Οθόνη αφής

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Να προσέχετε πάντα τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες κατά την οδήγηση. Για την ελαχιστοποίηση της απόσπασης της προσοχής του οδηγού και τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών του οχήματος καθώς και άλλων χρηστών του δρόμου, μην χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής για να κάνετε ρυθμίσεις όταν το όχημα κινείται.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για τον έλεγχο πολλών λειτουργιών, οι οποίες στα συμβατικά αυτοκίνητα ελέγχονται με φυσικά κουμπιά (για παράδειγμα, ρύθμιση θέρμανσης και κλιματισμού καμπίνας, προβολείς κ.λπ.). Χρησιμοποιήστε επίσης την οθόνη αφής για έλεγχο των πολυμέσων, της πλοήγησης, τις λειτουργίες ψυχαγωγίας και προσαρμόστε το Model S για να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας. Για πρόσβαση χωρίς χρήση των χεριών σε κοινά χειριστήρια της οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές (βλ. Φωνητικές εντολές).

Εάν η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, μπορείτε να την επανεκκινήσετε (βλ. Επανεκκίνηση της οθόνης αφής ή του πίνακα οργάνων).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι εικόνες παρέχονται μόνο για βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης. Ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό του οχήματος, την έκδοση λογισμικού, την περιοχή αγοράς του οχήματος και τις τοπικές και γλωσσικές ρυθμίσεις, τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.
 1. Γραμμή κατάστασης: Θα βρείτε τα στοιχεία ελέγχου και την κατάσταση του αυτοκινήτου στην επάνω γραμμή (βλ. Εικονίδια επάνω γραμμής κατάστασης).
 2. Navigation: Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη, εύρεση ή πλοήγηση σε προορισμό και αλλαγή των ρυθμίσεων πλοήγησης (βλ. Χάρτες και πλοήγηση).
 3. Χειριστήρια: Έλεγχος διάφορων λειτουργιών και προσαρμογή του Model S ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η οθόνη στοιχείων ελέγχου εμφανίζεται πάνω από τον χάρτη. Αγγίξτε μια επιλογή στην οθόνη στοιχείων ελέγχου για να εμφανίσετε τις διάφορες ρυθμίσεις και προτιμήσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο στοιχείο.

  Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, αγγίξτε την επιλογή Search στο επάνω μέρος της οθόνης στοιχείων ελέγχου. Πραγματοποιήστε αλλαγές απευθείας από το αποτέλεσμα ή πατήστε τον σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή στα στοιχεία ελέγχου.

  Εικονίδιο πληροφοριών
  Όταν εμφανίζεται ένα εικονίδιο πληροφοριών δίπλα σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, μπορείτε να το αγγίξετε για να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη σχετική ρύθμιση.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Πολλά χειριστήρια, ρυθμίσεις και προτιμήσεις στο όχημα (π.χ. για τον κλιματισμό, τα πολυμέσα και την πλοήγηση) μπορούν να προσαρμοστούν με φωνητικές εντολές χωρίς χρήση των χεριών (βλ. Φωνητικές εντολές).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε να στείλετε σχόλια μέσω της οθόνης αφής στην Tesla πατώντας παρατεταμένα αυτό το εικονίδιο.
 4. Climate controls (driver): Χρησιμοποιήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη για να μειώσετε /αυξήσετε τη θερμοκρασία της καμπίνας. Αγγίξτε την επιλογή Split στο αναδυόμενο παράθυρο, για να εμφανιστούν διαφορετικά χειριστήρια για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Αγγίξτε το εικονίδιο θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου κλιματισμού (βλ. Χρήση χειριστηρίων του συστήματος κλιματισμού).
 5. My Apps: Για πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις εφαρμογές και στα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται εδώ. Βλ. Προσαρμογή του πεδίου My Apps.
 6. App Launcher: Αγγίξτε το πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών, για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών. Στη συνέχεια, αγγίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή για να την ανοίξετε. Η εφαρμογή που επιλέγετε εμφανίζεται στο πάνω μέρος του χάρτη. Για να κλείσετε μια εφαρμογή, σύρετε προς τα κάτω.
 7. Recent App(s): Εμφανίζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Ο αριθμός των πρόσφατων εφαρμογών που εμφανίζονται εδώ εξαρτάται από το πόσες εφαρμογές έχουν προστεθεί στο πεδίο My Apps. Εάν προσθέσετε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών στο πεδίο My Apps, θα εμφανίζεται μόνο η πιο πρόσφατη εφαρμογή.
 8. Climate controls (passenger): Εμφανίζεται όταν έχει γίνει η επιλογή Split για τα χειριστήρια θερμοκρασίας, προκειμένου να εμφανίζονται ξεχωριστά χειριστήρια για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
 9. Volume Control: Ελέγχει την ένταση ήχου του Media Player και των τηλεφωνικών κλήσεων (βλ. Χειριστήρια έντασης ήχου). Η ένταση ήχου των οδηγιών πλοήγησης ελέγχεται ξεχωριστά (βλ. Χάρτες και πλοήγηση).

