Σύστημα υποβοήθησης λωρίδας

Model S παρακολουθεί τη διαγράμμιση της λωρίδας που οδηγείτε, καθώς και τις γύρω περιοχές για αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

Στιγμιότυπο οθόνης με ακτινοβολούμενες γραμμές που υποδεικνύουν ότι έχει εντοπιστεί ένα αντικείμενο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι κάμερες είναι καθαρές και δεν έχουν εμπόδια πριν από κάθε διαδρομή και πριν από τη χρήση των λειτουργιών Autopilot (βλ. Καθαρισμός κάμερας). Οι βρόμικες κάμερες και αισθητήρες (αν υπάρχουν), αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η βροχή και οι ξεθωριασμένες σημάνσεις λωρίδων, μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Autopilot. Αν η κάμερα παρεμποδίζεται ή καλύπτεται, το Model S εμφανίζει ένα μήνυμα στο πίνακας οργάνων και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Autopilot. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, βλ. Ειδοποιήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι λειτουργίες του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας παρέχονται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν προορίζονται για να αντικαταστήσουν τους δικούς σας απευθείας οπτικούς ελέγχους. Προτού αλλάξετε λωρίδα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τους πλευρικούς καθρέφτες και να ελέγχετε κοιτάζοντας προς τα πίσω πάνω από τον ώμο σας, για να διαπιστώσετε εάν η αλλαγή λωρίδας είναι ασφαλής και σωστή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα υποβοήθησης λωρίδας για να μάθετε εάν οδηγείτε έξω από τη λωρίδα χωρίς να το έχετε καταλάβει ή για να πληροφορηθείτε εάν υπάρχει άλλο όχημα δίπλα σας ή στο τυφλό σημείο. Υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να μειώσουν την απόδοση του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας (βλ. Περιορισμοί και ανακρίβειες). Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε εγρήγορση και να δίνει προσοχή στη λωρίδα κυκλοφορίας και στους άλλους οδηγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης

Το Σύστημα υποβοήθησης λωρίδας παρεμβαίνει στο σύστημα διεύθυνσης εάν το Model S μετακινηθεί σε (ή κοντά σε) παρακείμενη λωρίδα, στην οποία ανιχνεύεται ένα αντικείμενο, π.χ. άλλο όχημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Model S οδηγείται αυτόματα σε ασφαλέστερη θέση στη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτή η παρέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης πραγματοποιείται μόνο όταν το Model S κινείται με ταχύτητα μεταξύ 48 and 140 km/h σε μεγάλους δρόμους με ευδιάκριτες σημάνσεις λωρίδων. Όταν πραγματοποιείται παρέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης, εμφανίζεται στιγμιαία στον πίνακα οργάνων ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Αποφυγή απόκλισης από τη λωρίδα

Η λειτουργία αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα έχει σχεδιαστεί για να σας προειδοποιεί εάν το Model S παρεκκλίνει ή πλησιάσει στην άκρη της λωρίδας στην οποία οδηγείτε.

Η λειτουργία αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα λειτουργεί όταν οδηγείτε με ταχύτητα μεταξύ 64 και 145 km/h σε δρόμους με ευδιάκριτες σημάνσεις λωρίδων. Μπορείτε να επιλέξετε εάν και πώς θέλετε να λειτουργεί η Προειδοποίηση ακούσιας αλλαγής λωρίδας αγγίζοντας τα στοιχεία Controls > Autopilot > Lane Departure Avoidance και επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

 • Off: Δεν θα ειδοποιείστε για απόκλιση από τη λωρίδα ή για πιθανές συγκρούσεις με οχήματα σε παρακείμενες λωρίδες.
 • Warning: Εάν ένας μπροστινός τροχός περάσει πάνω από μια σήμανση λωρίδας, δονείται το τιμόνι .
 • Assist: Το σύστημα διορθώνει την κατεύθυνση του οχήματος ώστε να διατηρήσει το Model S σε ασφαλή θέση, εάν το Model S μετακινηθεί πλαγίως σε παρακείμενη λωρίδα ή κοντά στην άκρη του δρόμου.

