Ζώνες ασφαλείας

Χρήση ζωνών ασφαλείας

Η χρήση των ζωνών ασφαλείας και των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Για τον λόγο αυτό, η χρήση ζώνης ασφαλείας απαιτείται από τον νόμο στις περισσότερες δικαιοδοσίες.

Όλα τα καθίσματα είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με συσπειρωτήρες. Οι ζώνες ασφαλείας με συσπειρωτήρες τεντώνονται αυτόματα, ώστε να μπορούν οι επιβάτες να κινούνται άνετα υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Ο συσπειρωτήρας της ζώνης ασφαλείας κλειδώνει αυτόματα για να αποφευχθεί η κίνηση των επιβατών, εάν στο Model S ασκηθεί δύναμη που σχετίζεται με απότομη επιτάχυνση, πέδηση, κίνηση σε στροφή ή τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης.

Υπενθυμίσεις για τις ζώνες ασφαλείας

άτομο με κόκκινο χρώμα και με τη ζώνη ασφαλείας του δεμένη
Η υπενθύμιση για τη ζώνη ασφαλείας στον πίνακα οργάνων σάς προειδοποιεί εάν δεν είναι δεμένη μια ζώνη ασφαλείας σε ένα κατειλημμένο κάθισμα οδηγού ή συνοδηγού. Εάν όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνες ασφαλείας και η υπενθύμιση παραμένει αναμμένη, δέστε ξανά τις ζώνες ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά. Επίσης, απομακρύνετε τυχόν βαριά αντικείμενα (όπως χαρτοφύλακες) από το μη κατειλημμένο κάθισμα. Εάν η λυχνία υπενθύμισης παραμένει αναμμένη, επικοινωνήστε με την Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι επιβάτες όλων των καθισμάτων πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περιοχές όπου οι κανονισμοί απαιτούν υπενθυμίσεις για τις ζώνες ασφαλείας στις πίσω θέσεις καθισμάτων, οι υπενθυμίσεις αυτές δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για να ακυρώσετε την υπενθύμιση σε ένα μη κατειλημμένο κάθισμα όταν ανιχνεύεται ένα αντικείμενο, πρέπει είτε να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας είτε να αφαιρέσετε το αντικείμενο.

Για να δέσετε μια ζώνη ασφαλείας

 1. Διασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση του καθίσματος. Βλ. (βλ. Σωστή θέση οδήγησης) για λεπτομέρειες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση του καθίσματος οδηγού.
 2. Τραβήξτε τη ζώνη απαλά προς τα έξω, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζει στη λεκάνη, στον θώρακα και στο μέσον του οστού της κλείδας, ανάμεσα στον λαιμό και τον ώμο. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι τοποθετημένη σωστά και όχι συστραμμένη. Μην κάθεστε ποτέ πάνω στη ζώνη ασφαλείας ή σε οποιοδήποτε εξάρτημα της ζώνης ασφαλείας.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μια συστραμμένη ή λανθασμένα τοποθετημένη ζώνη ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να εμποδίσει τη λειτουργία του συστήματος ζώνης ασφαλείας.
 3. Εισαγάγετε το γλωσσίδι ασφάλισης στην πόρπη και πιέστε το μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο που υποδεικνύει ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.
  Άτομο που φορά τη ζώνη ασφαλείας με ένα πλαίσιο μεγέθυνσης που απεικονίζει ένα βέλος από το έλασμα ασφάλισης προς την πόρπη
 4. Τραβήξτε τη ζώνη για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.
 5. Τραβήξτε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης προς τον μηχανισμό τυλίγματος, για να εξαλείψετε την υπερβολική χαλαρότητα.

Για να λύσετε μια ζώνη

Πιάστε τη ζώνη κοντά στην πόρπη για να αποτρέψετε την πολύ γρήγορη επανατύλιξη της ζώνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στην πόρπη. Η ζώνη επανατυλίγεται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να εμποδίζει την πλήρη επανατύλιξη της ζώνης. Η ζώνη δεν πρέπει να κρέμεται χαλαρά. Εάν μια ζώνη ασφαλείας δεν επανατυλίγεται πλήρως, επικοινωνήστε με την Tesla.

