Προφίλ οδηγών

Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το κάθισμα του οδηγού, τη θέση τιμόνι ή τους εξωτερικούς καθρέφτες, η οθόνη αφής σάς ζητά να δημιουργήσετε ένα προφίλ οδηγού για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Στο προφίλ σας αποθηκεύονται επίσης διάφορες προτιμήσεις που καταχωρείτε κατά την προσαρμογή του Model S.

μισός κύκλος με μικρότερο κύκλο πάνω του
Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ οδηγού, αγγίξτε το εικονίδιο προφίλ οδηγού στο επάνω μέρος της οθόνης αφής. Στη συνέχεια, αγγίξτε τις επιλογές Driver Profile Settings > Add New Driver, πληκτρολογήστε το όνομα του οδηγού και μετά αγγίξτε την επιλογή Create Profile. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Use Easy Entry, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε (ή να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες) ρυθμίσεις Easy Entry, με τις οποίες το κάθισμα του οδηγού και το τιμόνι ρυθμίζονται αυτόματα για εύκολη είσοδο και έξοδο από το Model S.

Εάν αλλάξετε τη θέση του καθίσματος του οδηγού, του τιμόνι ή των εξωτερικών καθρεφτών αφού αποθηκεύσετε ή επιλέξετε ένα προφίλ οδηγού, η οθόνη αφής σάς ζητά να αποθηκεύσετε (Save) τη νέα θέση ή να επαναφέρετε (Restore) την προηγούμενη αποθηκευμένη θέση (οι άλλες ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα). Για να αλλάξετε μια ρύθμιση χωρίς αποθήκευση ή επαναφορά, αγνοήστε απλώς το μήνυμα.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ οδηγού, αγγίξτε το εικονίδιο του προφίλ οδηγού στο πάνω μέρος της οθόνης αφής, έπειτα αγγίξτε την επιλογή Driver Profile Settings και επιλέξτε το προφίλ οδηγού που θέλετε να διαγράψετε. Αφού κάνετε την επιλογή, μπορείτε να πατήσετε Delete για να διαγράψετε το προφίλ οδηγού.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο είναι ένα ενσωματωμένο προφίλ οδηγού που περιορίζει την ταχύτητα και την πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του Model S (βλ. Λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέξατε κατά την αγορά, ορισμένα οχήματα Model S δεν διαθέτουν τη λειτουργία προφίλ οδηγού. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου το όχημα διαθέτει προφίλ οδηγού, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην αποθηκεύονται και να μην ρυθμίζονται αυτόματα με βάση το προφίλ οδηγού (για παράδειγμα, η θέση του καθρέφτη).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να διακόψετε τις αυτόματες προσαρμογές που βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση ένα προφίλ οδηγού, αγγίξτε την επιλογή Stop στο αναπτυσσόμενο μενού Driver Profile. Οι αυτόματες προσαρμογές σταματούν επίσης, εάν ρυθμίσετε χειροκίνητα ένα κάθισμα, έναν καθρέφτη ή το τιμόνι.

Επιλέγοντας μεταξύ προφίλ οδηγών

μισός κύκλος με μικρότερο κύκλο πάνω του
Για να ρυθμίσετε το Model S με βάση το προφίλ οδηγού, αγγίξτε το εικονίδιο προφίλ οδηγού στο επάνω μέρος της οθόνης αφής. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό και το Model S προσαρμόζεται βάσει των ρυθμίσεων που έχουν αποθηκευτεί στο επιλεγμένο προφίλ οδηγού.

Αποθηκευμένες ρυθμίσεις

Ένα υποσύνολο των ρυθμίσεων που επιλέγετε για να προσαρμόσετε το Model S αποθηκεύονται αυτόματα στο προφίλ οδηγού σας. Μόλις αποθηκευτούν, εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι ελέγχου δίπλα στο εικονίδιο προφίλ οδηγού στην οθόνη αφής. Παραδείγματα αυτόματα αποθηκευμένων ρυθμίσεων προφίλ οδηγού είναι τα εξής:
 • Ρυθμίσεις πλοήγησης, θερμοκρασίας, φώτων και οθόνης.
 • Προτιμήσεις Autopilot και οδήγησης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα προφίλ οδηγών διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του οχήματος και την έκδοση του εγκατεστημένου λογισμικού.

Σύνδεση ενός προφίλ οδηγού με τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να συνδέσετε ένα προφίλ οδηγού με ένα συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο, ώστε το Model S να επιλέγει αυτόματα το σωστό προφίλ οδηγού, όταν εντοπιστεί το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο καθώς πλησιάζετε στο όχημα και ανοίγετε την πόρτα του οδηγού. Για να συνδέσετε ένα προφίλ οδηγού με ένα keyfob, μπείτε στο Model S έχοντας μαζί σας το keyfob και αγγίξτε το εικονίδιο του προφίλ οδηγού στο πάνω μέρος της οθόνης αφής. Επιλέξτε το προφίλ οδηγού που θέλετε να συνδέσετε με το keyfob και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή Link to Key Fob.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S ανιχνεύει μόνο ένα keyfob κάθε φορά. Το προφίλ οδηγού συνδέεται με το keyfob που ανιχνεύεται από το όχημα τη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, εάν θέλετε να συνδέσετε προφίλ οδηγού σε πολλά keyfob, βεβαιωθείτε ότι μόνο το keyfob στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το προφίλ οδηγού είναι εντός της εμβέλειας ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της διαδικασίας σύνδεσης. Απομακρύνετε όλα τα άλλα keyfob εκτός της εμβέλειας ανίχνευσης (τουλάχιστον ένα μέτρο από το Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S μπορεί να υποστηρίξει έως τρία συνδεδεμένα keyfob. Ωστόσο, ένα προφίλ οδηγού μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα keyfob.

