Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς, τη διαμόρφωση του οχήματος, τον προαιρετικό εξοπλισμό που έχετε αγοράσει και την έκδοση του λογισμικού, το όχημά σας μπορεί να μην διαθέτει το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ή αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφεται. Εάν το όχημά σας δεν διαθέτει αυτό το σύστημα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη αφής του οχήματός σας για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση είναι μια λειτουργία σε έκδοση BETA.

Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση προσδιορίζει πότε υπάρχει άλλο όχημα μπροστά σας στην ίδια λωρίδα. Εάν η περιοχή μπροστά από το Model S είναι ελεύθερη, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα οδήγησης. Όταν εντοπιστεί ένα όχημα, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση έχει σχεδιαστεί για να επιβραδύνει το Model S ανάλογα με τις απαιτήσεις, ώστε να διατηρεί μια επιλεγμένη βάσει χρόνου απόσταση από το μπροστινό όχημα, έως τη ρυθμισμένη ταχύτητα. Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση δεν εξαλείφει την ανάγκη παρακολούθησης του δρόμου μπροστά σας και της μη αυτόματης ενεργοποίησης των φρένων από εσάς όταν χρειάζεται.

Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση προορίζεται κυρίως για οδήγηση σε στεγνούς, ευθείς δρόμους, όπως οι αυτοκινητόδρομοι.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι όλες οι κάμερες και οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) είναι καθαροί πριν από κάθε διαδρομή. Οι βρόμικες κάμερες και αισθητήρες, αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η βροχή και οι ξεθωριασμένες σημάνσεις λωρίδων, μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση έχει σχεδιαστεί για άνεση και ευκολία οδήγησης, και δεν αποτελεί σύστημα προειδοποίησης ή αποφυγής συγκρούσεων. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βρίσκεστε σε εγρήγορση, να οδηγείτε με ασφάλεια και να έχετε τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση για την επαρκή επιβράδυνση του Model S. Πρέπει να παρακολουθείτε πάντα τον δρόμο μπροστά σας και να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε διορθωτικές ενέργειες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Παρόλο που το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μπορεί να εντοπίσει πεζούς και ποδηλάτες, ποτέ μην βασίζεστε σε αυτό για την επαρκή επιβράδυνση του Model S για αυτούς. Πρέπει να παρακολουθείτε πάντα τον δρόμο μπροστά σας και να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε διορθωτικές ενέργειες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση σε δρόμους με πολλές απότομες στροφές, σε παγωμένα ή ολισθηρά οδοστρώματα ή όταν οι καιρικές συνθήκες (όπως έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη κ.λπ.) δεν επιτρέπουν την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα. Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση δεν προσαρμόζει την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου και της οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση

Για να ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση όταν δεν ανιχνεύεται προπορευόμενο όχημα, πρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h, εκτός εάν πληρούνται ορισμένες συνθήκες για το όχημα και το περιβάλλον, οπότε ενδέχεται να μπορείτε να το ενεργοποιήσετε με χαμηλότερη ταχύτητα. Εάν εντοπιστεί όχημα μπροστά από το δικό σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση σε οποιαδήποτε ταχύτητα πορείας, ακόμα κι όταν το όχημα είναι ακίνητο, εφόσον το Model S βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m πίσω από το εντοπισμένο όχημα και εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για το όχημα και το περιβάλλον.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η μέγιστη σταθερή ταχύτητα πορείας είναι 150 km/h. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να ρυθμίσει μια ασφαλή ταχύτητα πορείας με βάση τις συνθήκες του οδοστρώματος και τα όρια ταχύτητας.
Εικονίδιο που δείχνει την καθορισμένη ταχύτητα.
Όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση είναι διαθέσιμο αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου ένα γκρι εικονίδιο σταθερής ταχύτητας πορείας. Ο αριθμός που εμφανίζεται με γκρι χρώμα αντιπροσωπεύει τη σταθερή ταχύτητα πορείας που θα οριστεί όταν ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε δρόμους όπου τα δεδομένα χάρτη προσδιορίζουν ότι υπάρχει όριο ταχύτητας υπό προϋποθέσεις (για παράδειγμα, όριο ταχύτητας με βάση την ώρα ή τις καιρικές συνθήκες), εμφανίζεται ένα δεύτερο όριο ταχύτητας κάτω από το πρώτο όριο ταχύτητας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να προσδιορίζει εάν ισχύει το όριο ταχύτητας υπό προϋποθέσεις και να προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα οδήγησης (βλ. Αλλαγή της καθορισμένης σταθερής ταχύτητας πορείας).
Εικονίδιο που δείχνει την καθορισμένη ταχύτητα.
Όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση λειτουργεί ενεργά και διατηρεί το όχημα σε μια καθορισμένη ταχύτητα πορείας, το εικονίδιο γίνεται μπλε και εμφανίζει την καθορισμένη ταχύτητα πορείας.
 1. Όταν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ώστε να αντιστοιχεί στο όριο της τρέχουσας ταχύτητάς σας. Επιλέξτε:
  • Για να ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση στην τρέχουσα ταχύτητα πορείας σας, μετακινήστε το μοχλό του Autopilot μία φορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αφήστε το πεντάλ του γκαζιού, για να επιτρέψετε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση να διατηρήσει την ταχύτητα πορείας.
   Εικόνα του μοχλού του Autopilot με ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω και ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω.
  • Για να ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση στο τρέχον εντοπισμένο όριο ταχύτητας, μετακινήστε το μοχλό του Autopilot μία φορά προς το μέρος σας και αφήστε το πεντάλ του γκαζιού, για να επιτρέψετε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση να διατηρήσει την ταχύτητα πορείας.
   Εικόνα του μοχλού του Autopilot με ένα βέλος που δείχνει προς τον οδηγό.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Σημείωση
   Με διπλό τράβηγμα του μοχλού του Autopilot προς το μέρος σας, τίθεται σε λειτουργία το Autosteer (εφόσον έχει ενεργοποιηθεί όπως περιγράφεται στην ενότητα Autosteer), εκτός από τη ρύθμιση της σταθερής ταχύτητας πορείας.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Σημείωση
   Εάν επιλέξετε το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση να ενεργοποιείται στο τρέχον εντοπισμένο όριο ταχύτητας, μπορείτε να καθορίσετε μια απόκλιση. Αγγίξτε τα στοιχεία Controls > Autopilot > Set Speed Offset. Μπορείτε να επιλέξετε σταθερή απόκλιση (Fixed), κατά την οποία η ταχύτητα πορείας προσαρμόζεται κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό km/h σε όλους τους δρόμους ή ποσοστιαία απόκλιση (Percentage), κατά την οποία η ταχύτητα πορείας ρυθμίζεται ως ποσοστό του εντοπισμένου ορίου ταχύτητας πορείας. Εάν τραβήξετε το μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ενώ οδηγείτε ήδη με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας, η καθορισμένη ταχύτητα προσαρμόζεται στην τρέχουσα ταχύτητα οδήγησης αντί για το όριο ταχύτητας. Εάν μετακινήσετε τον μοχλό του Autopilot προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ κινείτε με ταχύτητα ίση με το όριο ταχύτητας, η καθορισμένη ταχύτητα αλλάζει και γίνεται ίση με την τρέχουσα ταχύτητα οδήγησης.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Όταν ρυθμίζετε τη σταθερή ταχύτητα πορείας με βάση το όριο ταχύτητας, η καθορισμένη ταχύτητα μπορεί να μην αλλάζει όταν αλλάζει το όριο ταχύτητας.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μην βασίζεστε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ή στον Περιοριστή ταχύτητας, για να καθορίσετε την ακριβή ή κατάλληλη σταθερή ταχύτητα πορείας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να κινείται με ασφαλή ταχύτητα πορείας ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος και τα ισχύοντα όρια ταχύτητας.
 2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα κατά τη χρήση του συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δεξιό τροχό κύλισης ή τον μοχλό του Autopilot. Για λεπτομέρειες, βλ. Αλλαγή της καθορισμένης σταθερής ταχύτητας πορείας.
 3. Για να ακυρώσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, πιέστε μία φορά το μοχλό απομακρύνοντάς τον από εσάς ή πατήστε το πεντάλ του φρένου. Βλ. Ακύρωση και συνέχιση για περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμός ήχου Cruise Control σύμφωνα με την κίνηση

Εάν θέλετε να ακούγεται ένας ήχος κατά την ενεργοποίηση ή την ακύρωση του Cruise Control σύμφωνα με την κίνηση, αγγίξτε Controls > Autopilot > Traffic-Aware Cruise Control Chime.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S πρέπει να έχει επιλεγεί η θέση στάθμευσης.

Αλλαγή της καθορισμένης σταθερής ταχύτητας πορείας

Για να αλλάξετε την καθορισμένη ταχύτητα πορείας ενώ χρησιμοποιείτε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, μετακινήστε τον μοχλό του Autopilot προς τα πάνω (αύξηση) ή προς τα κάτω (μείωση), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή καθορισμένη ταχύτητα πορείας στο εικονίδιο στον πίνακα οργάνων.

Βέλη που δείχνουν τη μετακίνηση του μοχλού του Autopilot προς τα πάνω και προς τα κάτω στην πρώτη και τη δεύτερη εγκοπή.

Για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα κατά 1 km/h, μετακινήστε τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην πρώτη θέση και αφήστε τον. Για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα στο πλησιέστερο βήμα 5 km/h, μετακινήστε τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη δεύτερη θέση και αφήστε τον. Για παράδειγμα, εάν οδηγείτε με ταχύτητα 83 km/h και μετακινήσετε τον μοχλό προς τα επάνω στη δεύτερη θέση και τον αφήσετε, η ταχύτητα αυξάνεται στα 85 km/h. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα διατηρώντας τον μοχλό στην τέρμα πάνω/κάτω θέση και απελευθερώνοντάς τον όταν η επιθυμητή σταθερή ταχύτητα πορείας εμφανιστεί στο εικονίδιο στον πίνακα οργάνων.

Για να οδηγήσετε στο εντοπισμένο όριο ταχύτητας, μπορείτε επίσης να τραβήξτε το μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας για περίπου μισό δευτερόλεπτο.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι το Model S να φτάσει στη νέα σταθερή ταχύτητα πορείας, με την προϋπόθεση ότι το Model S δεν βρίσκεται πίσω από άλλο όχημα που κινείται με ταχύτητα μικρότερη από την καθορισμένη ταχύτητα.

Πορεία με τη ρυθμισμένη ταχύτητα

Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση διατηρεί την καθορισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας σας, κάθε φορά που δεν εντοπίζεται κάποιο όχημα μπροστά από το Model S. Κατά την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα πίσω από ένα εντοπισμένο όχημα, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση επιταχύνει και επιβραδύνει το Model S όπως απαιτείται, ώστε να διατηρεί μια επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα (βλ. Ρύθμιση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα), έως τη ρυθμισμένη ταχύτητα.

Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ρυθμίζει επίσης τη σταθερή ταχύτητα πορείας κατά την είσοδο και την έξοδο από στροφές.

