Πέδηση και ακινητοποίηση

Συστήματα πέδησης

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η σωστή λειτουργία των συστημάτων πέδησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την ασφάλεια. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το πεντάλ του φρένου, τις δαγκάνες των φρένων ή οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος πέδησης ενός Model S, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.

Model S διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), που εμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών όταν εξασκείται η μέγιστη πίεση στα φρένα. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται ο έλεγχος του συστήματος διεύθυνσης κατά το απότομο φρενάρισμα στις περισσότερες συνθήκες οδοστρώματος.

Σε συνθήκες πέδησης έκτακτης ανάγκης, το ABS παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα κάθε τροχού και μεταβάλλει την πίεση στα φρένα ανάλογα με τη διαθέσιμη πρόσφυση.

Η μεταβολή της πίεσης στα φρένα μπορεί να γίνει αισθητή ως παλμική δόνηση στο πεντάλ του φρένου. Αυτό δείχνει ότι το ABS λειτουργεί και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Διατηρήστε σταθερή πίεση στο πεντάλ φρένου όσο διαρκεί η παλμική δόνηση.

Κίτρινο εικονίδιο με τα γράμματα "ABS" μέσα σε κύκλο.
Η ένδειξη ABS αναβοσβήνει στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα στον πίνακα οργάνων όταν εκκινείτε για πρώτη φορά το Model S. Εάν αυτή η ένδειξη ανάψει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, έχει παρουσιαστεί βλάβη στο ABS και το ABS δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με την Tesla. Το σύστημα πέδησης παραμένει πλήρως λειτουργικό και δεν επηρεάζεται από τυχόν βλάβη του ABS. Ωστόσο, οι αποστάσεις πέδησης μπορεί να αυξηθούν. Οδηγείτε προσεκτικά και αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα.
Κόκκινο εικονίδιο με θαυμαστικό και τη λέξη "ΦΡΕΝΟ" από κάτω.
Εάν στον πίνακα οργάνων εμφανιστεί αυτή η κόκκινη ένδειξη φρένων οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός από στιγμιαία όταν εκκινείτε για πρώτη φορά το Model S, έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα φρένων ή η στάθμη του υγρού φρένων είναι χαμηλή. Επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla. Πατήστε το πεντάλ φρένου με σταθερή πίεση για να ακινητοποιήσετε το όχημα, όταν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο.
Κίτρινο εικονίδιο με θαυμαστικό και τη λέξη "ΦΡΕΝΟ" από κάτω.
Η οθόνη αφής εμφανίζει αυτήν την πορτοκαλί ένδειξη φρένων εάν έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα ενίσχυσης πέδησης. Πατήστε το πεντάλ φρένου με σταθερή πίεση για να ακινητοποιήσετε το όχημα, όταν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο. Η υδραυλική αντιστάθμιση ενίσχυσης θα είναι ενεργή (βλ. Υδραυλική αντιστάθμιση ενίσχυσης).

Πέδηση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πεντάλ φρένου μέχρι το τέρμα και διατηρήστε σταθερή πίεση, ακόμα και σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση. Το ABS μεταβάλλει την πίεση πέδησης σε κάθε τροχό ανάλογα με τη διαθέσιμη πρόσφυση. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται το μπλοκάρισμα των τροχών και διασφαλίζεται ότι το όχημα ακινητοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Εάν απαιτείται εναλλακτική μέθοδος για να σταματήσετε το όχημα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στάθμευσης στον μοχλό ταχυτήτων για να ενεργοποιήσετε τα φρένα και να θέσετε τη ροπή κίνησης εκτός λειτουργίας όσο το κουμπί είναι πατημένο.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην πατάτε και αφήνετε επανειλημμένα το πεντάλ φρένου. Με τον τρόπο αυτό, διακόπτεται η λειτουργία του ABS και μπορεί να αυξηθεί η απόσταση πέδησης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Διατηρείτε πάντα απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και φροντίστε να γνωρίζετε τις επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης. Αν και το ABS μπορεί να βελτιώσει την απόσταση πέδησης, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους νόμους της φυσικής. Επίσης, δεν αποτρέπει τον κίνδυνο υδρολίσθησης (όπου ένα στρώμα νερού εμποδίζει την άμεση επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης (βλ. Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης) ενδέχεται να παρέμβει για αυτόματο φρενάρισμα σε περιπτώσεις όπου η σύγκρουση θεωρείται αναπόφευκτη. Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης δεν έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή συγκρούσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη δύναμη πρόσκρουσης μιας μετωπικής σύγκρουσης, επιχειρώντας να μειώσει την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα. Μην βασίζεστε στην Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή σύγκρουσης, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εάν τα φρένα δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στάθμευσης για να ακινητοποιήσετε το Model S. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο για να σταματήσετε το όχημα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δυναμικά φώτα φρένων (εάν υπάρχουν)

Εάν οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 km/h (και φρενάρετε απότομα (ή ενεργοποιηθεί η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης), τα φώτα φρένων αναβοσβήνουν γρήγορα για να προειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς ότι το Model S επιβραδύνει απότομα. Εάν το Model S ακινητοποιηθεί εντελώς, αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα φώτα αλάρμ. Τα φώτα συνεχίζουν να αναβοσβήνουν μέχρι να πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού ή να πατήσετε με το χέρι το κουμπί των φώτων αλάρμ για να τα σβήσετε (βλ. ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περίπτωση ρυμούλκησης τρέιλερ (εάν υπάρχει), τα φώτα φρένων του τρέιλερ λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω, ακόμα και όταν το τρέιλερ δεν διαθέτει ξεχωριστό σύστημα πέδησης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ (εάν υπάρχει), πρέπει πάντα να αυξάνετε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Το απότομο φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει πλαγιολίσθηση, "δίπλωμα" και απώλεια ελέγχου.

Καθαρισμός δίσκων φρένων

Για να διασφαλίζεται η απόκριση των φρένων σε ψυχρές και υγρές καιρικές συνθήκες, το Model S διαθέτει λειτουργία καθαρισμού των δίσκων φρένων. Όταν εντοπιστούν ψυχρές και υγρές καιρικές συνθήκες, αυτή η λειτουργία εφαρμόζει επανειλημμένα μια ανεπαίσθητη δύναμη πέδησης για να απομακρύνει τυχόν νερό από την επιφάνεια των δίσκων φρένων.

Υδραυλική αντιστάθμιση εξασθένησης

Model S διαθέτει υδραυλική αντιστάθμιση εξασθένησης. Αυτό υποβοηθά την παρακολούθηση της πίεσης του συστήματος φρένων και της δραστηριότητας του ABS σε περιπτώσεις μειωμένης απόδοσης των φρένων. Εάν εντοπιστεί μειωμένη απόδοση των φρένων (για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα της εξασθένησης των φρένων ή σε ψυχρές ή υγρές συνθήκες), μπορεί να ακούσετε κάποιο θόρυβο, να νιώσετε το πεντάλ φρένου να απομακρύνεται από το πόδι σας και να παρατηρήσετε σημαντική αύξηση στην απόσταση πέδησης του οχήματος. Φρενάρετε όπως συνήθως και διατηρήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου χωρίς να το αφήσετε ή να το πατάτε επανειλημμένα.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εάν τα φρένα δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στάθμευσης για να ακινητοποιήσετε το Model S. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο για να σταματήσετε το όχημα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Διατηρείτε πάντα απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και να είστε προσεκτικοί όταν οι συνθήκες οδήγησης είναι επικίνδυνες. Η λειτουργία καθαρισμού των δίσκων φρένων και η υδραυλική αντιστάθμιση εξασθένησης δεν αποτελούν υποκατάστατα της επαρκούς εφαρμογής των φρένων.

Υδραυλική αντιστάθμιση ενίσχυσης

Model S διαθέτει ένα σύστημα ενίσχυσης φρένων που ενεργοποιεί αποτελεσματικά τα φρένα όταν πατάτε το πεντάλ φρένου. Η μηχανική αντιστάθμιση ενίσχυσης παρέχει μηχανική υποβοήθηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ενίσχυσης φρένων. Εάν εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα ενίσχυσης φρένων, το πεντάλ φρένου μπορεί να είναι δυσκολότερο να πατηθεί και μπορεί να ακουστεί ένας ήχος όταν πατήσετε το πεντάλ φρένου. Για να ακινητοποιήσετε το Model S, ασκήστε επαρκή σταθερή δύναμη στο πεντάλ φρένου χωρίς να το αφήσετε ή χωρίς να το πατάτε και να το αφήνετε επανειλημμένα. Οδηγείτε προσεκτικά και διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Η απόκριση του πεντάλ φρένου και η απόδοση πέδησης ενδέχεται να μειωθούν.

Πέδηση με ανάκτηση ενέργειας

Όταν το Model S κινείται και το πόδι σας δεν βρίσκεται στο γκάζι, η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας επιβραδύνει το όχημα και τροφοδοτεί την μπαταρία με την τυχόν πλεονάζουσα ισχύ. Προβλέποντας τις στάσεις σας και μειώνοντας ή καταργώντας την πίεση από το πεντάλ γκαζιού για να επιβραδύνετε, μπορείτε να επωφεληθείτε από την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας για να αυξήσετε την αυτονομία.

Ο μετρητής ισχύος στην εφαρμογή Ενέργεια εμφανίζει σχόλια σε πραγματικό χρόνο για την ποσότητα ισχύος που καταναλώνεται. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον μετρητή ισχύος σε οποιαδήποτε πλευρά του πίνακα οργάνων, επιλέγοντας Energy με το κουμπί κύλισης στο τιμόνι (βλ. Τιμόνι). Όταν αποκτάται ενέργεια από την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας, ο μετρητής ισχύος εμφανίζει μια πράσινη περιοχή που αναπαριστά την ποσότητα ισχύος που ανατροφοδοτείται στην μπαταρία.

Η ποσότητα ισχύος που ανατροφοδοτείται στην μπαταρία από την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας. Για παράδειγμα, η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας ενδέχεται να περιοριστεί εάν η μπαταρία είναι κρύα ή ήδη πλήρως φορτισμένη. Όταν η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται, ο μετρητής ισχύος εμφανίζει μια διακεκομμένη γραμμή που υποδεικνύει την ποσότητα της ισχύος επιβράδυνσης που δεν ανατροφοδοτείται στην μπαταρία.

Στιγμιότυπο οθόνης με τον μετρητή ισχύος του οχήματος και ένα βέλος που δείχνει την κίτρινη διακεκομμένη γραμμή.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας επιβραδύνει έντονα το Model S (όπως όταν απομακρύνετε τελείως το πόδι σας από το πεντάλ γκαζιού σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου), τα φώτα φρένων ανάβουν για να προειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς ότι επιβραδύνετε.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Επειδή το Model S χρησιμοποιεί πέδηση με ανάκτηση ενέργειας, τυπικά τα τακάκια των φρένων χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά από εκείνα που υπάρχουν στα κλασικά συστήματα πέδησης. Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκουριάς και διάβρωσης, η Tesla συνιστά να πατάτε συχνά το πεντάλ του φρένου ώστε να ενεργοποιούνται τα μηχανικά φρένα και να στεγνώνουν τα τακάκια των φρένων και οι ρότορες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν υπάρχει χιόνι ή πάγος, το Model S μπορεί να παρουσιάσει απώλεια πρόσφυσης κατά την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας, ιδιαίτερα όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Standard ή/και όταν δεν χρησιμοποιείτε χειμερινά ελαστικά. Η Tesla συνιστά τη χρήση της ρύθμισης Low σε συνθήκες χιονιού ή πάγου για τη διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της πέδησης με ανάκτηση ενέργειας

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η ρύθμιση της πέδησης με ανάκτηση ενέργειας δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα οχήματα.

Για να αλλάξετε το επίπεδο της πέδησης με ανάκτηση ενέργειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής:

 1. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Pedals & Steering > Regenerative Braking.
 2. Επιλέξτε ένα από τα δύο επίπεδα:
  • Standard: Παρέχει τον μέγιστο βαθμό πέδησης με ανάκτηση ενέργειας. Όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού, το Model S επιβραδύνει.
  • Low: Περιορίζει την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας. Όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού, το Model S χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιβραδύνει και ρολάρει περισσότερο από ό,τι αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Standard".