Χρήση ζωνών ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Μην τοποθετείτε τα τμήματα μέσης ή ώμου της ζώνης ασφαλείας πάνω στην κοιλιακή χώρα. Περάστε το τμήμα της μέσης όσο το δυνατόν πιο χαμηλά πάνω από τους γοφούς, όχι πάνω από τη μέση. Το τμήμα ώμου της ζώνης πρέπει να περνά ανάμεσα από το στήθος και το πλαϊνό τμήμα της κοιλιακής χώρας. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για συγκεκριμένες οδηγίες.

Έγκυος με τη ζώνη ασφαλείας τοποθετημένη ανάμεσα στα στήθη και στο πλάι της κοιλιάς
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν είναι άνετη, προσαρμόστε τη θέση του καθίσματος αντί να φορέσετε λανθασμένα τη ζώνη ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ανάμεσα σε σας και τη ζώνη ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κανένα αντικείμενο για να ανακόψει τη σφοδρότητα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας

Οι μπροστινές ζώνες ασφαλείας διαθέτουν προεντατήρες που λειτουργούν σε συνδυασμό με τους αερόσακους σε περίπτωση σύγκρουσης. Οι προεντατήρες επανατυλίγουν αυτόματα τόσο το κατώτερο άγκιστρο της ζώνης ασφαλείας όσο και τον ανώτερο ιμάντα στον ώμο, μειώνοντας τη χαλαρότητα τόσο στο τμήμα της μέσης όσο και το διαγώνιο τμήμα της ζώνης, με αποτέλεσμα τη μειωμένη κίνηση του επιβάτη προς τα εμπρός.

Άτομο σε κάθισμα του αυτοκινήτου, το οποίο φορά ζώνη ασφαλείας, βέλη στο τμήμα κοιλιακής χώρας της ζώνης που δείχνουν την πόρπη και βέλη στο τμήμα του ώμου που δείχνουν το άγκιστρο της ζώνης ασφαλείας

Εάν οι προεντατήρες και οι αερόσακοι δεν ενεργοποιηθούν σε μια σύγκρουση, αυτό δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργούν. Συνήθως σημαίνει ότι δεν υπήρχε η ισχύς ή ο τύπος δύναμης που απαιτείται για την ενεργοποίησή τους.

Τα ακριανά πίσω καθίσματα διαθέτουν προεντατήρες ώμου, για την επανατύλιξη του ιμάντα της ζώνης ασφαλείας και τη μείωση της μετακίνησης του επιβάτη προς τα εμπρός.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην λυγίζετε, μην κάθεστε πάνω στο συγκρότημα προεντατήρων και μην παρεμβαίνετε σε αυτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά που θα εμποδίσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος ζώνης καθίσματος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν ενεργοποιηθούν οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας, μετά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Μετά από οποιαδήποτε σύγκρουση, οι αερόσακοι, οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας και τα σχετικά εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικαθίστανται.

Έλεγχος ζωνών ασφαλείας

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας λειτουργούν σωστά, εκτελέστε αυτούς τους τρεις απλούς ελέγχους σε κάθε ζώνη ασφαλείας.

