Μάκτρα, ψεκαστήρες και υγρό υαλοκαθαριστήρων

Συμπλήρωση υγρού συστήματος πλύσης παρμπρίζ

Το μόνο δοχείο στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε υγρό είναι το δοχείο υγρού συστήματος πλύσης παρμπρίζ, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον μπροστινό χώρο αποσκευών. Όταν η στάθμη είναι χαμηλή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων.

Για να συμπληρώσετε υγρό συστήματος πλύσης:

 1. Ανοίξτε το καπό.
 2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα πλήρωσης πριν την ανοίξετε, για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες στο δοχείο.
 3. Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης.
 4. Αποφεύγοντας τις διαρροές, γεμίστε το δοχείο μέχρι η στάθμη του υγρού να είναι ορατή ακριβώς κάτω από το στόμιο πλήρωσης.
  Τάπα πλήρωσης και πλαίσιο μεγέθυνσης, όπου εμφανίζεται η προβλεπόμενη ποσότητα πλήρωσης.
 5. Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο υγρό και ξεπλύνετε την επηρεαζόμενη περιοχή με νερό.
 6. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο υγρό συστήματος πλύσης που έχει ως βάση την αιθανόλη και είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα οχήματα. Η χρήση άλλων ουσιών, όπως μη επεξεργασμένο νερό, μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη βακτηρίων στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα οσμή ή πιθανή ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ορισμένοι εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί περιορίζουν τη χρήση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC). Οι VOC χρησιμοποιούνται συνήθως ως αντιπηκτικό στο υγρό συστήματος πλύσης. Χρησιμοποιείτε υγρό συστήματος πλύσης με περιορισμένη περιεκτικότητα σε VOC, μόνο εάν παρέχει επαρκή αντιπηκτική αντίσταση για όλα τα κλίματα στα οποία οδηγείτε το Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι τοπικοί κανονισμοί απαγορεύουν τη χρήση υγρού συστήματος πλύσης με βάση τη μεθανόλη. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε υγρό συστήματος πλύσης με βάση την αιθανόλη.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην προσθέτετε υγρά συστήματος πλύσης με ειδική σύνθεση που περιέχουν υδροαπωθητικό ή εντομοαπωθητικό υγρό. Αυτά τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν γραμμές, λεκέδες και διαπεραστικό ήχο ή άλλους θορύβους.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε θερμοκρασίες κάτω από 4° C, χρησιμοποιήστε υγρό συστήματος πλύσης με αντιπηκτικό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση υγρού χωρίς αντιπηκτικό στο σύστημα πλύσης μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα μέσω του παρμπρίζ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το υγρό του συστήματος πλύσης παρμπρίζ μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και το δέρμα. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του υγρού συστήματος πλύσης.

Έλεγχος και καθαρισμός των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων

Καθαρίζετε περιοδικά το άκρο των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων και ελέγχετε το λάστιχο για ρωγμές, σχισμές και τραχύτητα. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το μάκτρο αμέσως, για να μην προκληθεί ζημιά στο τζάμι και να βελτιωθεί η ορατότητα.

Οι ρύποι στο παρμπρίζ ή στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των υαλοκαθαριστήρων. Στους ρύπους περιλαμβάνεται ο πάγος, το σπρέι κεριού από πλυντήρια αυτοκινήτων, το υγρό συστήματος πλύσης με εντομοαπωθητικό ή/και υδροαπωθητικό, τα περιττώματα πουλιών, το ρετσίνι δέντρων και άλλες οργανικές ουσίες.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τον καθαρισμό:

 • Καθαρίστε το παρμπρίζ και τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων με υγρό συστήματος πλύσης, ισοπροπυλική αλκοόλη (οινόπνευμα για εντριβές) ή μη διαβρωτικό καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες, εγκεκριμένο για χρήση σε τζάμια αυτοκινήτου και καουτσούκ. Τα ακατάλληλα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή λεκέδες και να δημιουργήσουν αντανακλάσεις στο παρμπρίζ.
 • Σηκώστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα σε μικρή απόσταση από το παρμπρίζ, όσο χρειάζεται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα. Μην σηκώνετε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πέρα από την προβλεπόμενη θέση του.

Εάν οι υαλοκαθαριστήρες παραμένουν αναποτελεσματικοί μετά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων.

Αντικατάσταση των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων

Για βέλτιστη απόδοση, αντικαθιστάτε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Τα ανταλλακτικά μάκτρα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
 • Το μάκτρο στην πλευρά του οδηγούν πρέπει να είναι 650 mm σε μήκος και 500 mm σε μήκος για το μάκτρο στην πλευρά του συνοδηγού.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στο ανταλλακτικό μάκτρο είναι ίδιος με αυτόν στο γνήσιο μάκτρο. Εάν οι συνδετήρες διαφέρουν μπορεί να μην συνδέεται το ανταλλακτικό μάκτρο στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα του οχήματος.

Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά μάκτρα υαλοκαθαριστήρων στο κατάστημα της Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τοποθετείτε μόνο μάκτρα που είναι ίδια με τα γνήσια. Η χρήση ακατάλληλων μάκτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο σύστημα υαλοκαθαριστήρων και το παρμπρίζ.
Για να αντικαταστήσετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων:
 1. Επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων και απενεργοποιήστε τους υαλοκαθαριστήρες.
 2. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Wiper Service Mode για να μετακινήσετε τους υαλοκαθαριστήρες στη θέση σέρβις.
 3. Σηκώστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα σε μικρή απόσταση από το παρμπρίζ, όσο χρειάζεται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων δεν ασφαλίζουν σε ανυψωμένη θέση. Μην σηκώνετε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πέρα από την προβλεπόμενη θέση του.
 4. Τοποθετήστε μια πετσέτα ανάμεσα στον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και το παρμπρίζ, για να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές ή ρωγμές στο παρμπρίζ.
 5. Κρατήστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και πιέστε τη γλωττίδα ασφάλισης ενώ σύρετε το μάκτρο προς τα κάτω στον βραχίονα.
  Κοντινό πλάνο μάκτρου με βέλος που δείχνει τη γλωττίδα και άλλο ένα βέλος που υποδεικνύει την αποσύνδεση
 6. Ευθυγραμμίστε το καινούργιο μάκτρο υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και σύρετέ το προς το άκρο του βραχίονα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 7. Απενεργοποιήστε τη Λειτουργία σέρβις υαλοκαθαριστήρων για να επαναφέρετε τους υαλοκαθαριστήρες στην κανονική τους θέση.

Καθαρισμός των ψεκαστήρων του συστήματος πλύσης

Η θέση των ψεκαστήρων παρμπρίζ καθορίζεται στο εργοστάσιο και δεν θα πρέπει ποτέ να χρειαστεί ρύθμιση.

Εάν φράξει ένας ψεκαστήρας παρμπρίζ, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό κομμάτι σύρματος για να καθαρίσετε τυχόν εμπόδια από τα ακροφύσια.

Μπροστινό καπό ανοιχτό με πλαίσιο μεγέθυνσης, το οποίο υποδεικνύει τα ακροφύσια του συστήματος πλύσης στο εσωτερικό του καπό
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην θέτετε σε λειτουργία τους ψεκαστήρες κατά τον καθαρισμό του Model S. Το υγρό του συστήματος πλύσης παρμπρίζ μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και το δέρμα. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υγρού συστήματος πλύσης.