Φροντίδα και συντήρηση των ελαστικών

Εμφάνιση της πίεσης των ελαστικών

Μπορείτε να δείτε τις πιέσεις των ελαστικών στον πίνακα οργάνων χρησιμοποιώντας το δεξί ή αριστερό κουμπί στο τιμόνι για να επιλέξετε το στοιχείο Car Status (βλ. Χρήση των αριστερών κουμπιών στο τιμόνι ή Χρήση των δεξιών κουμπιών στο τιμόνι). Η πίεση κάθε ελαστικού εμφανίζεται στην απεικόνιση του οχήματός σας, καθώς και ο χρόνος της τελευταίας μέτρησης της πίεσης των ελαστικών. Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι πιέσεις των ελαστικών σε Bar ή PSI, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Display > Tire Pressure.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις τιμές πίεσης των ελαστικών στην εφαρμογή Tesla για κινητά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε για λίγο πριν η απεικόνιση εμφανίσει τις τιμές πίεσης ελαστικών.

Διατήρηση της πίεσης των ελαστικών

Φροντίστε να διατηρείτε τα ελαστικά φουσκωμένα με την πίεση που αναγράφεται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών , ακόμη κι αν διαφέρει από την πίεση που αναγράφεται στο ίδιο το ελαστικό. Η ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης βρίσκεται στην κεντρική κολόνα πόρτας και είναι ορατή όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή.

Ετικέτα στην κεντρική κολόνα των θυρών
Πορτοκαλί εικονίδιο με θαυμαστικό μέσα σε ένα σύμβολο ελαστικού
Η ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών στον πίνακα οργάνων σάς προειδοποιεί εάν ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι ανεπαρκώς ή υπερβολικά φουσκωμένα.

Η ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών δεν σβήνει αμέσως αφού ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στη συνιστώμενη πίεση, πρέπει να οδηγήσετε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 km/h για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), το οποίο σβήνει την ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών.

Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για ένα λεπτό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Model S, υπάρχει βλάβη στο σύστημα TPMS (βλ. Δυσλειτουργία του TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η πίεση ελαστικών του οχήματός σας μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Εάν εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία TPMS, αυξήστε την πίεση των ελαστικών σας πριν από την οδήγηση. Τα ελαστικά χάνουν ένα PSI για κάθε πτώση 6° C στην εξωτερική θερμοκρασία. Η σωστή πίεση των ελαστικών βοηθά στην προστασία των ελαστικών από λακκούβες και βελτιώνει την αυτονομία όταν η διατήρηση πίεσης ελαστικών είναι σωστή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η ανεπαρκής πίεση των ελαστικών είναι η πιο συνηθισμένη αιτία βλάβης στα ελαστικά και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ελαστικών, με αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων ρωγμών, τον διαχωρισμό του πέλματος ή το κλατάρισμα, προκαλώντας απροσδόκητη απώλεια ελέγχου του οχήματος και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού. Η ανεπαρκής πίεση των ελαστικών μειώνει επίσης την αυτονομία του οχήματος και τη διάρκεια ζωής του πέλματος των ελαστικών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών με μανόμετρο ακριβείας όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Η οδήγηση μόνο για 1,6 km αρκεί για να θερμάνει τα ελαστικά αρκετά ώστε να επηρεαστεί η πίεσή τους. Η στάθμευση του οχήματος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να επηρεάσει την πίεση των ελαστικών. Εάν πρέπει να ελέγξετε τα ελαστικά ενώ είναι ζεστά, θα πρέπει να αναμένετε αυξημένες πιέσεις. Μην αφαιρέσετε αέρα από τα ζεστά ελαστικά στην προσπάθεια να επιτύχετε τις συνιστώμενες πιέσεις κρύων ελαστικών. Όταν ένα ζεστό ελαστικό έχει πίεση ίση ή χαμηλότερη από τη συνιστώμενη πίεση πλήρωσης κρύων ελαστικών, δεν είναι αρκετά φουσκωμένο και είναι επικίνδυνο.

Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν τα ελαστικά είναι κρύα και το Model S έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για περισσότερες από τρεις ώρες:

Πορτοκαλί εικονίδιο με θαυμαστικό μέσα σε ένα σύμβολο ελαστικού
 1. Ανατρέξτε στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών που βρίσκεται στην κεντρική κολόνα της πόρτας του οδηγού για την πίεση που πρέπει να έχουν τα ελαστικά.
 2. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας.
 3. Για να μετρήσετε την πίεση, πιέστε σταθερά επάνω στη βαλβίδα ένα μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 4. Εάν χρειάζεται, προσθέστε ή αφαιρέστε αέρα για να επιτύχετε τη συνιστώμενη πίεση.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε να απελευθερώσετε αέρα, πιέζοντας το μεταλλικό στέλεχος στο κέντρο της βαλβίδας.
 5. Ελέγξτε ξανά την πίεση χρησιμοποιώντας το μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4, όπως απαιτείται, μέχρι η πίεση των ελαστικών να είναι σωστή.
 7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της βαλβίδας για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες. Ελέγχετε περιοδικά τη βαλβίδα για ζημιές και διαρροές.

Επιθεώρηση και συντήρηση ελαστικών

Ελέγχετε τακτικά το πέλμα και τα πλευρικά τοιχώματα για τυχόν σημάδια παραμόρφωσης (εξογκώματα), ξένα σώματα, κοψίματα ή φθορές.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε το Model S εάν κάποιο ελαστικό έχει υποστεί ζημιά, έχει φθαρεί υπερβολικά ή είναι φουσκωμένο με λανθασμένη πίεση. Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά για φθορά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοψίματα, εξογκώματα ή έκθεση της δομής των λινών.

Φθορά ελαστικών

Το επαρκές βάθος πέλματος είναι σημαντικό για τη σωστή απόδοση των ελαστικών. Τα ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 3 mm είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν υδρολίσθηση σε υγρές συνθήκες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 4 mm δεν έχουν καλή απόδοση σε χιόνι και λασπόχιονο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Model S διαθέτει αρχικά ελαστικά με ενδείξεις φθοράς χαραγμένες στο σχέδιο πέλματος. Όταν το πέλμα έχει φθαρεί μέχρι τα 3 mm, οι ενδείξεις αρχίζουν να εμφανίζονται στην επιφάνεια του μοτίβου του πέλματος σχηματίζοντας μια συνεχή λωρίδα καουτσούκ σε όλο το πλάτος του ελαστικού. Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια, η Tesla συνιστά την αντικατάσταση των ελαστικών προτού γίνουν ορατές οι ενδείξεις φθοράς.

Για να βελτιώσετε τα χαρακτηριστικά χειρισμού του οχήματος και να ελαχιστοποιήσετε την υδρολίσθηση σε υγρές συνθήκες, τοποθετήστε ελαστικά με μεγαλύτερο πέλμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Εναλλαγή, ζυγοστάθμιση ελαστικών και ευθυγράμμιση τροχών

Η Tesla συνιστά την εναλλαγή των ελαστικών κάθε 10.000 km ή εάν η διαφορά βάθους πέλματος είναι 1,5 mm ή μεγαλύτερη, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η περιστροφή των ελαστικών αποτελεί σημαντικό μέρος της συντήρησης των ελαστικών. Βοηθάει να διατηρείται ένα ομοιόμορφο μοτίβο φθοράς πέλματος, το οποίο ενισχύει τη συνολική ποιότητα φθοράς του ελαστικού, μειώνει τους θορύβους στον δρόμο και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Στα οχήματα με ζάντες διαφορετικού μεγέθους και ελαστικά που δεν κατευθύνονται, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής των ελαστικών από πλευρά σε πλευρά (αριστερά-δεξιά) αλλά όχι μπροστά και πίσω, καθώς τα μεγέθη των ελαστικών μπροστά και πίσω είναι διαφορετικά. Η περιστροφή από αριστερά προς τα δεξιά μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του πέλματος, αλλάζοντας την κατεύθυνση περιστροφής για κάθε ελαστικό και εξισορροπώντας τη φθορά των ώμων.

Οι μη ζυγοσταθμισμένοι τροχοί (μερικές φορές, αυτό γίνεται αισθητό ως κραδασμοί στο τιμόνι) επηρεάζουν τον χειρισμό και τη διάρκεια ζωής των ελαστικών του οχήματος. Ακόμη και με κανονική χρήση, οι τροχοί μπορεί να χάσουν τη ζυγοστάθμισή τους. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται ζυγοστάθμιση ανάλογα με τις ανάγκες.

