Παιδικά καθίσματα ασφαλείας

Οδηγίες για παιδικά καθίσματα

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά πρέπει να κάθονται μόνο σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας κατάλληλο για την ηλικία, το βάρος και το μέγεθος του παιδιού. Σε περιοχές αγοράς όπου επιτρέπεται από τον νόμο να κάθονται τα παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού, το παιδί δεν πρέπει ποτέ να κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού όταν είναι ενεργοποιημένος ο αντίστοιχος αερόσακος (βλ. Αερόσακοι), ακόμα και αν το παιδί κάθεται σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας ή σε ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat). Μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο παιδί.

Ανατρέξτε στην παρακάτω ετικέτα που είναι τοποθετημένη στο αλεξήλιο.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η εικόνα που εμφανίζεται παρακάτω είναι απλώς αντιπροσωπευτική και μπορεί να μην είναι ίδια με την ετικέτα του οχήματός σας.
Ετικέτα προειδοποίησης για τους αερόσακους, η οποία βρίσκεται στο αλεξήλιο και απεικονίζει 1) ένα παιδικό κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα με κόκκινο απαγορευτικό κύκλο 2) έναν ανοιγμένο αερόσακο με ένα παιδικό κάθισμα με κατεύθυνση προς τα πίσω και ένα παιδί 3) ένα χέρι που δείχνει ένα ανοιχτό βιβλίο με το σύμβολο "i"

Η κατάσταση του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού εμφανίζεται στην επάνω γωνία της οθόνης αφής:

Εικονίδιο επιβάτη με αερόσακο και κείμενο: Passenger airbag off
Κατά την οδήγηση με παιδί στο κάθισμα του συνοδηγού (εάν επιτρέπεται στην περιοχή αγοράς σας), ελέγχετε πάντα ξανά την κατάσταση του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος (OFF).
Εικονίδιο παιδιού σε παιδικό κάθισμα με απαγορευτικό κύκλο και κείμενο: Passenger airbag ON
Για να προστατεύσετε έναν ενήλικο που θα καθίσει στη συνέχεια στο κάθισμα του συνοδηγού, ελέγξτε ότι ο μπροστινός αερόσακος συνοδηγού έχει ενεργοποιηθεί (ON).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου του μπροστινού αερόσακου συνοδηγού, βλ. Αερόσακοι.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Easy Entry (όπως περιγράφεται στην ενότητα Προφίλ οδηγών) για να μετακινήσετε αυτόματα το κάθισμα του οδηγού στην τέρμα πίσω θέση, εάν έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε ένα πίσω κάθισμα πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Εάν το διάκενο μειωθεί, η κίνηση του καθίσματος μπορεί να επηρεάσει τα πόδια του παιδιού, να προκαλέσει τραυματισμό ή να απαγκιστρώσει το κάθισμα.

Επιλογή παιδικού καθίσματος ασφαλείας

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για οδηγίες σχετικά με τον τύπο της εγκατεστημένης ζώνης ασφαλείας και του τοποθετημένου συστήματος συγκράτησης παιδιών ISOFIX/i-Size που πρέπει να χρησιμοποιείτε ανάλογα με το βάρος του παιδιού.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στις περιοχές οδήγησης του Model S. Σε ορισμένες περιοχές απαγορεύεται η τοποθέτηση βρέφους ή παιδιού στο κάθισμα του συνοδηγού.

Συστήματα συγκράτησης παιδιών που τοποθετούνται με ζώνη ασφαλείας

Ομάδα βάρους Συνοδηγός Πίσω ακριανό Πίσω κεντρικόΓ
Ομάδα 0 έως 10 kg X U U
Ομάδα 0+ έως 13 kg LA U U
Ομάδα I 9 - 18 kg UFB U, UF U, UF
Ομάδα II 15 - 25 kg UFB U, UF U, UF
Ομάδα III 22 - 36 kg UFB U, UF U, UF

U: Σύστημα συγκράτησης παιδιών με κατεύθυνση προς τα πίσω, γενικής χρήσης.

UF: Σύστημα συγκράτησης παιδιών με κατεύθυνση προς τα εμπρός, γενικής χρήσης.

L: Κατάλληλο για αυτά τα συγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών: Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 ή Takata Mini E4 04443717.

X: Η θέση καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για παιδιά σε αυτή την ομάδα βάρους.

AΤο κάθισμα πρέπει να τοποθετείται στην τέρμα πίσω χαμηλότερη θέση.

BΤο κάθισμα πρέπει να τοποθετείται στην τέρμα πίσω υψηλότερη θέση.