Όταν ενεργοποιείται το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα ενώ είναι ενεργό το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση, εάν το Model S παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας του ενώ το αντίστοιχο φλας είναι σβηστό, το σύστημα Lane Assist ελέγχει επίσης εάν τα χέρια σας ακουμπούν στο τιμόνι. Αν δεν εντοπιστούν χέρια, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται μια σειρά ειδοποιήσεων, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση με το Autosteer. Εάν επανειλημμένα δεν εντοπιστούν χέρια, το Model S επιβραδύνεται σταδιακά μέχρι μια ταχύτητα κατά 25 km/h χαμηλότερη από το εντοπισμένο όριο ταχύτητας ή από τη ρυθμισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας και τα φώτα αλάρμ αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα δεν σας προειδοποιεί για αποκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας και δεν παρεμβαίνει στο σύστημα διεύθυνσης εάν το αντίστοιχο φλας είναι αναμμένο, καθώς αυτό υποδεικνύει σκόπιμη αλλαγή λωρίδας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η λειτουργία Αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα έχει σκοπό να σας βοηθήσει να παραμείνετε ασφαλείς, αλλά δεν λειτουργεί σε όλες τις περιστάσεις και δεν αντικαθιστά την ανάγκη διατήρησης της προσοχής και του ελέγχου.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πρέπει να έχετε πάντα τα χέρια σας στο τιμόνι και να οδηγείτε προσεκτικά ανά πάσα στιγμή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης είναι ελάχιστες και δεν έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν το Model S εκτός της λωρίδας κυκλοφορίας. Μην βασίζεστε στις παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης για να αποφύγετε πλευρικές συγκρούσεις.

Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρεμβαίνει αυτόματα στο σύστημα διεύθυνσης, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση σε περιπτώσεις όπου:

 • Model S αποκλίνει από μια λωρίδα και μπορεί να συγκρουστεί με ένα όχημα που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση στην παρακείμενη λωρίδα (ανεξάρτητα από την κατάσταση του φλας).
 • Model S αποκλίνει από μια λωρίδα σε άλλη λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το φλας είναι σβηστό και εντοπιστεί όχημα που πλησιάζει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
 • Model S βγαίνει από τον δρόμο και το φλας είναι σβηστό (για παράδειγμα, κινείται πολύ κοντά στην άκρη του δρόμου και μπορεί να προκληθεί σύγκρουση).

Το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται αυτόματα στην αρχή κάθε διαδρομής. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μόνο για την τρέχουσα διαδρομή, αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Autopilot > Emergency Lane Departure Avoidance.

Όταν εφαρμόζεται το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη αφής εμφανίζεται μια προειδοποίηση και επισημαίνεται η σήμανση λωρίδας με κόκκινο χρώμα.

Το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λειτουργεί όταν το Model S κινείται μεταξύ 64 και 145 km/h σε δρόμο με ευδιάκριτες σημάνσεις λωρίδων, κράσπεδα κ.λπ.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την προσεκτική οδήγηση και την ορθή κρίση. Όταν οδηγείτε, πρέπει να διατηρείτε το βλέμμα σας στον δρόμο και να μην εξαρτάστε ποτέ από το Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψετε μια σύγκρουση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν ή να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση. Εάν βασιστείτε στο Σύστημα αποφυγής απόκλισης από τη λωρίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψετε μια πιθανή σύγκρουση, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Σύστημα υποβοήθησης τυφλού σημείου

Ήχος προειδοποίησης σύγκρουσης τυφλού σημείου

Εάν θέλετε να ακούγεται ένας ήχος όταν κάποιο άλλο όχημα βρίσκεται στο τυφλό σημείο και ανιχνεύεται πιθανή σύγκρουση, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Blind Spot Collision Warning Chime.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Κάμερα τυφλού σημείου δεν εξαλείφει την ανάγκη για προσεκτική οδήγηση και τους ελέγχους πάνω από τους ώμους σας όταν αλλάζετε λωρίδες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ο ήχος προειδοποίησης σύγκρουσης τυφλού σημείου δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάθε σύγκρουση. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε εγρήγορση και να διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους πάνω από τους ώμους του κατά την αλλαγή λωρίδων.

Περιορισμοί και ανακρίβειες

Οι λειτουργίες του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας δεν μπορούν πάντα να εντοπίσουν τις σημάνσεις λωρίδων και μπορεί να προκύψουν περιττές ή άκυρες προειδοποιήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η ορατότητα είναι μειωμένη και οι σημάνσεις των λωρίδων δεν είναι ευδιάκριτες (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Έντονο φως (π.χ. προβολείς από το αντίθετο ρεύμα ή άμεσο ηλιακό φως) παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Ένα όχημα μπροστά από το Model S εμποδίζει το οπτικό πεδίο των καμερών.
 • Το παρμπρίζ εμποδίζει το οπτικό πεδίο των καμερών (θαμπωμένο, βρόμικο, καλυμμένο με αυτοκόλλητο κ.λπ.).
 • Οι σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι υπερβολικά φθαρμένες, υπάρχουν ορατές προηγούμενες σημάνσεις, έχει γίνει προσαρμογή των σημάνσεων λόγω οδικών έργων ή οι σημάνσεις αλλάζουν γρήγορα (για παράδειγμα, λωρίδες που διακλαδίζονται, διασταυρώνονται ή συγχωνεύονται).
 • Ο δρόμος είναι στενός ή έχει πολλές στροφές.
 • Υπάρχουν αντικείμενα ή στοιχεία στο τοπίο που δημιουργούν έντονες σκιές πάνω στις σημάνσεις των λωρίδων.