Εάν η φθορά των ελαστικών δεν είναι ομοιόμορφη (μόνο στη μία πλευρά του ελαστικού) ή το ελαστικό παρουσιάζει αφύσικα μεγάλη φθορά, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των τροχών.

Τρυπημένα ελαστικά

Το τρύπημα σε ένα ελαστικό προκαλεί τελικά απώλεια πίεσης στο ελαστικό, συνεπώς, είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την πίεση των ελαστικών. Τα τρυπημένα ή κατεστραμμένα ελαστικά πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται το συντομότερο δυνατόν.

Τα ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο ενδέχεται να μην παρουσιάσουν διαρροή μετά το τρύπημα, αρκεί το αντικείμενο να παραμείνει στο ελαστικό. Εάν, ωστόσο, αισθανθείτε ξαφνικά κραδασμούς ή διαταραχή της πορείας κατά την οδήγηση, ή υποψιάζεστε ότι κάποιο ελαστικό έχει υποστεί ζημιά, μειώστε αμέσως την ταχύτητά σας. Οδηγήστε αργά, αποφεύγοντας το απότομο φρενάρισμα και τις απότομες στροφές και, όταν είναι ασφαλές, σταματήστε το όχημα. Φροντίστε να μεταφερθεί το Model S σε ένα Κέντρο Σέρβις της Tesla ή σε ένα κοντινό βουλκανιζατέρ.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να επισκευάσετε προσωρινά μικρά τρυπήματα ελαστικών (μικρότερα από 6 mm), χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό κιτ επισκευής ελαστικών που διατίθεται από την Tesla. Αυτό σας επιτρέπει να οδηγήσετε αργά το Model S μέχρι την Tesla ή ένα κοντινό βουλκανιζατέρ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε με τρυπημένο ελαστικό που δεν έχει επισκευαστεί, ακόμη και αν το τρύπημα δεν έχει προκαλέσει ξεφούσκωμα του ελαστικού. Ένα τρυπημένο ελαστικό μπορεί να ξεφουσκώσει ξαφνικά ανά πάσα στιγμή.

Επίπεδα σημεία

Εάν το Model S παραμείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ελαστικά μπορεί να σχηματίσουν επίπεδα σημεία. Κατά την οδήγηση του Model S, αυτά τα επίπεδα σημεία προκαλούν κραδασμούς που εξαφανίζονται σταδιακά καθώς θερμαίνονται τα ελαστικά και ανακτούν το αρχικό τους σχήμα.

Για να ελαχιστοποιήσετε τα επίπεδα σημεία κατά την αποθήκευση, φουσκώστε τα ελαστικά στη μέγιστη πίεση που αναγράφεται στο τοίχωμα του ελαστικού. Στη συνέχεια, πριν από την οδήγηση, απελευθερώστε αέρα για να ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών στα συνιστώμενα επίπεδα.

Βελτίωση της χιλιομετρικής απόστασης ελαστικών

Για να βελτιώσετε τη χιλιομετρική απόσταση των ελαστικών σας, διατηρείτε τα ελαστικά στις συνιστώμενες πιέσεις, τηρείτε τα όρια ταχύτητας και τις συνιστώμενες ταχύτητες, και αποφεύγετε τα ακόλουθα:

 • Γρήγορη εκκίνηση μετά από στάση ή απότομη επιτάχυνση.
 • Γρήγορες στροφές και απότομο φρενάρισμα.
 • Λακκούβες και αντικείμενα στον δρόμο.
 • Χτυπήματα σε κράσπεδα κατά τη στάθμευση.
 • Ρύπανση των ελαστικών με υγρά που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

Αντικατάσταση ελαστικών και τροχών

Τα ελαστικά φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου λόγω της επίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας, των υψηλών θερμοκρασιών, των υψηλών φορτίων και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Συνιστάται η αντικατάσταση των ελαστικών κάθε έξι χρόνια ή νωρίτερα, εάν απαιτείται, ακόμη και εάν το βάθος του πέλματος είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο.

