Ηλιοροφή

Άνοιγμα και κλείσιμο

Εάν το Model S σας είναι εξοπλισμένο με ηλιοροφή, μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε την ηλιοροφή από απόσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά, ή μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της ηλιοροφής, ελέγχοντάς την από το μενού στον δεξιό τροχό κύλισης.

Για πλήρη έλεγχο της ηλιοροφής, αγγίξτε την επιλογή Controls στην οθόνη αφής. Σύρετε ή πατήστε πάνω στην εικόνα της ηλιοροφής, ή αγγίξτε τα κουμπιά δίπλα στην εικόνα του οχήματός σας. Η ηλιοροφή μετακινείται στην επιλεγμένη θέση. Για να σταματήσετε την κίνηση της ηλιοροφής οποιαδήποτε στιγμή, αγγίξτε την εικόνα της ηλιοροφής.

Κάτοψη οχήματος με επεξηγήσεις
  • OPEN: αγγίξτε μία φορά για να ανοίξει η ηλιοροφή στη θέση άνεσης (75% ανοιχτή). Αγγίξτε δύο φορές για να ανοίξετε πλήρως την ηλιοροφή.
  • VENT: αγγίξτε για να ανοίξετε ελαφρώς την ηλιοροφή.
  • CLOSE: αγγίξτε για να κλείσετε πλήρως την ηλιοροφή.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν η ηλιοροφή εντοπίσει κάποιο εμπόδιο, δεν κλείνει. Εάν, μετά την αφαίρεση του εμποδίου, εξακολουθεί να μην κλείνει, αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή CLOSE για να παρακάμψετε τον αντιπαγιδευτικό μηχανισμό της ηλιοροφής.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν διαπιστώσετε υπερβολικό θόρυβο ανέμου (που μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης), ακόμη και με την ηλιοροφή στη θέση άνεσης, ανοίξτε ελαφρώς ένα παράθυρο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφαιρέστε το χιόνι και τον πάγο πριν ανοίξετε την ηλιοροφή. Το άνοιγμα μιας ηλιοροφής καλυμμένης με χιόνι και πάγο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να εκτείνουν οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους μέσω της ηλιοροφής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό από εκτινασσόμενα θραύσματα, κλαδιά δέντρων ή άλλα εμπόδια.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Προτού κλείσετε την ηλιοροφή, βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν έχουν βάλει κάποιο μέρος του σώματός τους μέσα στο άνοιγμα της ηλιοροφής. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην μεταφέρετε αντικείμενα που προεξέχουν από την ηλιοροφή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις τσιμούχες της ηλιοροφής και στον αντιπαγιδευτικό μηχανισμό και να προκαλέσει τραυματισμό στους επιβάτες.