Μέσα

Επισκόπηση

Το Media Player εμφανίζεται στην οθόνη αφής και χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή διάφορων τύπων πολυμέσων. Μπορείτε να σύρετε το Media Player προς τα επάνω για να το επεκτείνετε (επιτρέποντάς σας να κάνετε περιήγηση) και προς τα κάτω για να το ελαχιστοποιήσετε, ώστε να εμφανίζεται μόνο το Miniplayer. Το βολικό Miniplayer, το οποίο καταλαμβάνει το λιγότερο δυνατό χώρο στην οθόνη αφής, εμφανίζει το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή και παρέχει μόνο τις βασικές λειτουργίες, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο που αναπαράγεται.

Το Media Player εμφανίζει περιεχόμενο και επιλογές που σχετίζονται με την εφαρμογή (ή την πηγή) που επιλέγετε από το πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών ή από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται στο Media Player όταν την επεκτείνετε:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι εφαρμογές πολυμέσων εξαρτώνται από την περιοχή αγοράς και τη διαμόρφωση του οχήματος. Ορισμένες εφαρμογές που περιγράφονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή αγορά σας, ή να αντικαθίστανται από άλλες.
Radio: Επιλέξτε από μια λίστα διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών ή αγγίξτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να συντονίσετε απευθείας το ραδιόφωνο με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Αγγίξτε τα βέλη επόμενου ή προηγούμενου, για να μετακινηθείτε από τη μία συχνότητα στην επόμενη (ή στην προηγούμενη).
Bluetooth: Αναπαραγωγή ήχου από ένα τηλέφωνο ή συσκευή USB που συνδέονται μέσω Bluetooth (βλ. Αναπαραγωγή πολυμέσων από συσκευές).
Streaming: Αναπαραγωγή υπηρεσίας μετάδοσης ροής ήχου που διατίθεται στην περιοχή αγοράς σας, εάν υπάρχει.
Spotify: Αναπαραγωγή ήχου που διατίθεται στο Spotify.
Apple Music: Αναπαραγωγή ήχου διαθέσιμη στο Apple Music.
Εικονίδιο μικροφώνου
Caraoke (εάν υπάρχει): Τραγουδήστε διάφορα τραγούδια (βλ. Καραόκε).
TuneIn: Αναπαραγωγή ήχου που διατίθεται στο TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να κρύψετε οποιαδήποτε εφαρμογή πολυμέσων/πηγή. Βλ. Ρυθμίσεις πολυμέσων.

Όταν ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο ή υπηρεσία μετάδοσης ροής μουσικής, οι διαθέσιμες επιλογές στην οθόνη Media Player μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τι ακούτε. Αγγίξτε τα βέλη επόμενου (ή προηγούμενου) για αναπαραγωγή του επόμενου (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του προηγούμενου) διαθέσιμου σταθμού, επεισοδίου ή κομματιού. Μπορείτε επίσης να ακούσετε το επόμενο/προηγούμενο κομμάτι, χρησιμοποιώντας το αριστερό κουμπί κύλισης στο τιμόνι.

Οι υπηρεσίες μετάδοσης ροής είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι διαθέσιμη μια σύνδεση δεδομένων (για παράδειγμα, Wi-Fi ή συνδεσιμότητα Premium). Για ορισμένες υπηρεσίες πολυμέσων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό Tesla. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, μπορείτε να χρειαστεί να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σε περίπτωση που τον χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αντί να εγκαταστήσετε μια διαφορετική εφαρμογή πολυμέσων, μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οθόνη Media Player, επιλέγοντας μια πηγή από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις για τα πολυμέσα, όπως ο έλεγχος της έντασης ήχου, η αναπαραγωγή συγκεκριμένων τραγουδιών ή η εναλλαγή της πηγής πολυμέσων (βλ. Φωνητικές εντολές).