 1. Με δεμένη τη ζώνη ασφαλείας, τραβήξτε γρήγορα και δυνατά τον ιμάντα που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρπη. Η πόρπη πρέπει να παραμένει ασφαλισμένη.
 2. Με δεμένη τη ζώνη ασφαλείας, τραβήξτε γρήγορα και δυνατά τον ιμάντα που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα. Το μόνιμο εξάρτημα σύνδεσης της ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να παραμένει κλειδωμένο με ασφάλεια. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε αυτό το εξάρτημα σύνδεσης.
 3. Με λυμένη τη ζώνη, ξετυλίξτε πλήρως τον ιμάντα. Ελέγξτε ότι το ξετύλιγμα γίνεται απρόσκοπτα και ελέγξτε οπτικά τον ιμάντα για φθορά. Αφήστε τον ιμάντα να επανατυλιχτεί, ελέγχοντας ότι η επανατύλιξη είναι ομαλή και πλήρης.
 4. Με ξετυλιγμένο τον μισό ιμάντα, πιάστε την πλάκα γλωττίδας και τραβήξτε την γρήγορα προς τα εμπρός. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ασφαλίσει αυτόματα και η ζώνη ασφαλείας να μην ξετυλιχθεί παραπάνω.

Εάν μια ζώνη ασφαλείας αποτύχει σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ελέγχους, επιδιορθώστε την αμέσως. Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να κάθονται σε κάθισμα με ζώνη ασφαλείας που έχει αποτύχει στους ελέγχους.

Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των ζωνών ασφαλείας, βλ. Ζώνες ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις για τις ζώνες ασφαλείας

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν το όχημα πρόκειται να διανύσει πολύ μικρή απόσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ασφαλίστε τα μικρά παιδιά σε κατάλληλο παιδικό κάθισμα ασφαλείας, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο κατόχου. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες ασφαλείας φοριούνται σωστά. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν έχει φορεθεί σωστά, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην κάθεστε ποτέ πάνω σε οποιοδήποτε εξάρτημα της ζώνης ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά ή ακατάλληλο άνοιγμα του εξοπλισμού ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην φοράτε τις ζώνες ασφαλείας επάνω από σκληρά, εύθραυστα ή αιχμηρά αντικείμενα στα ρούχα σας, όπως στυλό, κλειδιά, γυαλιά κ.λπ. Η πίεση από τη ζώνη ασφαλείας σε τέτοια αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Δεν θα πρέπει να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας με τους ιμάντες συστραμμένους.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κάθε συγκρότημα ζώνης ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται από έναν μόνο επιβάτη. Είναι επικίνδυνο να περάσετε τη ζώνη ασφαλείας γύρω από ένα παιδί που κάθεται στην αγκαλιά ενός επιβάτη.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι ζώνες ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να επιθεωρούνται ή να αντικαθίστανται από την Tesla, ακόμα και αν η ζημιά στο συγκρότημα δεν είναι εμφανής.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι ζώνες ασφαλείας που εμφανίζουν σημάδια φθοράς ή έχουν κοπεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται από αμέσως.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην λερώνετε τα εξαρτήματα της ζώνης ασφαλείας με χημικά, υγρά, χώμα, βρομιά ή προϊόντα καθαρισμού. Εάν μια ζώνη ασφαλείας δεν τυλίγεται ή δεν ασφαλίζει στην πόρπη, πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για κινητά για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για σέρβις.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες που μπορεί να εμποδίζουν τον μηχανισμό της ζώνης ασφαλείας να τεντώσει τη ζώνη ή που μπορεί να εμποδίσουν τη ρύθμιση της ζώνης ασφαλείας για την εξάλειψη τυχόν χαλαρότητας. Μια χαλαρή ζώνη ασφαλείας μειώνει σημαντικά την προστασία των επιβατών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην κάνετε τροποποιήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της ζώνης ασφαλείας ή να καταστήσουν αδύνατη τη λειτουργία της ζώνης ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα αξεσουάρ άνεσης και βολικότητας που στερεώνονται στις ζώνες ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν οι ζώνες ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι πλήρως τυλιγμένες και να μην κρέμονται ελεύθερα. Εάν μια ζώνη ασφαλείας δεν επανατυλίγεται πλήρως, προγραμματίστε ένα ραντεβού για σέρβις.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το σύστημα των ζωνών ασφαλείας δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει πυροτεχνικά υλικά. Μην αποσυναρμολογείτε, μην αφαιρείτε και μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα.