Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία

Οι παρακάτω οδηγίες προϋποθέτουν τη χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας χαμηλή τάση (π.χ. φορητή βοηθητική μπαταρία). Σε περίπτωση εκκίνησης του Model S με βοηθητική παροχή ρεύματος από άλλο όχημα, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Model S δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση άλλου οχήματος με βοηθητική παροχή ρεύματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την εκκίνηση του Model S με βοηθητική παροχή ρεύματος, πρέπει να αποφεύγετε τα βραχυκυκλώματα. Σε περίπτωση σύνδεσης καλωδίων σε λάθος πόλους, επαφής των καλωδίων μεταξύ τους κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο Model S.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια εξωτερική παροχή ρεύματος. Αφού ανοίξετε το καπό:

 1. Αφαιρέστε το πλαίσιο συντήρησης.
 2. Βρείτε τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο.
 3. Απασφαλίστε το κάλυμμα από τον κόκκινο θετικό (+) πόλο και μετά συνδέστε το κόκκινο θετικό (+) καλώδιο της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στον κόκκινο θετικό (+) πόλο.
 4. Συνδέστε το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στο όχημα.
 5. Ενεργοποιήστε την εξωτερική παροχή ρεύματος (ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή). Αγγίξτε την οθόνη αφής για να την ενεργοποιήσετε.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να λάβει αρκετή ηλεκτρική ισχύ η οθόνη αφής για να ενεργοποιηθεί.
 6. Όταν πάψει να χρειάζεται η εξωτερική παροχή ρεύματος χαμηλή τάση, αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια ξεκινώντας από το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο.
 7. Στο πάνω μέρος της μπαταρίας χαμηλή τάση, πιέστε το περίβλημα της φίσας προς τη φίσα, ώστε να συνδεθεί η φίσα στην μπαταρία χαμηλή τάση.
 8. Στο πάνω μέρος της μπαταρίας χαμηλή τάση, πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ασφάλισης που συγκρατεί τη φίσα στο περίβλημά της.
 9. Επανατοποθετήστε το πάνελ συντήρησης στην αρχική του θέση και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
 10. Κλείστε το καπό.