Έλεγχος πρόσφυσης

Πώς λειτουργεί

Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα των μπροστινών και πίσω τροχών. Εάν προκύψει απώλεια πρόσφυσης στο Model S, το σύστημα ελαχιστοποιεί το σπινάρισμα των τροχών ελέγχοντας την πίεση των φρένων και την ισχύ του κινητήρα. Από προεπιλογή, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης είναι ενεργοποιημένο. Υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένο για μέγιστη ασφάλεια.

Πορτοκαλί εικονίδιο οχήματος με κυματιστά σημάδια τροχών
Αυτή η κίτρινη ένδειξη αναβοσβήνει στον πίνακα οργάνων κάθε φορά που το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ελέγχει ενεργά την πίεση των φρένων και την ισχύ του κινητήρα, ώστε να ελαχιστοποιείται το σπινάρισμα των τροχών. Εάν η ένδειξη παραμένει αναμμένη, έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης δεν μπορεί να αποτρέψει συγκρούσεις που μπορεί να προκληθούν από επικίνδυνη οδήγηση ή από πολύ απότομη κίνηση σε στροφές με υψηλές ταχύτητες.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας σπιναρίσματος των τροχών

Για να μπορούν οι τροχοί να σπινάρουν με περιορισμένη ταχύτητα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών. Η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το Model S κινείται με ταχύτητα 48 km/h ή μικρότερη. Η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών απενεργοποιείται αυτόματα όταν η ταχύτητα υπερβεί τα 80 km/h.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών δεν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε την μόνο σε περιπτώσεις όπου θέλετε να σπινάρουν σκόπιμα οι τροχοί, όπως οι εξής:

  • Εκκίνηση πάνω σε σαθρό έδαφος, όπως χαλίκι ή χιόνι.
  • Οδήγηση σε βαθύ χιόνι, άμμο ή λάσπη.
  • Έξοδος από λακκούβα ή βαθύ χαντάκι με απότομες κινήσεις.

Για να επιτρέψετε το σπινάρισμα των τροχών, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Pedals & Steering > Slip Start.

Πορτοκαλί εικονίδιο οχήματος με κυματιστά σημάδια τροχών και τη λέξη OFF
Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν είναι ενεργοποιείται η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών.

Παρόλο που η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών απενεργοποιείται αυτόματα την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το Model S, συνιστάται να την απενεργοποιείτε αμέσως όταν εκλείψουν οι συνθήκες που απαίτησαν την ενεργοποίησή της.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε ενεργά το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας.