Αλλαγή σχέσης

Τρόπος αλλαγής σχέσεων

Όταν στο Model S έχει επιλεγεί η σχέση στάθμευσης, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου για να αλλάξετε σχέση μετάδοσης.

Μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες οδήγησης.

Μοχλός ταχυτήτων με βέλος, γραμμή, γραμμή βέλους που δείχνει προς τα πάνω και παράλληλα προς τα κάτω

Εάν προσπαθήσετε να επιλέξετε μια λειτουργία οδήγησης που δεν επιτρέπεται με βάση την τρέχουσα ταχύτητα οδήγησης, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η λειτουργία οδήγησης δεν θα αλλάξει.

Reverse

Σπρώξτε τον μοχλό ταχυτήτων τέρμα επάνω και αφήστε τον. Μπορείτε να επιλέξετε την όπισθεν μόνο όταν το Model S είναι ακινητοποιημένο ή κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 8 km/h.

Νεκρά

Η νεκρά επιτρέπει στο Model S να ρολάρει ελεύθερα, όταν δεν πατάτε το πεντάλ φρένου:

  • Όταν βρίσκεται στη θέση στάθμευσης, επιλέξτε τη νεκρά σπρώχνοντας στιγμιαία τον μοχλό ταχυτήτων προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην πρώτη θέση.
  • Όταν βρίσκεται στη θέση οδήγησης, επιλέξτε τη νεκρά σπρώχνοντας στιγμιαία τον μοχλό ταχυτήτων προς τα πάνω στην πρώτη θέση. Εάν είναι ενεργό το σύστημα Autosteer ή το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση (εάν υπάρχει) , πρέπει να σπρώξετε τον μοχλό ταχυτήτων προς τα πάνω στην πρώτη θέση και να τον διατηρήσετε εκεί για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Καθώς γίνεται αυτό, το σύστημα Autosteer ή το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση απενεργοποιούνται.
  • Όταν βρίσκεται στην όπισθεν, επιλέξτε τη νεκρά σπρώχνοντας στιγμιαία τον μοχλό ταχυτήτων προς τα κάτω στην πρώτη θέση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν οδηγείτε με ταχύτητα μικρότερη από 8 km/h περίπου, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου για να μετακινήσετε τον μοχλό ταχυτήτων σε άλλη θέση από τη νεκρά.

Εάν το Model S βρίσκεται στη θέση στάθμευσης και χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης (Controls > Safety > Parking Brake), στο Model S επιλέγεται η νεκρά (βλ. Φρένο στάθμευσης).

Drive

Σπρώξτε τον μοχλό ταχυτήτων τέρμα κάτω και αφήστε τον. Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση πορείας όταν το Model S είναι ακινητοποιημένο ή κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 8 km/h στη θέση όπισθεν.

Στάθμευση

Πατήστε το άκρο του μοχλού ταχυτήτων ενώ το Model S είναι ακινητοποιημένο.

Βέλος που δείχνει το κουμπί στο άκρο του μοχλού

Model S επιλέγει αυτόματα τη σχέση στάθμευσης κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο φόρτισης ή εάν πληρούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες κατά την οδήγηση με ταχύτητα μικρότερη από 2 km/h περίπου:

  • Η ζώνη ασφαλείας του οδηγού δεν είναι δεμένη.
  • Ο αισθητήρας παρουσίας επιβάτη στο κάθισμα του οδηγού δεν εντοπίζει επιβάτη.
  • Είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού.

Για να διευκολύνετε την παραλαβή επιβατών, μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες ή/και να εκτείνετε τις λαβές των πορτών ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας τη θέση στάθμευσης και πατώντας ξανά το κουμπί στάθμευσης.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου για να επιλέξετε μια ταχύτητα εκτός της θέσης στάθμευσης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι παραπάνω συνθήκες δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη λίστα των λόγων για τους οποίους το Model S μπορεί να επιλέξει ή όχι αυτόματα τη θέση στάθμευσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό το όχημά σας να μεταβεί στη θέση στάθμευσης όταν ισχύει μόνο μία από τις παραπάνω συνθήκες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εάν τα φρένα δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στάθμευσης στον μοχλό ταχυτήτων για να ακινητοποιήσετε το Model S. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο για να σταματήσετε το όχημα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να εξασφαλίζει πάντα ότι έχει επιλέξει τη θέση στάθμευσης πριν από την έξοδό του από το όχημα. Μην βασίζεστε ποτέ στο Model S για να επιλέξει αυτόματα τη θέση στάθμευσης αντί για εσάς. Ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες (για παράδειγμα, εάν η λειτουργία Creep ή η κίνηση σε κλίση έχει ως αποτέλεσμα η ταχύτητα του οχήματος να υπερβεί περίπου τα 2 km/h).