Μπορείτε να επιταχύνετε μη αυτόματα ανά πάσα στιγμή κατά τη σταθερή οδήγηση με ρυθμισμένη ταχύτητα, αλλά όταν αφήσετε το πεντάλ γκαζιού, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση συνεχίζει την πορεία του με τη ρυθμισμένη ταχύτητα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση επιβραδύνει ενεργά το Model S για να διατηρήσει την επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, τα φώτα φρένων ανάβουν για να ειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς ότι επιβραδύνετε. Μπορεί να παρατηρήσετε μια μικρή κίνηση του πεντάλ φρένου. Ωστόσο, όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση επιταχύνει το Model S, το πεντάλ γκαζιού δεν κινείται.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μπορεί περιστασιακά να προκαλέσει φρενάρισμα του Model S όταν αυτό δεν απαιτείται ή όταν δεν το περιμένετε. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κοντινή παρακολούθηση του προπορευόμενου οχήματος, εντοπισμό οχημάτων ή αντικειμένων στις διπλανές λωρίδες (ειδικά σε στροφές) κ.λπ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Λόγω των περιορισμών που είναι εγγενείς στο ενσωματωμένο GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καταστάσεις όπου το Model S επιβραδύνει, ειδικά κοντά σε εξόδους όπου εντοπίζεται στροφή ή/και κατά την πλοήγηση σε έναν προορισμό και μη ακολούθηση της διαδρομής.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει όλα τα αντικείμενα και, ιδίως όταν οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h, ενδέχεται να μην φρενάρει/επιβραδύνει όταν ένα όχημα ή αντικείμενο βρίσκεται μόνο εν μέρει στη λωρίδα οδήγησης ή όταν ένα προπορευόμενο όχημα εξέρχεται της διαδρομής σας και ένα ακινητοποιημένο ή αργά κινούμενο όχημα ή αντικείμενο βρίσκεται μπροστά σας. Να προσέχετε πάντα τον δρόμο μπροστά σας και να είστε προετοιμασμένοι να προβείτε σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Μην βασίζεστε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση για την αποφυγή σύγκρουσης, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Επιπλέον, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μπορεί να αντιδράσει σε οχήματα ή αντικείμενα που είτε δεν υπάρχουν είτε δεν βρίσκονται στη λωρίδα πορείας, με αποτέλεσμα το Model S να επιβραδύνει άσκοπα ή με ακατάλληλο τρόπο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ενδέχεται να μην μπορεί να παρέχει επαρκή έλεγχο της ταχύτητας λόγω περιορισμένης δυνατότητας πέδησης και επικλινούς εδάφους. Ενδέχεται επίσης να υπολογίσει λάθος την απόσταση από ένα προπορευόμενο όχημα. Η οδήγηση σε κατηφόρα μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα οδήγησης, με αποτέλεσμα το Model S να υπερβεί τη ρυθμισμένη ταχύτητα (και πιθανώς το όριο ταχύτητας του δρόμου). Μην βασίζεστε ποτέ στο ότι το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση θα επιβραδύνει αρκετά το Model S για να αποφύγετε τυχόν σύγκρουση. Να έχετε πάντα τα μάτια σας στραμμένα στον δρόμο κατά την οδήγηση και να είστε προετοιμασμένοι να προβείτε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Μην βασίζεστε στο ότι το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση θα μειώσει αρκετά την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα για την αποφυγή σύγκρουσης, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Προσπέρασμα οχημάτων σε λωρίδες μη προσπεράσματος

Όταν οδηγείτε με ταχύτητα 80 km/h ή μεγαλύτερη, το Model S πρέπει να βρίσκεται σε λωρίδα προσπεράσματος για να προσπεράσετε ένα όχημα. Εάν βρίσκεστε σε λωρίδα μη προσπεράσματος (στα δεξιά ενός οχήματος όταν η κυκλοφορία γίνεται στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ή στα αριστερά ενός οχήματος όταν η κυκλοφορία γίνεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου), το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση δεν σας επιτρέπει να προσπεράσετε άλλα οχήματα. Αντιθέτως, το Model S επιβραδύνει ώστε να προσαρμοστεί στην ταχύτητα του οχήματος σαν να ήταν στην ίδια λωρίδα. Εάν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να προσπεράσετε ένα όχημα, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση σάς επιτρέπει να συνεχίσετε να προσπερνάτε οχήματα κατά την οδήγηση στη λωρίδα μη προσπεράσματος μέχρι να αλλάξετε λωρίδα ή να ακυρώσετε και να συνεχίσετε την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα (στη συνέχεια, σας εμποδίζει να προσπεράσετε ξανά οχήματα σε μια λωρίδα μη προσπεράσματος).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους που αφορούν το προσπέρασμα άλλων οχημάτων και τη χρήση λωρίδων μη προσπεράσματος.

Κατάσταση HOLD

Όταν ακολουθείτε ένα όχημα, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση παραμένει ενεργό σε χαμηλές ταχύτητες, ακόμη και όταν το Model S ακινητοποιηθεί πλήρως. Όταν το όχημα κινείται ξανά, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση συνεχίζει να λειτουργεί με τη ρυθμισμένη ταχύτητα. Ωστόσο, υπό τις ακόλουθες συνθήκες, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μεταβαίνει σε κατάσταση HOLD. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ γκαζιού ή να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας (βλ. Ακύρωση και συνέχιση) για να συνεχίσετε την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα. Όταν είναι ενεργή η κατάσταση HOLD, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται το εικονίδιο HOLD και ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να συνεχίσετε το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας. Οι παρακάτω συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν τη μετάβαση του Συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση στην κατάσταση HOLD:

 • Model S έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για 5 λεπτά.
 • Model S εντοπίζει έναν πεζό (η κατάσταση HOLD μπορεί να σβήσει όταν ο πεζός δεν εντοπίζεται πλέον).
 • Model S ξαφνικά χάνει την ορατότητα του προπορευόμενου οχήματος.
 • Ανιχνεύεται εμπόδιο μπροστά από το Model S.

