Ανύψωση με ανυψωτικό και ανύψωση με γρύλο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανυψώσετε το Model S. Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις επισκευής που δεν είναι της Tesla γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των σημείων ανύψωσης και των προειδοποιήσεων.

 1. Τοποθετήστε το Model S στο κέντρο ανάμεσα στους στύλους ανύψωσης.
 2. Εάν το Model S διαθέτει αερανάρτηση, οριζοντιώνεται αυτόματα, ακόμα κι όταν το όχημα είναι "σε αδράνεια" και η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη (βλ. Jack Mode). Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ρυθμίσετε την ανάρτηση ως εξής:
  • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Suspension.
  • Πατήστε το πεντάλ φρένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Very High για να μεγιστοποιήσετε το ύψος της ανάρτησης.
  • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Jack Mode για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη οριζοντίωση.
 3. Τοποθετήστε τα πέλματα των βραχιόνων ανύψωσης κάτω από τα καθορισμένα σημεία ανύψωσης του αμαξώματος στις θέσεις που φαίνονται στην εικόνα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  ΜΗΝ τοποθετείτε τα πέλματα των βραχιόνων ανύψωσης κάτω από την μπαταρία ή τις πλευρικές ράγες.
  Όψη από το κάτω μέρος του οχήματος, όπου τα σημεία ανύψωσης εμφανίζονται με πράσινο χρώμα και οι περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.
 4. Ρυθμίστε το ύψος και τη θέση των πελμάτων των βραχιόνων ανύψωσης, για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 5. Με βοήθεια, ανυψώστε το ανυψωτικό στο επιθυμητό ύψος, διασφαλίζοντας ότι τα πέλματα των βραχιόνων ανύψωσης παραμένουν στη σωστή θέση.
 6. Ενεργοποιήστε όλες τις ασφάλειες ανύψωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ανυψωτικού.
 7. Αφού χαμηλώσετε το όχημα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Jack Mode αγγίζοντας Controls > Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το σύστημα αερανάρτησης οριζοντιώνεται αυτόματα, ακόμα κι όταν το όχημα είναι "σε αδράνεια" και η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη. Πριν από την ανύψωση με ανυψωτικό ή γρύλο, αυτό το σύστημα ΠΡΕΠΕΙ να απενεργοποιείται προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Jack. Εάν δεν απενεργοποιήσετε την αερανάρτηση, το Model S μπορεί να επιχειρήσει να οριζοντιωθεί αυτόματα και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ποτέ μην ανυψώνετε το Model S όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο, ακόμα και αν η φόρτιση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην εργάζεστε σε ένα όχημα που δεν υποστηρίζεται σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι δική σας ευθύνη να παρατηρείτε το όχημα και το περιβάλλον του. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι καθαρή κατά την ανύψωση και το χαμήλωμα Model S και ότι οι πόρτες, ο μπροστινός χώρος αποσκευών, και η υδραυλική πόρτα είναι κλειστά, όπως απαιτείται, για την αποφυγή ζημιάς.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ανυψώνετε από το κάτω μέρος της μπαταρίας ή τις πλευρικές ράγες. Τα πέλματα των βραχιόνων ανύψωσης πρέπει να τοποθετούνται μόνο κάτω από τα καθορισμένα σημεία ανύψωσης του αμαξώματος. Οι θέσεις που εμφανίζονται είναι τα μόνα εγκεκριμένα σημεία ανύψωσης για το Model S. Η ανύψωση από οποιαδήποτε άλλα σημεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη ανύψωση του Model S.

Jack Mode

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η μη ενεργοποίηση της λειτουργίας Jack Mode μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη οριζοντίωση του οχήματος, με αποτέλεσμα ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Εάν το Model S διαθέτει αερανάρτηση, οριζοντιώνεται αυτόματα ακόμα κι όταν το όχημα είναι "σε αδράνεια" και η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη. Για την αποφυγή ζημιάς κατά την ανύψωση του οχήματος με γρύλο ή ανυψωτικό, πρέπει να ενεργοποιείτε τη λειτουργία Jack, ώστε να απενεργοποιηθεί η αυτόματη οριζοντίωση. Η λειτουργία Jack Mode εμποδίζει την αυτόματη οριζοντίωση, η οποία προκύπτει αυτόματα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Jack mode μπορεί να ενεργοποιηθεί απροσδόκητα σε περιπτώσεις όπου το βάρος του οχήματος στηρίζεται σε κάποιο αντικείμενο (για παράδειγμα, ο προφυλακτήρας του οχήματος ακουμπά επάνω σε κράσπεδο).