Αερόσακοι

Θέση των αερόσακων

Οι αερόσακοι βρίσκονται περίπου στις περιοχές που αναφέρονται παρακάτω. Οι προειδοποιητικές πληροφορίες για τους αερόσακους βρίσκονται στα αλεξήλια.

Model S διαθέτει αερόσακο και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και στα δύο μπροστινά καθίσματα. Ο αερόσακος είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης σε αυτές τις θέσεις καθίσματος. Όλοι οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, θα πρέπει πάντα να φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους ανεξάρτητα από το εάν παρέχεται αερόσακος στη θέση καθίσματός τους, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Στα δεξιοτίμονα οχήματα (RHD), οι θέσεις των αερόσακων συνοδηγού και οδηγού βρίσκονται στην αντίστροφη θέση.
Η θέση όλων των αερόσακων μέσα στο όχημα
 1. Μπροστινός αερόσακος συνοδηγού
 2. Μπροστινός αερόσακος οδηγού
 3. Πλευρικοί αερόσακοι στο κάθισμα
 4. Αερόσακοι τύπου κουρτίνας

Πώς λειτουργούν οι αερόσακοι

Οι αερόσακοι ανοίγουν όταν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν σύγκρουση που υπερβαίνει τα όρια για το άνοιγμα. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να προβλέπουν τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης εγκαίρως, ώστε οι αερόσακοι να βοηθούν στην προστασία των επιβατών του οχήματος. Οι αερόσακοι ανοίγουν αμέσως με μεγάλη δύναμη που συνοδεύεται από δυνατό θόρυβο. Ο ανοιγμένος σάκος, μαζί με τις ζώνες ασφαλείας, περιορίζει την κίνηση των επιβατών για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.

Οι μπροστινοί αερόσακοι συνήθως δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν σε οπίσθιες συγκρούσεις, ανατροπές του οχήματος, πλευρικές συγκρούσεις και σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή οδήγησης σε σαμαράκια και λακκούβες. Παρόμοια, οι μπροστινοί αερόσακοι δεν ανοίγουν σε όλες τις μετωπικές συγκρούσεις, όπως ήπιες μετωπικές συγκρούσεις, συγκρούσεις του κάτω μέρος του οχήματος ή ήπιες συγκρούσεις με στενά αντικείμενα (όπως κολόνες ή στύλοι). Μπορεί να προκληθεί σημαντική επιφανειακή ζημιά στο όχημα χωρίς να ανοίξουν οι αερόσακοι και, αντιστρόφως, μια σχετικά μικρής έκτασης δομική ζημιά μπορεί να προκαλέσει το άνοιγμα των αερόσακων. Συνεπώς, η εξωτερική εμφάνιση του οχήματος μετά από μια σύγκρουση δεν αντιστοιχεί στο εάν οι μπροστινοί αερόσακοι θα πρέπει να έχουν ανοίξει ή όχι.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Επικοινωνήστε με την Tesla πριν από την τροποποίηση του οχήματός σας, ώστε να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει το σύστημα των αερόσακων.

Τύποι αερόσακων

Model S διαθέτει τους παρακάτω τύπους αερόσακων:

 • Μπροστινοί αερόσακοι: Οι μπροστινοί αερόσακοι έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση των τραυματισμών σε περίπτωση που επιβαίνουν μεγάλα παιδιά ή ενήλικες στα μπροστινά καθίσματα. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σχετίζονται με την τοποθέτηση ενός παιδιού στο κάθισμα του συνοδηγού (εάν επιτρέπεται στην περιοχή αγοράς σας).
 • Αερόσακοι στο κάθισμα: Οι πλευρικοί αερόσακοι που είναι τοποθετημένοι στα μπροστινά καθίσματα συμβάλλουν στην προστασία της λεκάνης και του θώρακα. Ο αερόσακος στο κάθισμα, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του καθίσματος του οδηγού συμβάλλει στην προστασία της κεφαλής και του κορμού. Οι αερόσακοι στα καθίσματα, οι οποίοι βρίσκονται είτε στην πλευρά του οχήματος που υφίσταται τη σύγκρουση είτε σε άλλη πλευρά, ανοίγουν σε περίπτωση σφοδρής πλευρικής ή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης.
 • Αερόσακοι τύπου κουρτίνας: Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας συμβάλλουν στην προστασία του κεφαλιού. Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας, στην πλευρά του οχήματος που υφίσταται τη σύγκρουση αλλά και στην άλλη πλευρά, ανοίγουν μόνο σε περίπτωση σφοδρής πλευρικής σύγκρουσης ή ανατροπής του οχήματος.

Ένδειξη κατάστασης αερόσακων

Η κατάσταση του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού εμφανίζεται στην οθόνη αφής:

Σύμβολα αερόσακου και συνοδηγού με κείμενο: Passenger airbag off
Η ένδειξη Passenger Airbag Off εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν ο μπροστινός αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (OFF). Όταν ο μπροστινός αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (OFF), δεν ανοίγει σε περίπτωση σύγκρουσης. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται επίσης όταν δεν κάθεται κανείς στο κάθισμα. Κατά την οδήγηση με παιδί στο κάθισμα του συνοδηγού (εάν επιτρέπεται στην περιοχή αγοράς σας), ελέγχετε πάντα ξανά την κατάσταση του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος (OFF).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν περίπου πριν τον Δεκέμβριο 2019, η ένδειξη Passenger airbag off δεν εμφανίζεται όταν δεν κάθεται κανείς στο κάθισμα.
Εικονίδιο παιδικού καθίσματος ασφαλείας με απαγορευτικό σύμβολο και κείμενο: Passenger airbag on
Για να προστατεύσετε έναν ενήλικο που κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός αερόσακος οδηγού έχει ενεργοποιηθεί (ON). Όταν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος (ON), μπορεί να ανοίξει σε περίπτωση σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν στην περιοχή αγοράς σας ο νόμος επιτρέπει σε παιδιά να κάθονται στη θέση του συνοδηγού, αποτελεί ευθύνη του οδηγού να εξασφαλίζει ότι ο μπροστινός αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (OFF). Μην τοποθετείτε ποτέ παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος είναι ενεργός, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε συστήματα συγκράτησης παιδιών ή ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat). Μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο παιδί.

Έλεγχος του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού

Όταν ένα παιδί κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού (ακόμα και όταν το παιδί κάθεται σε σύστημα συγκράτησης παιδιών ή σε ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat)), πρέπει να απενεργοποιήσετε τον μπροστινό αερόσακο συνοδηγού, ώστε να μην τραυματιστεί το παιδί σε περίπτωση σύγκρουσης. Απενεργοποιήστε τον μπροστινό αερόσακο συνοδηγού πριν τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του συνοδηγού, αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Safety > Passenger Front Airbag.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χειριστήριο του αερόσακου του συνοδηγού, το κάθισμα του συνοδηγού πρέπει να είναι κενό. Εάν ο αισθητήρας παρουσίας επιβάτη ανιχνεύσει βάρος (όπως ένα άτομο, ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας ή ένα αντικείμενο), το χειριστήριο εμφανίζεται με γκρι χρώμα. Πρέπει να αφαιρέσετε οποιοδήποτε βάρος από το κάθισμα πριν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον αερόσακο συνοδηγού.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S διαθέτει χωρητική οθόνη αφής και μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην αφή σας, εάν φοράτε συμβατικά γάντια. Εάν η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται, βγάλτε τα γάντια ή φορέστε γάντια με αγώγιμα άκρα δαχτύλων για χρήση με χωρητικές οθόνες αφής.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν απενεργοποιείτε χειροκίνητα τον μπροστινό αερόσακο συνοδηγού, πρέπει μετά να τον ενεργοποιήσετε χειροκίνητα για να προστατεύσετε έναν ενήλικο επιβάτη που κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν ο αερόσακος συνοδηγού δεν ενεργοποιείται ή ούτε απενεργοποιείται όπως αναμένεται βάσει των ορίων βάρους που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Δεν πρέπει ποτέ να κάθονται παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού όταν είναι ενεργός ο μπροστινός αερόσακος συνοδηγού. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να επιβεβαιώνει ότι ο μπροστινός αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (OFF) πριν την οδήγηση με παιδί στο κάθισμα του συνοδηγού.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν ο μπροστινός αερόσακος συνοδηγού ή το χειριστήριο της οθόνης αφής για την επιλογή Passenger Front Airbag δεν φαίνεται να λειτουργεί (για παράδειγμα, η ένδειξη κατάστασης του αερόσακου δείχνει ότι ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος, ακόμη και αν τον έχετε απενεργοποιήσει , ή το αντίστροφο, ή το χειριστήριο της οθόνης αφής για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αερόσακου είναι γκριζαρισμένο ακόμη και όταν το κάθισμα είναι άδειο), μην τοποθετήσετε επιβάτη στο μπροστινό κάθισμα. Επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.