Οδήγηση με σταθερή ταχύτητα κοντά σε εξόδους

Όταν οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης και ανάβετε το φλας προς την πλευρά της εξόδου, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση υποθέτει ότι εξέρχεστε και αρχίζει να επιβραδύνει το όχημα Model S. Εάν δεν κατευθυνθείτε προς την έξοδο, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση συνεχίζει τη σταθερή πορεία με τη ρυθμισμένη ταχύτητα. Σε περιοχές κυκλοφορίας στη δεξιά πλευρά του δρόμου, αυτό συμβαίνει μόνο όταν ανάψετε δεξί φλας ενώ οδηγείτε στην πιο δεξιά λωρίδα, σε απόσταση έως 50 μέτρων από μια έξοδο. Παρόμοια, σε περιοχές κυκλοφορίας στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αυτό συμβαίνει μόνο όταν ανάψετε αριστερό φλας ενώ οδηγείτε στην πιο αριστερή λωρίδα, σε απόσταση έως 50 μέτρων από μια έξοδο.

Κατά την οδήγηση σε μια είσοδο προς τον αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ρυθμίζει αυτόματα την καθορισμένη ταχύτητα πορείας στο όριο ταχύτητας του αυτοκινητόδρομου συν οποιοδήποτε περιθώριο έχετε καθορίσει.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το ενσωματωμένο Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) προσδιορίζει εάν οδηγείτε σε μια περιοχή με κυκλοφορία στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του δρόμου. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα GPS (για παράδειγμα, εάν το σήμα είναι ανεπαρκές), το άναμμα του φλας κοντά σε μια έξοδο δεν προκαλεί επιβράδυνση του Model S από το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.

Όταν είναι ενεργοποιημένο ενώ κινήστε σε κόμβο ή έξοδο αυτοκινητοδρόμου, σε ορισμένες περιοχές, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μπορεί να μειώσει τη ρυθμισμένη ταχύτητα σε βήματα των 5 km/h – έως και τα 40 km/h – για καλύτερη προσαρμογή στις αναφερόμενες ταχύτητες άλλων οχημάτων Tesla που έχουν διέλθει από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να το παρακάμψετε αυτό και να συνεχίσετε την οδήγηση με την καθορισμένη ταχύτητα, πατήστε το πεντάλ γκαζιού ή μετακινήστε τον μοχλό του Autopilot. Η νέα ρυθμισμένη ταχύτητα διατηρείται όσο διαρκεί ο κόμβος ή η έξοδος (εκτός εάν την παρακάμψετε ή ακυρώσετε το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση). Μετά τον κόμβο ή την έξοδο, η ρυθμισμένη ταχύτητα μπορεί να επανέλθει ή να αλλάξει, ανάλογα με τις απαιτήσεις, με βάση τη νέα θέση. Για παράδειγμα, εάν μπήκατε από πλαϊνή λωρίδα σε διαφορετικό αυτοκινητόδρομο, η καθορισμένη ταχύτητα πορείας επανέρχεται σε εκείνη που είχε το όχημα προτού φτάσετε στον κόμβο.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως όταν τα δεδομένα δεν επαρκούν), το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ενδέχεται να μην μειώσει αυτόματα τη ρυθμισμένη ταχύτητα στον κόμβο ή την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο. Μην βασίζεστε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση για τον καθορισμό της κατάλληλης ταχύτητας οδήγησης. Η Tesla συνιστά να οδηγείτε με ταχύτητα που είναι ασφαλής για τις οδικές συνθήκες και εντός των ορίων ταχύτητας που ισχύουν.

Ρύθμιση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα

Για να ρυθμίσετε την απόσταση από προπορευόμενο όχημα που θέλετε να διατηρήσετε μεταξύ του Model S και ενός οχήματος που κινείται μπροστά σας, περιστρέψτε τον μοχλό του Autopilot. Κάθε ρύθμιση αντιστοιχεί σε μια απόσταση βάσει χρόνου, η οποία αντιπροσωπεύει τον χρόνο που χρειάζεται το Model S για να φτάσει από την τρέχουσα θέση του στη θέση του πίσω προφυλακτήρα του προπορευόμενου οχήματος. Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να την αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο.