ΓΕάν το Model S διαθέτει τα προαιρετικά πίσω καθίσματα πολυτελείας, δεν διατίθεται κεντρική πίσω θέση καθίσματος.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα ειδικά καθισματάκια για μικρά παιδιά (booster seat) πρέπει να στερεώνονται μόνο με ζώνη ασφαλείας (μην χρησιμοποιείτε ISOFIX/i-Size).

Συστήματα συγκράτησης παιδιών που τοποθετούνται με ISOFIX

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα ISOFIX/i-Size είναι διεθνή πρότυπα για τα σημεία στερέωσης παιδικών καθισμάτων ασφαλείας στα επιβατικά οχήματα.
Ομάδα βάρους Κατηγορία μεγέθους Εξάρτημα στερέωσης Πίσω ακριανή θέση ISOFIX
Ομάδα 0 έως 10 kg Ε R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα ειδικά καθισματάκια για μικρά παιδιά (booster seat) πρέπει να στερεώνονται μόνο με ζώνη ασφαλείας (μην χρησιμοποιείτε ISOFIX).
IL
Ομάδα 0+ έως 13 kg Ε R1 ILA, Γ
D R2 ILA, Γ
C R3 ILA, Γ
Ομάδα I 9 - 18 kg D R2 ILB
C R3 ILB
B F2 IUF, ILB, Δ
B1 F2X IUF, ILB, Δ
A F3 IUF, ILB, Δ

IL: Κατάλληλο για οποιοδήποτε σύστημα συγκράτησης παιδιών ημι-γενικής χρήσης (οποιοδήποτε σύστημα συγκράτησης με κατεύθυνση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός με πόδι στήριξης).

IUF: Κατάλληλο για όλα τα συστήματα συγκράτησης παιδιών γενικής χρήσης (με κατεύθυνση προς τα εμπρός και ιμάντα πρόσδεσης).

AΣύσταση: Takata Mini E4 04443717.

BΣύσταση: Takata Midi E4 04444204.

ΓΣύσταση: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

ΔΣύσταση: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρα ISOFIX/i-Size με σύστημα συγκράτησης παιδιών ή ειδικά καθισματάκια για μικρά παιδιά (booster seat) που διαθέτουν ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας όταν το συνδυασμένο βάρος του παιδιού μαζί με το σύστημα συγκράτησης παιδιών υπερβαίνει τα 33 kg.

Καθίσματα για μεγαλύτερα παιδιά

Εάν ένα παιδί είναι πολύ μεγάλο για να καθίσει σε ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών, αλλά πολύ μικρό για να καθίσει με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τις ζώνες ασφαλείας του οχήματος, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat) κατάλληλο για την ηλικία και το μέγεθος του παιδιού. Όταν χρησιμοποιείτε και τοποθετείτε ένα ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat), ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δύο μέθοδοι τοποθέτησης

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τοποθετείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Μεταξύ πολλών άλλων παραλλαγών, υπάρχουν δύο γενικοί τύποι συστημάτων συγκράτησης παιδιών με βάση τον τρόπο που στερεώνονται στο κάθισμα:

Ορισμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών μπορούν να τοποθετηθούν με οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους. Για να καθορίσετε τη μέθοδο τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθεί και για λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Στο Model S, τα συστήματα συγκράτησης παιδιών με χρήση ζώνης μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κάθισμα επιβάτη και τα συστήματα ISOFIX/i-Size μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε από τα πίσω ακριανά καθίσματα. Ακολουθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του συστήματος συγκράτησης παιδιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κάθισμα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα ISOFIX και i-Size είναι διεθνή πρότυπα για τα ενσωματωμένα άγκιστρα που χρησιμοποιούνται στα επιβατικά οχήματα για τη στερέωση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρα ISOFIX/i-Size με σύστημα συγκράτησης παιδιών ή ειδικά καθισματάκια για μικρά παιδιά (booster seat) που διαθέτουν ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας όταν το συνδυασμένο βάρος του παιδιού μαζί με το σύστημα συγκράτησης παιδιών υπερβαίνει τα 33 kg.

Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων που συγκρατούνται με ζώνη ασφαλείας

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι κατάλληλο για το βάρος, το ύψος και την ηλικία του παιδιού.

Μην ντύνετε το παιδί με ογκώδη ρούχα και μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο παιδί και το σύστημα συγκράτησης.

Ρυθμίζετε τους ιμάντες για κάθε παιδί σε κάθε διαδρομή.

Ακολουθείτε πάντα τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας. Παρακάτω παρέχονται γενικές οδηγίες.

  1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας στο Model S και εκτείνετε πλήρως τη ζώνη ασφαλείας. Περάστε και δέστε τη ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
    Παιδικό κάθισμα ασφαλείας στερεωμένο σε κάθισμα συνοδηγού με τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.
  2. Αφήστε τη ζώνη ασφαλείας να τυλιχτεί και να τεντώσει ενώ σπρώχνετε σταθερά το παιδικό κάθισμα ασφαλείας στο κάθισμα του Model S.
  3. Τοποθετήστε τους επάνω ιμάντες πρόσδεσης, όπως απαιτείται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών (βλ. Προσάρτηση των επάνω ιμάντων πρόσδεσης).

Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Τα πίσω ακριανά καθίσματα διαθέτουν κάτω άγκιστρα ISOFIX/i-Size. Τα άγκιστρα βρίσκονται ανάμεσα στην πλάτη και το πίσω μαξιλάρι του καθίσματος. Η ακριβής θέση κάθε άγκιστρου προσδιορίζεται από ένα κουμπί αναγνώρισης παιδικού καθίσματος ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται παρακάτω. Το κουμπί βρίσκεται στην πλάτη του καθίσματος, ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο άγκιστρο.

Το εικονίδιο ISOFIX και τα βέλη που υποδεικνύουν τη θέση των άγκιστρων ISOFIX.

Στην πίσω σειρά, τοποθετήστε τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX/i-Size μόνο στις ακριανές θέσεις. Τα καθίσματα που συγκρατούνται με ζώνη ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται μόνο στην κεντρική θέση.

Δύο πράσινα σημάδια ελέγχου στα ακριανά πίσω καθίσματα και ένα κόκκινο X στο κεντρικό κάθισμα

Για να τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX/i-Size, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τον τρόπο ολίσθησης του συστήματος συγκράτησης παιδιών στις ράβδους αγκύρωσης του καθίσματος, μέχρι να το ακούσετε να "κουμπώνει" στη θέση του. Μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε το σύστημα συγκράτησης παιδιών σταθερά στην πλάτη του καθίσματος για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά.

Σωστή τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας πάνω στις ράβδους αγκύρωσης ISOFIX
Παιδικό κάθισμα που γλιστρά στη θέση του με "συννεφάκι" ομιλίας που περιέχει ένα σύμβολο προσοχής (θαυμαστικό), το οποίο δείχνει προς τη ράβδο αγκύρωσης

Ρυθμίστε μέχρι το σύστημα συγκράτησης παιδιών να στερεωθεί σταθερά στην πλάτη του καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης παιδιών εφαρμόζει σφιχτά.

Παιδικό κάθισμα με χέρι που τραβάει τη ζώνη ασφαλείας

Προτού καθίσει το παιδί, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης παιδιών έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια. Πιάστε το μπροστινό μέρος του συστήματος συγκράτησης παιδιών με το ένα χέρι σε κάθε πλευρά και προσπαθήστε να:

  • Περιστρέψτε το σύστημα συγκράτησης παιδιών από τη μία πλευρά στην άλλη.
  • Τραβήξετε το σύστημα συγκράτησης παιδιών μακριά από το κάθισμα.

Εάν το σύστημα συγκράτησης παιδιών απομακρυνθεί από το κάθισμα, οι δύο ασφάλειες δεν έχουν ασφαλίσει πλήρως στις ράβδους αγκύρωσης του καθίσματος. Πρέπει να το επανατοποθετήσετε και να δοκιμάσετε ξανά. Είναι σημαντικό και οι δύο ασφάλειες στο σύστημα συγκράτησης παιδιών να έχουν ασφαλίσει πλήρως.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρα ISOFIX/i-Size με σύστημα συγκράτησης παιδιών ή ειδικά καθισματάκια για μικρά παιδιά (booster seat) που διαθέτουν ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας όταν το συνδυασμένο βάρος του παιδιού μαζί με το σύστημα συγκράτησης παιδιών υπερβαίνει τα 33 kg.

Προσάρτηση των επάνω ιμάντων πρόσδεσης

Εάν υπάρχει επάνω ιμάντας πρόσδεσης, συνδέστε τον γάντζο του στο σημείο πρόσδεσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος των πίσω καθισμάτων.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η θέση των σημείων αγκίστρωσης μπορεί να μην είναι εμφανής, ωστόσο μπορείτε να την εντοπίσετε από μια πτυχή στο υλικό του καθίσματος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σφίξτε τους επάνω ιμάντες πρόσδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.

Για διπλούς ιμάντες πρόσδεσης, τοποθετήστε έναν ιμάντα σε κάθε πλευρά του προσκέφαλου.