Διασφάλιση της ακριβούς ανίχνευσης των επιβατών

Για να εξασφαλίζεται η ακριβής ανίχνευση ενός επιβάτη στο κάθισμα του συνοδηγού, ο επιβάτης πρέπει:

 • Να φορά ζώνη ασφαλείας.
 • Να κάθεται σε όρθια θέση στο κέντρο της βάσης του καθίσματος, με τους ώμους να ακουμπούν στην πλάτη του καθίσματος και τα πόδια να εκτείνονται άνετα μπροστά με τα πέλματα στο δάπεδο. Βλ. Παραδείγματα σωστών και λανθασμένων θέσεων καθίσματος.
 • Να παραμένει καθισμένος στο κάθισμα και μην σηκώνει το βάρος του από το κάθισμα (για παράδειγμα, πιέζοντας τα πέλματά του στο δάπεδο ή πιέζοντας την κεντρική κονσόλα ή το υποβραχιόνιο για να ανασηκωθεί).
 • Να μην φορά ποτέ χοντρά, βρεγμένα ή ογκώδη ρούχα (όπως ρούχα για σκι ή ρούχα με επένδυση).

Εκτός από τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, οι ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια του συστήματος ταξινόμησης επιβατών:

 • Τοποθέτηση ραδιοπομπού (για παράδειγμα, ασύρματος κυνηγιού ή συσκευή ραδιοεπικοινωνίας) στη θέση του συνοδηγού.
 • Τοποθέτηση αντιστροφέα AC/DC ή συσκευής που τροφοδοτείται από αντιστροφέα (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστής) πάνω στο κάθισμα του συνοδηγού.
 • Τοποθέτηση υγρών (όπως εμφιαλωμένων ποτών) ή δοχείων τροφίμων σε κάθισμα του αυτοκινήτου, όταν υπάρχει σε αυτό παιδικό κάθισμα.
 • Αντικείμενα που έχουν σφηνωθεί κάτω από το κάθισμα ή ανάμεσα στην πλάτη και τη βάση του καθίσματος.
 • Βαριά αντικείμενα επάνω στο κάθισμα (χαρτοφύλακας, μεγάλη γυναικεία τσάντα).
 • Φορτίο που επηρεάζει το κάθισμα.
 • Αξεσουάρ αγορασμένα μετά από την πώληση, τα οποία είναι στερεωμένα ή τοποθετημένα μεταξύ του καθίσματος και του επιβάτη, όπως καλύμματα, πατάκια, κουβέρτες κ.λπ.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τον αισθητήρα παρουσίας επιβάτη. Εάν έχετε εξαλείψει τις παραπάνω πιθανότητες και η κατάσταση του αερόσακου εξακολουθεί να είναι λανθασμένη, ζητήστε από τους επιβάτες να καθίσουν στα πίσω καθίσματα και επικοινωνήστε με την Tesla για έλεγχο του συστήματος αερόσακων.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ο αισθητήρας παρουσίας συνοδηγού επηρεάζει μόνο τη λειτουργία των μπροστινών και πλευρικών αερόσακων συνοδηγού.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα ταξινόμησης επιβατών (OCS), με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν ο αερόσακος του συνοδηγού δεν ενεργοποιείται ή δεν απενεργοποιείται όπως αναμένεται, μην επιτρέψετε να καθίσει κάποιος επιβάτης στο κάθισμα του συνοδηγού. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια του συστήματος ανίχνευσης επιβάτη, μην κάνετε καμία τροποποίηση στο κάθισμα του συνοδηγού και μην χρησιμοποιείτε καλύμματα καθισμάτων. Η τροποποίηση του καθίσματος ή η χρήση καλυμμάτων καθίσματος μπορεί να περιορίσει το άνοιγμα των πλευρικών αερόσακων στο κάθισμα σε περίπτωση σύγκρουσης. Μπορεί επίσης να μειωθεί η ακρίβεια του συστήματος ταξινόμησης επιβατών.