Όταν το σετ ελαστικών φθείρεται, αντικαταστήστε και τα τέσσερα ελαστικά ταυτόχρονα. Επιλέξτε ένα ελαστικό εγκεκριμένο από την Tesla, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για το όχημά σας. Τα περισσότερα ελαστικά που είναι εγκεκριμένα από την Tesla, μπορούν να αναγνωριστούν μέσω της προδιαγραφής Tx (για παράδειγμα, T0, T1, T2). Τα ελαστικά που είναι εγκεκριμένα από την Tesla σχεδιάζονται για να μειώνουν τους θορύβους στον δρόμο και να βελτιστοποιούν τον χειρισμό, την οδήγηση και την αυτονομία. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.

Εάν τα ελαστικά πρέπει να αντικατασταθούν νωρίτερα, για παράδειγμα λόγω ενός κλαταρισμένου ελαστικού, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τα ελαστικά ανά ζεύγη, εκτός εάν τα άλλα ελαστικά έχουν βάθος πέλματος 1,5 mm σε σχέση με το καινούριο ελαστικό. Κατά την αντικατάσταση των ελαστικών, είναι σημαντικό να αντιστοιχούν στη μάρκα και το μοντέλο των παλαιότερων ελαστικών. Τοποθετείτε πάντα ένα ζεύγος καινούριων ελαστικών στο πίσω μέρος, εάν και τα τέσσερα ελαστικά έχουν το ίδιο μέγεθος. Πρέπει πάντα να ζυγοσταθμίζετε τον τροχό και το ελαστικό μετά την αντικατάσταση ενός ελαστικού. Συμβουλευτείτε ένα κατάστημα λιανικής ελαστικών και έναν τεχνικό εγκατάστασης για περαιτέρω οδηγίες. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μετά την αντικατάσταση ή την επισκευή ελαστικών μέχρι το λιπαντικό ελαστικών να στεγνώσει εντελώς και τα ελαστικά να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση στις ζάντες. Αποφύγετε τις έντονες επιταχύνσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να αποφύγετε την ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ελαστικών που αντικαθίστανται, συνιστάται ένα πλήρες σετ συμβατών ελαστικών για βέλτιστη απόδοση.

Εάν χρησιμοποιούνται ελαστικά διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα, βεβαιωθείτε ότι οι ονομαστικές τιμές φορτίου και ταχύτητας που αναγράφονται στο ελαστικό (βλ. Κατανόηση των σημάνσεων των ελαστικών) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από αυτές των αρχικών προδιαγραφών.

Για τις προδιαγραφές των αρχικών τροχών και ελαστικών που είναι τοποθετημένα στο Model S, βλ. Ζάντες και ελαστικά.

Εάν αντικαταστήσετε έναν τροχό, πρέπει να γίνει επαναφορά των αισθητήρων του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχουν ακριβείς προειδοποιήσεις όταν τα ελαστικά είναι ανεπαρκώς ή υπερβολικά φουσκωμένα (βλ. Επαναφορά των αισθητήρων του TPMS).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο ελαστικά και τροχούς που πληρούν τις αρχικές προδιαγραφές. Τα ελαστικά που δεν συμφωνούν με τις αρχικές προδιαγραφές μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην υπερβαίνετε ποτέ την ονομαστική ταχύτητα των ελαστικών του οχήματός σας. Η ονομαστική ταχύτητα αναγράφεται στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών (βλ. Κατανόηση των σημάνσεων των ελαστικών) .

Ασύμμετρα ελαστικά

Model S διαθέτει ασύμμετρα ελαστικά που πρέπει να τοποθετούνται στον τροχό με το σωστό πλευρικό τοίχωμα στραμμένο προς τα έξω. Το πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού επισημαίνεται με τη λέξη OUTSIDE. Όταν τοποθετούνται καινούργια ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά έχουν τοποθετηθεί σωστά στους τροχούς.

Βέλος που δείχνει τη λέξη "Outside" (εξωτερική πλευρά) στο πλευρικό τοίχωμα ενός ελαστικού
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν τα ελαστικά δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στους τροχούς, το κράτημα στον δρόμο μειώνεται σημαντικά.

Αφαίρεση και τοποθέτηση καλυμμάτων Aero

Εάν το Model S σας διαθέτει καλύμματα aero, πρέπει να τα αφαιρέσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπουλόνια ασφαλείας.

Για να αφαιρέσετε ένα κάλυμμα aero:

 1. Πιάστε σταθερά το κάλυμμα aero και με τα δύο χέρια.
 2. Τραβήξτε το κάλυμμα aero προς το μέρος σας, για να απασφαλίσετε τα κλιπ συγκράτησης.