Το Σύστημα υποβοήθησης λωρίδας μπορεί να μην παρέχει προειδοποιήσεις ή να εμφανίζει μη κατάλληλες προειδοποιήσεις όταν:

 • Ένας ή περισσότεροι από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) ή τις κάμερες έχουν υποστεί ζημιά, είναι βρόμικα ή καλυμμένοι από εμπόδια (λάσπη, πάγο ή χιόνι ή από κάλυμμα του καπό, υπερβολική βαφή ή αυτοκόλλητα προϊόντα όπως περιτυλίγματα, αυτοκόλλητα, επικάλυψη από καουτσούκ κ.λπ.).
 • Οι καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη ή εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) επηρεάζουν τη λειτουργία των αισθητήρων.
 • Οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) επηρεάζονται από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευές που παράγουν υπερηχητικά κύματα.
 • Ένα αντικείμενο που έχει τοποθετηθεί στο Model S παρεμβάλλεται ή/και εμποδίζει έναν αισθητήρα (π.χ. μια σχάρα ποδηλάτων ή ένα αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα).

Επιπλέον, το Σύστημα υποβοήθησης λωρίδας μπορεί να μην απομακρύνει το Model S από κάποιο παρακείμενο όχημα ή μπορεί να παρέμβει στο σύστημα διεύθυνσης χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο ή κατάλληλο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κινείστε με το Model S σε απότομες στροφές ή εκτελείτε μια στροφή με σχετικά υψηλή ταχύτητα.
 • Έντονο φως (π.χ. προβολείς από το αντίθετο ρεύμα ή άμεσο ηλιακό φως) παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Αποκλίνετε και μπαίνετε σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο (π.χ. όχημα).
 • Ένα όχημα από άλλη λωρίδα μπαίνει ξαφνικά μπροστά σας ή αποκλίνει από τη δική του λωρίδα κυκλοφορίας.
 • Model S δεν κινείται εντός των ορίων ταχύτητας για τα οποία έχει σχεδιαστεί η λειτουργία του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας.
 • Ένας ή περισσότεροι από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) έχουν υποστεί ζημιά, είναι βρόμικα ή καλυμμένοι από εμπόδια (όπως λάσπη, πάγο ή χιόνι ή από κάλυμμα του καπό, υπερβολική βαφή ή αυτοκόλλητα προϊόντα όπως περιτυλίγματα, αυτοκόλλητα, επικάλυψη από καουτσούκ κ.λπ.).
 • Οι καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη ή εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) επηρεάζουν τη λειτουργία των αισθητήρων.
 • Οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) επηρεάζονται από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευές που παράγουν υπερηχητικά κύματα.
 • Υπάρχει ένα αντικείμενο τοποθετημένο στο Model S (π.χ. μια σχάρα ποδηλάτων ή ένα αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα) που παρεμβάλλεται ή εμποδίζει έναν αισθητήρα.
 • Η ορατότητα είναι μειωμένη και οι σημάνσεις των λωρίδων δεν είναι ευδιάκριτες (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Οι σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι υπερβολικά φθαρμένες, υπάρχουν ορατές προηγούμενες σημάνσεις, έχει γίνει προσαρμογή των σημάνσεων λόγω οδικών έργων ή οι σημάνσεις αλλάζουν γρήγορα (για παράδειγμα, λωρίδες που διακλαδίζονται, διασταυρώνονται ή συγχωνεύονται).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η Λειτουργία αγώνων πίστας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει τον έλεγχο του οχήματος κάθε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης σε πίστα. Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού επανενεργοποιούνται αυτόματα μόλις απενεργοποιηθεί η Λειτουργία αγώνων πίστας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι παραπάνω λίστες δεν αντιπροσωπεύουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι λειτουργίες του Συστήματος υποβοήθησης λωρίδας μπορεί να μην ανταποκρίνονται όπως προβλέπεται. Για να αποφύγετε μια σύγκρουση, πρέπει να παραμένετε εναργείς και να δίνετε πάντα προσοχή στον δρόμο, ώστε να μπορείτε να προβλέψετε την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων το συντομότερο δυνατόν.