Χειριστήρια έντασης ήχου

Περιστρέψτε το κουμπί κύλισης αριστερά στο τιμόνι προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να αυξήσετε ή να μειώσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου. Το κουμπί κύλισης ρυθμίζει την ένταση ήχου για τα πολυμέσα, τις φωνητικές εντολές και τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Model S προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, αγγίζοντας τα βέλη που σχετίζονται με το εικονίδιο ηχείου στο κάτω μέρος της οθόνης αφής.

Για να απενεργοποιήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το αριστερό κουμπί κύλισης. Πατήστε ξανά για κατάργηση της σίγασης.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί κύλισης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, εφαρμόζεται σίγαση τόσο στον ήχο όσο και στο μικρόφωνό σας.

Ρυθμίσεις πολυμέσων

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εξαρτώνται από την περιοχή αγοράς. Επομένως, μια ρύθμιση ενδέχεται να μην ισχύει για όλες τις πηγές ήχου.
Εικονίδιο ρυθμίσεων πολυμέσων
Όταν εμφανίζεται μια οθόνη πηγής ήχου, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται στη γραμμή αναζήτησης για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις:

  • Tone: Σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το subwoofer και οποιαδήποτε από τις πέντε ζώνες συχνοτήτων (Μπάσα, Μπάσα/Μεσαία, Μεσαία/Πρίμα και Πρίμα). Εάν είναι εξοπλισμένο με premium ήχο, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο βάθους του ήχου, για να απολαμβάνετε περισσότερο τη μουσική σας, σύροντας το ρυθμιστικό καθηλωτικού ήχου, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
  • Balance: Σύρετε τον κεντρικό κύκλο στη θέση στο Model S όπου θέλετε να εστιάσετε τον ήχο.
  • Options: Καθορίστε τις προτιμήσεις σας για προαιρετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές DJ Commentary, Explicit Content και Allow Mobile Control.
  • Sources: Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες πηγές πολυμέσων και σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε ή να κρύψετε κάθε πηγή. Μπορεί να θέλετε να κρύψετε πηγές πολυμέσων που δεν χρησιμοποιείτε ποτέ. Όταν είναι κρυμμένη, η πηγή πολυμέσων δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα του Media Player και στο συρτάρι εφαρμογών όταν αγγίζετε το App Launcher. Μπορείτε να επανεμφανίσετε μια κρυμμένη πηγή πολυμέσων ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτήν την οθόνη ρυθμίσεων.

Αναζήτηση περιεχομένου ήχου

Εικονίδιο αναζήτησης
Αγγίξτε το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού του Media Player για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, άλμπουμ, καλλιτέχνη, podcast ή σταθμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για αναζήτηση χωρίς χρήση των χεριών (βλ. Φωνητικές εντολές).

Καραόκε

Εκτός από τις διάφορες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, το όχημά σας μπορεί να διαθέτει Καραόκε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Καραόκε, περιηγηθείτε στο Media Player και επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού για να αλλάξετε την πηγή πολυμέσων σε Καραόκε. Ή προσθέστε το Καραόκε σαν εφαρμογή στην εκκίνηση εφαρμογών. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορα τραγούδια και να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να τραγουδήσετε. Αγγίξτε το εικονίδιο μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα κύρια φωνητικά του τραγουδιού. Η απενεργοποίηση του μικροφώνου αφήνει μόνο το ορχηστρικό κομμάτι και τα δεύτερα φωνητικά του τραγουδιού. Αγγίξτε το εικονίδιο στίχων (δίπλα στο εικονίδιο μικροφώνου), για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους στίχους του τραγουδιού.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος και την περιοχή αγοράς, το Caraoke ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στο όχημά σας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην διαβάζετε ποτέ τους στίχους του Caraoke ενώ οδηγείτε. Η προσοχή σας πρέπει πάντα να είναι στραμμένη στον δρόμο και την κυκλοφοριακή κατάσταση. Κατά την οδήγηση, οι στίχοι του Caraoke προορίζονται για χρήση μόνο από τους επιβάτες.

Πρόσφατα και αγαπημένα

Για το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου προέλευσης, τα πρόσφατα και τα αγαπημένα εμφανίζονται στην κορυφή για εύκολη πρόσβαση.

Εικονίδιο αγαπημένων, αποεπιλεγμένο
Για να προσθέσετε στη λίστα Αγαπημένων έναν σταθμό, podcast ή αρχείο ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή, αγγίξτε το εικονίδιο Favorites στο Media Player.
Εικονίδιο αγαπημένων, επιλεγμένο
Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από τα αγαπημένα, αγγίξτε το επισημασμένο εικονίδιο Favorites. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε πολλά αγαπημένα, επεκτείνοντας το Media Player για να εμφανίσετε όλα τα αγαπημένα για τον αντίστοιχο τύπο περιεχομένου προέλευσης. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε αγαπημένο. Εμφανίζεται ένα X σε όλα τα αγαπημένα και μπορείτε, στη συνέχεια, να πατήσετε το X για να τα καταργήσετε από τη λίστα Αγαπημένων.
Εικονίδιο Πρόσφατα
Οι επιλογές που αναπαράχθηκαν πρόσφατα ενημερώνονται συνεχώς, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταργήσετε.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι επιλογές που αναπαραγάγετε στο ραδιόφωνο FM (εάν υπάρχει) δεν περιλαμβάνονται στη λίστα Πρόσφατων.

Αναπαραγωγή πολυμέσων από συσκευές

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου από μια συσκευή συνδεδεμένη με Bluetooth (όπως ένα τηλέφωνο) ή μια μονάδα flash συνδεδεμένη με USB. Όταν συνδέετε μια συσκευή Bluetooth ή USB (βλ. Bluetooth), το Media Player συμπεριλαμβάνει τη συσκευή ως πηγή πολυμέσων.

Μονάδες flash συνδεδεμένες με USB

Τοποθετήστε μια μονάδα flash σε μια μπροστινή θύρα USB (βλ. Θύρες USB). Αγγίξτε τις επιλογές Media Player > USB και, στη συνέχεια, αγγίξτε το όνομα του φακέλου που περιέχει το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε. Αφού εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου στη συνδεδεμένη μονάδα flash USB, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε τραγούδι στη λίστα για αναπαραγωγή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα βέλη προηγούμενου και επόμενου στο Media Player για να περιηγηθείτε στα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα επόμενα/προηγούμενα τραγούδια χρησιμοποιώντας το αριστερό κουμπί κύλισης στο τιμόνι.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για την αναπαραγωγή πολυμέσων από μια υποδοχή USB, το Model S αναγνωρίζει μόνο μονάδες flash. Για να αναπαραγάγετε πολυμέσα από άλλους τύπους συσκευών (όπως iPod), πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή μέσω Bluetooth (βλ. Συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Media Player υποστηρίζει μονάδες flash USB με μορφοποίηση exFAT (προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται το NTFS).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε μια θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κεντρικής κονσόλας. Οι υποδοχές USB στο πίσω μέρος της κονσόλας προορίζονται μόνο για φόρτιση.

Συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth

Εάν έχετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, όπως ένα τηλέφωνο που έχει συζευχθεί και συνδεθεί με το Model S (βλ. Bluetooth), μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν. Επιλέξτε την πηγή Phone του Media Player, αγγίξτε το όνομα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή CONNECT.

Η συσκευή Bluetooth ξεκινά την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη στιγμή στη συσκευή σας. Εάν δεν αναπαράγεται αρχείο ήχου, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να επιλέξετε το αρχείο ήχου που θέλετε να ακούσετε. Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια επόμενου και προηγούμενου του Media Player (ή να χρησιμοποιήσετε το αριστερό κουμπί κύλισης στο τιμόνι) για την αναπαραγωγή άλλων κομματιών.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για την αναπαραγωγή πολυμέσων από μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στα πολυμέσα της συσκευής είναι ενεργοποιημένη (βλ. Bluetooth).