Περιοριστής ταχύτητας

Πώς λειτουργεί ο Περιοριστής ταχύτητας

Model S εμφανίζει ένα όριο ταχύτητας στον πίνακα οργάνων και μπορείτε να επιλέξετε εάν και πώς θα ειδοποιείστε όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας. Επίσης, αντί να χρησιμοποιήσετε το εντοπισμένο όριο ταχύτητας, μπορείτε να βασίσετε τις προειδοποιήσεις σε ένα αυθαίρετο όριο ταχύτητας που καταχωρείτε χειροκίνητα.

Πίνακας ελέγχου με βέλος που δείχνει προς το όριο ταχύτητας
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε δρόμους όπου τα δεδομένα χάρτη προσδιορίζουν ότι υπάρχει όριο ταχύτητας υπό προϋποθέσεις (για παράδειγμα, όριο ταχύτητας με βάση την ώρα ή τις καιρικές συνθήκες), εμφανίζεται ένα δεύτερο όριο ταχύτητας κάτω από το πρώτο όριο ταχύτητας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να προσδιορίσει εάν το όριο ταχύτητας υπό συνθήκες είναι σε ισχύ και να προσαρμόσει ανάλογα την ταχύτητα οδήγησης. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τους χάρτες που είναι εγκατεστημένοι στο σύστημα για να εμφανιστούν τα όρια ταχύτητας υπό συνθήκες (Ενημερώσεις χαρτών).

Σε περιπτώσεις όπου το Model S δεν είναι δυνατό να καθορίσει ένα όριο ταχύτητας ή ο Περιοριστής ταχύτητας δεν είναι βέβαιος ότι το δεδομένο όριο ταχύτητας είναι ακριβές, στον πίνακα οργάνων μπορεί να μην εμφανίζεται το σήμα ορίου ταχύτητας και οι προειδοποιήσεις να μην ισχύουν.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας σβήνουν μετά από δέκα δευτερόλεπτα ή όταν το Model S επιβραδύνει κάτω από το καθορισμένο όριο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε στον Περιοριστή ταχύτητας για να καθορίσετε το κατάλληλο όριο ταχύτητας ή την ταχύτητα οδήγησης. Οδηγείτε πάντα με ασφαλή ταχύτητα, ανάλογα με την κυκλοφορία και τις συνθήκες του οδοστρώματος.

Έλεγχος του Περιοριστή ταχύτητας

Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Speed Limit Warning, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Speed Limit Warning και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Off - Δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας και δεν ακούγονται ηχητικά σήματα.
 • Display - Τα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων και το μέγεθος του σήματος αυξάνεται όταν υπερβαίνετε το καθορισμένο όριο.
 • Chime - Εκτός από την οπτική ένδειξη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνετε το καθορισμένο όριο ταχύτητας.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τρόπο προσδιορισμού του ορίου ταχύτητας:

 • Relative - Μπορείτε να ορίσετε μια απόκλιση ορίου ταχύτητας (+ ή -) εάν θέλετε να ειδοποιείστε μόνο όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας κατά ένα καθορισμένο ποσό. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξήσετε την απόκλιση στα +10 km/h εάν θέλετε να προειδοποιείστε μόνο όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας κατά 10 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η απόκλιση από το όριο ταχύτητας επηρεάζει επίσης τον αριθμό που εμφανίζεται στο γκρι εικονίδιο ταχύτητας στον πίνακα οργάνων.
 • Absolute - Καθορίστε χειροκίνητα οποιοδήποτε όριο ταχύτητας μεταξύ 30 και 240 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ο Περιοριστής ταχύτητας δεν είναι πάντα ακριβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θέση ενός δρόμου μπορεί να μην υπολογιστεί σωστά και ο Περιοριστής ταχύτητας μπορεί να εμφανίσει μια ταχύτητα για έναν διπλανό δρόμο που μπορεί να έχει διαφορετικό όριο ταχύτητας. Για παράδειγμα, ο Περιοριστής ταχύτητας μπορεί να θεωρήσει ότι το Model S βρίσκεται σε αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης, όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται στον παράδρομό του και το αντίστροφο.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η επιλεγμένη ρύθμιση διατηρείται μέχρι να την αλλάξετε χειροκίνητα.

Περιορισμοί και ανακρίβειες

Ο Περιοριστής ταχύτητας μπορεί να μην είναι πλήρως λειτουργικός ή μπορεί να παρέχει ανακριβείς πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις:

 • Η ορατότητα είναι κακή και τα σήματα ορίου ταχύτητας δεν είναι ευκρινώς ορατά (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Έντονο φως (π.χ. προβολείς από το αντίθετο ρεύμα ή άμεσο ηλιακό φως) παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Model S κινείται πολύ κοντά σε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα των καμερών.
 • Το παρμπρίζ εμποδίζει την ορατότητα της κάμερας (θαμπωμένο, βρόμικο, καλυμμένο με αυτοκόλλητα κ.λπ.).
 • Τα σήματα ορίου ταχύτητας αποκρύπτονται από αντικείμενα.
 • Τα όρια ταχύτητας που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων χάρτη είναι εσφαλμένα ή μη ενημερωμένα.
 • Model S κινείται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα GPS ή χάρτη ή όπου δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός σημάτων ορίου ταχύτητας.
 • Κυκλοφοριακές πινακίδες που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές αναγνωρίσιμες μορφές, όπως ψηφιακές ή προσωρινές πινακίδες ταχύτητας.
 • Υπάρχει μια πρόσφατη αλλαγή σε ένα όριο ταχύτητας ή δρόμο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του Περιοριστή ταχύτητας. Ο Περιοριστής ταχύτητας μπορεί να μην παρέχει προειδοποιήσεις για πολλούς άλλους λόγους.