Ενημερώσεις λογισμικού

Φόρτωση νέου λογισμικού

Η Tesla ενημερώνει το λογισμικό του οχήματός σας σύρματα, παρέχοντας συνεχώς νέες λειτουργίες. Η Tesla συνιστά να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις λογισμικού το συντόμοτερο δυνατόν στο όχημά σας. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη παροχή ενημερώσεων λογισμικού, αφήνετε το Wi-Fi ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο όποτε είναι δυνατό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το όχημά σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi για να ξεκινήσει μια ενημέρωση (βλ. Wi-Fi).

Δεν εκτελούνται ενημερώσεις λογισμικού όταν είναι ενεργοποιημένες οι παρακάτω λειτουργίες:

  • Smart Preconditioning
  • Keep Climate On, Dog Mode ή Camp Mode
  • Sentry Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με τις ανάγκες, η Tesla στέλνει επίσης ενημερώσεις λογισμικού μέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το όχημα ενώ γίνεται ενημέρωση λογισμικού. Οι λειτουργίες του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συστημάτων ασφαλείας και του ανοίγματος ή κλεισίματος των θυρών ή των παραθύρων, ενδέχεται να είναι περιορισμένες ή απενεργοποιημένες όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση λογισμικού και μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο όχημα.

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται ένα κίτρινο εικονίδιο ρολογιού στο επάνω μέρος της οθόνης αφής. Υπάρχουν τρεις τρόποι εγκατάστασης των ενημερώσεων λογισμικού:

  • Πατήστε το κίτρινο εικονίδιο ρολογιού για να εμφανιστεί η οθόνη προγραμματισμού, η οποία σας ζητά να επιλέξετε την ώρα εγκατάστασης της ενημέρωσης (Set For This Time) ή να την εγκαταστήσετε αμέσως (Install Now). Μόλις προγραμματιστεί η ενημέρωση, το κίτρινο εικονίδιο ρολογιού αλλάζει σε λευκό εικονίδιο ρολογιού μέχρι να ξεκινήσει η ενημέρωση. Οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη της ενημέρωσης, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το εικονίδιο ρολογιού για να επαναπρογραμματίσετε την ενημέρωση.
  • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Software για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το όχημά σας. Εάν είναι διαθέσιμη, αγγίξτε την επιλογή Software Update Available για να μεταβείτε στην οθόνη προγραμματισμού, όπως αναφέρεται παραπάνω.
  • Ξεκινήστε τις ενημερώσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tesla για κινητά.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις ώρες για να ολοκληρωθούν. Model S πρέπει να είναι επιλεγμένη η θέση στάθμευσης κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη παροχή ενημερώσεων λογισμικού, αφήστε το Wi-Fi ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο όποτε είναι δυνατό (βλ. Wi-Fi).

Υπάρχουν δύο φάσεις σε μια ενημέρωση λογισμικού:

  • Download phase: Στη διάρκεια αυτής της φάσης, η νέα ενημέρωση αποστέλλεται ασύρματα στο όχημα. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού αλλά δεν μπορείτε να την κατεβάσετε επειδή το όχημα δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi, εμφανίζεται ένα κίτρινο εικονίδιο λήψης στο πάνω μέρος της οθόνης αφής. Την επόμενη φορά που το όχημα θα συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi, η λήψη θα γίνει αυτόματα. Όσο η λήψη βρίσκεται σε εξέλιξη, το εικονίδιο λήψης γίνεται πράσινο. Παρότι μπορείτε να οδηγήσετε όσο γίνεται η λήψη της ενημέρωσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λήψης εάν το όχημα χάσει τη σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης και το λογισμικό είναι έτοιμο για εγκατάσταση, εμφανίζεται ένα κίτρινο εικονίδιο ρολογιού στο πάνω μέρος της οθόνης αφής.
  • Install phase: Κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης, δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Εάν το όχημα είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος, η φόρτιση θα σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Για να ξεκινήσετε τη φάση εγκατάστασης, αγγίξτε το κίτρινο εικονίδιο ρολογιού στο πάνω μέρος της οθόνης αφής. Αγγίξτε την επιλογή Install Now για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση αμέσως ή την επιλογή Set For This Time για να επιλέξετε την ώρα που θα ξεκινήσει η εγκατάσταση. Εάν προγραμματίσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης λογισμικού σε μελλοντικό χρόνο, το κίτρινο εικονίδιο ρολογιού αλλάζει σε λευκό εικονίδιο ρολογιού μέχρι να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το εικονίδιο ρολογιού για να επαναπρογραμματίσετε την εγκατάσταση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι ενημερώσεις λογισμικού δεν εγκαθίστανται εάν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες Keep, Dog ή Camp (βλ. Keep Climate On, Dog και Camp).

