Μπροστινά και πίσω καθίσματα

Σωστή θέση οδήγησης

Το κάθισμα, το προσκέφαλο, η ζώνη ασφαλείας και οι αερόσακοι λειτουργούν από κοινού για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειάς σας. Η σωστή χρήση τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία.

Τοποθετήστε το κάθισμα έτσι, ώστε να μπορείτε να φοράτε σωστά τη ζώνη ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεστε όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον μπροστινό αερόσακο:

  1. Καθίστε με όρθιο τον κορμό, με τα δύο πόδια στο δάπεδο και την πλάτη του καθίσματος σε όρθια θέση.
  2. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε εύκολα τα πεντάλ και ότι οι βραχίονές σας είναι ελαφρώς λυγισμένοι όταν κρατάτε το τιμόνι. Το στήθος σας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 25 cm από το κέντρο του καλύμματος του αερόσακου.
  3. Τοποθετήστε το τμήμα ώμου της ζώνης ασφαλείας στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στον λαιμό και τον ώμο σας. Περάστε το τμήμα κοιλιακής χώρας της ζώνης ασφαλείας σφιχτά πάνω από τους γοφούς σας, και όχι πάνω από το στομάχι σας.

Model S περιλαμβάνει καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα που δεν μπορούν να ρυθμιστούν ή να αφαιρεθούν.

Ρύθμιση των μπροστινών καθισμάτων

  1. Μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός/προς τα πίσω και ρυθμίστε το ύψος και τη γωνία κλίσης του καθίσματος επάνω/κάτω.
  2. Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος.
  3. Ρυθμίστε την οσφυϊκή υποστήριξη.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην μετακινείτε την πλάτη του μπροστινού καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι το τέρμα όταν το κάθισμα βρίσκεται επίσης μέχρι το τέρμα προς τα εμπρός. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να χτυπήσει το επάνω μέρος του καθίσματος και ενδεχομένως να προκληθεί ζημιά στο αλεξήλιο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πριν από τη ρύθμιση ενός μπροστινού καθίσματος, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή γύρω από το κάθισμα (άτομα και αντικείμενα).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην ρυθμίζετε τα καθίσματα ενώ οδηγείτε. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η οδήγηση σε ένα κινούμενο όχημα με την πλάτη του καθίσματος πολύ κεκλιμένη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης, καθώς μπορεί να γλιστρήσετε κάτω από τη ζώνη ασφαλείας κοιλιακής χώρας ή να εκτιναχθείτε από τη ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματός σας δεν έχει κλίση μεγαλύτερη από 30 μοίρες όταν το όχημα κινείται.

Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα

Model S διαθέτει διαιρούμενο πίσω κάθισμα που μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η οδήγηση με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα προς τα εμπρός μπορεί να αυξήσει τον αντιληπτό θόρυβο ή/και τους κραδασμούς που προέρχονται από το πίσω μέρος του οχήματος (χώρος αποθήκευσης, ανάρτηση κ.λπ.).

Πριν από την αναδίπλωση, αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα από τα καθίσματα και τον πίσω χώρο για τα πόδια. Για να είναι δυνατή η εντελώς επίπεδη αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός.

Για να αναδιπλώσετε ένα πίσω κάθισμα, τραβήξτε τον αντίστοιχο μοχλό και αναδιπλώστε το κάθισμα προς τα εμπρός.

Ανόρθωση πίσω καθισμάτων

Πριν ανορθώσετε ένα πίσω κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν έχουν παγιδευτεί πίσω από την πλάτη του καθίσματος.

Τραβήξτε την πλάτη του καθίσματος προς τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Για να βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος έχει ασφαλίσει στην όρθια θέση, δοκιμάστε να την τραβήξετε προς τα εμπρός.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι πλάτες των καθισμάτων είναι κλειδωμένες στην όρθια θέση, σπρώχνοντάς τις προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Διαφορετικά, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.

Θερμαντήρες καθισμάτων

Τα μπροστινά και περιλαμβάνουν θερμαντικά μαξιλάρια που λειτουργούν σε τρία επίπεδα από 3 (υψηλότερο) έως 1 (χαμηλότερο). Για τη λειτουργία των θερμαντήρων καθισμάτων, βλ. Χρήση χειριστηρίων του συστήματος κλιματισμού.

Εάν το Model S διαθέτει το πακέτο για χαμηλές θερμοκρασίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τους θερμαντήρες των καθισμάτων σε όλες τις πίσω θέσεις καθισμάτων, καθώς και τα συστήματα αποπάγωσης υαλοκαθαριστήρων και τα ακροφύσια του συστήματος πλύσης, αγγίζοντας τα χειριστήρια του κλιματισμού στην οθόνη αφής (βλ. Χρήση χειριστηρίων του συστήματος κλιματισμού).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για την αποφυγή εγκαυμάτων που οφείλονται σε παρατεταμένη χρήση, τα άτομα που έχουν περιφερική νευροπάθεια ή των οποίων η ικανότητα να αισθανθούν πόνο είναι περιορισμένη λόγω διαβήτη, ηλικίας, νευρολογικής βλάβης ή κάποιας άλλης κατάστασης, θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή κατά τη χρήση του συστήματος κλιματισμού και των θερμαντήρων καθισμάτων.

Καλύμματα καθισμάτων

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα καθισμάτων σε μπροστινό κάθισμα. Διαφορετικά, μπορεί να περιοριστεί το άνοιγμα των πλευρικών αερόσακων στο κάθισμα σε περίπτωση σύγκρουσης. Επίσης, εάν το όχημα διαθέτει σύστημα εντοπισμού επιβατών που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατάστασης του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού, τα καλύμματα των καθισμάτων μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία αυτού του συστήματος.