Για να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ ενός προφίλ οδηγού και ενός keyfob, αγγίξτε το εικονίδιο του προφίλ οδηγού στο πάνω μέρος της οθόνης αφής. Επιλέξτε το προφίλ οδηγού και κατόπιν αγγίξτε το X δίπλα στην επιλογή Linked to Key Fob.

Εύκολη επιβίβαση

Μπορείτε να ορίσετε μια ρύθμιση Εύκολης επιβίβασης που μετακινεί το τιμόνι και το κάθισμα του οδηγού, για να διευκολύνετε την είσοδο και την έξοδο από το Model S. Κάθε οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ρύθμιση Εύκολης επιβίβασης, συσχετίζοντάς την με το προφίλ οδηγού που διαθέτει. Όταν η ρύθμιση Εύκολης επιβίβασης είναι συσχετισμένη με ένα προφίλ οδηγού, το τιμόνι και το κάθισμα του οδηγού ρυθμίζονται αυτόματα όταν επιλέγεται η σχέση στάθμευσης και λύνεται η ζώνη ασφαλείας του οδηγού, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος από το Model S. Όταν ο οδηγός επιστρέψει στο όχημα και πατήσει το πεντάλ φρένου, οι ρυθμίσεις επανέρχονται αυτόματα στις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από το πιο πρόσφατο προφίλ οδηγού (ή με βάση το κλειδί, εάν είναι συνδεδεμένο σε ένα προφίλ οδηγού).

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Easy Entry με ένα προφίλ οδηγού, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Use Easy Entry.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την Εύκολη επιβίβαση για να μετακινήσετε το κάθισμα του οδηγού στην τέρμα πίσω θέση, εάν έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε ένα πίσω κάθισμα πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Εάν το διάκενο μειωθεί, η κίνηση του καθίσματος μπορεί να επηρεάσει τα πόδια του παιδιού, να προκαλέσει τραυματισμό ή να απαγκιστρώσει το κάθισμα.

Λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο

Όταν το Model S βρίσκεται στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

 • Η ταχύτητα περιορίζεται στα 113 km/h.
 • Η μέγιστη επιτάχυνση και ισχύς είναι περιορισμένες.
 • Ο μπροστινός χώρος αποσκευών και το ντουλαπάκι συνοδηγού είναι κλειδωμένα.
 • Οι τοποθεσίες οικίας και εργασίας δεν είναι διαθέσιμες στο σύστημα πλοήγησης.
 • Οι φωνητικές εντολές είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι πρακτικές λειτουργίες του Autopilot είναι απενεργοποιημένες.
 • Η ρύθμιση δυνατότητας πρόσβασης μέσω κινητού δεν μπορεί να αλλάξει.
 • Το HomeLink (εάν διατίθεται στην περιοχή αγοράς σας) δεν είναι προσβάσιμο.
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα προφίλ οδηγού.
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το Toybox και το Theater.
 • Το Wi-Fi και το Bluetooth είναι απενεργοποιημένα. Όταν το Model S βρίσκεται στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, δεν μπορείτε να συζεύξετε νέες συσκευές Bluetooth ή να δείτε ή να διαγράψετε υπάρχουσες συζευγμένες συσκευές. Ωστόσο, εάν βρίσκεται εντός εμβέλειας μια συσκευή συζευγμένη μέσω Bluetooth ή ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi, το Model S θα συνδεθεί σε αυτά.

Εκκίνηση της λειτουργίας Έτοιμο για παρκαδόρο

Με επιλεγμένη τη θέση στάθμευσης στο Model S , αγγίξτε το εικονίδιο του προφίλ οδηγού στο επάνω μέρος της οθόνης αφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Valet Mode.

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, η οθόνη αφής θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε έναν 4ψήφιο κωδικό PIN που θα χρησιμοποιείτε για να ακυρώνετε τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο.

Όταν η λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο είναι ενεργή, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η λέξη Valet, ενώ το προφίλ οδηγού αλλάζει σε Valet Mode στην οθόνη αφής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά, για να εκκινήσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο (εάν το Model S βρίσκεται στη θέση στάθμευσης). Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε PIN, επειδή ήδη απαιτείται να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση PIN to Drive (βλ. Εισαγωγή PIN για έναρξη οδήγησης), πρέπει να εισαγάγετε τον PIN για έναρξη οδήγησης, ώστε να μπορείτε να ορίσετε ή να εισαγάγετε έναν PIN παρκαδόρου. Όταν βρίσκεται στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, μπορείτε να οδηγήσετε το Model S χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή PIN για έναρξη οδήγησης από τον παρκαδόρο.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η ρύθμιση PIN to Drive δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργή η λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN παρκαδόρου, πραγματοποιήστε επαναφορά του από το εσωτερικό του Model S εισάγοντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Tesla (ενέργεια η οποία ακυρώνει επίσης τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο). Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το PIN σας μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Ακύρωση της λειτουργίας Έτοιμο για παρκαδόρο

Με επιλεγμένη τη θέση στάθμευσης στο Model S , αγγίξτε το εικονίδιο προφίλ οδηγού Valet Mode στο επάνω μέρος της οθόνης αφής, και εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό σας PIN.

Όταν ακυρώνετε τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το προφίλ οδηγού και τις ρυθμίσεις κλιματισμού που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα, και όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό PIN για να ακυρώσετε τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο από την εφαρμογή για κινητά.