Για να τοποθετήσετε ένα κάλυμμα aero:

 1. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα aero με το στέλεχος της βαλβίδας.
 2. Πατήστε σταθερά το κέντρο του καλύμματος για να το ασφαλίσετε στη θέση του και συνεχίστε προς τα έξω πατώντας σταθερά την εξωτερική περίμετρο κάθε ακτίνας. Ίσως χρειαστεί να κρατήσετε την απέναντι πλευρά του καλύμματος ώσπου να ασφαλίσουν όλες οι ακτίνες.
 3. Πατήστε σταθερά το κέντρο της τάπας με τα χέρια σας (μην χτυπήσετε το κάλυμμα με τα χέρια σας) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη.
 4. Ως τελικό έλεγχο, τραβήξτε γρήγορα κάθε ακτίνα για να επιβεβαιώσετε ότι είναι ασφαλισμένη στη θέση της.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μην αποσπαστεί και πέσει το κάλυμμα aero, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχει ασφαλίσει πλήρως προτού οδηγήσετε.

Διαμόρφωση τροχών

Εάν τοποθετήσετε νέους τροχούς ή τους αντικαταστήσετε με άλλους, ενημερώστε τη διαμόρφωση των τροχών του οχήματός σας, αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Service > Wheel & Tire > Wheels. Αυτό επιτρέπει στο Model S να μάθει τους νέους τροχούς και να παρέχει πιο ακριβείς ενημερώσεις κατάστασης στο όχημά σας. Επιλέξτε έναν τροχό από το αναπτυσσόμενο μενού που αντιστοιχεί στους νέους τροχούς που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε στο Model S. Η επιλογή νέων τροχών στη διαμόρφωση τροχών αλλάζει επίσης τους τροχούς που εμφανίζονται στο avatar του οχήματός σας στην οθόνη αφής.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αν το όχημά σας διαθέτει τροχούς με διαφορετικές διαστάσεις μπροστά και πίσω. Ελέγξτε τις διαστάσεις των μπροστινών και πίσω ελαστικών που αναγράφονται στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών, για να δείτε εάν συμφωνούν ή έχουν διαφορετικά μεγέθη. Εάν οι τροχοί έχουν διαφορετικές διαστάσεις εμπρός και πίσω, προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίσετε ότι οι νέοι τροχοί που τοποθετείτε έχουν κατανεμηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι προηγούμενοι τροχοί.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η αλλαγή της διαμόρφωσης των τροχών του οχήματός σας μπορεί να επηρεάσει τις εκτιμήσεις αυτονομίας, τα επίπεδα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών και την οπτική εικόνα του οχήματος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά την εγκατάσταση ή την εναλλαγή τροχών, χρησιμοποιείτε μόνο τροχούς εγκεκριμένους από την Tesla. Η χρήση ζαντών μη εγκεκριμένων από την Tesla μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Η Tesla δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση ζαντών μη εγκεκριμένων από την Tesla.

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

Κάθε ελαστικό θα πρέπει να ελέγχεται σε μηνιαία βάση όταν είναι κρύο και έχει φουσκωθεί με τις συνιστώμενες πιέσεις που αναγράφονται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών που βρίσκεται στην κολόνα της πόρτας τουοδηγού (βλ. Διατήρηση της πίεσης των ελαστικών). Εάν το όχημά σας έχει ελαστικά διαφορετικού μεγέθους από αυτά που υποδεικνύονται στην ετικέτα του οχήματος ή στην ετικέτα πίεσης πλήρωσης ελαστικών, προσδιορίστε την κατάλληλη πίεση πλήρωσης ελαστικών για αυτά τα ελαστικά.

Ως πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας, το όχημά σας διαθέτει σύστημα TPMS, το οποίο εμφανίζει μια ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών (προειδοποίηση πίεσης ελαστικών) στον πίνακα οργάνων, όταν ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά είναι ανεπαρκώς ή υπερβολικά φουσκωμένο. Αντίστοιχα, όταν εμφανίζεται η ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών στον πίνακα οργάνων για να σας ειδοποιήσει για την πίεση των ελαστικών, σταματήστε και ελέγξτε τα ελαστικά σας το συντομότερο δυνατό και φουσκώστε τα με τη σωστή πίεση (βλ. Διατήρηση της πίεσης των ελαστικών). Η οδήγηση με ελαστικό με ανεπαρκή πίεση αέρα προκαλεί υπερθέρμανση του ελαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του ελαστικού. Η ανεπαρκής ποσότητα αέρα μειώνει επίσης την αυτονομία και τη διάρκεια ζωής του πέλματος των ελαστικών. Επίσης, ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα χειρισμού και ακινητοποίησης του οχήματος.

Πορτοκαλί εικονίδιο με θαυμαστικό μέσα σε ένα σύμβολο ελαστικού
Εάν το Model S εντοπίσει βλάβη στο TPMS, αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει για ένα λεπτό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η τοποθέτηση αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Tesla μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το TPMS δεν αποτελεί υποκατάστατο για τη σωστή συντήρηση των ελαστικών, όπως ο χειροκίνητος έλεγχος της πίεσης των ελαστικών και ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης των ελαστικών. Είναι ευθύνη του οδηγού να διατηρεί τη σωστή πίεση των ελαστικών, ακόμη και αν η ανεπαρκής ή υπερβολική πίεση αέρα δεν έχει ενεργοποιήσει την προειδοποίηση πίεσης ελαστικών από το TPMS στον πίνακα οργάνων.

Επαναφορά των αισθητήρων του TPMS

Μετά την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων τροχών (αλλά όχι μετά την αντικατάσταση ενός ελαστικού ή την εναλλαγή τροχών), πρέπει να γίνεται επαναφορά των αισθητήρων του TPMS για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προειδοποιήσεων για την πίεση των ελαστικών.

Στις νεότερες εκδόσεις του Model S, η επαναφορά των αισθητήρων του TPMS γίνεται αυτόματα μετά από οδήγηση με ταχύτητα πάνω από 25 km/h για περισσότερο από 10 λεπτά. Για τις παλαιότερες εκδόσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Φουσκώστε όλα τα ελαστικά με τις συνιστώμενες πιέσεις, όπως υποδεικνύονται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών που βρίσκεται στην κολόνα της πόρτας.
 2. Ετοιμαστείτε να οδηγήσετε για δέκα λεπτά και κατόπιν αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Reset TPMS Sensors.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Η επιλογή λανθασμένου μεγέθους τροχών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες προειδοποιήσεις για την πίεση των ελαστικών. Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση για την πίεση των ελαστικών, βγείτε από το όχημα, κλείστε τον πίσω χώρο αποσκευών και όλες τις πόρτες, περιμένετε μέχρι να σβήσει η οθόνη αφής και μετά μπείτε ξανά στο όχημα και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος τροχών προτού αγγίξετε το στοιχείο Reset TPMS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του Model S, κατά την αλλαγή σε τροχούς 21", το TPMS μπορεί να παράγει λανθασμένες προειδοποιήσεις για την πίεση των ελαστικών. Μεταβείτε με το Model S σε ένα Κέντρο Σέρβις της Tesla για περαιτέρω ρύθμιση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επαναφέρετε τους αισθητήρες του TPMS σε μια προσπάθεια να διαγράψετε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την πίεση των ελαστικών.

Αντικατάσταση αισθητήρα ελαστικού

Εάν η προειδοποιητική ένδειξη πίεσης ελαστικών εμφανίζεται συχνά, επικοινωνήστε με την Tesla για να διαπιστώσετε εάν κάποιος αισθητήρας ελαστικού χρειάζεται αντικατάσταση. Σε περίπτωση επισκευής ενός ελαστικού σε ένα Κέντρο Σέρβις που δεν είναι της Tesla, ο αισθητήρας ελαστικού μπορεί να μην λειτουργεί μέχρι να εκτελεστεί η διαδικασία ρύθμισης από την Tesla.

Δυσλειτουργία του TPMS

Model S διαθέτει επίσης μια ένδειξη δυσλειτουργίας του TPMS, η οποία υποδεικνύει πότε το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.