Η κοντινότερη απόσταση ακολούθησης είναι η 2.

Εικόνα που δείχνει την περιστροφή του μοχλού του Autopilot.

Καθώς περιστρέφετε τον μοχλό του Autopilot, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. Αφήστε τον μοχλό όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Στιγμιότυπο οθόνης με δύο αυτοκίνητα με μια μέτρηση μεταξύ τους και τον αριθμό "4".
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να καθορίζει και να διατηρεί ανά πάσα στιγμή μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Μην βασίζεστε στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση για τη διατήρηση της ακριβούς ή κατάλληλης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση για την επαρκή επιβράδυνση του Model S για την αποφυγή σύγκρουσης. Πρέπει να παρακολουθείτε πάντα τον δρόμο μπροστά σας και να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε διορθωτικές ενέργειες αμέσως.

Επιτάχυνση προσπεράσματος

Όταν ακολουθείτε ένα όχημα με ενεργοποιημένο το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, η ενεργοποίηση του φλας (για να υποδείξετε μετακίνηση στη λωρίδα προσπέρασης) επιταχύνει το Model S προς το προπορευόμενο όχημα. Κρατώντας στιγμιαία πατημένο τον μοχλό των φλας προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μπορείτε να επιταχύνετε γρήγορα έως τη ρυθμισμένη ταχύτητα χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού. Το φλας προκαλεί επιτάχυνση μόνο όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες:

 • Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση λειτουργεί και εντοπίζει ένα προπορευόμενο όχημα.
 • Δεν εντοπίζονται εμπόδια ή οχήματα στη λωρίδα-στόχο.
 • Model S κινείται με ταχύτητα μικρότερη από τη ρυθμισμένη, αλλά μεγαλύτερη από 72 km/h.

Η Επιτάχυνση προσπεράσματος προορίζεται ως βοήθημα κατά το προσπέρασμα ενός προπορευόμενου οχήματος. Όταν ανάψετε φλας, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση συνεχίζει να διατηρεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αλλά σας επιτρέπει να οδηγείτε ελαφρώς πιο κοντά από την επιλεγμένη απόσταση.

Η επιτάχυνση ακυρώνεται όταν προκύψει μία από τις εξής συνθήκες:

 • Φτάσετε τη σταθερή ταχύτητα πορείας που έχετε ορίσει.
 • Η αλλαγή λωρίδας διαρκεί πολύ.
 • Model S πλησιάζει πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα.

  Ή

 • Σβήνετε το φλας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η επιτάχυνση προσπεράσματος προκύπτει όταν ενεργοποιείτε πλήρως το φλας ή . Όταν αφήνετε το φλας, το Model S σταματάει να επιταχύνει (όπως όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού) και συνεχίζει με την καθορισμένη ταχύτητα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Επιτάχυνση προσπεράσματος μπορεί να ακυρωθεί για πολλούς απρόβλεπτους λόγους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω (για παράδειγμα, έλλειψη δεδομένων GPS). Παραμείνετε σε εγρήγορση και μην βασίζεστε ποτέ στην Επιτάχυνση προσπεράσματος για να αυξήσετε την ταχύτητα οδήγησης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Επιτάχυνση προσπεράσματος αυξάνει την ταχύτητα οδήγησης κάθε φορά που ενεργοποιείται το κατάλληλο φλας και επιταχύνει το Model S πλησιάζοντας το προπορευόμενο όχημα. Παρόλο που το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση συνεχίζει να διατηρεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα μειώνεται όταν είναι ενεργή η Επιτάχυνση προσπεράσματος, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν σκοπεύετε να προσπεράσετε το προπορευόμενο όχημα.

Ακύρωση και συνέχιση

Για να ακυρώσετε χειροκίνητα το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, πατήστε το πεντάλ φρένου ή σπρώξτε στιγμιαία τον μοχλό του Autopilot απομακρύνοντάς τον από εσάς. Το εικονίδιο σταθερής ταχύτητας πορείας στον πίνακα οργάνων γίνεται γκρι για να υποδείξει ότι το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση δεν είναι πλέον ενεργό.

Εικόνα του μοχλού του Autopilot με ένα βέλος που δείχνει αντίθετα από τον οδηγό.