Τρία προσκέφαλα με ιμάντες τοποθετημένους στην κάθε πλευρά τους και ένα βέλος που δείχνει προς το άγκιστρο στερέωσης στην πλάτη των καθισμάτων
Τοποθετείτε πάντα τους μονούς ιμάντες πρόσδεσης έτσι, ώστε να περνούν πάνω από το πάνω μέρος του προσκέφαλου.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να μην μετακινείται ο μονός ιμάντας πρόσδεσης από τη μία πλευρά στην άλλη, το επάνω μέρος του προσκέφαλου παραμορφώνεται.
Τρία προσκέφαλα με ιμάντες τοποθετημένους από πάνω τους και βέλη που δείχνουν προς τα άγκιστρα στερέωσης στην πλάτη των καθισμάτων

Έλεγχος παιδικού καθίσματος ασφαλείας

Προτού καθίσει το παιδί, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν είναι χαλαρό:

  1. Κρατήστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας από τη διαδρομή της ζώνης ασφαλείας και προσπαθήστε να σύρετε το κάθισμα ασφαλείας από τη μία πλευρά στην άλλη και από εμπρός προς τα πίσω.
  2. Εάν το κάθισμα κινηθεί περισσότερο από 2,5 cm, είναι πολύ χαλαρό. Σφίξτε τη ζώνη ή επανασυνδέστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας με στερέωση ISOFIX/i-Size.
  3. Εάν δεν μπορείτε να το σφίξετε, δοκιμάστε μια διαφορετική θέση ή ένα άλλο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις για παιδικά καθίσματα ασφαλείας

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε ποτέ παιδιά σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας ή σε ειδικό καθισματάκι για μικρά παιδιά (booster seat) στο κάθισμα του συνοδηγού όταν είναι ενεργοποιημένος ο αερόσακος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύστημα συγκράτησης παιδιών με κατεύθυνση προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από ενεργό αερόσακο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Ανατρέξτε στην προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται στο αλεξήλιο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών είναι σχεδιασμένα για να στερεώνονται στα καθίσματα του οχήματος με ζώνες ασφαλείας κοιλιακής χώρας ή με το τμήμα κοιλιακής χώρας μιας ζώνης ασφαλείας τριών σημείων. Εάν τα συστήματα συγκράτησης παιδιών δεν είναι σωστά στερεωμένα στο όχημα, τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των παιδιών σε περίπτωση σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σύμφωνα με τα στατιστικά για τις συγκρούσεις, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα όταν συγκρατούνται σωστά στις πίσω θέσεις από ό,τι στις μπροστινές θέσεις.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με κατεύθυνση προς τα εμπρός, μέχρι το παιδί σας να ζυγίζει πάνω από 9 kg και να μπορεί να καθίσει μόνο του. Μέχρι την ηλικία των δύο ετών, η σπονδυλική στήλη και ο αυχένας του παιδιού δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε σε ένα βρέφος ή νήπιο να ταξιδεύει στην αγκαλιά κάποιου. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να συγκρατούνται σε κατάλληλο παιδικό κάθισμα ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας στην οθόνη αφής δεν υποκαθιστά τον έλεγχο της σωστής ασφάλισης ενός μικρού επιβάτη ή ενός παιδικού καθίσματος ασφαλείας. Οι αισθητήρες κατειλημμένου καθίσματος ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν μικρούς επιβάτες ή παιδικά καθίσματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά έχουν καθίσει με ασφάλεια, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και από τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με κατεύθυνση προς τα πίσω, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων του καθίσματος για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ζώνης ασφαλείας σε ζώνη ασφαλείας που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας ή ειδικού καθίσματος για μικρά παιδιά (booster seat).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του παιδιού στηρίζεται και ότι η ζώνη ασφαλείας του παιδιού είναι σωστά ρυθμισμένη και δεμένη. Το τμήμα ώμου της ζώνης πρέπει να βρίσκεται μακριά από το πρόσωπο και το λαιμό, και το τμήμα της κοιλιακής χώρας δεν πρέπει να βρίσκεται επάνω στο στομάχι.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην στερεώνετε ποτέ δύο παιδικά καθίσματα ασφαλείας σε ένα σημείο αγκίστρωσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, ένα σημείο αγκίστρωσης μπορεί να μην είναι σε θέση να ασφαλίσει και τα δύο καθίσματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Τα άγκιστρα των συστημάτων συγκράτησης παιδιών είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μόνο φορτία από σωστά τοποθετημένα συστήματα συγκράτησης παιδιών. Σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζώνες ασφαλείας ενηλίκων, ιμάντες ή για σύνδεση άλλων αντικειμένων ή εξοπλισμού στο όχημα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πρέπει να ελέγχετε πάντα τις εξαρτύσεις και τους ιμάντες πρόσδεσης για ζημιές και φθορά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη, ακόμη και αν συγκρατούνται σε παιδικά καθίσματα ασφαλείας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ παιδικό κάθισμα ασφαλείας που έχει εμπλακεί σε σύγκρουση. Ζητήστε να ελεγχθεί ή να αντικατασταθεί το κάθισμα όπως περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.