Stopping Mode

Η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας επιβραδύνει το Model S όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού κατά την οδήγηση. Μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να κάνει το Model S όταν η ταχύτητα οδήγησης μειώνεται παρά πολύ (σχεδόν σε στάση) και έχετε αφήσει και το πεντάλ γκαζιού και το πεντάλ φρένου. Ενώ έχετε επιλέξει τη θέση στάθμευσης, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Driving > Stopping Mode και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • CREEP: Όταν το όχημα έχει σχεδόν σταματήσει ή έχει σταματήσει εντελώς, ο κινητήρας συνεχίζει να εφαρμόζει ροπή, κινώντας το Model S αργά προς τα εμπρός (στη θέση πορείας) ή προς τα πίσω (στη θέση όπισθεν), όπως σε ένα συμβατικό όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε απότομες πλαγιές ή εισόδους γκαράζ, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να συνεχίσετε την κίνηση ή να εμποδίσετε το Model S από το να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μην βασίζεστε ποτέ στη λειτουργία CREEP, θεωρώντας ότι μπορεί να ασκήσει επαρκή ροπή που θα εμποδίσει το όχημα να κυλίσει σε κατηφόρες. Πρέπει πάντα να πατάτε το πεντάλ φρένου για να διατηρήσετε το όχημα ακινητοποιημένο ή να πατάτε το γκάζι για να προχωρήσετε σε ανηφόρες. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές ή/και σύγκρουση.
 • HOLD: Μεγιστοποιεί την αυτονομία και μειώνει τη φθορά των φρένων, συνεχίζοντας να παρέχει πέδηση με ανάκτηση ενέργειας σε ταχύτητες μικρότερες από αυτές με τις ρυθμίσεις Creep και Roll. Όταν το Model S ακινητοποιηθεί, τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πεντάλ φρένου. Ανεξάρτητα από το εάν το όχημα είναι σταματημένο σε επίπεδη ή επικλινή επιφάνεια, η λειτουργία Vehicle Hold διατηρεί ενεργοποιημένο το φρένο, με την προϋπόθεση ότι το πόδι σας δεν βρίσκεται στα πεντάλ γκαζιού και φρένου. Βλ. Συγκράτηση οχήματος.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μην βασίζεστε ποτέ στη λειτουργία HOLD για να επιβραδύνετε επαρκώς ή να σταματήσετε εντελώς το όχημά σας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κατωφερειών, της χαμηλής ρύθμισης πέδησης με ανάκτηση ενέργειας και της μειωμένης ή περιορισμένης πέδησης με ανάκτηση ενέργειας (βλ. Πέδηση με ανάκτηση ενέργειας). Να είστε πάντα προετοιμασμένοι να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ φρένου για να επιβραδύνετε επαρκώς ή να σταματήσετε.
 • ROLL: Όταν το Model S πλησιάζει ή φτάσει σε πλήρη στάση, ρολάρει ελεύθερα, όπως ένα όχημα στη νεκρά. Συνεπώς, εάν το Model S είναι σταματημένο σε κεκλιμένη επιφάνεια, θα κυλήσει προς τα κάτω. Το φρένο δεν ενεργοποιείται και ο κινητήρας δεν παρέχει ροπή (μέχρι να πατηθεί το πεντάλ γκαζιού).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν επιλέξετε CREEP ή ROLL, συνεχίζετε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Vehicle Hold για να ενεργοποιήσετε τα φρένα. Ωστόσο, θα πρέπει να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ φρένου όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Βλ. Συγκράτηση οχήματος.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η προτιμώμενη λειτουργία Stopping Mode δεν συγχρονίζεται με το προφίλ οδηγού σας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πατήστε το πεντάλ του φρένου εάν το Model S κινηθεί ενώ αυτό δεν είναι ασφαλές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να έχετε τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε στην πέδηση με ανάκτηση ενέργειας και την επιλεγμένη λειτουργία Stopping Mode για να παραμείνετε εσείς και το όχημά σας ασφαλείς. Διάφοροι παράγοντες, όπως η οδήγηση με βαρύ φορτίο στο όχημα, σε απότομες πλαγιές ή σε βρεγμένους ή παγωμένους δρόμους, επηρεάζουν τον ρυθμό επιβράδυνσης και την απόσταση που χρειάζεται το Model S για να σταματήσει. Οδηγείτε προσεκτικά και να είστε πάντα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ φρένου για να σταματήσετε, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κυκλοφορία και τις συνθήκες του οδοστρώματος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) και η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούν κατά την οδήγηση σε πολύ χαμηλές ταχύτητες (βλ. Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης). Μην βασίζεστε σε αυτά τα χαρακτηριστικά για να σας προειδοποιήσουν ή να αποτρέψουν ή να μειώσουν τη δύναμη πρόσκρουσης.

