Ηλεκτρονικά συστήματα στο εσωτερικό του οχήματος

Εκτός από τους χώρους αποθήκευσης και τις ποτηροθήκες (βλ. Χώροι αποθήκευσης στο εσωτερικό του οχήματος), το εσωτερικό του Model S υποστηρίζει διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως θύρες USB, και μια πρίζα 12 V.

Θύρες USB

Το Model S διαθέτει δύο θύρες USB στο μπροστινό τμήμα της κεντρικής κονσόλας, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση συσκευών USB. Για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια μονάδα USB συνδεδεμένη σε αυτές τις θύρες, βλ. Αναπαραγωγή πολυμέσων από συσκευές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις θύρες για να φορτίσετε συσκευές USB.

Πλαίσιο μεγέθυνσης και βέλος που δείχνει τη θέση των θυρών USB στο μπροστινό μέρος της κεντρικής κονσόλας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μην συνδέετε πολλές συσκευές χρησιμοποιώντας διανομέα USB. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση των συνδεδεμένων συσκευών ή την αναγνώρισή τους από το Media Player.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η τροφοδοσία είναι διαθέσιμη κάθε φορά που το όχημα θεωρείται "ενεργό". Το όχημα μπορεί να είναι ενεργό για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες όπως το Summon ή όταν είναι ενεργοποιημένες λειτουργίες όπως οι Preconditioning, Προστασία υπερθέρμανσης καμπίνας, Keep Climate On, Dog Mode, Camp Mode, Sentry Mode κ.λπ. Το όχημα είναι επίσης ενεργό όταν φορτίζεται ή χρησιμοποιείται η μπαταρία χαμηλή τάση, κατά τη φόρτιση υψηλής τάσης, όταν το όχημα επικοινωνεί με την εφαρμογή για κινητά κ.λπ. Εάν αφήσετε ένα αξεσουάρ συνδεδεμένο, δεν θα εξαντληθεί η μπαταρία χαμηλή τάση.

Χαμηλή τάση Πρίζα

Το Model S σας διαθέτει μια πρίζα στο μπροστινό μέρος της κεντρικής κονσόλας. Η τροφοδοσία είναι διαθέσιμη κάθε φορά που είναι ενεργοποιημένος ο πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής.

Βέλος που δείχνει προς την πρίζα.

Η πρίζα ή οι πρίζες χαμηλή τάσηείναι κατάλληλη για αξεσουάρ που απαιτούν συνεχή παροχή ρεύματος με ένταση έως 11 A (μέγιστη στιγμιαία ένταση ρεύματος 15 A) ή με συνεχή ισχύ 150 W το ανώτερο (μέγιστη στιγμιαία ισχύς 180 W).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η τροφοδοσία είναι διαθέσιμη κάθε φορά που το όχημα θεωρείται "ενεργό". Το όχημα μπορεί να είναι ενεργό για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες όπως το Summon ή όταν είναι ενεργοποιημένες λειτουργίες όπως οι Preconditioning, Προστασία υπερθέρμανσης καμπίνας, Keep Climate On, Dog Mode, Camp Mode, Sentry Mode κ.λπ. Το όχημα είναι επίσης ενεργό όταν φορτίζεται ή χρησιμοποιείται η μπαταρία χαμηλή τάση, κατά τη φόρτιση υψηλής τάσης, όταν το όχημα επικοινωνεί με την εφαρμογή για κινητά κ.λπ. Εάν αφήσετε ένα αξεσουάρ συνδεδεμένο, δεν θα εξαντληθεί η μπαταρία χαμηλή τάση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περιπτώσεις όπου το Model S δεν μπορεί να εντοπίσει το keyfob (χαμηλή ισχύς μπαταρίας, παρεμβολές κ.λπ.), τοποθετήστε το ακριβώς κάτω από την πρίζα χαμηλή τάση όπου το Model S μπορεί να το εντοπίσει καλύτερα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η πρίζα και το βύσμα ενός αξεσουάρ μπορεί να ζεσταθούν.