Παραδείγματα σωστών και λανθασμένων θέσεων καθίσματος

Σωστή θέση καθίσματος:

Άτομο καθισμένο σωστά στο κάθισμα του αυτοκινήτου: οι ώμοι και η πλάτη ακουμπούν στο κάθισμα, τα πέλματα ακουμπούν στο δάπεδο, η ζώνη ασφαλείας είναι φορεμένη

Εσφαλμένη θέση καθίσματος - τα πόδια του επιβάτη πρέπει να βρίσκονται πάνω στο δάπεδο:

Άτομο καθισμένο εσφαλμένα στο κάθισμα του αυτοκινήτου με τα πέλματα πάνω στο ταμπλό

Εσφαλμένη θέση καθίσματος - ο επιβάτης δεν πρέπει να γλιστρά προς τα εμπρός πάνω στο κάθισμα:

Άτομο καθισμένο εσφαλμένα στο κάθισμα του αυτοκινήτου με τους γοφούς στο μπροστινό μέρος της βάσης του καθίσματος

Εσφαλμένη θέση καθίσματος - ο επιβάτης δεν πρέπει να ρίχνει την πλάτη του καθίσματος σε ύπτια θέση όταν το όχημα κινείται:

Άτομο καθισμένο εσφαλμένα στο κάθισμα του αυτοκινήτου με την πλάτη του καθίσματος κατεβασμένη

Επιπτώσεις από το άνοιγμα των αερόσακων

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν ανοίγουν οι αερόσακοι, απελευθερώνεται λεπτή σκόνη. Αυτή η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα και θα πρέπει να ξεπλύνετε με άφθονο νερό τα μάτια σας και τυχόν αμυχές ή εκδορές του δέρματος.

Μετά το άνοιγμα, οι αερόσακοι ξεφουσκώνουν για να παρέχουν σταδιακή αντικραδασμική προστασία στους επιβάτες και να διασφαλίσουν ότι δεν παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού προς τα εμπρός.

Εάν έχουν ανοίξει οι αερόσακοι ή εάν το όχημά σας έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, οι αερόσακοι, οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας και τα σχετικά εξαρτήματα πρέπει πάντα να ελέγχονται και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικαθίστανται από την Tesla.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, εκτός από το άνοιγμα των αερόσακων:

 • Οι πόρτες ξεκλειδώνουν και οι εκτείνονται λαβές στις πόρτες.
 • Ανάβουν τα φώτα αλάρμ.
 • Ανάβουν τα εσωτερικά φώτα.
 • Η υψηλή τάση απενεργοποιείται (για να αποκαταστήσετε την τροφοδοσία υψηλής τάσης, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Σέρβις της Tesla).
 • Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας επανατυλίγουν το άγκιστρο της ζώνης ασφαλείας και τον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με τη φύση της πρόσκρουσης και τις δυνάμεις που ασκούνται, οι πόρτες ενδέχεται να μην ξεκλειδώσουν σε περίπτωση σύγκρουσης ή/και να μην ανοίξουν λόγω βλάβης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πόρτα μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει χρησιμοποιώντας το εσωτερικό χειροκίνητο σύστημα απελευθέρωσης ή άλλα μέσα απεγκλωβισμού (π.χ. έξοδος από άλλη πόρτα, σπάσιμο του παραθύρου κ.λπ.).