Φρένο στάθμευσης

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Parking Brake. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί στο άκρο του μοχλού ταχυτήτων ενώ είναι επιλεγμένη στο κιβώτιο ταχυτήτων η θέση στάθμευσης.

Μοχλός ταχυτήτων με βέλος που δείχνει το κουμπί στο άκρο.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να απελευθερώσετε χειροκίνητα το φρένο στάθμευσης (το οποίο επίσης αλλάζει τη σχέση μετάδοσης του Model S στη νεκρά):

 1. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety.
 2. Πατήστε το πεντάλ φρένου και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή Parking Brake. Εάν το Model S ήταν προηγουμένως στη θέση στάθμευσης, μεταβαίνει στη νεκρά.
Κόκκινο εικονίδιο με το γράμμα P μέσα σε κύκλο και τη λέξη "PARK" από κάτω.
Όταν ενεργοποιείτε χειροκίνητα το φρένο στάθμευσης μέσω της οθόνης αφής ή με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού στο άκρο του μοχλού ταχυτήτων ενώ είναι επιλεγμένη στο κιβώτιο ταχυτήτων η σχέση στάθμευσης, ανάβει η κόκκινη ένδειξη του φρένου στάθμευσης στον πίνακα οργάνων.
Κίτρινο εικονίδιο με το γράμμα P μέσα σε κύκλο.
Εάν το φρένο στάθμευσης παρουσιάσει ηλεκτρικό πρόβλημα, ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία του φρένου στάθμευσης και εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης στον πίνακα οργάνων.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί μόνο στους πίσω τροχούς και είναι ανεξάρτητο από το σύστημα φρένων που λειτουργεί με το πεντάλ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην απίθανη περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος του Model S, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη αφής και, συνεπώς, δεν μπορείτε να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης χωρίς κάνετε εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία (βλ. Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε συνθήκες χιονιού ή πάγου, οι πίσω τροχοί ενδέχεται να μην έχουν επαρκή πρόσφυση για να αποτρέψουν την ολίσθηση του Model S σε κατωφέρεια, ιδιαίτερα εάν δεν χρησιμοποιούνται χειμερινά ελαστικά. Αποφεύγετε τη στάθμευση σε επικλινές έδαφος όταν υπάρχει χιόνι ή πάγος. Εσείς είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφαλή στάθμευση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Model S μπορεί να εμφανίσει μια ειδοποίηση εάν ο δρόμος είναι πολύ απότομος για ασφαλή στάθμευση ή εάν τα φρένα στάθμευσης δεν έχουν ενεργοποιηθεί σωστά. Οι προειδοποιήσεις αυτές προορίζονται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν υποκαθιστούν την κρίση του οδηγού για ασφαλείς συνθήκες στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών οδικών ή καιρικών συνθηκών. Μην βασίζεστε σε αυτές τις ειδοποιήσεις για να καθορίσετε εάν είναι ασφαλές να σταθμεύσετε σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Εσείς είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφαλή στάθμευση.

Φθορά των φρένων

Model S τα τακάκια φρένων διαθέτουν ενδείξεις φθοράς. Η ένδειξη φθοράς είναι μια λεπτή μεταλλική λωρίδα που είναι προσαρτημένη στο τακάκι φρένου και παράγει ένα διαπεραστικό ήχο καθώς τρίβεται επάνω στον ρότορα όταν έχει φθαρεί το τακάκι. Αυτός ο διαπεραστικός ήχος υποδεικνύει ότι τα τακάκια φρένων έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και πρέπει να αντικατασταθούν. Για να αντικαταστήσετε τα τακάκια φρένων, επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.

Τα φρένα πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά οπτικά αφού αφαιρεθούν τα ελαστικά και οι τροχοί. Για λεπτομερείς προδιαγραφές και όρια σέρβις για τους ρότορες και τα τακάκια φρένων, βλ. Υποσυστήματα. Επιπλέον, η Tesla συνιστά τον καθαρισμό και τη λίπανση των δαγκανών φρένων κάθε χρόνο ή κάθε 20.000 km εάν βρίσκεστε σε περιοχή όπου ρίχνουν αλάτι στους δρόμους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η παραμέληση της αντικατάστασης φθαρμένων τακακιών των φρένων προκαλεί ζημιά στο σύστημα φρένων και μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο κατά το φρενάρισμα.