Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών (εάν υπάρχει)

Το Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών στο Model S, εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν οδηγείτε με ταχύτητα περίπου μικρότερη από 33 km/h (21mph) ή με όπισθεν. Τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν αθόρυβα και αυτός ο ήχος βοηθά τους πεζούς να αντιληφθούν το επερχόμενο όχημά σας. Η ένταση του ήχου, ο οποίος ενεργοποιείται κάθε φορά στο Model S επιλέγεται άλλη σχέση εκτός από τη θέση στάθμευσης, αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε οχήματα που κατασκευάστηκαν περίπου πριν από την 1η Ιουλίου 2021.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακούγεται ήχος, οι πεζοί μπορεί να μην αντιληφθούν το επερχόμενο όχημά σας, το οποίο μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα σύγκρουσης, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Εάν το Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.