Πορτοκαλί εικονίδιο με θαυμαστικό μέσα σε ένα σύμβολο ελαστικού
Η ένδειξη δυσλειτουργίας του TPMS συνδυάζεται με την ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών. Όταν το σύστημα εντοπίσει δυσλειτουργία, η ένδειξη αναβοσβήνει για περίπου ένα λεπτό και κατόπιν παραμένει συνεχώς αναμμένη. Αυτή η ακολουθία συνεχίζεται κατά τις επόμενες εκκινήσεις του οχήματος για όσο διάστημα υφίσταται η δυσλειτουργία. Όταν η ένδειξη δυσλειτουργίας του TPMS είναι αναμμένη, το σύστημα ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει ή να μην παρέχει ειδοποίηση όπως θα έπρεπε για ελαστικά που είναι ανεπαρκώς ή υπερβολικά φουσκωμένα.

Μπορεί να προκύψουν δυσλειτουργίες του TPMS για διάφορους λόγους, όπως η τοποθέτηση ανταλλακτικών ελαστικών ή η εναλλαγή ελαστικών ή τροχών που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του TPMS. Ελέγχετε πάντα την ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας του TPMS μετά την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ελαστικών ή τροχών στο όχημά σας, για να βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά ελαστικά ή οι τροχοί επιτρέπουν στο TPMS να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν ένα ελαστικό έχει αντικατασταθεί ή επισκευαστεί με διαφορετικό στεγανοποιητικό υλικό ελαστικού από αυτό που διατίθεται από την Tesla και εντοπιστεί χαμηλή πίεση ελαστικού, είναι πιθανό ο αισθητήρας ελαστικού να έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με την Tesla για την επισκευή της βλάβης το συντομότερο δυνατόν.

Τύποι εποχιακών ελαστικών

Κατανόηση του τύπου ελαστικού

Ο τύπος των ελαστικών με τα οποία είναι αρχικά εξοπλισμένο το όχημά σας εξαρτάται από το μοντέλο του οχήματος και την περιοχή της αγοράς. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις δυνατότητες των ελαστικών του οχήματός σας και αν είναι κατάλληλα για καλοκαιρινή οδήγηση, οδήγηση παντός καιρού ή χειμερινή οδήγηση. Ελέγξτε τις πληροφορίες στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά απόδοσης του ελαστικού (βλ. Κατανόηση των σημάνσεων των ελαστικών)

Θερινά ελαστικά και ελαστικά παντός καιρού

Τα θερινά ελαστικά και τα ελαστικά παντός καιρού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν καλά σε χειμερινές συνθήκες. Τα ελαστικά παντός καιρού έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή πρόσφυση στις περισσότερες συνθήκες όλο τον χρόνο, αλλά ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο πρόσφυσης με τα χειμερινά ελαστικά σε συνθήκες χιονιού ή πάγου. Τα ελαστικά παντός καιρού αναγνωρίζονται από την ένδειξη "ALL SEASON" ή/και "M+S" (λάσπη και χιόνι) στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.

Εάν οδηγείτε σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε δρόμους όπου μπορεί να υπάρχει χιόνι ή πάγος, η Tesla συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών. Εάν το όχημά σας δεν διαθέτει χειμερινά ελαστικά, επικοινωνήστε με την Tesla για συστάσεις σχετικά με τα χειμερινά ελαστικά.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε χιόνι ή πάγο, τα θερινά ελαστικά και τα ελαστικά παντός καιρού δεν παρέχουν επαρκή πρόσφυση. Η επιλογή και η τοποθέτηση των κατάλληλων ελαστικών για χειμερινές συνθήκες είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βέλτιστης απόδοσης του Model S.

Χειμερινά ελαστικά

Χρησιμοποιείτε χειμερινά ελαστικά για αύξηση της πρόσφυσης σε συνθήκες χιονιού ή πάγου. Κατά την τοποθέτηση χειμερινών ελαστικών, πρέπει να τοποθετείτε πάντα ένα πλήρες σετ τεσσάρων ελαστικών ταυτόχρονα. Τα χειμερινά ελαστικά πρέπει να έχουν την ίδια διάμετρο, μάρκα, κατασκευή και σχέδιο πέλματος και στους τέσσερις τροχούς. Επικοινωνήστε με την Tesla για συστάσεις σχετικά με τα χειμερινά ελαστικά.

Σύμβολο νιφάδας χιονιού μέσα σε βουνό
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα χειμερινά ελαστικά από το σύμβολο βουνού/νιφάδας χιονιού στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.

Κατά την οδήγηση με χειμερινά ελαστικά, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι θόρυβοι από τον δρόμο, μικρότερη διάρκεια ζωής του πέλματος και μικρότερη πρόσφυση σε στεγνό οδόστρωμα.

Όταν το όχημά σας διαθέτει χειμερινά ελαστικά, ανατρέξτε στην προειδοποιητική ετικέτα ελαστικών στην κολόνα της πόρτας.

Ετικέτα με τις μέγιστες ονομαστικές τιμές ταχύτητας για διάφορα ελαστικά χιονιού

Οδήγηση σε χαμηλές θερμοκρασίες

Η απόδοση των ελαστικών μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα μειωμένη πρόσφυση και αυξημένη ευαισθησία σε ζημιές από προσκρούσεις. Τα ελαστικά υψηλής απόδοσης (για θερινές εφαρμογές) έχουν μειωμένη πρόσφυση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5° C και δεν συνιστώνται για συνθήκες με χιόνι/πάγο. Τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων μπορεί να σκληρύνουν προσωρινά όταν είναι κρύα, με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος κατά την περιστροφή για τα πρώτα χιλιόμετρα μέχρι να ζεσταθούν τα ελαστικά.

Χρήση αλυσίδων ελαστικών

Η Tesla έχει δοκιμάσει και εγκρίνει τις παρακάτω αλυσίδες ελαστικών (ονομάζονται επίσης αλυσίδες χιονιού) για αύξηση της πρόσφυσης σε συνθήκες χιονιού. Οι αλυσίδες ελαστικών πρέπει να τοποθετούνται μόνο στα πίσω ελαστικά. Μπορείτε να αγοράσετε εγκεκριμένες αλυσίδες ελαστικών από την Tesla.

Μέγεθος ελαστικών Συνιστώμενη αλυσίδα
19" KONIG K-SUMMIT K45

Μην χρησιμοποιείτε αλυσίδες σε ελαστικά 21".

Κατά την τοποθέτηση αλυσίδων ελαστικών, ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή της αλυσίδας ελαστικών. Στερεώστε τις ομοιόμορφα και όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.

Όταν χρησιμοποιείτε αλυσίδες ελαστικών:

 • Ελέγχετε τις αλυσίδες ελαστικών για χαλαρά εξαρτήματα και κατεστραμμένους κρίκους πριν από κάθε χρήση.
 • Ρυθμίστε την αερανάρτηση (εάν υπάρχει) σε Standard και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Default Ride Height to Low (βλ. Αερανάρτηση).
 • Μην φορτώνετε υπερβολικά το Model S (τα βαριά φορτία μπορούν να μειώσουν το διάκενο μεταξύ των ελαστικών και του αμαξώματος).
 • Μην οδηγείτε το όχημα, εάν οι αλυσίδες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 • Οδηγείτε αργά. Μην υπερβαίνετε τα 48 km/h.
 • Αφαιρέστε τις αλυσίδες ελαστικών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι αλυσίδες ελαστικών απαγορεύονται σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Ελέγξτε την τοπική νομοθεσία πριν τοποθετήσετε αλυσίδες ελαστικών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η αερανάρτηση (εάν υπάρχει) πρέπει να παραμένει στη θέση Medium όσον αφορά το ύψος οδήγησης για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση μη συνιστώμενων αλυσίδων ελαστικών, ή η χρήση αλυσίδων ελαστικών σε ελαστικά άλλου μεγέθους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ανάρτηση, το αμάξωμα, τους τροχούς ή/και τις σωληνώσεις φρένων. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση μη συνιστώμενων αλυσίδων ελαστικών ή από την εσφαλμένη τοποθέτηση αλυσίδων ελαστικών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε αλυσίδες χιονιού στα μπροστινά ελαστικά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ξεφουσκώνετε ποτέ τα ελαστικά για να τοποθετήσετε αλυσίδες ελαστικών. Όταν φουσκώσουν ξανά, οι αλυσίδες ενδέχεται να εφαρμόζουν πολύ σφιχτά και να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες ελαστικών δεν έρχονται σε επαφή με τα εξαρτήματα της ανάρτησης ή με τις σωληνώσεις των φρένων. Εάν ακούσετε τις αλυσίδες να κάνουν ασυνήθιστους θορύβους που υποδεικνύουν επαφή με το Model S, σταματήστε το όχημα και ερευνήστε το αμέσως.