Προσαρμογή του πεδίου My Apps

Για πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις εφαρμογές και τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνά, μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο πεδίο My Apps στην κάτω γραμμή της οθόνης αφής:

 1. Για να εκκινήσετε τη λειτουργία προσαρμογής, αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή ή στοιχείο ελέγχου στο πεδίο My Apps. Εάν το πεδίο είναι κενό, αγγίξτε το App Launcher.
 2. Σύρετε οποιαδήποτε εφαρμογή ή στοιχείο ελέγχου από το συρτάρι εφαρμογών στο πεδίο My Apps στην κάτω γραμμή.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Οι θερμαντήρες καθισμάτων που έχουν επιλεγεί από την περιοχή εφαρμογών εμφανίζονται δίπλα στη θερμοκρασία, αντί για την περιοχή My Apps.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αφού προσθέσετε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ή στοιχείων ελέγχου στο πεδίο My Apps, εάν προσθέσετε άλλη εφαρμογή θα διαγραφεί η εφαρμογή τέρμα δεξιά.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή ή ένα στοιχείο ελέγχου από το πεδίο My Apps, αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή ή το στοιχείο και μετά αγγίξτε το σχετικό "X".

Εικονίδια επάνω γραμμής κατάστασης

μια ξεκλειδωμένη πόρτα
Αγγίξτε το για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και τους χώρους αποσκευών.
4:20 μμ
Το όχημά σας ενημερώνει την ώρα αυτόματα. Εάν η ώρα δεν είναι σωστή, επιβεβαιώστε ότι το όχημά σας διαθέτει σύνδεση στο Internet και GPS με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
κίτρινο ρολόι
Υποδεικνύει πότε έχει ολοκληρωθεί η λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού και είναι έτοιμη για εγκατάσταση. (Βλ. Ενημερώσεις λογισμικού).
μισός κύκλος με μικρότερο κύκλο πάνω του
Προσθέστε, διαμορφώστε ή αλλάξτε γρήγορα προφίλ οδηγού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Έτοιμο για παρκαδόρο και της Εύκολης επιβίβασης). Βλ. Προφίλ οδηγών.
σπίτι με βέλος στο εσωτερικό του
Έλεγχος ή προγραμματισμός συσκευών HomeLink (εάν υπάρχουν) (βλ. Smart Garage).
κόκκινος κύκλος με θαυμαστικό στο εσωτερικό του
Εμφανίζεται, όταν μια ειδοποίηση είναι σε ισχύ. Αγγίξτε για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση. Για να εμφανίσετε μια λίστα με τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις, με την πιο πρόσφατη ειδοποίηση να εμφανίζεται πρώτη, μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή Service > Notifications.
κύκλος με εκπεμπόμενες ακτίνες προς τα πάνω
Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi.
γραμμές με αυξανόμενο ύψος από αριστερά προς τα δεξιά
Συνδέθηκε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Αγγίξτε το για σύνδεση σε Wi-Fi (βλ. Wi-Fi).
σύμβολο Bluetooth
Σύνδεση σε συσκευή Bluetooth (βλ. Bluetooth).
άτομο με κίτρινο χρώμα και αερόσακος με το κείμενο "PASSENGER AIRBAG OFF"
Κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού (βλ. Αερόσακοι).

Επανεκκίνηση της οθόνης αφής ή του πίνακα οργάνων

Εάν η οθόνη αφής σας δεν ανταποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, μπορείτε να την επανεκκινήσετε.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου, η επανεκκίνηση της οθόνης αφής πρέπει να γίνεται μόνο όταν στο όχημα έχει επιλεγεί η σχέση στάθμευσης.
 1. Επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων.
 2. Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά κύλισης στο τιμόνι μέχρι να μαυρίσει η οθόνη αφής. Το πάτημα του πεντάλ φρένου ενώ κρατάτε παρατεταμένα τα κουμπιά κύλισης δεν έχει καμία επίπτωση και δεν είναι απαραίτητο.
  Τιμόνι με πλαίσιο μεγέθυνσης με βέλη προς τα πάνω που δείχνουν το αριστερό και το δεξί κουμπί κύλισης.
 3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το λογότυπο της Tesla. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επανεκκινηθεί η οθόνη αφής. Εάν η οθόνη αφής εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται ή να παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά μετά από μερικά λεπτά, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το όχημα (εάν είναι δυνατόν). Βλ. Διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση.

Για να επανακκινήσετε τον πίνακα οργάνων, επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης και πατήστε τα επάνω δύο κουμπιά στο τιμόνι (Voice Commands και Next) για 15-30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μαυρίσει η οθόνη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανίστεί ένα λογότυπο Tesla. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επανεκκινηθεί ο πίνακας οργάνων.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το πάτημα των κουμπιών κύλισης επανεκκινεί μόνο την οθόνη αφής. Δεν επανεκκινεί κανένα άλλο εξάρτημα του οχήματος και δεν απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το Model S.

Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης και ήχου

Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Display για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

 • Εμφάνιση: Προσαρμόζει την οθόνη, ώστε να είναι Dark ή Light. Όταν ρυθμιστεί σε Auto, γίνεται αυτόματα εναλλαγή της φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
 • Brightness: Σύρετε το ρυθμιστικό για να ελέγξετε χειροκίνητα το επίπεδο φωτεινότητας. Αν η λειτουργία Display Mode έχει οριστεί σε Auto, η οθόνη αφής προσαρμόζεται περαιτέρω με βάση τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος και τις προτιμήσεις φωτεινότητας. Model S θυμάται τις προτιμήσεις φωτεινότητας που επιλέξατε και προσαρμόζει ανάλογα την οθόνη αφής.
 • Energy Saving: Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Model S μειώνει την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται (στα νεότερα οχήματα η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη). Βλ. Επίτευξη μέγιστης αυτονομίας.
 • Screen Clean Mode: Όταν ενεργοποιηθεί, η οθόνη αφής μαυρίζει και απενεργοποιείται προσωρινά για να διευκολύνει τον καθαρισμό. Για έξοδο από τη λειτουργία Screen Clean Mode, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 • Touchscreen Language: Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται οι ενδείξεις της οθόνης αφής.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Model S πρέπει να είναι βρίσκεται στη θέση στάθμευσης, για να αλλάξετε τη γλώσσα. Όταν αλλάζετε τη γλώσσα, παρουσιάζεται μια σύντομη καθυστέρηση, καθώς το Model S απενεργοποιεί και επανενεργοποιεί την οθόνη αφής.
 • Voice Recognition Language: Επιλέγει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για τις φωνητικές εντολές.
 • Voice Navigation Language: Επιλέγει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιεί το σύστημα πλοήγησης για τις εκφωνούμενες οδηγίες.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Για γλώσσες που απαιτούν λήψη, επιλέξτε τη γλώσσα στην αναπτυσσόμενη λίστα για να ξεκινήσει η λήψη (απαιτείται σύνδεση Wi-Fi).
 • Time: Επιλέγει την εμφάνιση της ώρας σε μορφή είτε 12 είτε 24 ωρών.
 • Region Format (εάν διατίθεται): Επιλέγει μια περιοχή για τον καθορισμό της μορφοποίησης που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των ημερομηνιών (μμ ηη εε/ηη-μμ-εε κ.λπ.) και των σημείων υποδιαστολής (5.123, 5,123 κ.λπ.).
 • Energy Display: Επιλέγει την εμφάνιση των μονάδων απομένουσας ενέργειας και φόρτισης είτε ως ποσοστό της απομένουσας ενέργειας της μπαταρίας είτε ως εκτιμώμενη απόσταση στην οποία μπορείτε να οδηγήσετε.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Όταν θέλετε να προβλέψετε πότε θα χρειαστεί να γίνει φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την εκτίμηση ενέργειας μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας. Βλ. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
 • Distance: Επιλέξτε να εμφανίζονται οι μετρήσεις σε μονάδες μετρικού (χιλιόμετρα, εκατοστά κ.λπ.) ή αγγλοσαξονικού συστήματος (μίλια, ίντσες κ.λπ.).
 • Temperature: Επιλέγει την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ή Κελσίου.
 • Tire Pressure: Επιλέγει την εμφάνιση των πιέσεων των ελαστικών σε BAR ή PSI.

Εκτός από την προσαρμογή της οθόνης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Joe Mode για να μειώσετε την ένταση όλων των ηχητικών σημάτων που δεν σχετίζονται με κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Αγγίξτε διαδοχικά τς επιλογές Controls > Safety > Joe Mode για ενεργοποίηση.

Ονομασία του οχήματός σας

Για να εξατομικεύσετε περαιτέρω το όχημά σας, μπορείτε να του δώσετε ένα όνομα. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Software > Name Your Vehicle που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της οθόνη αφής, κάτω από την εικόνα του Model S. Εάν το όχημά σας έχει ήδη όνομα, αγγίξτε το υπάρχον όνομα για να το αλλάξετε. Εισαγάγετε το νέο όνομα στο αναδυόμενο παράθυρο και αγγίξτε την επιλογή Save. Το όνομα του Model S σας εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή της Tesla για κινητά.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα (αποθηκευμένες διευθύνσεις, αγαπημένα μουσικής, προγραμματισμός του HomeLink κ.λπ.) και να επαναφέρετε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας του Model S. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Factory Reset. Πριν τη διαγραφή, το Model S επαληθεύει τα διαπιστευτήριά σας ζητώντας σας να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην Tesla.