταση της μπαταρίας χαμηλή τάση.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το Model S δεν ανταποκρίνεται και δεν ξεκλειδώνει, δεν ανοίγει ή δεν φορτίζεται, μπορεί να έχει αποφορτιστεί η μπαταρία χαμηλή τάση. Σε αυτήν την κατάσταση, προσπαθήστε να εκκινήσετε το όχημα με βοηθητική παροχή ρεύματος στην μπαταρία χαμηλή τάση (βλ. Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία). Εάν το όχημα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, επικοινωνήστε με την Tesla.

Όρια θερμοκρασίας

Για καλύτερη μακροπρόθεσμη απόδοση, αποφεύγετε την έκθεση του Model S σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 60 °C ή κάτω των -30° C για περισσότερο από 24 ώρες τη φορά.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Model S διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνει την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται από τις οθόνες όταν το Model S δεν χρησιμοποιείται. Στα νεότερα οχήματα, αυτή η λειτουργία είναι αυτοματοποιημένη ώστε να παρέχεται βέλτιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, στα παλαιότερα οχήματα, μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται από τις οθόνες, αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Display > Energy Saving. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, βλ. Επίτευξη μέγιστης αυτονομίας.

Βυθισμένο όχημα

Όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρικό όχημα, εάν το Tesla σας έχει εκτεθεί σε πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα ή έχει βυθιστεί με άλλο τρόπο σε νερό (ειδικά σε αλμυρό νερό), αντιμετωπίστε το σαν να έχει υποστεί ατύχημα και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για υποστήριξη. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το όχημα προτού το επιθεωρήσει το Σέρβις της Tesla, αλλά θα πρέπει να το ρυμουλκήσετε ή να το απομακρύνετε από τυχόν κατασκευές.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι ζημιές που προκαλούνται από νερό δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής για την μπαταρία

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η μπαταρία δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον κάτοχο ή έναν τεχνικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις της Tesla. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να ανοίγετε ή να επεμβαίνετε στην μπαταρία. Πάντα να επικοινωνείτε με την Tesla για να προγραμματίσετε σέρβις στην μπαταρία.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας μειωθεί στο 0%, πρέπει να συνδέσετε το όχημα στην παροχή ρεύματος. Εάν αφήσετε την μπαταρία αποσυνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μην είναι δυνατή η φόρτιση ή η χρήση του Model S χωρίς εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία ή αντικατάσταση της μπαταρίας χαμηλή τάση. Εάν αφήσετε το Model S αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί επίσης να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. Εάν δεν μπορείτε να φορτίσετε το Model S αφού προσπαθήσετε να εκκινήσετε την μπαταρία χαμηλή τάση με βοηθητική μπαταρία, επικοινωνήστε άμεσα με την Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μπαταρία δεν χρειάζεται συντήρηση από τον κάτοχο. Μην αφαιρείτε την τάπα πλήρωσης ψυκτικού υγρού και μην προσθέτετε υγρό. Εάν ο πίνακας οργάνων σας προειδοποιεί ότι η στάθμη του υγρού είναι χαμηλή, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως στατική πηγή τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση ακυρώνεται.