Εκκίνηση και απενεργοποίηση

Εκκίνηση

Όταν ανοίγετε μια πόρτα για να εισέλθετε στο Model S, ενεργοποιούνται ο πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χειριστήρια. Για να οδηγήσετε το Model S:
  1. Πατήστε το πεντάλ φρένου - το Model S ενεργοποιείται και είναι έτοιμο για οδήγηση.
  2. Επιλέξτε μια λειτουργία οδήγησης - μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων προς τα κάτω για οδήγηση ή προς τα πάνω για όπισθεν (βλ. Αλλαγή σχέσης).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PIN to Drive (βλ. Εισαγωγή PIN για έναρξη οδήγησης), πρέπει επίσης να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN στην οθόνη αφής για να μπορέσετε να οδηγήσετε το Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν η ρύθμιση παθητικής εισόδου είναι απενεργοποιημένη και δεν πατήσετε το πεντάλ του φρένου για να εκκινήσετε το Model S εντός περίπου πέντε λεπτών, εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλειδί για να κλειδώσετε και, στη συνέχεια, να ξεκλειδώσετε ξανά το Model S για να μπορέσετε να το οδηγήσετε.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε κατά την οδήγηση του Model S εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων.

Το keyfob δεν είναι στο εσωτερικό του οχήματος

Εάν το Model S δεν εντοπίσει ένα keyfob όταν πατήσετε το φρένο, εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει keyfob μέσα στο όχημα.

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, πατήστε το πεντάλ φρένου και τοποθετήστε το keyfob στην ποτηροθήκη της κεντρικής κονσόλας όπου μπορεί να το εντοπίσει ευκολότερα το Model S.

Keyfob στην κεντρική κονσόλα με βέλος που δείχνει προς την ποτηροθήκη

Εάν το Model S εξακολουθεί να μην εντοπίζει το keyfob, δοκιμάστε να το ακουμπήσετε στην κεντρική κονσόλα ακριβώς κάτω από την πρίζα χαμηλή τάση (βλ. Χαμηλή τάση Πρίζα). Εναλλακτικά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο keyfob. Εάν το άλλο keyfob δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Tesla.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα του Model S να εντοπίσει το keyfob. Αυτοί περιλαμβάνουν τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας στο keyfob, παρεμβολές από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσήματα, και αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ του keyfob και του δέκτη.

Πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το keyfob. Μετά την οδήγηση, το keyfob χρειάζεται για τη επανεκκίνηση του Model S αφού αυτό απενεργοποιηθεί. Και όταν βγαίνετε από το Model S, πρέπει να έχετε μαζί σας το keyfob για να κλειδώσετε το Model S είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Όταν ολοκληρώσετε την οδήγηση, επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων πατώντας το κουμπί στο άκρο του μοχλού. Όταν βγαίνετε από το Model S έχοντας μαζί σας το το keyfob, το όχημα απενεργοποιείται αυτόματα και σβήνει ο πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής.

Model S απενεργοποιείται επίσης αυτόματα αφού το κιβώτιο ταχυτήτων παραμείνει στη θέση στάθμευσης για 30 λεπτά, ακόμη και αν είστε καθισμένοι στο κάθισμα του οδηγού.

Αν και συνήθως δεν χρειάζεται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Model S ενώ κάθεστε στο κάθισμα του οδηγού, εφόσον το όχημα δεν κινείται. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Power Off. Model S ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου ή αγγίξετε την οθόνη αφής.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S επιλέγει αυτόματα τη σχέση στάθμευσης κάθε φορά που διαπιστώνει ότι εξέρχεστε από το όχημα (για παράδειγμα, εάν λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού και το όχημα έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί). Εάν επιλέξετε τη νεκρά, το Model S θα επιλέξει τη σχέση στάθμευσης όταν ανοίξετε την πόρτα για να βγείτε από το όχημα. Για να διατηρήσετε το Model S στη νεκρά, βλ. Οδηγίες για τους μεταφορείς.

Διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Model S εάν επιδεικνύει ασυνήθιστη συμπεριφορά ή εάν εμφανίζει μια ειδοποίηση χωρίς περιγραφή.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περίπτωση που η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, επανεκκινήστε την προτού προβείτε σε διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση (βλ. Επανεκκίνηση της οθόνης αφής ή του πίνακα οργάνων).
  1. Επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης.
  2. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Power Off.
  3. Περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά χωρίς να αλληλεπιδράσετε με το όχημα. Μην ανοίξετε τις πόρτες, μην αγγίξετε το πεντάλ φρένου, μην αγγίξετε την οθόνη αφής κ.λπ.
  4. Μετά από δύο λεπτά, πατήστε το πεντάλ φρένου ή ανοίξτε την πόρτα για να ενεργοποιήσετε το όχημα.