Για να συνεχίσετε την οδήγηση με την προηγούμενη σταθερή ρυθμισμένη ταχύτητα, τραβήξτε στιγμιαία τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας.

Εικόνα του μοχλού του Autopilot με ένα βέλος που δείχνει προς τον οδηγό.

Για να συνεχίσετε την οδήγηση με την τρέχουσα ταχύτητα, μετακινήστε τον μοχλό του Autopilot προς τα πάνω ή προς τα κάτω και μετά αφήστε τον.

Εικόνα του μοχλού του Autopilot με ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω και ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν ακυρωθεί το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, το Model S δεν ρολάρει. Αντίθετα, η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας επιβραδύνει το Model S με τον ίδιο τρόπο όπως όταν απομακρύνετε το πόδι σας από το γκάζι κατά την οδήγηση χωρίς το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση (βλ. Πέδηση με ανάκτηση ενέργειας).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ακυρώνεται ή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Πατάτε το πεντάλ φρένου.
 • Η ταχύτητα οδήγησης υπερβαίνει τη μέγιστη σταθερή ταχύτητα των 150 km/h.
 • Αλλάζετε σχέση μετάδοσης στο Model S.
 • Εάν ανοίξει μια πόρτα.
 • Υπάρχει εμπόδιο σε μία κάμερα ή σε έναν αισθητήρα (εάν υπάρχουν). Αυτό μπορεί να προκληθεί από ακαθαρσίες, λάσπη, πάγο, χιόνι, ομίχλη κ.λπ.
 • Η ρύθμιση ελέγχου πρόσφυσης απενεργοποιείται μη αυτόματα ή ενεργοποιείται επανειλημμένα για να αποτραπεί η ολίσθηση των τροχών.
 • Οι τροχοί σπινάρουν ενώ το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
 • Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση παρουσιάζει βλάβη ή χρειάζεται σέρβις.

Όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση δεν είναι διαθέσιμο ή ακυρωθεί, το Model S δεν κινείται σταθερά στη ρυθμισμένη ταχύτητα και δεν διατηρείται πλέον η καθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση μπορεί να ακυρωθεί απροσδόκητα ανά πάσα στιγμή για απρόβλεπτους λόγους. Πρέπει να παρακολουθείτε πάντα τον δρόμο μπροστά σας και να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε διορθωτικές ενέργειες. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να έχει τον έλεγχο του Model S ανά πάσα στιγμή.

Σύνοψη των ενδείξεων του συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας

Εικονίδιο που δείχνει την καθορισμένη ταχύτητα.
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση είναι διαθέσιμο, αλλά δεν ελέγχει ενεργά την ταχύτητά σας μέχρι να το ενεργοποιήσετε. Ο αριθμός που εμφανίζεται με γκρι χρώμα είναι σταθερή ταχύτητα πορείας που θα οριστεί όταν ενεργοποιήσετε το Σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.
Εικονίδιο που δείχνει την καθορισμένη ταχύτητα.
Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση λειτουργεί ενεργά και είτε διατηρεί τη ρυθμισμένη ταχύτητα (δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα) είτε διατηρεί μια επιλεγμένη απόσταση από ένα προπορευόμενο όχημα (έως τη ρυθμισμένη ταχύτητα).
Εικονίδιο ενός "H" μέσα σε έναν κύκλο με ημικύκλια σε κάθε πλευρά του κύκλου.
Model S έχει σταματήσει εντελώς, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση HOLD. Εάν είναι ασφαλές, πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να συνεχίσετε την οδήγηση με το ρυθμισμένο όριο σταθερής ταχύτητας.

Περιορισμοί

Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση είναι ιδιαίτερα απίθανο να λειτουργεί όπως προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο δρόμος έχει απότομες στροφές.
 • Η ορατότητα είναι κακή (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Έντονο φως (π.χ. προβολείς από το αντίθετο ρεύμα ή άμεσο ηλιακό φως) παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Υπάρχει εμπόδιο σε μία κάμερα ή σε έναν αισθητήρα (εάν υπάρχουν) (θόλωση, βρωμιά, κάλυψη από αυτοκόλλητο κ.λπ.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η παραπάνω λίστα δεν αποτελεί μια πλήρη λίστα των καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του Συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.