Προτιμήσεις ενημέρωσης λογισμικού

Η Tesla καθορίζει το πώς, το πότε και το πού στέλνει ενημερώσεις σε οχήματα, με βάση διάφορους παράγοντες που είναι μοναδικοί σε κάθε έκδοση. Μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα και συχνά θα λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού. Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Software > Software Update Preferences και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Standard: Λαμβάνετε τις ενημερώσεις λογισμικού ακολουθώντας το κανονικό χρονικό πλαίσιο κυκλοφορίας για την περιοχή και τη διαμόρφωση του οχήματός σας. Όταν μια έκδοση λογισμικού γίνεται διαθέσιμη, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί συνήθως σε άλλα οχήματα πελατών για ένα χρονικό διάστημα.
  • Advanced: Λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού για την περιοχή και τη διαμόρφωση του οχήματός σας το συντομότερο δυνατό όταν θα είναι διαθέσιμες. Έχετε υπόψη ότι, παρόλο που λαμβάνετε τις ενημερώσεις το συντομότερο δυνατόν, ενδέχεται να μην βρίσκεστε στην πρώτη ομάδα κατόχων Tesla που θα λάβουν την ενημέρωση. Εάν επιλέξετε Advanced, το όχημά σας δεν θα εγγραφεί στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης της Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Tesla δεν ενημερώνει το λογισμικό κατόπιν αιτήματος για όσους επιθυμούν να λάβουν τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και βελτιώσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού είναι να επιλέξετε Advanced και να συνδέεστε τακτικά σε δίκτυο Wi-Fi (βλ. Wi-Fi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η οθόνη ενημέρωσης λογισμικού παραμένει ανοιχτή μέχρι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση. Πρέπει να εγκαθιστάτε μια ενημέρωση λογισμικού μόλις γίνει διαθέσιμη. Τυχόν βλάβη που προκύπτει από τη μη εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του οχήματος. Η μη εγκατάσταση ή η άρνηση εγκατάστασης ενημερώσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του οχήματος ή να μην υπάρχει συμβατότητα ψηφιακών συσκευών πολυμέσων.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Tesla ενδέχεται να ενημερώσει ή να επανεγκαταστήσει το λογισμικό του οχήματός σας ως μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας διαγνωστικού ελέγχου, επισκευής και συντήρησης στα πλαίσια του Σέρβις.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού δεν είναι δυνατή.

Εάν στην οθόνη αφής εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι μια ενημέρωση λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επικοινωνήστε με την Tesla.

Φόρτιση

Εάν το Model S φορτίζεται όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού, η φόρτιση σταματά. Η φόρτιση συνεχίζεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού. Εάν οδηγείτε το Model S την προγραμματισμένη ώρα ενημέρωσης, η ενημέρωση ακυρώνεται και πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

Προβολή σημειώσεων έκδοσης

Όταν ολοκληρωθεί μια ενημέρωση λογισμικού, διαβάστε τις σημειώσεις έκδοσης που εμφανίζονται στην οθόνη αφής για να μάθετε σχετικά με τις αλλαγές ή τις νέες λειτουργίες. Για να εμφανίσετε οποιαδήποτε στιγμή τις σημειώσεις έκδοσης για την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού του οχήματός σας, αγγίξτε τα στοιχεία Controls > Software > Release Notes.

Η Tesla συνιστά ιδιαίτερα την ανάγνωση όλων των σημειώσεων έκδοσης. Ενδέχεται να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας ή οδηγίες λειτουργίας για το Model S.