Σύστημα προστασίας πεζών

(Αν υπάρχει) Το Σύστημα προστασίας πεζών στο Model S εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν οδηγείτε με ταχύτητα μικρότερη από περίπου 33 km/h (21 mph) ή με όπισθεν. Τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν αθόρυβα και αυτός ο ήχος βοηθά τους πεζούς να αντιληφθούν το επερχόμενο όχημά σας. Η ένταση του ήχου, ο οποίος ενεργοποιείται κάθε φορά στο Model S επιλέγεται άλλη σχέση εκτός από τη θέση στάθμευσης, αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε οχήματα που κατασκευάστηκαν περίπου πριν από την 1η Ιουλίου 2021.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακούγεται ήχος, οι πεζοί μπορεί να μην αντιληφθούν το επερχόμενο όχημά σας, το οποίο μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα σύγκρουσης, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών για να βεβαιωθείτε ότι οι πεζοί έχουν αντιληφθεί το όχημά σας. Εάν το Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης πεζών δεν λειτουργεί, προγραμματίστε ένα ραντεβού σέρβις.