Δήλωση διαθεσιμότητας χαρακτηριστικών

Το Tesla σας αλλάζει συνεχώς, καθώς προστίθενται νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις με κάθε ενημέρωση του λογισμικού. Ωστόσο, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού που χρησιμοποιείται στο όχημά σας, αυτό μπορεί να μην διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ή μπορεί να μην λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο κατόχου. Τα χαρακτηριστικά στο όχημά σας διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή αγοράς, τη διαμόρφωση του οχήματος, τον προαιρετικό εξοπλισμό που έχετε αγοράσει, τις ενημερώσεις λογισμικού και πολλά άλλα.

Η αναφορά οποιουδήποτε προαιρετικού εξοπλισμού ή χαρακτηριστικού στο Εγχειρίδιο κατόχου δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στο δικό σας όχημα. Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίζετε ότι θα απολαμβάνετε τα πιο πρόσφατα και συναρπαστικά χαρακτηριστικά είναι να ενημερώνετε το λογισμικό του οχήματός σας αμέσως μόλις λαμβάνετε την σχετική ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας διαδοχικά Controls > Software > Software Preferences > Advanced (Στοιχεία ελέγχου > Λογισμικό > Προτιμήσεις λογισμικού > Σύνθετες). Βλ. Ενημερώσεις λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στο όχημά σας, πρέπει πάντα να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και τα τοπικά όρια, προκειμένου να είστε ασφαλείς εσείς, οι επιβάτες σας και τα άλλα άτομα γύρω από το όχημα.