Προειδοποιητική ένδειξη αερόσακων

Κόκκινος κύκλος μέσα στον οποίο απεικονίζεται ένας αερόσακος και ένα εικονίδιο επιβάτη που φορά ζώνη ασφαλείας
Η ένδειξη αερόσακων στον πίνακα οργάνων παραμένει αναμμένη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος αερόσακων. Η μόνη φορά που θα πρέπει να ανάψει στιγμιαία αυτή η ένδειξη είναι κατά την πρώτη ενεργοποίηση του Model S, οπότε και σβήνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν παραμένει αναμμένη, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla και μην οδηγήσετε το όχημα.

Προειδοποιήσεις αερόσακων

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή κοντά στους αερόσακους, καθώς τέτοια αντικείμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση εμπλοκής του οχήματος σε αρκετά σφοδρή σύγκρουση, ώστε να ανοίξει ο αερόσακος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όλοι οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, θα πρέπει πάντα να φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους ανεξάρτητα από το εάν παρέχεται αερόσακος στη θέση καθίσματός τους, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων δεν θα πρέπει να τοποθετούν τα χέρια τους πάνω από τη μονάδα του αερόσακου, καθώς το άνοιγμα του αερόσακου μπορεί να προκαλέσει κατάγματα ή άλλους τραυματισμούς.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα καθισμάτων στο Model S. Διαφορετικά, μπορεί να περιοριστεί το άνοιγμα των πλευρικών αερόσακων στο κάθισμα σε περίπτωση σύγκρουσης. Μπορεί επίσης να μειωθεί η ακρίβεια του συστήματος ανίχνευσης επιβάτη, εάν υπάρχουν.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι αερόσακοι ανοίγουν με μεγάλη ταχύτητα και δύναμη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Για να περιορίσετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες φορούν ζώνες ασφαλείας και κάθονται σωστά, με το κάθισμα τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο πίσω.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Τα παιδιά δεν θα πρέπει να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού, εκτός εάν επιτρέπεται από τους κανονισμούς στην περιοχή αγοράς σας. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς της περιοχής σας για να τοποθετήσετε σωστά ένα παιδί, με βάση το βάρος, το μέγεθος και την ηλικία του παιδιού. Το ασφαλέστερο σημείο για την τοποθέτηση βρεφών και μικρών παιδιών είναι στις πίσω θέσεις καθισμάτων. Η τοποθέτηση ενός βρέφους ή παιδιού σε ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών με κατεύθυνση προς τα πίσω σε ένα κάθισμα που διαθέτει λειτουργικό αερόσακο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για να διασφαλιστεί το σωστό άνοιγμα των πλευρικών αερόσακων, διατηρήστε ένα κενό χωρίς εμπόδια μεταξύ του κορμού του επιβάτη και της πλευράς του Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ακουμπούν το κεφάλι τους στις πόρτες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, εάν ανοίξει ένας αερόσακος τύπου κουρτίνας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να παρεμποδίζουν τη λειτουργία ενός αερόσακου, τοποθετώντας τα πόδια, τα γόνατα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός τους επάνω ή κοντά σε έναν αερόσακο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην στερεώνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω ή κοντά στους μπροστινούς αερόσακους, στο πλάι των μπροστινών καθισμάτων, στην επένδυση οροφής στο πλάι του οχήματος ή σε οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα αερόσακου που θα μπορούσε να επηρεάσει το άνοιγμα του αερόσακου. Τα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, εάν το όχημα εμπλακεί σε σύγκρουση αρκετά σφοδρή ώστε να προκαλέσει το άνοιγμα του αερόσακου.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μετά το άνοιγμα, ορισμένα εξαρτήματα του αερόσακου είναι καυτά. Μην τα αγγίζετε μέχρι να κρυώσουν.